Brytpunkt och vårdkedja för den palliativa patienten - PowerPoint PPT Presentation

Brytpunkt och v rdkedja f r den palliativa patienten
Download
1 / 16

 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Brytpunkt och vårdkedja för den palliativa patienten. Per-Anders Heedman Regional processledare palliativa insatser. Olika perspektiv vid t.ex. GI-cancer. Primär-vård. Kirurgi. Onkologi. Palliation. eller.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Brytpunkt och vårdkedja för den palliativa patienten

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Brytpunkt och v rdkedja f r den palliativa patienten

Brytpunkt och vårdkedja för den palliativa patienten

Per-Anders Heedman

Regional processledare palliativa insatser


Brytpunkt och v rdkedja f r den palliativa patienten

Olika perspektiv vid t.ex. GI-cancer

Primär-vård

Kirurgi

Onkologi

Palliation

eller


Brytpunkt och v rdkedja f r den palliativa patienten

Cancervårdens viktiga övergångar (eller händelser i en människas liv där hon ska erbjudas rätt vård i rätt tid)

Diagnos

Recidiv/Generalisering

Försämring

Fri från cancer

Fri från cancer

Avlida i cancer

Leva med cancer

Leva med cancer

Avlida i cancer

Avlida i cancer


Socialstyrelsens definitioner

Socialstyrelsens definitioner

 • Brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede

  • ”Övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande”

 • Brytpunktssamtal

  • ” Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål”


Brytpunkt och v rdkedja f r den palliativa patienten

Förenklad etisk plattform

Att inte skada

Att göra gott


Brytpunkt och v rdkedja f r den palliativa patienten

palliativ vård

i livets slutskede

palliativa insatser

brytpunktsprocess

 • rädda liv

 • förlänga liv

 • livskvalitet

livskvalitet


Brytpunkt och v rdkedja f r den palliativa patienten

Esofagus (C15) – TNM klassifikation

 • Den höga andelen ”oklassificerbart” gör att göra med det höga andelen av TX, NX och MX.

 • Källa: Regionalt cancerregistret, 2006-2011


Brytpunkt och v rdkedja f r den palliativa patienten

Esofagus (C15) – åldersfördelning

 • Källa: Regionalt cancerregistret, 2006-2011


Brytpunkt och v rdkedja f r den palliativa patienten

Ventrikel (C16) – TNM klassifikation

 • Den höga andelen ”oklassificerbart” gör att göra med det höga andelen av TX, NX och MX.

 • Källa: Regionalt cancerregistret, 2006-2011


Brytpunkt och v rdkedja f r den palliativa patienten

Ventrikel (C16) – åldersfördelning

 • Källa: Regionalt cancerregistret, 2006-2011


Pankreas c25 tnm klassifikation

Pankreas (C25) – TNM klassifikation

 • Den höga andelen ”oklassificerbart” gör att göra med det höga andelen av TX, NX och MX.

 • Källa: Regionalt cancerregistret, 2006-2011


Gallbl sa gallv gar c23 c24 0 tnm klassifikation

Gallblåsa/Gallvägar (C23 & C24.0) – TNM klassifikation

 • Den höga andelen ”oklassificerbart” gör att göra med det höga andelen av TX, NX och MX.

 • Källa: Regionalt cancerregistret, 2006-2011


Brytpunkt och v rdkedja f r den palliativa patienten

Det är inte min patient!

Vad kan jag bidra med?

Åtgärder

Behandlingsbeslut

Diagnostik = tillräckligt beslutsunderlag

Delaktighet, Självbestämmande, Trygghet, Information, Symtomlindring

Identifiering av aktuell patient


 • Login