Za n me v n programovat
Download
1 / 39

Začínáme vážně programovat - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů. Podmínky a cykly …. Dokončení stručného přehledu řídících struktur jazyka C. Složený příkaz, blok. Pascalské BEGIN a END představují v jazyce C složené závorky „ { “ a „ } “ .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Začínáme vážně programovat' - kaelem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Za n me v n programovat

Začínáme vážně programovat

Řídící struktury

Přetypování

Vstupně výstupní operace

Vlastní tvorba programů


Podm nky a cykly

Podmínky a cykly…

Dokončení stručného přehledu řídících struktur jazyka C.


Slo en p kaz blok
Složený příkaz, blok

 • Pascalské BEGIN a END představují v jazyce C složené závorky „{“ a „}“.

 • Příkazy uvnitř složených závorek „{ … }“ představují jeden složený příkaz.

  • Používá se tehdy, potřebujeme-li provést několik příkazů tam, kde se očekává pouze jeden, např. v cyklech.

 • Závorky „{}“ uzavírají také blok, proto uvnitř závorek smíme (mimo jiné) deklarovat proměnné.


 • Podm n n p kaz v tven
  Podmíněný příkaz – větvení

  if(podmínka) příkaz_1;

  else příkaz_2;

  • Platí-li podmínka, provede se „příkaz_1”.

  • Neplatí-li podmínka, provede se „příkaz_2”.

   if(podmínka) příkaz_1;

  • Platí-li podmínka, provede se „příkaz_1”.

  ano

  ?

  ne

  příkaz_1

  příkaz_2

  ano

  ne

  ?

  příkaz_1

  (Je-li v sobě vnořeno několik if, patří else k poslednímu if bez else)


  P kaz switch p ep na
  Příkaz switch – přepínač

  • Příkaz pro mnohonásobné větvení programu.

  • Nejedná se o plný ekvivalent příkazu CASE známého z Pascalu:

   • nelze jednoduše napsat prostý výčet několika hodnot pro jeden příkaz

   • rozhodovací výraz musí být typu int

   • v každé větvi smí být více příkazů bez „{}“ složených závorek

   • každá větev musí být ukončena break;

   • jednu větev lze definovat jako „default“


  P kaz switch p ep na 2

  switch (výraz){

  case h1: př_1;break;case h2:case h3:př_3;break;default: př_def;

  [break;]

  }

  Příkaz switch – přepínač (2)

  výraz

  == h1

  ano

  př_1

  break;

  ne

  == h2

  ano

  ne

  == h3

  ano

  př_3

  ne

  př_def

  break;

  break;


  Cyklus for
  Cyklus – for

  for (inicializace;podmínka;iterační výraz) příkaz;

  • Inicializace se provede pouze jedenkrát na začátku.

  • Cyklicky se pak provádí:

   • test platnosti podmínky

   • je-li splněna

    • provedení příkazu

    • vyhodnocení iteračního výrazu

 • Příklad:

  for(int x = 0; x<10; x++)printf(“Ahoj”);

 • inicializace

  ano

  ?

  ne

  příkaz

  iterační

  výraz


  Cyklus while a do while
  Cyklus – while a do-while

  while(podmínka) příkaz;

  • Dokud platí podmínka, provádí se „příkaz”.

   • (příkaz se nemusí provést)

    do příkaz;

    while(podmínka);

 • Provede se příkaz.

 • Dokud platí podmínka, provádí se „příkaz”.

  • (příkaz se provede nejméně jednou)

 • ano

  ne

  ?

  příkaz

  příkaz

  ano

  ?

  ne


  P kazy break a continue
  Příkazy break a continue

  • Mění normální průběh cyklu.

  • Použití má smysl v cyklech (for, while, do-while) a v případě break i v přepínači.

  • break

   • ukončuje smyčku

   • opouští ihned cyklus

 • continue

  • skáče na konec smyčky – vynutí další iteraci cyklu

  • neopouští cyklus

 • Oba se vztahují k nejvnitřnější neuzavřené smyčce.


 • P kazy break a continue 2
  Příkazy break a continue (2)

  int x = 0;

  while(x++< 5) {

  if(x == 3)

  break;

  if(x == 2)

  continue;

  printf ("%d\n", x);

  }

  printf ("%d\n", x);

  1 – uvnitř cyklu

  3 – mimo cyklus

  x = 0

  ne

  < 5

  ano

  == 3

  ano

  break;

  ne

  continue;

  ano

  == 2

  ne

  printf()

  printf()


  P klady ekvivalentn ch cykl
  Příklady „ekvivalentních“ cyklů

  for(x = 0; x < 10; x++)

  vysledek += x;

  x = 0;

  while (x < 10) {

  vysledek += x;

  x++;

  }

  x = 0;

  do{

  vysledek += x;

  x++;

  }

  while (x < 10);

  x = 0;

  if(x < 10)

  do {

  vysledek += x;

  x++;

  }while (x < 10);


  P klady ekvivalentn ch cykl1
  Příklady „ekvivalentních“ cyklů

  x = 0;

  if(x < 10)

  do ;while(vysledek += x++, x < 10);

  x = 0;

  for (;;) {

  vysledek += x;

  if(++x >= 10)

  break;

  }


  Fibonacciho posloupnost
  Fibonacciho posloupnost

  int p1 = 0, p2 = 1, f;

  printf ("0 : 0\n");

  printf ("1 : 1\n");

  for (int x = 2; x < 10; x++) {

  f = p1 + p2;

  p1 = p2;

  p2 = f;

  printf ("%d : %d\n", x, f);

  }


  Fibonacciho posloupnost1
  Fibonacciho posloupnost

  • Vaším úkolem je program přepsat bez použití cyklu for.


  Fibonacciho posloupnost2
  Fibonacciho posloupnost

  • Vaším úkolem je program přepsat bez použití cyklu for.

  int x = 2, p1 = 0, p2 = 1, f;

  printf ("0 : 0\n");

  printf ("1 : 1\n");

  while(x < 10) {

  f = p1 + p2;

  p1 = p2;

  p2 = f;

  printf ("%d : %d\n", x, f);

  x++;

  }


  P etypov n

  Přetypování

  Přetypování

  Typová konverze


  P etypov n typov konverze
  Přetypování, typová konverze

  • Převod proměnné nebo hodnoty určitého typu na typ jiný.

  • Dva typy typové konverze

   • Implicitní

    • prováděny automaticky

    • nemůžeme téměř ovlivnit

  • Explicitní

   • přetypování (typecasting)

   • plně pod naší kontrolou

   • používá se často, zejména při práci s ukazateli

   • nevhodné použití může způsobit značné komplikace

   • v C probíhá v době překladu, C++ i dynamicky


  P etypov n p klad pou it
  Přetypování – příklad použití

  int a = 10, b = 3;

  printf("10/3 = %d\n", a/b);

  printf("10/3 = %f\n",(double)a/b);

  10/3 = 3

  10/3 = 3.333333

  double d = 5.4, e = 5.9;

  int c =(int)d; //c == 5

  c =(int)e; //c == 5


  Vstupn v stupn operace

  Vstupně výstupní operace

  Základní informace.


  Vstupn v stupn operace1
  Vstupně výstupní operace

  • Programovací jazyk C neimplementuje žádnou IO (Input Output) operaci jako vlastní součást jazyka (jako tomu je třeba u jazyka Pascal).

  • Standardní knihovna proto obsahuje několik IO funkcí, které vstupně výstupní operace zajišťují.

  • Prototypy těchto základních funkcí jsou v hlavičkovém souboru „stdio.h“.


  Ten z pis znak po znaku
  Čtení/zápis znak po znaku

  • putchar()

   • zajistí výstup jednoho znaku

 • getchar()

  • zajistí vstup jednoho znaku

 • Obě pracují s celočíselným typem int (ne s char).


 • Form tovan vstup a v stup
  Formátovaný vstup a výstup

  • scanf(“řídící řetězec formátu”, parametry)

   • zajišťuje vstup

 • printf(“řídící řetězec formátu”, parametry)

  • zajišťuje výstup

 • „Řídící řetězec formátu“ obsahuje

  • „Formátové specifikace“

   • začínají ‘%’

   • určují formát výstupu či vstupu

 • „Znakové posloupnosti“

  • nejsou uvozeny ‘%’

  • používají se zejména u printf()


 • Form tovan vstup a v stup 2
  Formátovaný vstup a výstup (2)

  • Formátování je přehledně uvedeno na stránkách předmětu.

  • Pozor, při čtení pomocí funkce scanf() musí být před proměnnou znak ‘&’ – pokud se nejedná o ukazatel (problém předávání hodnotou).

  • Funkce scanf() vrací počet přečtených položek (“%d %d” odpovídá návratové hodnotě 2).

  • Funkce printf() vrací počet vypsaných znaků („%d %d” může odpovídat návratové hodnotě více než 2).

  • %16.10lf ... tisk celkem na 16 míst, z toho 10 za desetinnou tečkou. První číslo se nedodrží, pokud s daným počtem nelze hodnotu vypsat.


  Vstupn v stupn operace 2
  Vstupně výstupní operace (2)

  • Probíhají asynchronně (buffer)

   • pokud někdo zadá vstup „10 20 30 40 50“

   • a budeme číst desítková čísla v cyklu

   • proběhne cyklus 5x a pak scanf() vrátí EOF

  10 20 30 40 50

  1: opis: 10

  2: opis: 20

  3: opis: 30

  4: opis: 40

  5: opis: 50

  while (scanf("%d", &cislo)!=EOF) {

  ++poradi;

  printf("%d: opis: %d\n",

  poradi, cislo);

  }


  1 kol pr m r
  1. Úkol – průměr

  • Napište program pro výpočet aritmetického průměru bez použití pole.

  • Jednotlivé hodnoty čtěte ze vstupu až do konce souboru (Ctrl+D) nebo do výskytu záporné hodnoty.

   • Poté vypište aritmetický průměr zadaných hodnot.

 • Hodnoty >= 100 ignorujte (nezapočítávejte).

 • Snažte se použít příkazů break i continue.

 • Zkusit lze napočítači Aisa:

  /home/xbayer/open/prumer


 • 1 kol pr m r 2
  1. Úkol – průměr(2)

  while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {


  1 kol pr m r 21
  1. Úkol – průměr(2)

  while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

  if (vstup >= 100)

  continue;


  1 kol pr m r 22
  1. Úkol – průměr(2)

  while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

  if (vstup >= 100)

  continue;

  else if (vstup < 0)

  break;


  1 kol pr m r 23
  1. Úkol – průměr(2)

  while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

  if (vstup >= 100)

  continue;

  else if (vstup < 0)

  break;

  printf("Zadano: %d\n", vstup);


  1 kol pr m r 24
  1. Úkol – průměr(2)

  while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

  if (vstup >= 100)

  continue;

  else if (vstup < 0)

  break;

  printf("Zadano: %d\n", vstup);

  soucet += vstup;


  1 kol pr m r 25
  1. Úkol – průměr(2)

  while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

  if (vstup >= 100)

  continue;

  else if (vstup < 0)

  break;

  printf("Zadano: %d\n", vstup);

  soucet += vstup;

  pocet++;

  }


  1 kol pr m r 26
  1. Úkol – průměr(2)

  while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

  if (vstup >= 100)

  continue;

  else if (vstup < 0)

  break;

  printf("Zadano: %d\n", vstup);

  soucet += vstup;

  pocet++;

  }

  //vypocet pak muze byt

  ((double)soucet / pocet));


  2 kol koza vlk a zel
  2. Úkol – koza, vlk a zelí 

  • Na počítači Aisa si stáhněte soubor:

   /home/xbayer/open/zeli.c

  • Dokončete program tak, aby pracoval.

  • Vyzkoušet lze na:

   /home/xbayer/open/zelifull

  • K dispozici je již řada hotových funkcí, Vaším úkolem bude zejména naprogramovat vlastní ovládání.


  2 kol koza vlk a zel c le
  2. Úkol – koza, vlk a zelí – cíle

  • Na jedné straně (A) jezera se vyskytujete Vy, koza, vlk a zelí.

  • Koza má zálusk na zelí.

   • a vlk na kozu

 • Máte loďku a vždy můžete přepravit sebe a jednoho společníka.

 • Úkolem je dostat všechny tři na druhou stranu (B) jezera.

 • (Triviální řešení, kdy necháme kozu sežrat zelí, poté vlka kozu a následně převezeme vlka, bude uznáno pouze, pokud předvedete i reversní proces )


 • 2 kol hotov funkce 1
  2. Úkol – hotové funkce (1)

  • Vzhledem k probrané látce není program napsán příliš elegantně.

  • Tři globální proměnné typu char (k, v, z) nabývají hodnot ‘A’ a ‘B’, dle umístění kozy, vlka a zelí.

  • Pro testování konfliktů a korektního vstupu již máte napsány funkce, stačí použít, např.:

  do {

  if (scanf ("%c",&vstup) == EOF)

  return 1;

  }while (preprav ('a', vstup));


  2 kol hotov funkce 2
  2. Úkol – hotové funkce (2)

  • Funkce test()

   • int test (char breh);

   • Zjistí, zda nedošlo ke konfliktu na jednom z břehů (parametr breh – ‘A’, ‘B’).

   • V případě konfliktu vypíše hlášení a vrátí hodnotu 1.

   • Pokud vše OK, vrátí hodnotu 0 a nic nevypisuje.

 • Funkce kdo_ceka()

  • void kdo_ceka (char breh);

  • Nepovinné, jen vypíše, kdo je na daném břehu.


 • 2 kol hotov funkce 3
  2. Úkol – hotové funkce (3)

  • Funkce preprav()

   • int preprav (char odkud,char vstup);

   • Pokusí se přepravit „vstup“(změnit stav globálních proměnných).

   • Na vstup obdrží znak, co uživatel zadal.

   • Jako parametr „odkud“ obdrží ‘A’ nebo ‘B’, dle toho, odkud kam „vstup“ přepravujeme.

   • Vrátí hodnotu 0, pokud vše OK.

   • Vrátí hodnotu 1, pokud se vyskytnul problém.

   • Řeší i nemožnost přepravy, jelikož „pasažér“ je na druhém břehu, vypisuje odpovídající hlášení.


  2 kol hotov funkce 4
  2. Úkol – hotové funkce (4)

  • Funkce test_vitezstvi()

   • int test_vitezstvi (void)

   • Vrátí hodnotu 0, pokud nebylo dosaženo vítězství.

   • Vrátí hodnotu 1, pokud hráč vyhrává.

 • Způsoby volání funkcí:

  • test (‘B’); //test konzistence na břehu B

  • kdo_ceka (‘B’); //výpis, kdo čeká na břehu B

  • while (preprav (‘A', vstup)); //kde vstup je znak

  • test_vitezstvi (); //pravda, když hráč vyhrál


 • Shrnut
  Shrnutí

  • Bez cyklů nelze programovat, je žádoucí jimi plně proniknout.

  • IO v jazyku C je značně problematické a nejednou možná strávíte mnoho hodin hledáním chyby – v C++ je značně vylepšeno.

  • Děkuji za pozornost.