Etiska resonemangsmodeller - PowerPoint PPT Presentation

Etiska resonemangsmodeller
Download
1 / 8

 • 431 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Etiska resonemangsmodeller. Etik och moral….

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Etiska resonemangsmodeller

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Etiska resonemangsmodeller

Etiska resonemangsmodeller


Etik och moral

Etik och moral…

…handlar om vad som är rätt och fel, om alla vore överens om vad som var rätt och fel skulle det inte bli så många bråk. Tyvärr är inte alla helt överens om det. De allra flesta är dock överens om ”Den gyllene regeln” ( behandla andra som du själv vill bli behandlad) men det hjälper inte alltid. Ibland kan det bero på att olika människor använder olika slags etik när de resonerar kring vad som är rätt och fel.


Det finns m nga olika modeller

Det finns många olika ”modeller”…

…man kan använda när man resonerar om vad som är rätt och fel. Vi ska nu titta närmare på tre vanliga modeller och se vad de handlar om.

Dessa tre modeller kallas:

 • Konsekvensetik

 • Pliktetik

 • Sinnelagsetik


K onsekvensetik

Konsekvensetik

Den här modellen hävdar att man vet först i efterhand om en handling varit rätt eller fel. Det ser man på vilka konsekvenser handlingen får.

För länge, länge sedan användes en liknande modell för att hävda principen ”öga för öga, tand för tand” det innebar att straffet ska vara detsamma som gärningen. Detta ledde dock till stora problem i forntiden då många människor på det sättet kunde mista både ögon och tänder, såväl som andra kroppsdelar eller livet. Delvis används denna modell fortfarande av de länder som utdömer dödsstraff för mördare…


Pliktetik

Pliktetik

Den här modellen anser att alla ska göra sin plikt. Att göra sin plikt betyder ungefär att följa regler, om alla följer reglerna så gör alla rätt. Det kan vara ett sätt att komma överens i en grupp.

Problem uppstår om det finns flera grupper som följer olika regler eller om inte alla i gruppen är överens om reglerna.

Regler för hur man ska leva finns i alla religioner, men även i ett lands lagar kan det finnas sådana regler. Somliga regler finns fast de inte är skrivna, de kallas för ”oskrivna regler”. En sådan regel kan vara att man ska hälsa trevligt på dem man möter, och inte räcka ut tungan åt folk… =P


Sinnelagsetik

Sinnelagsetik

Denna modell menar att det endast är det egna sinnet som kan bestämma vad som är rätt eller fel i varje situation, eftersom regler inte kan anpassas efter alla olika situationer som kan uppstå. Därför måste alla människor lära sig att vara snälla och vänliga så att de alltid i alla situationer väljer det som är rätt och riktigt av sin egen goda vilja, sitt eget sinne, eller som några skulle säga, utav sitt goda hjärta. <3


F r att klarg ra skillnaden mellan de tre modellerna kan vi ta ett exempel

För att klargöra skillnaden mellan de tre modellerna kan vi ta ett exempel…

…tänk dig att du hittar en hundvalp övergiven på gatan, vad gör du? Vad är rätt och vad är fel?

Sinnelaget säger kanske; ”Åh så gullig! Måste hjälpa den!”

Plikten vore kanske; ”Måste ringa polisen eller veterinären, se till så den får vård eller blir avlivad”

Konsekvensen blir kanske; Egen hund i ca. tio år, rätt eller fel? Det får framtiden utvisa... =)


Vningar

Övningar

Tänk dig att…

 • du möter en hemlös person som tigger på gatan

 • du ser en fattig människa som tar mat i affären

 • du hittar en plånbok full med pengar

 • du ser en mamma som slår sitt lilla barn

  Vad gör du? Hur resonerar du? Vilken modell använder du? Tänk först själv, resonera sen i din studiegrupp. Anteckna inför reflektionen…


 • Login