Katsaus Horisontti 2020–ohjelmaan ja nykytilaan - PowerPoint PPT Presentation

Katsaus horisontti 2020 ohjelmaan ja nykytilaan
Download
1 / 30

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Katsaus Horisontti 2020–ohjelmaan ja nykytilaan. Elina Humala, Hankeasiantuntija Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot. Sisältö. Jyväskylän yliopiston FP7 hankkeet ennen viimeistä hakukierrosta Jyväskylän yliopistosta lähteneet hanke-ehdotukset FP7-ohjelman viimeiselle hakukierrokselle

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Katsaus Horisontti 2020–ohjelmaan ja nykytilaan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Katsaus horisontti 2020 ohjelmaan ja nykytilaan

Katsaus Horisontti 2020–ohjelmaan ja nykytilaan

Elina Humala, Hankeasiantuntija

Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot


Sis lt

Sisältö

 • Jyväskylän yliopiston FP7 hankkeet ennen viimeistä hakukierrosta

 • Jyväskylän yliopistosta lähteneet hanke-ehdotukset FP7-ohjelman viimeiselle hakukierrokselle

 • Horisontti 2020-ohjelma vuosille 2014 – 2020

 • Yliopiston tutkimusrahoitustiedottajaverkosto


Tilastoja fp7 hankkeistamme 45 hankkeen mukaan jotka ovat p ttyneet k ynniss tai juuri alkamassa

Tilastoja FP7-hankkeistamme (45 hankkeen mukaan, jotka ovat päättyneet, käynnissä tai juuri alkamassa)

 • Projektien, joidenkonsortiossa JY on mukana, kokonaisbudjettienyhteissumma187,3 M €

 • JY:n kokonaisbudjetti (virallinentieto, eihuomioineuvotteluvaiheenhankkeita) 12,66 M €

 • Keskiarvobudjetti JY n. 280 000 €

 • 10 koordinoituahanketta, ml. 4 ERC-hanketta

 • 45 hankettayhteensä (+ 4 uutta, joissaneuvotteluvaihekäynnistyivastahiljattain)

 • Yhdessähankkeessakeskimäärin 13 partneria

 • Hankkeidenkestokeskimäärin 40 kuukautta

 • Koko Suomi:

  • (26.2.2013) 414 organisaatiota 2000 osallistumista 1378 hankkeessa, noin 671,9 miljoonalla €.

  • Näiden hankkeiden volyymi on noin 7,7 miljardia euroa. Suomalaiskoordinaattoreita jo allekirjoitetuissa sopimuksissa on 273. Suomeen osuus puiteohjelmarahoituksesta on 2,1 %.


Jy n fp7 rahoitusp t kset vuositasolla

JY:n FP7 rahoituspäätökset vuositasolla


Vertailua muihin yliopistoihin

Vertailua muihin yliopistoihin


Jy n fp7 hankkeet hanketyypin mukaan

JY:n FP7-hankkeet hanketyypin mukaan


Jy n fp7 rahoituksen jakautuminen tiedekunnittain

JY:n FP7 rahoituksen jakautuminen tiedekunnittain


Jy n yhteisty kumppanimaat fp7 ohjelmassa

JY:n yhteistyökumppanimaat FP7 -ohjelmassa


Fp7 viimeiset haut

FP7 –viimeiset haut

 • Viimeinen mittava ehdotuspyyntökierros avautui 10.7.2012 (yli 60 puiteohjelmahakua)

 • Jaossa oli yhteensä 8,1 miljardia euroa T&K-hankkeille

 • Pohjustivat myös siirtymää tulevaan EU-ohjelmakauteen ja loivat linkin vuosien 2014–2020 Horisontti 2020 –ohjelmaan

 • Päähakujen deadlinet: syksy 2012 / alkuvuosi 2013

 • 14.3.2013 avautuivat vielä Marie Curie IOF, IEF ja IIF –tutkijaliikkuvuushaut, deadlinet 14.8.2013


Horisontti 2020 vuosille 2014 2020

Horisontti 2020 vuosille 2014 - 2020


Horisontti 2020

Horisontti 2020

 • Euroopan komission esitys ohjelmaehdotuksesta:

  http://prezi.com/1fogw2zvbiek/horizon-2020-officialversion/?auth_key=affe016b17ca2bf0d96d1d4a44f6a6ad3bb6bd63


Horisontti 2020 tavoitteena merkitt v t i toiminnan parannus

Horisontti 2020: tavoitteena merkittävä T&I-toiminnan parannus

Komission ehdotuksessa Horisontti 2020 -ohjelmaksi

 • yhdistetään tutkimus- ja innovaatiotoiminnat samaan ohjelmaan

 • vaikutetaan jäsenmaiden yhteisten T&I-ohjelmien käynnistymiseen

 • sidotaan yhteinen T&I-toiminta tukemaan kilpailukykypolitiikkaa (Innovaatiounioni)

 • yksinkertaistetaan ja selkiytetään osallistumissääntöjä


Horisontti 2014 2020

Horisontti 2014 - 2020

 • Huipputason tiede

 • Euroopan tutkimus-neuvosto (ERC): tutkimus tieteen eturintamassa

 • Tulevat ja kehittyvät teknologiat (FET)

 • Marie Skłodowska-Curie (MSC) – toimet: tutkijanliikkuvuus

 • Tutkimusinfrastruktuuri

 • Budjettiosuus: 31,70%


Horisontti 2014 20201

Horisontti 2014 - 2020

2. Teollisuuden johtoasema

 • Johtoasema mahdollistavilla ja teollisuusteknologioilla (KET –Key enablingtechnologies)

  • tieto- ja viestintäteknologia

  • nanoteknologia

  • kehittyneet materiaalit

  • bioteknologia

  • kehittynyt valmistus ja prosessointi

  • avaruus

 • Riskirahoituksen saatavuus: lainat & pääomasijoitukset

 • Innovointi pk-yrityksissä

 • Budjettiosuus: 23,11%


Horisontti 2014 20202

Horisontti 2014 - 2020

3. Yhteiskunnalliset haasteet

 • Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi

 • Euroopan biotalouden haasteet: elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ja merenkulun ja sisävesien tutkimus

 • Turvallinen, puhdas ja tehokas energia

 • Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne

 • Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet

 • Eurooppa muuttuvassa maailmassa – osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat

 • Turvalliset yhteiskunnat: Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen

 • Budjettiosuus: 40,91%


Horisontti 2014 20203

Horisontti 2014 - 2020

Trendejä

 • Vaikuttavuus ja tuloksellisuus (nousee toiseksi arviointikriteeriksi)

 • Innovaatiot (merkitys kasvaa entisestään)

 • Huippututkimus, tutkijaliikkuvuus, johtoasema, ratkaisut yhteiskunnallisiin haasteisiin

 • Monitieteisyys

 • Rahoitus kasvaa verrattuna FP7 (Parlamentti ei ole vielä hyväksynyt budjettia, tämän hetken luku 71 miljardia, komission alkuperäinen esitys oli 80 miljardia (FP7 52 miljardia))


Konsortio

Konsortio

Minimiosallistujat

 • Vähintään kolme oikeussubjektia (esim. korkeakoulu, tutkimuslaitos, yritys, JRC, järjestö)

 • Vähintään kolme eri EU- tai liitännäismaata edustettuna

 • Kaikki ovat toisistaan riippumattomia

  Poikkeukset

 • ERC eli EuropeanResearchCouncil –rahoitus

 • Pk-toimet

 • Ohjelmien yhteisrahoitustoimet

 • Koordinointi- ja tukitoimet

 • Tutkijoiden koulutus ja liikkuvuus

 • Työohjelmassa esitetyt poikkeukset


Isoimmat muutokset fp7 ohjelmaan verrattuna komission ehdotuksen mukaan

Isoimmat muutokset FP7 –ohjelmaan verrattuna komission ehdotuksen mukaan

 • Rahoitusosuus 100 % välittömistä kustannuksista + 20 % välillisten kustannusten kattamiseksi

 • Markkinoita lähellä oleviin hankkeisiin avustusta 70 % välittömistä kustannuksista + 20 % välillisten kustannusten kattamiseksi

 • Uusi ohjelma kattaa nykyisen tutkimuksen puiteohjelman lisäksi myös innovatiiviset osiot kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmasta (CIP) sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) rahoituksen

 • SBIR rahoitus pk-yrityksille (SME-rahoitus poistuu)

 • FET (Future and Emerging Technologies) laajentuu

 • Tutkimuksen ja innovoinnin integrointi tarjoamalla saumatonta ja johdonmukaista rahoitusta, joka kattaa vaiheet ideasta markkinoille tuomiseen saakka

 • Jätetyt ehdotukset arvioidaan seuraavia avustuksenmyöntämisperusteita soveltaen: (a) huippuosaaminen; (b) vaikutus; (c) toteutuksen laatu ja tehokkuus

 • Horisontti-ohjelmalle näyttäisi olevan tulossa vain yksi työohjelma, 2-vuotinen, ja sen ensimmäinen luonnos saataisiin ulos kesällä 2013


Komission ehdotuksiin tulleita muutosehdotuksia k sittely kesken

Komission ehdotuksiin tulleita muutosehdotuksia (käsittely kesken)

 • Neuvosto: Rahoitusosuus 100 % välittömistä kustannuksista + 25% välillisten kustannusten kattamiseksi (Suomi, Saksa, Hollanti ja Espanja vaativat edelleen yleiskustannusmallia)

  • Parlamentin ITRE-komitea: mahdollisuus yleiskustannusmalliin (rate of 70%)

  • ITRE-komiteanmuutosehdotukset: Eurooppa muuttuvassa maailmassa – osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat jaetaan kahteen: a) Inclusive, innovative and reflective society ja b)  Secure societies (Protecting freedom and security of Europe and its citizens)

  • Budjettineuvottelut: Euroopan neuvosto 70.96 miljardia euroa (8.2.2013)

  • Euroopan parlamentti: hylkäsi neuvoston päätelmät ja toivoo muutoksia (13.3.2013)

  • Neuvottelut rahoituksesta ja säännöistä jatkuvat


Vaikuttavuuden teemoja

Vaikuttavuuden teemoja


M ritelm ja vaatimukset joita sovelletaan t k i rahoitukseen eu n politiikassa ja lains d nn ss

Määritelmä ja vaatimukset, joita sovelletaan T&K&I-rahoitukseen EU:n politiikassa ja lainsäädännössä

Lähde: Euroopan komission tiedonanto http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0341:FIN:FI:PDF


Technology readiness l evels

Technology Readiness Levels

TRL 1 Basic principles observed and reported: Transition from scientific research to applied research. Essential characteristics and behaviors of systems and architectures. Descriptive tools are mathematical formulations or algorithms.

TRL 2 Technology concept and/or application formulated: Applied research. Theory and principles are focused on specific application area to define the concept. Characteristics of the application are described. Analytical tools are developed for simulation or analysis of the application.

TRL 3 Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof-of concept:

Proof of concept validation. Active Research and Development (R&D) is initiated with analytical and laboratory studies. Demonstration of technical feasibility using breadboard or brassboardimplementations that are exercised with representative data.

TRL 4 Component/subsystemvalidation in laboratoryenvironment: Standaloneprototypingimplementation and test. Integration of technology elements. Experiments with full-scale problemsor data sets.

TRL 5 System/subsystem/component validation in relevant environment: Thorough testing of prototyping in representative environment. Basic technology elements integrated with reasonably realistic supporting elements. Prototyping implementations conform to target environmentand interfaces.

Lähde: NASA


Technology readiness l evels1

Technology Readiness Levels

TRL 6 System/subsystemmodelorprototypingdemonstration in a relevantend-to-endenvironment (ground or space): Prototyping implementations on full-scale realistic problems. Partially integrated with existing systems. Limited documentation available. Engineering feasibility fully demonstrated in actual system application.

TRL 7 System prototypingdemonstration in an operationalenvironment(ground or space): System prototyping demonstration in operational environment. System is at or near scale of the operational system, with most functions available for demonstration and test. Well integrated with collateral and ancillary systems. Limited documentation available.

TRL 8 Actual system completed and "mission qualified" through test and demonstration in an operational environment (ground or space): End of system development. Fully integrated with operational hardware and software systems. Most user documentation, training documentation, and maintenance documentation completed. All functionality tested in simulated and operational scenarios. Verification and Validation (V&V) completed.

TRL 9 Actual system "mission proven" through successful mission operations (ground or space): Fully integrated with operational hardware/software systems. Actual system has been thoroughly demonstrated and tested in its operational environment. All documentation completed. Successful operational experience. Sustaining engineering support in place.

Lähde: NASA


Ensimm iset ty ohjelmat ja strateginen suunnitelma

Ensimmäiset työohjelmat ja strateginen suunnitelma

 • Ensimmäisten työohjelmien valmistelu alkanut

 • Perustuvat nk. Strategiseen suunnitelmaan, joka kattaa vuodet 2014 – 2016.

 • Strategisemmalla lähestymistavalla komissio haluaa varmistaa, että Horisontti-ohjelman toimien aktiviteetit ovat koherentteja ja todella pureutuvat niihin aihealueisiin, joista on saatavissa kestävää kasvua.

 • Strateginen suunnitelma vastaa EU:n politiikkaan ja strategioihin, kuten Eurooppa 2020- kasvustrategiaan, Innovaatiounioni- lippulaivahankkeeseen ja unionin vuosittaiseen kasvukertomukseen (AnnualGrowthSurvey), sekä muihin EU2020- strategian lippulaivahankkeisiin.


Ensimm iset ty ohjelmat ja strateginen suunnitelma1

Ensimmäiset työohjelmat ja strateginen suunnitelma

Strategisessa suunnitelmassa on hahmotettu 8 avaintekijää, jotka ovat:

1. Focusing on parts of the societalchallenges with highpotential for sustainablecompetitiveness, innovation and growth- Keskittyminen niihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joissa on korkea potentiaali kestävään kilpailukykyyn, kasvuun ja innovaatioihin;

2. Using dedicatedmeasures to leverage and boostengagement of industry, includingSMEs- Teollisuuden ja pk- yritysten sitouttamiseen pyrkivät toimet;

3. Providingaccess to finance, which is an essentialcodition for successfulinnovation- Rahoituksen saannin helpottaminen menestyksellisten innovaatioiden synnyttämiseksi;

4. Developing the new knowledge and contributing to skills, whichunderpinexcellentresearch and innovation- Uuden tiedon kehittäminen ja taitojen sekä osaamisen kasvattaminen, jotka ovat edellytyksiä johtavalle tutkimukselle ja innovaatioille;

5. Boosting the industrial deployment of enabling technologies - Mahdollistavienavainteknologioiden (enabling technologies) teollisenkäyttöönotonvauhdittaminen;

6. Developingmeasureswhichwilladdress the research and innovationdivide- Tutkimus- ja innovaatiokuilun kuromiseen tähtäävien toimenpiteiden kehittäminen;

7. Supportingstrongpartnership with MemberStates- Vahvan yhteistyön tukeminen jäsenvaltioiden kanssa;

8. Ensuring a strategicapproach to international cooperation, to facilitateaccess to the bestresearchers and the bestsources of expertiseglobally- Strateginen lähestymistapa kansainväliseen yhteistyöhön, jolla saavutetaan mahdollisuus yhteistyöhön globaalisti parhaiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.


Ensimm iset ty ohjelmat ja strateginen suunnitelma2

Ensimmäiset työohjelmat ja strateginen suunnitelma

Ensimmäiset Horisontti 2020- ohjelmat tullaan rakentamaan 12 painopistealueen (focusareas) ympärille, jotta voidaan keskittää voimavaroja ja resursseja sekä maksimoida ohjelman vaikutus. Alueet ovat:

 • Personalisinghealth and care – Yksilöllistetty terveydenhuolto

  2. Sustainable food security – Kestävä ruokaturvallisuus

  3. Blue growth: unlocking the potential of the oceans – Sininenkasvu – merienpotentiaalinhyödyntäminen

  4. Smartcities and communities – Älykkäät kaupungit ja yhteisöt

  5. Competitivelow-carbonenergy – Kilpailukykyinen, vähähiilinen energia

  6. Energy efficiency – Energiatehokkuus

  7. Mobility for growth – Liikenne kasvun edistäjänä

  8. Waste – Jäte

  9. Water innovation: boosting its value for Europe – Vesialaninnovaatiot

  10. Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe – Talouskasvunvoittaminen: uudetideat, strategiatjahallinnollisetstruktuuritEuroopalle

  11. Disaster-resilience – Kriisivalmius

  12. Digital security – Digitaalinen turvallisuus


Horisontti 2014 2020 ty ohjelmaluonnokset kes ll syksyll

Horisontti 2014 – 2020-työohjelmaluonnokset kesällä/syksyllä


Haasteita hankevalmisteluun

Haasteita hankevalmisteluun

 • Hakemusten laadun parantaminen

  • Scientific and technologicalquality

  • Impact

  • Implementation

 • Hankevalmistelun suunnittelu ja aikataulutus

 • Monitieteisyys (kansainvälistä yhteistyötä ei oman alan tutkijoiden kanssa) ja yhteistyö erilaisten organisaatioiden kanssa (koko innovaatioketju) -> edellyttää kokonaiskuvan hahmottamista ja uudenlaisia verkostoja


Tutkimuksen tuki yritt jyys ja innovaatiot yksik n kehitt mistoimenpiteit

Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot -yksikön kehittämistoimenpiteitä

 • Vakiotekstejä, tarkistuslistoja ja esimerkkejä verkkosivuille (julkaistaan syksyllä) eritoten Implementation ja Impactosioihin (KAHO-hanke)

 • Impact-klinikka (kehitetään uusi palvelu Kohina-hankkeessa)

 • Yliopiston tutkimusrahoitustiedottajaverkosto


Yliopiston tutkimusrahoitustiedottajaverkosto

Yliopiston tutkimusrahoitustiedottajaverkosto

 • Tavoitteena tuottaa räätälöityä, kohdennettua ja ennakoivaa tiedottamista tutkijoille sopivasta tutkimusrahoituksesta ja niihin liittyvistä ajankohtaisista asioista (esim. verkostoitumistilaisuudet)

 • Laitokset/tiedekunnat nimenneet 16 edustajaa

  • 6 tutkijaa

  • 10 hallintotyöntekijää

 • Verkosto aloittanut toimintansa (ensimmäinen koulutustilaisuus järjestettiin10.5. ja 13.5.)


 • Login