Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”. „ Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać, Życie nie po to by bezczynnie trwać, I aby żyć, siebie samego trzeba dać” Stanisław Sojka. Amazonki. Amazonki (łac. Amazones – „bez piersi”) plemię wojowniczych kobiet w mitologii greckiej.

Download Presentation

Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”

„ Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać,

Życie nie po to by bezczynnie trwać,

I aby żyć, siebie samego trzeba dać”

Stanisław Sojka


Amazonki

Amazonki (łac. Amazones – „bez piersi”) plemię wojowniczych kobiet w mitologii greckiej.

Amazonki usuwały swoją prawą pierś, aby mieć większą swobodę w napinaniu cięciwy łuku lub rzucaniu dzidą.

Jan Parandowski opisał Amazonki następującymi słowami:

„Ubierały się w skóry dzikich zwierząt, świetnie ciskały oszczepami i strzelały z łuku. Miały tarcze w kształcie półksiężyca i hełmy ozdobione piórami”.

Współczesne Amazonki to też wojowniczki, usuwają pierś aby walczyć z rakiem.

2


Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” istnieje od 1992 rokui zrzesza około 200 kobiet.

3


W tym czasie udzieliłyśmywielu osobom chorym na raka piersiemocjonalnego i praktycznego wsparcia. Ułatwiałyśmy im podejmowanie osobistych decyzjii znalezienie motywacjipowrotu do zdrowiaoraz uzyskaniemożliwie najlepszej jakości życia.

4


 • Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”

 • w statucie określiło następujące cele:

 • Ø niesienie pomocy osobom przed i po zabiegu odjęcia piersi

 • organizowanie samopomocy

 • w formie akcji „ochotniczek wolontariuszek” polegającej

  na rozmowach z osobami przed i po amputacji piersi

 • prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób chorych

  na raka piersi ułatwiających powrót do pełnego życia

 • uczestnictwo w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania

  nowotworów piersi - organizowanie prelekcji oraz wydawanie

  broszur, plakatów oraz materiałów edukacyjnych

  i popularyzacyjnych

 • Ø działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Ø współpraca ze specjalistycznymi placówkami zdrowia

 • współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami w kraju

  i zagranicą działającymi na rzecz kobiet chorych na raka

5


 • niesienie pomocy osobom przed i po zabiegu odjęcia piersi.Naszym najważniejszym zadaniem jest niesienie pomocy osobom przed i po zabiegu odjęcia piersi. Została powołana sekcja ochotniczek - wolontariuszek, które po przeszkoleniu przez psychoonkologa klinicznego odwiedzają osoby na oddziale chirurgii onkologicznej. Podczas rozmowy z osobą po zabiegu, ochotniczka wręcza poradniki i ulotkę z adresami klubów z naszego województwa, adresami sklepów zaopatrujących amazonki oraz innymi niezbędnymi informacjami. Sekcja ochotniczek liczy 20 Amazonek.

6


Szkolenie ochotniczek

7


Wizyta ochotniczki w szpitalu

8


9


10


Niezbędne informacje oraz wsparciemożna uzyskać:

 • 1. w siedzibie Stowarzyszenia,

 • w Szpitalu MSWiA przy Al. Wojska Polskiego 37

 • od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00

 • 2. telefonicznie w godzinach dyżurów

 • pod numerem 89 539 82 89

 • 3. przez e-mail: [email protected]

 • 4. na stronie internetowej:

 • www.amazonki-olsztyn.free.ngo.pl


12


 • uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów piersi Stowarzyszenie od 9 lat realizuje zadanie pn "Różowa Wstążka - samobadanie piersi" dofinansowane przez Gminę Olsztyn. Zadanie polega na przekazaniu młodzieży z II i III klas licealnych wiedzy na temat profilaktyki raka piersi. Organizowane konkursy dofinansowane przez Urząd Miasta, pozwalają nam wydawać ulotki informacyjneo samokontroli piersi, podstawowych badaniach profilaktycznych. Ulotki rozdawane są w trakcie imprezi festynów propagujących zdrowy styl życia organizowanych przez jednostki samorządowe naszego miasta i województwa.

13


14


15


16


17


Nasze Towarzystwo przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewody, Marszałka Województwa, Prezydenta miasta Olsztyn, oraz Starosty Olsztyńskiego wydało InformatorBezpłatny informator został przesłany przez terytorialne jednostki samorządowe i rozdany kobietom z mniejszych miejscowości

18


19


 • prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej, ułatwiającej powrót do pełnego życiaDzięki przychylności władz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej i Dyrekcji LO V, użyczających nam pomieszczeń, członkinie OTA dwa razy w tygodniu pod fachowym okiem mogą usprawniać rękę i nadwyrężony staw barkowy po stronie operowanej. Ćwiczenia zapobiegają skrzywieniom kręgosłupa i obrzękowi limfatycznemu.

20


21


Spartakiada „Amazonek”

Od pięciu lat na "Stadionie Leśnym" dzięki środkom

uzyskanym z PFRON-u, Urzędu Marszałkowskiego

i Urzędu Miasta organizowane są wojewódzkie

Spartakiady Amazonek.

Podczas trzydniowych zgrupowań uczestniczki,

korzystają z warsztatów psychologicznych, zajęć

z psychoterapii ruchem i tańcem oraz integrują się.

Kilkadziesiąt kobiet z różnych miast spotyka się

ze sobą i rywalizuje na miarę swoich sił w dyscyplinach

sportowych.

22


23


24


25


W każdy pierwszy wtorek miesiąca w stołówce MSWiA Stowarzyszenie organizuje spotkanie informacyjne.Członkinie uczestniczą w wykładach i prelekcjach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin. Podobne wykłady są elementami imprez integracyjnych organizowanych przez OTA.

26


27


28


29


Od 10 lat w październiku - miesiącu walki z nowotworem piersi,we współpracy z Urzędem Miasta, organizujemypod hasłem „Kochamy Cię Życie”.

30


31


Członkostwo w OTA,to nie tylko dostęp dofachowej wiedzy i rehabilitacji,ale również możliwość uczestniczenia w imprezachi wycieczkach organizowanych przez Stowarzyszenie.

32


33


34


35


36


Ogólnopolska Pielgrzymka „Amazonek” na Jasną Górę

37


 • Stowarzyszenie od 1993 roku jest członkiem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. ØOd 1993 roku ściśle współpracujemy z Warmińsko - Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych. ØOd 2004 roku działamy w Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn. Przedstawicielki Stowarzyszenia są ekspertami w komisjach oceniających przy Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta Olsztyn,a także są członkami grup roboczych i zespołów tematycznych: pomocy społecznej, zdrowia, ochrony środowiska i innych.ØW 2006 roku nawiązałyśmy współpracę z ukraińskimi Amazonkami.ØWspółpracujemy z miejskim i wojewódzkim oddziałem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie profilaktyki nowotworowej.

38


39


Spotkanie z ukraińskimi Amazonkami

40


Nasze działania zostały docenione przez władzepaństwowe, samorządoweoraz Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

41


Nagroda Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Prezydenta za najlepszą inicjatywę – wydanie informatora

„Zdążyć przed rakiem”

Nagroda za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych

Warmińsko-Mazurska Spartakiada „Amazonek”

42


Plebiscyt „Kobiety z Charakterem”

Kobieta Sukcesu roku 2006 w głosowaniu słuchaczy Radia Olsztyn

Kobieta Niezwykła - plebiscyt „Nowego Życia Olsztyna”

43


Wyróżnienie statuetką za osobisty wkład na rzecz W-MSON

Wyróżnienie dyplomem

za pracę na rzecz W-MSON

Wojewódzki Finał konkursu „Niezwykła Polka ”Akcja „Akacja”

44


Odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych

45


Dyplomy za pracę na rzecz organizacji pozarządowej

Odznaka „Za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego”.

46


Warmińsko-Mazurska Unia Amazonek To inicjatywa w zakresie zbudowania silnej reprezentacji czternastu organizacji Amazonek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego mająca na celu wyrównanie szans organizacji słabo rozwiniętych i wzmocnienie potencjału stowarzyszeń. Jest realizacją celów polskiego Ruchu „Amazonek” dla: Ø uproszczenia i ułatwienia kontaktów w terenie Ø lepszego przepływu informacjiØ usprawnienia działań edukacyjnych, szkoleniowych o nowoczesnych metodach leczenia i o rehabilitacjiØ działań inicjujących przedsięwzięcia, akcje i kampanie społeczne na rzecz wczesnego wykrywania raka, dostępności do badań profilaktycznych itp. Unia to rzecznik interesów Amazonek wobec organów władzy rządowej i samorządowej oraz innych organów, instytucjii podmiotów w województwie.

47


Od 2004 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego

48


"Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłkagdyby wszyscy byli silni jak koniegdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłościgdyby każdy miał to samonikt nikomu nie byłby potrzebny..."Ks. Jan Twardowski

49


Prezentację wykonały samodzielnie i społecznie Dana i Zosia - członkinie Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki”.

Wykorzystywanie prezentacji lub jej elementów wyłącznie za zgodą Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki”.

grudzień 2009


 • Login