กรอบแนวคิดในการวิจัย - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 8

  • 118 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2551 Analysis of Master’s Thesis in Social Studies of Khon Kaen University During 1995-2008.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

กรอบแนวคิดในการวิจัย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6201189

.. 2538-2551Analysis of Masters Thesis in Social Studies of KhonKaen University During 1995-2008


6201189


6201189

1) 2) .. 2538-2551 174


6201189

12.

2

2.2

2

174

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

2.3

2

2

2


6201189

1. .. 2538-2551 (65.5%) (64.5%) 46 (58.0 %) - (80.5%) (69.0%)


6201189

24-25 (10.9%) 1 3 (30.5%) (14.4 %) .. 25392. .. 2538-2551 2.1 / (49.4%) / (21.3%) (19.5%) (0.6%)


6201189

2.2 (97.7%) (40.8%) (17.2%) (12.1%) (13.8%) (10.9 %) 2.3 (78.2%) (18.4%) (2.9%)


6201189


  • Login