สำนักองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 31

  • 126 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

สำนักองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ. Bureau of Inter-Parliamentary Organizations. โครงสร้าง. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร. วุฒิสภา. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ. กลุ่มงาน สหภาพรัฐสภา (IPU). กลุ่มงาน บริหารทั่วไป. กลุ่มงาน องค์การรัฐสภา อาเซียน AIPO.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สำนักองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6663246

Bureau of Inter-Parliamentary Organizations


6663246

(IPU)

AIPO

(APPU)

(ASGP)


6663246

(Regional)

(International)

(IPU)

(AIPA)

(APA)

(IPAIT)

(APPU)

(GOPAC)

(APPF)

(APPCED)

(IPSS)

- (YPM)

(ASGP)

(ASEP)

(YPF)


6663246

(International)

(Regional)

(AIPA)

AIPO

(IPU)

IPU

ASGP

(APA)

(IPAIT)

ASGP

(APPU)

APPU

(GOPAC)

(APPF)

ASGP

(ASGP)

(APPCED)

ASGP

(IPSS)

APPU

- (YPM)

(ASEP)

(3)

(YPF)


6663246

(National Group)

(Non-national Group)

(Non-member)

IPU

ASGP

OSCE-PA

GOPAC

AIPA AIPO

IPAIT

APPU

APA

APPF

APPCED

IPSS

YPM


6663246

. .

/


6663246


6663246


6663246


6663246


6663246


6663246


6663246


6663246


6663246


6663246


6663246


6663246


6663246


6663246


6663246

1. 2. 3. 4. 5. 6. . 7. .

.. 480 x 14 / 630

.. 150 x 14 / 630

1.

2.

3.

4.

2 ( 5)

( 3 6)

60

14

1

1.

2. ..

20

1. 2. 3. 20

( 8)


6663246

( 3 100

)

1


6663246

1.

2.

3.

4.

5.

6. .

7. .

2


6663246

14

:

:

:

3


6663246

.. 480 x 14 / 630

.. 150 x 14 / 630

11

3

2

4


6663246

14

  • 630

    - 480 = 11

    - 160= 3

5


6663246

14

-

1.

2.

-

1

x 14 ( 14 )480 ()

6


6663246

14

-

3

7


6663246

1.

2.

3.

4.

2

8


6663246

1.

2.

3.

4.

1 2

9


6663246

17


  • Login