BẢN TÌNH CA BẤT DIỆT
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

BẢN TÌNH CA BẤT DIỆT PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BẢN TÌNH CA BẤT DIỆT. Nh ạc VÕ TÁ HÂN - Thơ VI SƠN May 2008. Mỗi sáng thức dậy thấy đôi mắt đa tình của em. Mỗi sáng thức dậy thấy nụ cười huyền nhiệm của em. Anh thấy mình có một trời hoa mộng Anh thấy mình có một trời hoa mộng. Mỗi sáng thức dậy thấy đôi mắt đa tình của em.

Download Presentation

BẢN TÌNH CA BẤT DIỆT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B n t nh ca b t di t

BẢN TÌNH CA BẤT DIỆT

Nhạc VÕ TÁ HÂN - Thơ VI SƠN

May 2008


B n t nh ca b t di t

Mỗi sáng thức dậy thấy đôi mắt đa tình của em


B n t nh ca b t di t

Mỗi sáng thức dậy thấy nụ cười huyền nhiệm của em


B n t nh ca b t di t

Anh thấy mình có một trời hoa mộng

Anh thấy mình có một trời hoa mộng


B n t nh ca b t di t

Mỗi sáng thức dậy thấy đôi mắt đa tình của em


B n t nh ca b t di t

Mỗi sáng thức dậy thấy nụ cười huyền nhiệm của em


B n t nh ca b t di t

Anh thấy mình có một trời hoa mộng

Anh thấy mình có một trời hoa mộng


B n t nh ca b t di t

Một ngày không có em

Là một ngày tâm hồn anh trống vắng


B n t nh ca b t di t

Một ngày không có em

Gió thì thầm sao như lời than thở


B n t nh ca b t di t

Nước mắt đầy vơi cũng chẳng tả hết ...

Chẳng tả hết nỗi cô đơn!


B n t nh ca b t di t

Một ngày không có em

Vầng trăng sáng ôi sao hiu hắt quá !


B n t nh ca b t di t

Một ngày không có em

Liễu rũ bên sông như tâm hồn anh lạc


B n t nh ca b t di t

Nước mắt đầy vơi cũng chẳng tả hết ...

Chẳng tả hết nỗi cô đơn!


B n t nh ca b t di t

Vì vậy mỗi sáng khi anh thức dậy Vì vậy mỗi sáng khi anh thức dậy


B n t nh ca b t di t

Xin em đừng vắng bóng nghe em Xin em đừng vắng bóng nghe em


B n t nh ca b t di t

Anh xin nguyện Chúa trên cao sáng soi

Anh xin nguyện Chúa trên cao sáng soi


B n t nh ca b t di t

Để nụ cười em mãi mãi huyền diệu

Để sóng mắt em đưa anh về vùng sáng nhiệm mầu


B n t nh ca b t di t

BẢN TÌNH CA BẤT DIỆT

Nhạc VÕ TÁ HÂN - Thơ VI SƠN

Ca sĩ KHẮC DŨNG


B n t nh ca b t di t

Một ngày không có em

Là một ngày tâm hồn anh trống vắng


B n t nh ca b t di t

Một ngày không có em

Gió thì thầm sao như lời than thở


B n t nh ca b t di t

Nước mắt đầy vơi cũng chẳng tả hết ...

Chẳng tả hết nỗi cô đơn!


B n t nh ca b t di t

Một ngày không có em

Vầng trăng sáng ôi sao hiu hắt quá !


B n t nh ca b t di t

Một ngày không có em

Liễu rũ bên sông như tâm hồn anh lạc


B n t nh ca b t di t

Nước mắt đầy vơi cũng chẳng tả hết ...

Chẳng tả hết nỗi cô đơn!


B n t nh ca b t di t

Vì vậy mỗi sáng khi anh thức dậy Vì vậy mỗi sáng khi anh thức dậy


B n t nh ca b t di t

Xin em đừng vắng bóng nghe em Xin em đừng vắng bóng nghe em


B n t nh ca b t di t

Anh xin nguyện Chúa trên cao sáng soi

Anh xin nguyện Chúa trên cao sáng soi


B n t nh ca b t di t

Để nụ cười em mãi mãi huyền diệu

Để sóng mắt em đưa anh về vùng sáng nhiệm mầu


B n t nh ca b t di t

Để nụ cười em mãi mãi huyền diệu

Để đời chúng mình thành một bản tình ca bất diệt ...


B n t nh ca b t di t

BẢN TÌNH CA BẤT DIỆT

Nhạc VÕ TÁ HÂN - Thơ VI SƠN

Ca sĩ KHẮC DŨNG

http://hanvota.com/nhac


  • Login