slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Архитектурно проектиране

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Архитектурно проектиране - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Архитектурно проектиране. Цели. Да направи въведение в архитектурното проектиране и да се обсъди важността му Да се обяснят архитектурните решения, които трябва да се вземат. Да въведат три допълнителни архитектурни стила, които са за организацията, декомпозицията и управлението.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Архитектурно проектиране' - julie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Цели
 • Да направи въведение в архитектурното проектиране и да се обсъди важността му
 • Да се обяснят архитектурните решения, които трябва да се вземат.
 • Да въведат три допълнителни архитектурни стила, които са за организацията, декомпозицията и управлението.
 • Да обсъди как специфични за предметната област референтни модели могат да се използват за сравняване на архитектурата на софтуера
slide3
Основни теми
 • Проектни решения за архитектурата
 • Организация на системата
 • Модели на декомпозиция
 • Модели на управление
 • Референтни модели
slide4
Софтуерна архитектура
 • Процесът на проектиране за определяне на подсистемите, които съставят системата и рамката на управление и комуникация се нарича архитектурно проектиране
 • Резултатът от този процес е описание на софтуерната архитектура
slide5
Архитектурно проектиране
 • Ранен етап на процеса на проектиране на с-мата
 • Представлява връзката м/у процесите на спецификация и проектиране
 • Често е паралелен на някои дейности от спецификацията
 • Извършва определянето на главните компоненти на с-мата и комуникацията м/у тях
slide6
Предимства на явната архитектура
 • Комуникация с поръчителите
  • Архитектурата може да бъде основа за дискусия с поръчителите
 • Анализ на системата
  • Анализ за това, дали е възможно системата да удовлетвори нефункционалните изисквания
 • Повторно използване
  • Архитектурата може да се използва повторно за голям кръг системи
slide7
Архитектура и системни характеристики
 • Ефективност
  • Да се съберат на едно място критичните операции и да се минимизират комуникациите. Да се използват едри компоненти.
 • Сигурност
  • Да се използва слоеста архитектура, като критичните елементи с във вътрешните слоеве.
 • Безопасност
  • Да се съберат критичните за безопасността елементи в малък брой подсистеми.
 • Достъпност
  • Да се предвидят резервни компоненти и механизми за преодоляване на грешки
 • Поддръжка
  • Да се използват малки компоненти, които могат да се заместват
slide8
Противоречия
 • Използването на едри компоненти подобрява ефективността и усложнява поддръжката
 • Включването на излишни данни подобрява достъпността, но усложнява поддържането на сигурността.
 • Събирането на критичните за безопасността елементи увеличава комуникациите и намалява ефективността.
slide9
Структуриране на системата
 • Занимава се с декомпозирането на системата в взаимодействащи подсистеми
 • Архитектурният проект обикновено се показва като блок-диаграма представляваща поглед в/у структурата на системата.
 • Могат да се разработят и по-специфични модели показващи, как подсистемите си поделят данните, са разпределени и взаимодействат помежду си.
slide10
Система за управление на пакетиращ робот
slide11
Блок диаграми
 • Много абстрактни – не показват естеството на отношенията м/у компонентите, нито външните свойства на подсистемите – не са за разработчици.
 • Обаче са полезни при разговорите с поръчителите и за планирането на процеса
slide12
Проектни решения
 • Архитектурното проектиране е творчески процес, така че много зависи от типа на разработваната система.
 • Обаче има решения общи за всички процеси на проектиране
slide13
Проектни решения...
 • Има ли типова архитектура, която може да се използва?
 • Как ще се разпредели системата?
 • Кой архитектурен стил е подходящ?
 • Кой подход ще се използва, за да се структурира системата?
 • Как ще се декомпозира на модули?
 • Каква стратегия за управление ще се използва?
 • Как ще се оценява архитектурния проект?
 • Как ще се документира архитектурата?
slide14
Повторно използване
 • В една област системите често имат подобна архитектура, която отразява особеностите на областта
 • Приложните продукти се изграждат около основна архитектура с варианти, които удовлетворяват изискванията на клиента.
slide15
Архитектурни стилове
 • Архитектурният модел на системата може да отговаря на типов архитектурен модел или стил.
 • Запознаването с тези стилове може да опрости проблема за дефиниране на системната архитектура.
 • По-големите системи са хетерогенни и не следват единствен стил.
slide16
Архитектурни модели
 • По време на процеса на проектиране могат да се създадат различни архитектурни модели.
 • Всеки модел представя различна перспектива на системата
slide17
Архитектурни модели
 • Използвате са за документиране на архитектурния проект:
  • Статичен структурен модел, който показва главните компоненти на системата
  • Динамичен модел на системата – структурата на рън-тайм процесите.
  • Интерфейсен модел – интерфейсите на подсистемите
  • Модел на отношенията – като модела на потоците от данни, който показват връзките м/у подсистемите
  • Модел на разпределението – показва как подсистемите се разпределят м/у компютрите.
slide18
Системна организация
 • Отразява базовата стратегия на структуриране на системата.
 • Широко се използват 3 организационни стила:
  • С поделено хранилище на данни
  • С поделени услуги и сървъри.
  • На абстрактна машина или на слоеве
slide19
Модел с общо хранилище
 • Подсистемите трябва да обменят данни. Това може да стане по 2 начина:
  • Поделените данни се намират в централна база от данни или хранилище.
  • Всяка подсистема поддържа собствена база от данни и предава явно данните на други подсистеми.
 • Когато трябва да се поделят големи количества данни, най-вече се използва този модел.
slide21
Характеристики на модела с хранилище
 • Предимства
  • Ефикасен начин за обмен на голямо количество данни
  • Няма нужда подсистемите да се занимават как се поддържат данните. Централизирано управление (бекъп, сигурност и др.)
  • Моделът на поделяне се представя като схема на хранилището
 • Недостатъци
  • Всички подсистеми използват един и същ модел на данните. Компромисът е неизбежен.
  • Еволюцията на данните е скъпа и трудна.
  • Няма място за специфични управленски политики,
  • Трудно се извършва ефикасно разпределение.
slide22
Модел клиент-сървър
 • Разпределен модел, който показва как данните и обработката се разпределят в цяла поредица от компоненти
 • Множество от самостоятелни сървъри, които осигуряват специфични услуги като печат, управление на данните и т.н.
 • Набор от клиенти, които извикват тези услуги
 • Мрежа, чрез която имадостъп досървърите
slide24
Характеристики на Клиент-сървър
 • Предимства
  • Разпространението на данните е просто и ясно
  • Ефективно използва мрежите. Може да изисква по-евтин хардуер.
  • Лесно е да се добави нов сървър или да се надстрои стар такъв
 • Недостатъци
  • Не е модел с поделени данни – всички подсистеми използват различна организация на данните. Обмена на данни може да е неефикасен
  • Излишни разходи за управление на всеки сървър
  • Няма централен регистър на имената и услугите – може да е трудно да се намери кои сървъри и услуги са достъпни
slide25
Модел на абстрактна машина (на слоеве)
 • Използва за моделиране на интерфейса между подсистемите
 • Организира системата в множество от слоеве (или абстрактни машини), всяка от които осигурява множество от услуги
 • Поддържа инкрементелна разработка на подсистемите от различните слоеве. Когато се променя интерфейсът на слой, засегнат е само съседният слой
 • Обаче, структурирането на системата е затруднено и малко изкуствено
slide27
Стилове за декомпозиция на модули
 • Стилове за декомпозиране на подсистемите на модули
 • Няма строга граница между организация на системата и модулна декомпозиция
slide28
Подсистеми и модули
 • Подсистемата е пълноправна система, чиято работа не зависи от услугите, доставяни от други подсистеми.
 • Модулът е системна компонента, която доставя услуги за други компоненти, но не може нормално да се разглежда като отделна система
slide29
Модулна декомпозиция
 • Друго структурно ниво, където подсистемите се декомпозират на модули
 • Два основни модела се разискват
  • Обектен модел, при който системата се декомпозира до взаимодействащи си обекти
  • Модел на потоците от данни, при който системата се декомпозира на функционални модули, които превръщат входните данни в изходни. Познат като модел на “тръбопровода”
 • Ако е възможно, решенията за конкурентност (паралелност) трябва да се отложат до осъществяването на модулите
slide30
Обектни модели
 • Структурира системата в хлабаво куплирани обекти с добре дефинирани интерфейси
 • Обектно-ориентираната декомпозиция се занимава с идентифициране на класовете от обекти, техните атрибути и операции
 • При осъществяването се създават обекти от тези класовете и се използва някой модел на управление, за да се координират операциите на обектите.
slide32
Предимства на обектния модел
 • Обектите са слабо куплирани, така че осъществяването им може да бъде променяно без да засягат други обекти
 • Обектите могат да отразяват същности от реалния свят.
 • Широко се използват ОО езици.
 • Обаче, промени в интерфейса на обектите могат да предизвикат проблеми и сложните обекти от реалния свят трудно се представят като информационни обекти.
slide33
Модели на потоците от данни (тръбопровод)
 • Функционални преобразования обработват техния вход и създават изхода
 • Може да се направи аналогия с модела на тръбопровод и филтър (UNIX shell)
 • Често се срещат варианти на този подход. Когато преобразованията са последователни, това е последователния пакетен (batch) модел, широко използван в системите за обработка на данни
 • Неподходящ за интерактивни системи
slide35
Предимства на модела на тръбопровода
 • Позволява повторното използване на трансформациите
 • Интуитивна организация за комуникация с поръчителите
 • Лесно е да се добави нова трансформация
 • Относително е лесно да се осъществи като последователна или конкурентна система.
 • Обаче, по целия тръбопровод се изисква общ формат на данните и трудно се поддържа взаимодействие основано на събития
slide36
Стилове на управление
 • Занимават се с управленските потоци между подсистемите. Различни от декомпозиционните модели
 • Централизирано управление
  • Една подсистема е изцяло отговорна за управлението и пуска и спира другите подсистеми
 • Управление базирано на събития
  • Всяка подсистема може да отговаря на външни събития генерирани от други подсистеми или от системното обкръжение
slide37
Централизирано управление
 • Управляваща подсистема е отговорна за управлението на изпълнението на другите подсистеми
 • Модел “Call-return”
  • Модел, в който главната в йерархията подпрограма управлява останалите по дървото като им предава управлението чрез извикване и го поема след изпълнението, Става само за последователни системи
 • Модел на мениджъра
  • Приложим за конкурентни системи. Една компонента управлява стартирането, спирането и координацията на другите системни процеси. Може да се прилага и за последователни процеси като case оператор
slide40
Системи управлявани от събития
 • Управляват се генерирани отвън събития, като управлението се предава на подсистемата, която обработва на събитието
 • Два основни модел
  • Модел на оповестяване (Broadcast). Събитието се разпространява до всички подсистеми. Коя да е система, която може да го обработи го прави
  • Управление с прекъсвания. Използват се в системите реално време. Прекъсването се открива от хендлър и се предава на някоя компонента, който го обработва.
slide41
Модел на оповестяване
 • Ефективен при интегриране на подсистеми разпределени в компютрите на мрежа
 • Подсистемата регистрира интерес към специфично събитие. Когато то настъпи, управлението се насочва към подсистемата, която може да го отработи
 • Политиката на управление не е вградена в събитието и в обработчика (handler) на съобщения, а в самата подсистема, която го обработва
 • Обаче, подсистемата не знае, кога ще се появи събитие, което трябва да се обработи
slide43
Системи управлявани с прекъсвания
 • Използват с в системите реално време, когато бързата реакция е съществена
 • Дефинирани са типове прекъсвания с хендлър за всеки тип прекъсване
 • Всеки тип е асоцииран с адрес в паметта и хардуерен ключ прехвърля управлението на съответния хендлър
 • Позволява бърза реакция, но е сложно да се програмира и валидира
slide45
Специфични архитектури
 • Архитектурни модели може да са специфични за дадена област на приложение
 • Два типа специфични модели
  • Типови модели, които са абстракции на голям брой реални системи и които отразяват основните характеристики на тези системи
  • Референтни модели, които са по-абстрактни, идеални модели. Те дават информация за този клас системи, стандарти за постигане
 • Типовите модели са обикновено модели създадени отдолу-нагоре, а референтните отгоре-надолу
slide46
Референтни архитектури
 • Референтният модел се извлича от изучаването на областта на приложение, а не от съществуващите системи
 • Може да бъде използван като основа за осъществяване на системата или за сравнение на различни системи. Действа като стандарт за оценка на системата
 • OSI моделът е модел на нивата на комуникационна система
slide48
CASE референтен модел
 • Услуги за съхранение на данните
  • Съхранение и управление на отделните данни
 • Услуги за интегриране на данните
  • Управление на групи от обекти
 • Услуги за управление на задачите
  • Дефиниция и осъществяване на моделите на процесите
 • Услуги по предаване на съобщения
  • комуникация м/у средствата и със обкръжението
 • Услуги за потребителския интерфейс
  • Разработка на потребителски интерфейс
slide50
Обобщение
 • Софтуерната архитектура е основната рамка за структуриране на системата
 • Проектните решенията са решения по архитектурата на приложението, по разпределението и за архитектурните стилове, които да се използват
 • Могат да се разработят различни архитектурни модели като структурен модел, модел ма управлението и декомпозиционен модел
 • Системните организационни модели са модел с хранилище, клиент-сървър и абстрактна машина.
slide51
Обобщение...
 • Модулните декомпозиционни модели са обектните модели и “тръбопровода”
 • Моделите на управлението са централизиран контрол и събитиен
 • Референтните архитектури могат да се използват за обсъждане на специфични за дадена област архитектури и за оценка и сравнение на архитектурни проекти.