Hildenico@riorg.no
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

[email protected] riorg.no PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

[email protected] www.riorg.no. Prosjektet er et samarbeid mellom Tromsø kommune ved Rus og Psykiatritjenesten og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Prosjektleder Hilde Nicolaisen, tidligere rusmisbruker og sykepleier med videreutdanning i rusproblematikk

Download Presentation

[email protected] riorg.no

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


[email protected]

www.riorg.no


 • Prosjektet er et samarbeid mellom Tromsø kommune ved Rus og Psykiatritjenesten og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

 • Prosjektleder Hilde Nicolaisen, tidligere rusmisbruker og sykepleier med videreutdanning i rusproblematikk

 • Basert på erfaringer og faktakunnskaper


 • Modellen er ”adoptert” fra National Drug & Alcohol Research Centre i Sydney, AustraliaogThomas Lundqvist ved Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund, Sverige

 • Behandlingsmanual fra NDARC er oversatt til norsk av Hilde Nicolaisen, bestilles på www.riorg.no

 • Selvhjelpsguide (Thomas Lundqvist) utgis av Borgestadklinikken 


 • Arrangerer kurs (grupper) for hasjavhengige

 • Individuelle samtaler og behandling

 • Formidle informasjon, være rådgiver for hjelpeapparatet, brukere og pårørende

 • Lære opp flere kursledere

 • Videreutvikle og videreføre, lokalt, regionalt og nasjonalt


 • Prosjektet består av en styringsgruppe;

  Prosjektleder, 2 fra Sosialmedisinsk Senter og 1 fra Utekontakten ( ny styringsgruppe etableres 2007)

 • Intern støttegruppe (RIO)

 • Ekstern støttegruppe; SMS med helsetjeneste, sosialtjeneste og ruspoliklinikk


 • Prosjektet videreføres til ut 2008

 • Målet er å forankre modellen lokalt og nasjonalt ved;

 • Utekontakter

 • Ruspoliklinikker

 • Rustjenester

 • DPSer m.m

 • Egenevaluering ved spørreskjemaer og intervjuer i 2007

 • Tar sikte på ekstern evaluering i 2008


 • Gruppens sammensetning er viktig, alder og størrelse på gruppa

 • Kursets varighet er mellom 6-8 uker

 • Møter tre ganger i uka med gradvis nedtrapping til en gang per uke

 • Gruppemøtene tar utgangspunkt i kurshefte ”Slutte med hasj” (NDARC)


 • Deltagere innkalles til kartleggingssamtale

 • Grad av avhengighet (The Severity of Dependence Scale) spørreskjema

 • Cannabis Problem Spørreskjema

 • Motivasjon, nettverk, bakgrunn og evt. annen rusproblematikk

 • Situasjonsbetinget Selvtillits spørreskjema

 • Muligheter for flere individuelle samtaler ved ønske


 • Kurset/behandlingen er inndelt i faser;

 • Forberedelse

 • Strategier

 • Abstinenser

 • Beslutning/ Endring

 • Forebygging av tilbakefall


Å forberede seg


Strategier for endring

Endring er som en reise.

Det krever forberedelser, og jo bedre du forbereder deg

desto større er sjansen for at du når din destinasjon.


Abstinenser

Withdrawal” Sheila Hudson


Tid for endring!


Forebygging av tilbakefall


Andre tilbud og aktiviteter;

NADA akupunktur etter ønske

(øreakupunktur)

Aromaterapimassasje

Sosiale aktiviteter som kino, kafè m.m

Tilbudene bestemmes utifra deltagernes egne ønsker og interesser


“What hashish gives with one hand

it takes away with the other;

that is to say, it gives power of

imagination and takes away

the ability to profit by it.”

Charles Baudelaire (1860)


 • Login