HIND
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

HIND PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HIND. Kasulikkus Väärtus Hind HIND – toote väärtus rahalises väljenduses. Hind ja teised turunduskompleksi elemendid. Hind ja toode Hind ja toetus Hind ja jaotus. Hinnakujundamise etapid. Turu analüüs ( nõudlus ja konkurents) Hinna piiride määratlemine

Download Presentation

HIND

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hind

HIND


Hind

 • Kasulikkus

 • Väärtus

 • Hind

  HIND – toote väärtus rahalises väljenduses


Hind ja teised turunduskompleksi elemendid

Hind ja teised turunduskompleksi elemendid

 • Hind ja toode

 • Hind ja toetus

 • Hind ja jaotus


Hinnakujundamise etapid

Hinnakujundamise etapid

 • Turu analüüs ( nõudlus ja konkurents)

 • Hinna piiride määratlemine

 • Hinnakujundamise eesmärkide määramine

 • Kasumipotentsiaali analüüs

 • Alghinna määramine

 • Hindade juhtimine ja reguleerimine


1 turu anal simine

1.Turu analüüsimine

 • Nõudluse elastsus

  Elastne nõudlus – kui hinna alanedes kogused suurenevad ja tulu läbimüügist suureneb ( ja vastupidi).

  Mitteelastne nõudlus – hinna alanedes tulud vähenevad (ja vastupidi).Hinna muutumisel 1% võrra, muutub nõutav kogus vähem kui1%.

  Täielik elastsus – hind ei sõltu pakutavast kogusest ( põllumajandussaaduste kokkuost).

  Täielik mitteelastsus – hinnamuudatus ei mõjuta pakutavat kogust (bensiin, ravimid).


Elastsuse hindamine

Elastsuse hindamine

 • Toote unikaalne väärtus

 • Asendatavus

 • Võrdlemise keerulisus

 • Kogukulu, kogumaksumus

 • Panus kogutulusse

 • Jagatud maksumus

 • Kõrge hinna ühendamine kõrge kvaliteediga


Hinnakonkurentsi t bid

Hinnakonkurentsi tüübid

 • Koostoimiv hinnakujundus

 • Kohanduv hinnakujundus

 • Võimalusi otsiv

 • Röövellik hinnakujundus


2 hinna piiride m ratlemine

2.Hinna piiride määratlemine

 • Kulud (omahind)

 • Riigi reguleeriv mõju

 • Turustuskanali mõjud

 • Tarbija nõudlus

 • Konkurents

 • Eetika


Hind

Kulud

Tarbija

nõudlus

HIND

Riiklik regu-

leerimine

Konkurendid

Turustus-

kanali kulud

Eetika


3 hinnakujundamise eesm rgid

3.Hinnakujundamise eesmärgid

 • Kasumile orienteeritud (kulud, tulud)

 • Turuhõivele orienteeritud

 • Konkurentsile orienteeritud

 • Positsioonimisele orienteeritud

 • Olukorra stabiliseerimisele orienteeritud

 • Ellujäämisele orienteeritud


4 kasumi potentsiaali anal s

4.Kasumi potentsiaali analüüs

 • Püsivad kulud (keskmised püsivad kulud)

 • Muutuvad kulud (keskm.muutuvad kulud)

 • Kogukulud

 • Murdepunkti analüüs


5 alghinna m ramine

5.Alghinna määramine

 • Nõudlusel baseeruv e. tarbijakeskne hinnakujundus

 • Kuludel baseeruv e. kulukeskne hinnakujundus

 • Konkurentsil baseeruv e. konkurentsikeskne hinnakujundus


N udlusel baseeruv hinnakujundus

Nõudlusel baseeruv hinnakujundus

 • Väärtusel baseeruv hinnakujundus

 • Kooriv hind (uus toode)

 • Turu vallutamise hind (uus toode)

 • Prestiiži taotlev hinnakujundus

 • Psühholoogiline hinnakujundus

 • Toote grupil baseeruv hinnakujundus

 • Ühikul baseeruv hinnakujundus


Kuludel baseeruv hinnakujundus

Kuludel baseeruv hinnakujundus

 • “Kulud +” – standardse juurdehindlusega hinnakujundus

 • Kogemustel baseeruv hinnakujundus

 • Tulu investeeringu pealt


Konkurentsil baseeruv hinnakujundus

Konkurentsil baseeruv hinnakujundus

 • Liidri hind

 • Positsioonimine


6 hindade juhtimine ja reguleerimine

6.Hindade juhtimine ja reguleerimine

 • Hinnastrateegia

 • stabiilne 2) muutuv

 • Hindade alandamine ja tõstmine

 • Hinnasoodustused

 • Hinna diferentseerimine

 • Hinnastrateegiate positsioonimine


Hinnasoodustused

Hinnasoodustused

 • Koguseline hinnaalandus (kumulatiivne,

  mittekumulatiivne)

 • Hooajaline hinnaalandus

 • Kaubanduslik hinnaalandus

 • Skonto (sularaha hinnaalandus)

 • Tagasiostutasu

 • Toetuslik hinnaalandus


Hinna diferentseerimine

Hinna diferentseerimine

 • Tarbijajärgne

 • Tootejärgne

 • Asukohajärgne

 • Ajajärgne

 • Kasutamisjärgne


 • Login