Institutul european d in rom nia glosar privind tratatul de la lisabona
Download
1 / 21

Institutul European d in România Glosar privind TRATATUL DE LA LISABONA - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Institutul European d in România Glosar privind TRATATUL DE LA LISABONA. Mariana Bara Direcţia Coordonare Traduceri. Echipa. Coordonator lucrare: Laura Ana-Maria Vrabie Autori: Mariana Bara, Anca Alice Olaru Tehnoredactare: Adriana Martiniuc Gigi Mihăi ţ ă Florin Stamatoiu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Institutul European d in România Glosar privind TRATATUL DE LA LISABONA' - kaemon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Institutul european d in rom nia glosar privind tratatul de la lisabona

Institutul European din RomâniaGlosar privindTRATATUL DE LA LISABONA

Mariana Bara

Direcţia Coordonare Traduceri


Echipa
Echipa

 • Coordonator lucrare: Laura Ana-Maria Vrabie

 • Autori: Mariana Bara, Anca Alice Olaru

  • Tehnoredactare:

   Adriana Martiniuc

   Gigi Mihăiţă

   Florin Stamatoiu


Misiunea dct n cadrul ier
Misiunea DCT în cadrul IER

 • Institutul European din România (IER) este o instituţie publică a cărei misiune este aceeade a furniza expertiză în domeniul afacerilor europene administraţiei publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile.

 • DCT asigurăcoordonarea traducerii şi a reviziei acquis-ului preaderare, a jurisprudenţei CEDO, a unor acte din legislaţia română, precum şi stabilirea unei terminologii unitare.

  sursa: http://www.ier.ro/index.php/site/page/misiune


Cui se adreseaz
Cui se adresează?

 • traducători

 • specialişti din diverse domenii

 • mediul universitar (drept, ştiinţe politice etc.)

 • jurnalişti

 • publicul larg


Scopul glosarului
Scopul glosarului

 • standardizarea terminologieiîn limba română

 • mai buna comunicare despre UE

 • actualizarea cunoştinţelor

 • instrument de traducere


De ce un nou glosar elaborat de dct
De ce un nou glosar elaborat de DCT?

 • Glosar juridic 2007

 • Glosar bancar 2007

 • Glosar lapte şi produse lactate 2004

 • Glosar privind piaţa internă 2003

 • Glosar privind Codul Vamal Comunitar – ediţia a II-a 2003


De ce un glosar privind tratatul de la lisabona
De ce un glosar privind Tratatul de la Lisabona?

 • cunoaşterea noii arhitecturi instituţionale

  • Parlamentul European

  • Consiliul European

  • Consiliul

  • Comisia Europeană

  • Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

  • Banca Centrală Europeană

  • Curtea de Conturi

 • noutăţile

  • principii noi (atribuirea competenţelor: exclusive şi partajate)

  • crearea noilor instituţii (preşedintele Consiliului European, Parchetul European)

  • de terminologie (Uniunea înlocuieşte Comunitatea)


 • C el mai recent text fundamental al ue
  Cel mai recent text fundamental al UE

  • redactat pe baza textelor care îl preced

  • proiect constituţional la sfârşitul anului 2001

   (Declaraţia Consiliului European privind viitorul UE), continuat în 2002 şi 2003

  • rezultat negativ ale celor două referendumuri privind Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa (Tratatul Constituţional) în mai şi iunie 2005

  • nou text

  • semnat la Consiliul European de la Lisabona, 13 decembrie 2007

  • ratificat; intră în vigoare: 1 decembrie 2009.


  Revizia textului – DCT, noiembrie 2007(tradus din franceză – jurişti lingvişti, Bruxelles, octombrie 2007) (revizuit în baza comenzii primite de la MAE, in 22 nov.)

  • nicio persoană – revizuit: nimeni

   • Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în servitute.

  • slujire – revizuit: servire

   • în scopul apărării valorilor Uniunii şi al servirii intereselor acesteia

  • securitate – siguranţă

   • siguranţa aprovizionării cu energie în Uniune

  • parte de teză – fragment de teză

  • opinie – aviz

  • este competent să – are competenţa să

  • potrivit articolului– în conformitate cu articolul

  • în înţelesul articolului – în sensul articolului

  • unitate – entitate


  Noutatea glosarului 632 intr ri terminologice
  Noutatea glosarului 632 intrări terminologice

  • Dicţionar explicativ trilingv (Polirom, 2009) de cca 600 intrări (termeni în fiecare limbă)

  • Parlamentul European- Unitatea de Traducere RomânăGLOSAR PRIVIND TRATATUL DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUŢII PENTRU EUROPA Creat:  11.8.2006Statut: provizoriu; creat pe baza Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa din 29 octombrie 2004

  • Enciclopedia UE (Editura Meronia, 2006), cca 200 termeni (română)

  • Dicţionar de drept comunitar european (Iaşi, 2005)

  • ABC-ul integrării europene. Dicţionar de termeni comunitari (2005) – 690 termeni

  • Dicţionarul Uniunii Europene (Polirom, 2001) tradus, monolingv

  • Integrarea europeană. Dicţionar de termeni comunitari (2000)

  • http://ro.euabc.com/


  Structura glosar ului
  Structura glosarului

  • prefaţă

  • studiu introductiv

  • 632 intrări trilingve

  • 3 indici (RO, FR, EN)

  • 2 anexe

  • bibliografie

  • lista publicaţiilor Direcţiei Coordonare Traduceri a IER


  Domenii i termeni
  Domenii şi termeni

  • afaceri interne: condiţii de intrare şi de şedere, incidenţă transfrontalieră, permis de şedere pe termen lung

  • apărare: cheltuieli militare

  • buget: disciplină bugetară

  • drept comunitar: act legislativ al Uniunii; iniţiativă a cetăţenilor

  • economie: dezvoltare durabilă

  • finanţe: autonomie financiară, sistem al cursului de schimb

  • politică: acord de retragere, organ colegial [Comisia], preşedintele Consiliului European


  Obiectivele redact rii
  Obiectivele redactării

  • informaţie concisă

  • orientarea spre concepte

  • indicarea surselor

  • prezentare grafică accesibilă

  • consultare rapidă


  Structura textului tratatului de modificare 271 pagini jo
  Structura textului Tratatului de modificare(271 pagini JO)

  • preambul

  • şapte articole: primele două articole(124 pagini)

   • art.1 modifică Tratatulprivind Uniunea Europeană= 61 alineate

   • art.2 modifică Tratatul de instituire a Comunităţii Europene= 295 alineate

 • două serii de protocoale

 • o anexă

 • actul final

 • 65 declaraţii


 • Prelucrarea d atel or introduse n glosar
  Prelucrarea datelor introduse în glosar

  • alegerea limbilor şi a ordinii lor (RO, FR, EN)

  • extragerea termenilor

  • introducerea în baza de date MT

  • structura unei intrări de glosar

  • indicarea sursei (vezi structura textului tratatului)

  • adăugarea informaţiei (context, definiţie, notă)

  • citarea referinţelor  Organizarea unei intr ri n glosar
  Organizarea unei intrări în glosar

  78 RO cadru financiar multianual

  context: Cadrul financiar multianual şi bugetul anual se stabilesc în euro.

  sursă: articolul 2 alineatul (272)

  notă: Cheltuielile UE sunt limitate şi printr-un acord multianual încheiat între membrii

  Parlamentului European, ai Consiliului de Miniştri şi ai Comisiei Europene. Acest

  acord conţine un „cadru financiar multianual”. Cele mai recente acoperă planuri ale cheltuielilor pentru perioade de şapte ani, din 2000 până în 2006 şi din 2007 până în 2013.

  ref: Comisia Europeană, Reforma bugetului pentru o Europă în schimbare, Bugetul

  Uniunii europene dintr-o privire,

  http://ec.europa.eu/budget/reform/budget_glance/index_ro.htm

  notă: Perioadă de programare = cadru financiar multianual pe o perioadă de 7 ani.

  ref: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor

  Structurale, Strategia Naţională de Comunicare pentru Instrumentele Structurale

  2007-2013 în România, Anexa 1: Glosar,

  http://www.fonduri-finantari.eu/files/legislatie/Strategie9_070920.pdf

  • FR cadre financier pluriannuel

  • EN multiannual financial framework


  Standardizarea terminologiei termenii sinonimi
  Standardizarea terminologiei - termenii sinonimi -

  • capacităţi / capabilităţi (domeniul apărării)

  • gestionare / administrare sau management

  • frontieră / graniţă

  • combatere sau luptă?

   • combaterea excluziunii sociale (lutte, fight)

   • combaterea terorismului (lutte, fight)

   • combaterea traficului de persoane (lutte, combating)

   • luptă împotriva schimbărilor climatice (lutte, combating)


  Concluzii
  Concluzii

  • lucrare de referinţă în domeniul terminologiei

  • sursă pentru studii viitoare

  • argument pentru ca IER să devină un centru al standardizării terminologice în România


  Vă mulţumesc

  pentru atenţia acordată !


  ad