Pracoholizm
Download
1 / 48

Pracoholizm - PowerPoint PPT Presentation


 • 299 Views
 • Uploaded on

Pracoholizm. WYPALENIE ZAWODOWE. Pracoholizm/zespół uzależnienia od pracy - definicja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pracoholizm' - june


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pracoholizm
Pracoholizm

WYPALENIE ZAWODOWE


Pracoholizm zesp uzale nienia od pracy definicja
Pracoholizm/zespół uzależnienia od pracy - definicja

 • To „odchylenie od równowagi między pracą a innymi istotnymi stronami codziennego życia człowieka”, polegające na wysokim zaangażowaniu w pracę, poczuciu wewnętrznego przymusu jej wykonywania oraz (b. często) – niskim z niej zadowoleniu.

 • To tzw. nowe uzależnienie, w którym – przynajmniej na początku – substancje odurzające nie odgrywają żadnej roli.


Pracoholizm zesp uzale nienia od pracy definicja1
Pracoholizm/zespół uzależnienia od pracy - definicja

 • Pracoholizm to zaburzenie przejawiające się przymuszaniem samego siebie do pracy, niemożnością regulowania własnych nawyków związanych z pracą, nadmiernym zaangażowaniem się w nią, aż do zaniechania innych czynności życiowych

 • Pracoholizm powoduje, że osoba uzależniona, gdy pozostaje bez pracy odczuwa napięcie, rozdrażnienie lub apatię i zniechęcenie


Pracoholizm uwarunkowania
Pracoholizm - uwarunkowania

 • Zewnętrzne (obiektywne):

 • kultura (praca, sukces zawodowy wartościami naczelnymi – zob. USA, Japonia)

 • uwarunkowania społeczno-ekonomiczne (potrzeby pracodawców, trudny rynek pracy – bezrobocie: konieczność poszanowania miejsca pracy, nieraz emigracji zarobkowej)

 • uwarunkowania mikrospołeczne (problemy życia rodzinnego i ucieczka od nich; status cywilny – singiel musi coś zrobić z czasem) – zazębiające się z subiektywnymi (kolejny slajd)


Pracoholizm uwarunkowania1
Pracoholizm - uwarunkowania

2.Wewnętrzne (osobowościowe, subiektywne)

 • ludzie nazbyt ambitni („wewnątrzsterowni”)

 • przekonanie o niezastępowalności, o poradzeniu sobie z obowiązkami bez względu na ich liczbę

 • potrzeba doznań/adrenaliny,

 • potrzeba awansu społecznego - aspirowanie do wyższej klasy/warstwy – czyt. „Tańczący jastrząb” Juliana Kawalca lub zob. film; uwaga na mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania stresu i chorób


Pracoholizm uwarunkowania2
Pracoholizm - uwarunkowania

 • ludzie niepewni siebie, potrzebujący uznania, potwierdzenia ich wartości („zewnątrzsterowni”)

 • w obu przypadkach, zarówno ludzi nazbyt ambitnych, jak i niepewnych - oprócz podłoża psychosomatycznego:

 • nastawienia rywalizacyjnego

 • potrzeby realizacji zamiłowań można dopatrywać się wpływów socjalizacyjnych:

 • wzorców zachowań przejawianych przez najbliższych

 • oczekiwań formułowanych przez otoczenie


Pracoholizm uwarunkowania3
Pracoholizm – uwarunkowania

 • Przyczyny osobowościowe

 • kluczowe wydarzenia z dzieciństwa (wzorce, oczekiwania, wymagania otoczenia)

 • zaburzenia poznawcze (kompulsywny [natręctwo, obsesja] bądź narcystyczny aspekt osobowości)

 • praca źródłem stresu wyzwalającego adrenalinę

 • ucieczka od problemów osobistych

 • Przyczyny społeczne

 • uwarunkowania aktywności zawodowej

 • stan cywilny (status rodzinny)

 • wzorce spędzania czasu wolnego


Inna klasyfikacja przyczyn i uwarunkowa
Inna klasyfikacja przyczyn i uwarunkowań

 • predyspozycje wrodzone

 • wychowanie w rodzinie

 • sytuacja rodzinna

 • życie uczuciowe (zob. film „Social network”)

  CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE

 • uwarunkowania rynku pracy

 • wymagania stawiane przez pracodawcę

 • postawa otoczenia

 • nowe technologie informatyczne


Fazy rozwoju pracoholizmu
Fazy rozwoju pracoholizmu

 • Faza początkowa

 • utrata poczucia czasu spędzanego w pracy

 • zaniedbywanie najbliższych (dotychczasowych zajęć sprawiających przyjemność)

 • zaburzenia fizyczne i psychiczne

 • Faza krytyczna

 • wycofanie z życia społecznego (także porzucenie hobby, odstawienie zajęć rekreacyjnych)

 • pojawienie się poczucia winy

 • pojawienie się dolegliwości zdrowotnych (np. nadpobudliwości, problemów ze snem, trawieniem)


Fazy rozwoju pracoholizmu1
Fazy rozwoju pracoholizmu

 • Faza chroniczna

 • permanentne zmęczenie

 • spadek wydajności pracy (jak w alkoholizmie: coraz mniejsze dawki wystarczą do upojenia)

 • zespół abstynencyjny (nieprzyjemne doznania psychiczne i fizyczne, które pojawiają się po odstawieniu środka uzależniającego, tu: pracy)

 • poważne choroby somatyczne i psychiczne (z japońskim karoshi włącznie)


Fazy rozwoju pracoholizmu 6 faz
Fazy rozwoju pracoholizmu (6 faz)

 • Faza stosowania (inaczej – wypróbowywania nowego zachowania, tu – intensywnej pracy)

 • Faza nadużywania (odnajdywanie zadowolenia, uzyskiwanie satysfakcji z takiej formy aktywności)

 • Faza dominacji (praca pochłania bez reszty, staje się priorytetem)

 • Faza używania problemowego (pracoholizm spowodował już tyle złego w życiu osobistym, rodzinnym człowieka, że staje się lekarstwem na nie)

 • Faza kryzysu (faza przemęczenia, wycieńczenia, ale bez recepty innej niż praca)

 • Faza wymuszonej abstynencji (próba zmiany zachowania, ale kończąca się porażką)


Typologie pracoholik w
Typologie pracoholików

 • Wg Barbary Killinger:

 • Kontrolerzy (jednostki przejawiające zachowania typu A, w przeciwieństwie do zachowań typu B; typ A to najczęściej mężczyźni, zasadniczy, sztywni w poglądach, niecierpliwi, reagujący agresywnie; typ B to ludzie nieagresywni, mniej napięci, nienastawieni na współzawodnictwo)

 • Narcystyczni kontrolerzy (w odróżnieniu od kontrolerów – przede wszystkim dbają o własny interes, chronią mniemanie o sobie)

 • Zadowalacze (sprawiają wrażenie zadowolonych, działają, by zadowolić innych, szanują pracę)


Typologie pracoholik w1
Typologie pracoholików

 • Wg Lucyny Golińskiej:

 • Pracoholik „do szpiku kości” (można powiedzieć - urodzony; tak już ukształtowany, perfekcjonista)

 • Pracoholik sytuacyjny (poszukuje pracy, rzuca się w wir pracy, bo w niej czuje się bezpieczny; pracowitość nie jest jego cechą „przyrodzoną”)

 • Pracoholik uciekinier (jest podobny do sytuacyjnego, tyle że ucieka w pracę, aby zapomnieć o kłopotach domowych, osobistych)

 • Pracoholik nawrócony (jak alkoholik – abstynent)

 • Pseudopracoholik (eksponuje swoją pracowitość instrumentalnie - by awansować, zyskać uznanie…)


Typologie pracoholik w2
Typologie pracoholików

 • Wg Diany Fassel

 • Kompulsywny pracoholik („do szpiku kości”, traktujący pracę jak rytuał, coś przymusowego)

 • Okresowy pracoholik (pracujący nieraz bez opamiętania, ale nie non stop; poniekąd pracoholik sytuacyjny)

 • Ukryty pracoholik (to taki zadowalacz; sprawia dobre wrażenie do coraz gorszej gry)

 • Anorektyczny pracoholik (unika pracy, rzucenia się w jej wir, bo boi się tego, czego doświadczył)


Typologie pracoholik w3
Typologie pracoholików

 • Pracoholik nieustępliwy (to taki typ stereotypowy, taki „do szpiku kości”, kompulsywny)

 • Pracoholik bulimiczny (ma problem z rozpoczęciem pracy, kiedy zaś czas nagli, pracuje jak szalony, przemęcza się, znów zniechęca – czyli „pożera” pracę, a potem niż „wymiotuje”)

 • Pracoholik z deficytem uwagi (jego gotowość do pracy jest wykorzystana w zbyt małym stopniu; świetny w sytuacjach kryzysowych, nuda go wypacza, staje się nieznośny)

 • Pracoholik delektujący się pracą (poukładany jak szwajcarski zegarek, jak praca, którą sobie planuje i którą systematycznie, inaczej niż „bulimiczny”, wykonuje)


Negatywne skutki pracoholizmu
Negatywne skutki pracoholizmu

 • Dla samego pracoholika

 • wypalenie psychiczne, choroby somatyczne, nałogi

 • utrata więzi towarzyskich, zubożenie egzystencji

 • Dla jego rodziny

 • niezaspokajanie potrzeb rodziny i jej członków

 • sieroctwo społeczne dzieci i „dziecięce rodzicielstwo”

 • nadmierne oczekiwania wobec dzieci, infekowanie pracoholizmem

 • rozpad więzi rodzinnych, rozpad małżeństwa, rodziny

 • Dla organizacji zatrudniającej pracoholika

 • arogancja, konfliktowość, brak współpracy z zespołem

 • wskutek wypalenia - niska wydajność pracy


Pozytywne skutki pracoholizmu
Pozytywne skutki pracoholizmu

 • Dla samego pracoholika

 • awans, wyższe uposażenie, prestiż

 • Dla jego rodziny

 • większe możliwości materialne, szanse edukacyjne dzieci, prestiż

 • Dla organizacji zatrudniającej pracoholika

 • organizacja ma oddanego i/lub wydajnego pracownika – co prawda do czasu, ale przecież zawsze można go zastąpić kimś niewypalonym


Spo eczne skutki pracoholizmu
Społeczne skutki pracoholizmu

 • W społeczeństwach o – by tak rzec – rozdymanej etyce pracy konsekwencje mogą być dotkliwe biologicznie (Japonia i ok. 10 tys. ofiar rocznie z przepracowania, a śmierć nie jest tam przecież jedynym skutkiem przepracowania; warto też przypomnieć, że w Polsce na drogach ginie 4,5 – 5 tys. osób)

 • Za konsekwencjami biologicznymi idą koszty finansowe (leczenia, zasiłków, z czasem małej wydajności, bezrobocia)

 • Konsekwencje prawne (rozwody – co czwarty w USA) i demograficzne (migracje, które – wraz z towarzyszącym im pracoholizmem - mogą być także przyczyną rozwodów) i idące za nimi koszty społeczne, ekonomiczne…


Pracoholizm leczenie metody
Pracoholizm – leczenie/metody

 • Podobnie, jak w przypadku przestępcy, niezbędna jest swoista resocjalizacja (powrót do wachlarza wartości obejmującego więcej pozycji niż tylko praca);

 • Niezbędne jest nabranie dystansu do pracy, nauczenie się właściwego planowania czasu, pozbycie się poczucia winy z powodu zażywanego relaksu, czasu poświęconego i spędzonego wraz z rodziną, oddania się zamiłowaniom innym niż praca.

 • Metody

 • psychoterapia indywidualna (bez komórki, komputera)

 • psychoterapia rodzinna (wspólnota musi się odnaleźć)

 • grupy wsparcia (doświadczenie innych może być cenne)


Czy jestem pracoholikiem odpowiedz tak lub nie na ka de z pyta
Czy jestem pracoholikiem – odpowiedz „tak” lub „nie” na każde z pytań

 • Czy jesteś bardziej podekscytowany myśląc o swojej pracy niż o rodzinie, dzieciach, przyjaciołach, hobby czy też innych pozazawodowych przyjemnościach?

 • Czy przeżywasz momenty, w których potrafisz wykonywać swoją pracę błyskawicznie, a innym razem takie, w których nie możesz zrobić nic, choćbyś chciał?

 • Czy pracujesz leżąc w łóżku tuż przed snem, podczas weekendów, na wakacjach, w święta?

 • Czy praca jest tym rodzajem aktywności, który lubisz najbardziej i to o niej najchętniej opowiadasz?

 • Czy bywasz zniecierpliwiony w stosunku do ludzi, którzy mają inne priorytety niż praca?


Czy jestem pracoholikiem odpowiedz tak lub nie na ka de z pyta1
Czy jestem pracoholikiem – odpowiedz „tak” lub „nie” na każde z pytań

 • Czy traktujesz wszystko, w tym zabawę, jako okazję do rywalizacji?

 • Czy irytujesz się, kiedy inni proszą Cię, żebyś przestał pracować i zajął się czymś innym?

 • Czy Twój długi czas pracy odbija się niekorzystnie na Twojej rodzinie lub przyjaźniach?

 • Czy myślisz o swojej pracy, kiedy zasypiasz, prowadzisz samochód lub gdy inni do Ciebie mówią?

 • Czy pracujesz lub czytasz w trakcie jedzenia?

 • Jak interpretować wynik testu?

 • 1-3 pkt.: masz zdrowe podejście do pracy

 • 4-6 pkt.: jesteś zagrożony pracoholizmem

 • 7-10 pkt.: wizyta u psychologa jest konieczna


Wypalenie zawodowe
Wypalenie zawodowe „nie” na każde z pytań


Definicja
Definicja „nie” na każde z pytań

 • „Zespół fizycznego i emocjonalnego wyczerpania, którego rezultatem jest rozwój negatywnej samooceny i negatywnego nastawienia do pracy oraz spadek zainteresowania problemami pacjenta” (petenta)

  Christina Maslach (ona i Herbert Freudenberger użyli jako pierwsi terminu „burnout”)

 • „San fizycznego, emocjonalnego i umysłowego wyczerpania spowodowany przez długotrwałe zaangażowanie się w sytuacje emocjonalnie obciążające”

  Pines, Aronson, Kafry

 • Stan ten ujawnia się również nadmiernym dystansowaniem się w relacjach zawodowych, a obniżone poczucie osiągnięć osobistych wyraża się spadkiem poczucia własnych kompetencji, zadowolenia i efektywności w pracy!


Wypalenie zawodowe uwarunkowania
Wypalenie zawodowe - uwarunkowania „nie” na każde z pytań

 • Uwaga - helping proffessions

 • Wypalenie zawodowe występuje głównie wśród tych grup zawodowych, których istotą jest bliski, angażujący kontakt interpersonalny, bezpośrednia praca z ludźmi, emocjonalnie nasycone interakcje

 • Wypalenie zawodowe jest efektem doświadczenia przewlekłego, specyficznego stresu (emocjonalnego i interpersonalnego), wynikającego z natury zawodów społecznych.


Syndrom wypalenia
Syndrom wypalenia „nie” na każde z pytań

 • Składają się nań 4 podstawowe symptomy:

 • Wyczerpanie;

 • Rozczarowanie i nieuzasadnione poczucie niedoceniania;

 • Zanik autentyczności;

 • Uczucie słabnącej efektywności.


Przyczyny wypalenia zawodowego
Przyczyny wypalenia zawodowego „nie” na każde z pytań

 • Najczęściej wyróżniamy dwie grupy zmiennych charakteryzujących relacje człowiek - praca:

 • Czynniki zewnętrzne, środowiskowe (związane ze strukturą pracy, zawodu, organizacji)

 • Czynniki wewnętrzne, indywidualne (usposabiające lub uodporniające wobec wypalenia cechy podmiotu)


Czynniki zewn trzne
Czynniki zewnętrzne „nie” na każde z pytań

 • Ch. Maslach wykazuje następujące obszary niedopasowania między osobą a środowiskiem pracy:

 • Zbyt duże obciążenie pracą

 • Brak kontroli i współdecydowania

 • Niedostateczne wynagrodzenie

 • Rozpad wspólnoty

 • Brak sprawiedliwości

 • Konflikt wartości


Czynniki wewn trzne
Czynniki wewnętrzne „nie” na każde z pytań

 • Zalicza się do nich:

 • Wrażliwość na otaczające bodźce,

 • Lękliwość,

 • Kontrolę emocjonalną,

 • Samoocenę,

 • Poczucie własnej skuteczności,

 • Możliwość sprawowania kontroli nad sytuacją,

 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem.


Grupy osoby ryzyka
Grupy/osoby ryzyka „nie” na każde z pytań

 • Perfekcjoniści i osoby biorące na siebie więcej, niż mogą udźwignąć,

 • Kobiety spełniające 2 lub 3 role jednocześnie, np. aktywnej zawodowo gospodyni domowej i matki,

 • Osoby wysoko stawiające poprzeczkę sobie i innym,

 • Osoby wykonujące każde zadanie z najwyższym zaangażowaniem,

 • Osoby konserwatywne i dogmatyczne,


Grupy osoby ryzyka1
Grupy/osoby ryzyka „nie” na każde z pytań

6.Osoby niepotrafiące odmówić i poświęcające się dla innych (nieasertywne),

7. Osoby ze skłonnością do idealizmu, przesadnego perfekcjonizmu i stosowania przymusu wobec siebie i innych,

 • Osoby, które nie są w stanie dzielić się pracą i chcą wszystko robić same,

 • Osoby definiujące się tylko poprzez pracę, traktujące firmę jako zastępcze zaspokojenie innych potrzeb,

 • Osoby, które robią wszystko dla innych, tłumiąc przy tym własne potrzeby,


Grupy osoby ryzyka2
Grupy/osoby ryzyka „nie” na każde z pytań

11.Osoby niedoceniające własnego wkładu w przedsięwzięcia, które jednocześnie zbyt wiele spraw uważają za ważne i nie pozwalają sobie na dystans wobec problemów zawodowych,

12.Osoby patrzące w przyszłość zbyt optymistycznie i przeceniające szanse na sukces, bez realnej oceny stopnia ryzyka,

13.Partnerzy, którzy w swoim związku nie są w stanie odróżnić bliskości od zniewolenia.


Wsp lne cechy osobowo ci os b podatnych na wypalenie zawodowe
wspólne cechy osobowości osób podatnych na wypalenie zawodowe

 • Wygórowane oczekiwania wobec siebie (wobec kariery i własnej efektywności) i innych,

 • Duże zaangażowanie,

 • Niezaspokojona potrzeba miłości,

 • Pragnienie zdobycia pochwał, uznania (dowartościowania)

 • Obniżone zdolności do radzenia sobie ze stresem, frustracją,

 • Niewystarczający w subiektywnej ocenie czas na odpoczynek i regenerację,

 • Złe nawyki ograbiające organizm z zasobów energetycznych,

 • Odbieranie świata jako kształtowanego przez innych.


Inne wa ne czynniki zewn trzne i wewn sprzyjaj ce procesowi wypalenia
Inne ważne czynniki zewnętrzne i zawodowewewn. sprzyjające procesowi wypalenia

 • Ilościowe i jakościowe przeciążenie pracą (konflikt kompetencyjny, nadmiar biurokracji),

 • Wykonywanie czynności rutynowych bez możliwości dalszego rozwoju osobistego,

 • Jednostronność kontaktów (JEDNOSTRONNOŚĆ ZADAŃ, CZYNOŚCI)

 • Nadmierna kontrola przez przełożonych (zarządzani w skali mikro),

 • Brak jednoznacznych celów pracy i możliwości utożsamiania się z nimi,

 • Duża presja z zewnątrz przy nikłych własnych możliwościach wpływania na wykonywanie zadania,


Inne wa ne czynniki zewn trzne i wewn sprzyjaj ce procesowi wypalenia1
Inne ważne czynniki zewnętrzne i zawodowewewn. sprzyjające procesowi wypalenia

 • Złe zarządzanie (przez przełożonych),

 • Niedostateczne wsparcie ze strony kolegów,

 • Zła atmosfera w zespole – szczególnie ważna dla ludzi ceniących harmonijne kontakty z innymi,

 • Napięcie i pośpiech,

 • Niestabilny związek,

 • Stres w rodzinie,

 • Brak przyjaciół.


Schematy stadia etapy wypalenia zawodowego
Schematy/stadia/etapy wypalenia zawodowego zawodowe

Stadia wg Ch. Maslach:

 • Wyczerpanie emocjonalne

 • Depersonalizacja

 • Brak poczucia osobistych osiągnięć i kompetencji w związku z wykonywaniem pracy, wręcz poczucie braku kontroli nad nią, niechęć do jej wykonywania


Schematy stadia etapy wypalenia
Schematy/stadia/etapy wypalenia… zawodowe

 • Badania m.in. R. Gołębiewskiego i T. Marka doprowadziły do następujących konstatacji:

 • depersonalizacja, brak poczucia osiągnięć, wyczerpanie emocjonalne to wymiary, które z różną siłą i w różnym zestawie mogą pojawiać się

 • w różnych fazach (od I do VIII),

 • na różnych etapach (od A do D)

 • etap A (brak wypalenia zawodowego)

 • etap B (średni stopień wypalenia)

 • etap C (umiarkowane wypalenie zawodowe)

 • etap D (wysokie wypalenie w każdym z wymiarów)


Spirala wypalenia zawodowego i jej fazy
Spirala wypalenia zawodowego i zawodowejej fazy

 • Idealistyczny zapał

 • Dystans

 • Emocjonalizacja

 • Rozpad

 • Zobojętnienie

 • Depersonalizacja i objawy fizyczne

 • „Rien ne va plus!”


Cztery fazy etapy wypalenia jako procesu narastaj cego rozczarowania
Cztery fazy – etapy wypalenia jako procesu narastającego rozczarowania

 • Entuzjazm,

 • Stagnacja,

 • Frustracja,

 • Apatia.

  UWAGA! – porównanie pracoholizmu z wypaleniem


Skutki wypalenia zawodowego
Skutki wypalenia zawodowego rozczarowania

Wymienia się osiem sygnałów wskazujących na zjawisko wypalenia zawodowego:

 • Niechęć towarzysząca wychodzeniu do pracy;

 • Ciągłe skargi na odczuwany brak chęci do pracy bądź przepracowanie;

 • Poczucie izolowania przez otoczenie;

 • Ogólny pesymizm życiowy, systematyczny przyrost negatywnych kontaktów z klientami;

 • Poirytowanie, brak cierpliwości i ogólna drażliwość;

 • Częste choroby, zaburzenia ze strony układu wegetatywnego bez rozpoznawalnych przyczyn (STRES);

 • Skłonności samobójcze


Ofiary wypalenia zawodowego cierpi na
Ofiary wypalenia zawodowego cierpią na: rozczarowania

 • Wyczerpanie fizyczne,

 • Wyczerpanie emocjonalne,

 • Wyczerpanie nastawieniowe (depersonalizacja).

  PRZEJAWEM DEPERSONALIZACJI SĄ:

 • Obojętność i dystansowanie się wobec problemów klienta/pacjenta/petenta.

 • Powierzchowność kontaktu,

 • Skrócenie czasu i sformalizowanie kontaktów, np. traktowanie przez lekarzy pacjentów jako przypadków.


Najcz ciej wyst puj cymi objawami obni onego poczucia dokona osobistych s
Najczęściej występującymi objawami obniżonego poczucia dokonań osobistych są:

 • Spostrzeganie swojej pracy z klientem w negatywnym świetle,

 • Niezadowolenie z osiągnięć w pracy,

 • Przeświadczenie o braku kompetencji,

 • Utrata wiary we własne możliwości,

 • Poczucie niezrozumienia ze strony przełożonych,

 • Stopniowa utrata zdolności do rozwiązywania pojawiających się problemów,

 • Niemożliwość dostosowania się do trudnych warunków zawodowych.


Sposoby przeciwdzia ania zjawisku wypalenia zawodowego
Sposoby przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego dokonań osobistych są:

 • W profilaktyce wypalenia zawodowego powinno się stosować:

 • Strategie negatywne,

 • Strategie pozytywne.


Poziomy dzia a prewencyjnych i zaradczych wobec zespo u wypalenia zawodowego
poziomy działań prewencyjnych i zaradczych wobec zespołu wypalenia zawodowego

 • Indywidualny (przez odwoływanie się do jednostkowych zasobów),

 • Indywidualno - instytucjonalny (przez wzmocnienie odporności pracownika na stresy zawodowe),

 • Instytucjonalny (skupione na podniesieniu jakości pracy i obniżeniu jej kosztów).


Koncepcja sze ciofazowej przemiany wewn trznej
Koncepcja sześciofazowej przemiany wewnętrznej wypalenia zawodowego

 • Odciążenie.

 • Odczarowanie.

 • Odkrycie.

 • Decyzja.

 • Rozwinięcie.

 • Odprężenie.


Zapobieganie wypaleniu niezb dnik
ZAPOBIEGANIE WYPALENIU - NIEZBĘDNIK wypalenia zawodowego

 • Zaakceptuj stan faktyczny. „Jest jak jest.” Zmniejsz obroty, pozwól sobie na przerwę i zdobycie dystansu. Sprawdź, jak bardzo jesteś zagrożony wypaleniem: naucz się rozumieć własne ciało. Potraktuj poważnie bóle fizyczne, przestań zaprzeczać sytuacji. Tabletki nie są rozwiązaniem.

 • Spójrz inaczej na swoją osobowość, uświadom sobie własne cele, wartości, wyobrażenia.

 • Zastanów się nad możliwościami radzenia sobie z obciążeniami, oczekiwaniami i wypaleniem – najlepiej nie w samotności. Unikaj izolacji, znajdź partnera do rozmowy na ten temat.


Zapobieganie wypaleniu niezb dnik1
ZAPOBIEGANIE WYPALENIU - NIEZBĘDNIK wypalenia zawodowego

 • Naucz się stawiać siebie na pierwszym miejscu, unikaj zbytniego zaangażowania w sprawy innych ludzi. Naucz się konsekwentnie mówić „nie”, zrelatywizuj swoje wymagania i oczekiwania.

 • Żyj i pracuj we własnym tempie, w rozsądnym wymiarze czasowym i z indywidualnie określoną częstotliwością. Nie spiesz się, nie bądź niecierpliwy, nie stosuj wobec siebie presji.

 • Bądź autentyczny, aktywnie przejmuj odpowiedzialność za wszystko, co robisz, i za siebie, a więc za własne życie. To ty jesteś twórcą swojego szczęścia w życiu.


Zapobieganie wypaleniu niezb dnik2
ZAPOBIEGANIE WYPALENIU - NIEZBĘDNIK wypalenia zawodowego

 • Podejmuj decyzje zgodnie ze swoimi wartościami, intuicją i potrzebami, nie próbuj przeskoczyć samego siebie.

 • Ustal priorytety i zorganizuj siebie, swoje otoczenie i dzień powszedni, planując porządkując oraz ustalając stopnie ważności. Nie rozmieniaj się na drobne i spraw, by twoje życie było czymś więcej niż ciągłym „gaszeniem pożarów”.

 • Nie wytężaj się za bardzo, unikaj przesadnego zaangażowania. Dbaj o siebie, pamiętaj o relaksie, troszcz się o równowagę ciała, umysłu i ducha.


Zapobieganie wypaleniu niezb dnik3
ZAPOBIEGANIE WYPALENIU - NIEZBĘDNIK wypalenia zawodowego

 • Nie walcz ze swoimi obciążeniami. Profilaktyka i zapobieganie są najważniejsze w zachowaniu zdrowia. Obchodź się ze sobą, swoim ciałem i duszą z miłością: stosuj medytację i techniki relaksacyjne, uprawiaj sport, pamiętaj o zbilansowanej diecie i dostarczaniu organizmowi wystarczającej ilości płynów, witamin oraz światła.

 • Zatrzymaj błędne koło złych myśli, lęków, frustracji, zamartwiania się. To blokuje umysł. Zatroszcz się lepiej o sprawy naprawdę ważne.

 • Żyj „tu i teraz”, bądź tolerancyjny, spokojny. I myśl o tym, że z uśmiechem na twarzy wszystko idzie łatwiej.


ad