Transport tepla tepeln mi trubicemi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Transport tepla tepelnými trubicemi PowerPoint PPT Presentation


 • 51 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Transport tepla tepelnými trubicemi. Princip Konstrukce Rozdělení Aplikace Experiment s gravitační trubicí příprava trubice měření přenosu tepla stanovení ekvivalentní měrné tep.vodivosti Ukázky kapilárních trubic, prospekty (Thermacor).

Download Presentation

Transport tepla tepelnými trubicemi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Transport tepla tepelnými trubicemi

 • Princip

 • Konstrukce

 • Rozdělení

 • Aplikace

 • Experiments gravitační trubicí

  příprava trubice

  měření přenosu tepla

  stanovení ekvivalentní měrné tep.vodivosti

 • Ukázky kapilárních trubic,

  prospekty (Thermacor)


Princip tepelné trubice

- uzavřený dvoufázový systém

- přenos tepla oběhem parní a kapalné fáze

- intenzivní přenos tepla (neregulovaný),

tepelná vodivost řádově λ =1000 W/m.K

- směrově definovaný, vysoká hustota

tep.toku q (až 108 W/m2 )


Konstrukce

- uzavřená trubice (Cu, nerez, keramika, sklo …

d=5 až 20 mm, l=10 až 100 cm)

- pracovní látka (O2 , N2 ,voda,methanol,čpavek,freony,

alkalické kovy - různý rozsah teplot)

- vnitřní tlakový režim (teplota varu – autoregulace)

Rozdělení podle

- funkce, složení náplně (výkonové,stabilizační /inert.

plyn /, speciální /rotační/ - jedno nebo vícesložkové)

- dopravy kondenzátu (výparník-kondenzátor) –

gravitační(prázdné - svislá poloha, výparník dole)

kapilární(spec. vnitřní systém - polohově nezávislé)


Výhody tepelných trubic

- přenos Q na velké vzdálenosti (↑λ )

- efektivní přenos nízkopotenciálového tepla –

tepelný transformátor ( malá plocha, velké q / velká

plocha, malé q – možnosti rekuperace tepla)

- jednoduchá konstrukce

- ↑ hustota tepelného toku

-↑ spolehlivost, životnost, odolnost

-nízké provozní náklady (snadná údržba)

- nízká cena


Aplikace tepelných trubic

Chlazení elektroniky

Tepelná trubice

Al-pouzdro

Al-chladič

Chlazení kondenzátoru tepelnými trubicemi

Chladič s tepelnými trubicemi


Chlazení výkonových

měničů, jističů a spínačů

Pulzní měnič s chlazením tepelnými trubicemi


Chlazení točivých strojů

(pohony, trakce)


Rekuperace odpadního tepla

Rekuperační jednotka Thermacore


Chlazení slunečních kolektorů

Kolektor s tepelnými trubicemi

Sběrač kolektoru


Rozmrazování silnic a mostů

Most Vasco da Gama, Lisabon


RV

RV

RV

p

p

5

5

3

3

T2

T2

4

4

3

3

2

2

6

6

T1

T1

1

1

p

5

3

T2

4

3

2

6

4

T1

1

Schéma uspořádání gravitační

tepelné trubice

Experimenty s tepelnými

trubicemi

přípravagravitační trubice

skleněná trubka - Ø 9 / 7 mm,

l = 35 cm, Cu nástavce (topení,chladič),

2 ml vody, p = 3 kP

měření přenosu Q gravitační trubicí

T1 , T2 = f (čas) - svisle, šikmo

plášť (sklo,Cu ) - prázdná

- naplněná a odčerpaná trubice

P = 10 W , čas cca 10 min. (do ustál. stavu)

Tepelná vodivost

λ = P.l / S.(T1 - T2)

chlazení kondenzátoru ventilátorem,

tep. izolace (kromě kondenzátoru)

ukázky kapilárních trubic

Thermacor -rychlé ověření funkce


 • Login