หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Download
1 / 39

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์. เรื่อง ....การใช้เครื่องมือ. วิชา งานฝึกฝีมือ. ชื่อผู้จัดทำ .. นายปรีชา สุขอ่อน โรงเรียน .. เทคนิค พณิชย การอยุธยา. ก. สาระสำคัญ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' หนังสืออิเล็กทรอนิกส์' - kacia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ....การใช้เครื่องมือ

วิชา งานฝึกฝีมือ

ชื่อผู้จัดทำ ..นายปรีชา สุขอ่อน

โรงเรียน ..เทคนิคพณิชยการอยุธยา


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สาระสำคัญ

เครื่องมือทั่วไป<General Hard tool เครื่องมือขนาดเล็กที่ทำงานด้วยมือ <Hand Tool> มีหลายชนิดที่ช่วยบุคคลที่เป็นช่างจะต้องการเรียนรู้ถึงวิธีการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธี เพื่อที่จะใช้เครื่องมือให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เครื่องมือสามารถจะเป็นสิ่งที่สามารถตัดสินคุณภาพของช่างได้ว่าเขาเป็นช่างที่ดีเพียงใด ดังนั้นจะใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี

ควรคำนึงถึงหลัก ดังนี้

 • เลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพสูง

 • เก็บรักษาเครื่องไว้ในที่ปลอดภัย

 • ใช้เครื่องมือให้ถูกกับชนิดของงาน


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • ใช้เครื่องมือทั่วไปได้ปลอดภัยและถูกต้อง

 • สามารถอธิบายลักษณะวิธีการใช้ของเครื่องมือต่าง ๆได้

 • ใช้เครื่องมือและบำรุงรักษาเครื่องมือทั่วไปให้มีอายุการใช้งานได้นาน


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ

คีม 6

ประแจ 8

กรรไกร 10

แบบทดสอบหลังเรียน 11

หนังสืออ้างอิง ...

ประวัติผู้จัดทำ ...

สาระสำคัญ ก

จุดประสงค์การเรียนรู้ ข

สารบัญค

แบบทดสอบก่อนเรียน ง

ชนิดของเครื่องมือ 1

ไขควง 2

ค้อน 4


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. หลักการในการพิจารณาในการใช้ไขควง คืออะไร

ก. เลือกไขควงให้ถูกต้องกับชนิดของสกรู

ข. ไม่ใช่ไขควงแทนสกัด

ค. ก่อนใช้งานด้ามไขควงต้องไม่เปื้อนวัสดุหล่อลื่น

ง. ถูกทุกข้อ


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบก่อนเรียน

2. การขันหรือคลายสกรูในที่จำกัดควรจะเลือกใช้ไขควงชนิดใด

ก. Flat Screwdriver

ข. Lock-Gripe plier

ค. Offset Screwdriver

ง. Parall Clamp


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 • แบบทดสอบก่อนเรียน

3. Phillips Screwdriver เป็นเครื่องมือใช้สำหรับทำอะไร

ก. ใช้สกัดร่องลิ่ม

ข. ใช้จับชิ้นงาน

ค. ใช้ตัดลวด

ง. ใช้ขันสกรูหัวแฉก


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 • แบบทดสอบก่อนเรียน

4. ค้อนหัวอ่อนใช้งานลักษณะอย่างไร

ก. ใช้ตอกชิ้นงานให้แนบสนิทกัน

ข. ใช้ตอกหรือประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร

ค. ใช้เคาะโลหะบาง

ง. ถูกทุกข้อ


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบก่อนเรียน

5. การจับค้อนในการตอก ควรจับค้อนอย่างไร

ก. จับใกล้หัวค้อนที่สุด

ข. จับใกล้ปลายค้อนตอ

ค. จับตรงกลางค้อนตอก

ง. ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบก่อนเรียน

6. ประแจ (Wrench) เป็นเครื่องมือสำหรับใช้งานอย่างไร

ก. ใช้ย้ำหมุด

ข. ใช้วางแบบงาน

ค. ใช้ขันสลักเกลียว

ง. ใช้สกัดงาน


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบก่อนเรียน

7. ถ้าต้องการคีมบีบ จับชิ้นงานเล็ก ๆ ในที่จำกัดจะใช้คีมอะไร

ก. คีมตัด

ข. คีมปากจิ้งจก

ค. คีมปากตาย

ง. คีมล็อก


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบก่อนเรียน

 • คีมที่สามารถจับชิ้นงานได้แน่นที่สุด คืมอะไร

  ก. คีมปากผสม

  ข. คีมล็อก

  ค. คีมปากขยาย

  ง. คีมปากจิ้งจก


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบก่อนเรียน

9. การใช้ปากกาจับชิ้นงานกลม ควรทำอย่างไร

ก. ขันปากจับชิ้นงานให้แน่นที่สุด

ข. จับชิ้นงานตามยาวเท่านั้น

ค. ใช้ไม่รองก่อนจับชิ้นงาน

ง. ใช้คีมล็อกจับชิ้นงาน


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบก่อนเรียน

10. การบำรุงเครื่องมือควรทำอย่างไร

ก. ไม่ควรใช้คีมแทนค้อน

ข. เมื่อคีมตัดลวดไม่เข้าควรใช้ค้อนตี

ค. ใช้ประแจทีใหญ่ หรือหลวมขันหัวสลับเกลียว

ง. ใช้ไขควงเป็นเครื่องงัด


1หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


2หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไขควงปากแบบหรือไขควงธรรมดา (Common Screwdriver)

ปากไขควงจะมีลักษณะแบนลาดเอียงไปยังปลายสุดของไขควงทุกแบบ

สำหรับขันหรือคายสกรูหรือตะปูควงชนิดต่าง ๆ


3หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไขควงปากแฉก (Cross - Reset Head Screwdriver)

ไขควงชนิดนี้ส่วนที่ปลายของไขควงปากแฉกหรือลักษณะปากจีบ

จะผ่าหัวเป็นสี่แฉกเวลาบิดจะต้องใช้แรงกดที่ด้ามมากกว่าไขควงธรรมดาเพื่อ

ไม่ให้เหลี่ยมของไขควงหลุดจากร่อง


4หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ค้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. ค้อนหัวแข็ง

ค้อนหัวกลม

ค้อนหัวตรง


5หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2.ค้อนหัวอ่อน

ค้อนพลาสติก

ค้อนยาง


6หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คีม เป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่มีความสำคัญมากที่ใช้สำหรับจับหรือตัดชิ้นงาน

คีมตัดข้าง

(Side Cutter Plier)

ใช้สำหรับตัดลวดจำนวนมาก ๆ

คีมปากจิ้งจก

(Needle – Nose Plier)

ใช้สำ หรับจับชิ้นงานชนิด

เล็กหรือชิ้นงานในที่แคบ


7หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คีมล็อค (Lock – Grip Plier) ใช้สำหรับจับชิ้นงานที่กลม


Wrenches

8หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ประแจ Wrenches

ประแจปากตาย

Open – End Wrenches

ประแจเลื่อน

(Adjustable Open Wrenches)

เป็นประแจที่สามารถปรับขนาดได้หลายขนาดสะดวกในการทำงาน


9หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ประแจแหวน (Box Wrench) เป็นประแจที่มีลักษณะคล้ายแหวน

เหลี่ยมของประแจจะจับหัวนัททุกด้านทำให้เหลี่ยมไม่เสีย

ประแจสำหรับสกรูฝัง

(Set Screw Wrenches)

จะมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม ใช้กับสกรูที่ไม่มีหัวแต่ทำ ร่องหกเหลี่ยมไว้ในตัวสลัก


10หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป็นเครื่องมือที่จำ เป็นในการตัดโลหะ แผ่นบาง ด้วยการประหยัดเวลามากกว่าเครื่องมืออื่น ๆ

แบบใบมีดตัดตรง


11หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ปากกาติดตั้งโต๊ะ (Bench Vises)

เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานทั่ว ๆ ไป ใช้จับยึดงานเพื่อปฏิบัติงานอื่นต่อไป


แบบทดสอบหลังเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

12

1. การบำรุงเครื่องมือควรทำอย่างไร

ก. ไม่ควรใช้คีมแทนค้อน

ข. เมื่อคีมตัดลวดไม่เข้าควรใช้ค้อนตี

ค. ใช้ประแจทีใหญ่ หรือหลวมขันหัวสลับเกลียว

ง. ใช้ไขควงเป็นเครื่องงัด


13หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบหลังเรียน

2. การใช้ปากกาจับชิ้นงานกลม ควรทำอย่างไร

ก. ขันปากจับชิ้นงานให้แน่นที่สุด

ข. จับชิ้นงานตามยาวเท่านั้น

ค. ใช้ไม่รองก่อนจับชิ้นงาน

ง. ใช้คีมล็อกจับชิ้นงาน


14หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบหลังเรียน

 • 3. คีมที่สามารถจับชิ้นงานได้แน่นที่สุด คืมอะไร

  ก. คีมปากผสม

  ข. คีมล็อก

  ค. คีมปากขยาย

  ง. คีมปากจิ้งจก


15หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบหลังเรียน

4. ถ้าต้องการคีมบีบ จับชิ้นงานเล็ก ๆ ในที่จำกัดจะใช้คีมอะไร

ก. คีมตัด

ข. คีมปากจิ้งจก

ค. คีมปากตาย

ง. คีมล็อก


16หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบหลังเรียน

5. การจับค้อนในการตอก ควรจับค้อนอย่างไร

ก. จับใกล้หัวค้อนที่สุด

ข. จับใกล้ปลายค้อนตอ

ค. จับตรงกลางค้อนตอก

ง. ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน


17หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบหลังเรียน

6. ประแจ (Wrench) เป็นเครื่องมือสำหรับใช้งานอย่างไร

ก. ใช้ย้ำหมุด

ข. ใช้วางแบบงาน

ค. ใช้ขันสลักเกลียว

ง. ใช้สกัดงาน


18หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบหลังเรียน

7. ค้อนหัวอ่อนใช้งานลักษณะอย่างไร

ก. ใช้ตอกชิ้นงานให้แนบสนิทกัน

ข. ใช้ตอกหรือประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร

ค. ใช้เคาะโลหะบาง

ง. ถูกทุกข้อ


19หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบหลังเรียน

8.Phillips Screwdriver เป็นเครื่องมือใช้สำหรับทำอะไร

ก. ใช้สกัดร่องลิ่ม

ข. ใช้จับชิ้นงาน

ค. ใช้ตัดลวด

ง. ใช้ขันสกรูหัวแฉก


20หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบหลังเรียน

9. การขันหรือคลายสกรูในที่จำกัดควรจะเลือกใช้ไขควงชนิดใด

ก. Flat Screwdriver

ข. Lock-Gripe plier

ค. Offset Screwdriver

ง. Parall Clamp


21หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบหลังเรียน

10. หลักการในการพิจารณาในการใช้ไขควง คืออะไร

ก. เลือกไขควงให้ถูกต้องกับชนิดของสกรู

ข. ไม่ใช่ไขควงแทนสกัด

ค. ก่อนใช้งานด้ามไขควงต้องไม่เปื้อนวัสดุหล่อลื่น

ง. ถูกทุกข้อ


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอ้างอิง

สัจจา วาจาสัตย์ งานฝึกฝีมือ ตามหลักสูตรวิชาวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช2545 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

ประสิทธิ์ ไชยสิงห์ ทฤษฎีช่างกลทั่วไป : มหาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ผู้จัดทำ

ชื่อ-สกุล นายปรีชา สุขอ่อน

ตำแหน่ง ครู

โรงเรียน เทคนิคพณิชยการอยุธยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์081-7553773


รายงานผลการทำแบบทดสอบรายงานผลการทำแบบทดสอบ

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คะแนนที่ทำได้ คะแนน