slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+ - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+. \ 2014–2020 ERASMUS+ Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież. AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+ ' - july


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

\2014–2020 ERASMUS+ Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież

 • AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych
 • AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 • AKCJA 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie:
 • Jean Monnet
 • Sport
slide3

cele programu

 • key competences
 • jakość
 • europejski obszar współpracy
 • międzynarodowy wymiar kształcenia
 • języki
slide4

priorytety

 • umiejętności podstawowe i transwersalne - cyfrowe, przedsiębiorczość, wielojęzyczność, rezultaty kształcenia, skoncentrowanie na uczniu
 • ICT – open access
 • przejrzystość walidacji
 • poprawa finansowania edukacji
slide5

KA 1

 • EDUKACJA SZKOLNA - Mobilność kadry
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE - Mobilność studentów, Mobilność pracowników uczelni
 • KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE -Mobilność uczniów i kadry
 • EDUKACJA DOROSŁYCH - Mobilność kadry dla edukacji dorosłych
 • MŁODZIEŻ - Mobilność młodzieży
 • mastery
 • pożyczki dla studentów
slide6

podobieństwo do programu Comenius Mobilności i akcji VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

slide7

cele

 • wsparcie uczniów i nauczycieli
 • języki
 • kultura
 • szkoła
 • edukacja formalna – nieformalna
 • przejrzystość uznawania i walidacji
slide8

priorytety - edukacja szkolna

 • edukacja małego dziecka, opieka
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów, uczniowie o niskim poziomie opanowania umiejętności podstawowych oraz uzyskiwanie dyplomów
 • rozwijanie i wzmacnianie profilu zawodowego nauczycieli
slide9

kwalifikowalność

instytucjami uprawnionymi do składania wniosków są: szkoły i przedszkola

wnioski składane są przez osoby prawne zarejestrowane w Polsce

slide10

projekty roczne i dwuletnie

 • minimalny czas trwania mobilności: 2 dni
 • maksymalny czas trwania mobilności: 2 miesiące
slide11

formy

 • nauczanie w szkole za granicą
 • doskonalenie – kursy lub inne formy lub job shadowing
slide12

instytucja przyjmująca

 • szkoła partnerska lub organizator kursu
 • w ramach projektu można zaplanować mobilności do więcej niż jednego kraju
slide13

termin

 • nabór wniosków : do 17 marca 2014 r. godz. 12.00 - czas w Brukseli
 • wnioski o dofinansowanie projektu należy sporządzić na aktualnym formularzu e-form który będzie dostępny na stronie FRSE – na razie drafty na stronie KE
slide14

kraje docelowe

mobilności mogą być realizowane do krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”, tj.:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej
 • państwa EOG/EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • kraje kandydujące: Turcja i Macedonia
slide15

jak znaleźć instytucję partnerską

 • katalog wizyt studyjnych
 • katalog Kursów Comeniusa
 • szkoły partnerskie
 • eTwinning
slide16

kroki

 • rejestracja na portalu uczestnika
 • sprawdzenie zgodności z kryteriami programu:
 • kryteria wybieralności – typ projektu, rodzaj działań, instytucji, czas działań, grupa docelowa, termin aplikowania, kompletność wniosku
 • kryteria wykluczenia
 • kryteria selekcji: zdolność finansowa, operacyjna, jakość
 • warunki finansowe
 • aplikacja – on-line
slide17

istotne elementy

 • plan rozwoju europejskiego szkoły – unowocześnienie i umiędzynarodowienie
 • odpowiedź na jasno sformułowane potrzeby
 • właściwa selekcja, przygotowanie i ciąg dalszy
 • uznawanie kompetencji
 • upowszechnianie i wykorzystanie
slide18

ocena - I element

 • istotność i adekwatność projektu - do 30 pkt
 • cele i priorytety akcji
 • potrzeby i cele nauczycieli
 • rezultaty o wysokiej jakości dla uczestników
 • podniesienie poziomu pracy szkoły i wymiar europejski
slide19

ocena - II element

 • jakość planu projektu i wdrażania - do 40 pkt - jasność, kompletność, jakość faz projektu – przygotowanie, wdrażanie i ciąg dalszy
 • spójność - cele i działania
 • jakość planu europejskiego rozwoju
 • trafność naboru i sposobów zaangażowania uczestników
 • jakość zarządzania, aspektu praktycznego i wsparcia uczestników
 • jakość przygotowania uczestników
 • jakość walidacji
slide20

sugestie

 • rekrutacja
 • ogłoszenie
 • list motywacyjny
 • komisja – skład i powołanie
 • kryteria oceny
 • protokół
 • ogłoszenie wyników
 • umowa
slide21

sugestie - przygotowanie kulturowe

 • przed wyjazdem
 • eksperci – ambasady, instytuty kultury, uczelnie wyższe
 • warto zdobyć informacje o kulturze, historii, realiach
 • konieczność – inna mentalność, rozkład dnia, wyżywienie, zasady zachowania
 • przygotowanie kulturowe na miejscu
 • muzea, koncerty, przewodnicy
slide22

sugestie - przygotowanie językowe

 • kurs nastawiony na kompetencje komunikacyjne
 • sprawdzenie relacji jakość / cena
 • +-20 godzin
 • słownik / podręcznik
slide23

sugestie - pomoc organizacyjna

 • przejazd
 • hotel
 • wyżywienie
 • ubezpieczenie
 • opieka na miejscu
slide24

sugestie - walidacja

 • certyfikat językowy
 • potwierdzenie udziału
 • Europass mobilność
 • stopień awansu zawodowego
slide25

ocena - III element

 • upowszechnianie max 30 pkt
 • jakość ewaluacji
 • wpływ projektu
 • uczestnicy i szkoła
 • poza szkołą
 • trafność i jakość upowszechniania
 • minimum 60 pkt w każdej kategorii co najmniej połowa
slide26

sugestie

 • przewodnik po programie
slide27

grant

 • podróż - 6 poziomów finansowania - w zależności od odległości - 180-1100 euro
 • wsparcie organizacyjne min. przygotowanie, monitoring, wparcie, walidacja do 100 osób 350 euro/osobę
 • wsparcie indywidualne - w zależności od kraju - 4 grupy
 • koszt kursu - do 70 euro / dzień - do 700 euro
 • wypłata grantu – 80% + 20 %
slide28

po złożeniu wniosku

 • decyzja i umowa - 4 miesiące
 • raporty indywidualne, raport z realizacji projektu
kontakt
kontakt

Marta Affeltowicz tel. 22 4631 208, [email protected]

Marta Majka-Biskup tel. 22 4631 209, [email protected]

Iwona Morawicz tel. 22 4631 207, [email protected]

Dorota Wojciechowska tel. 22 4631 530, [email protected]

Michał Waszczuk tel. 22 4631 216, [email protected]

Grzegorz Żółcik tel. 22 4631 202, [email protected]

inne propozycje
inne propozycje
 • Seminaria Rady Europy
 • PNWM
 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – www.frse.org.pl
 • Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - wnioski do końca lutego - dofinansowanie w konkursie - projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów http://www.cprdip.pl
 • nabór do działania Wizyty Przygotowawcze w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - współpraca z Norwegią, Islandią i Lichtensteinem przedłużony do 31.03.2014 - uprawnione - instytucje edukacyjne, szczegółowe informacje na stronie internetowej programu:http://www.fss.org.pl/pv/wizyty-przygotowawcze-nabor-grudzien-2013
slide31

Dziękuję za uwagę

Joanna Sobotnik, Kuratorium Oświaty w Katowicach, tel. 32/2077981,

[email protected]

ad