Transport tepla tepelnými trubicemi - PowerPoint PPT Presentation

Transport tepla tepeln mi trubicemi
Download
1 / 11

 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Transport tepla tepelnými trubicemi. Princip Konstrukce Rozdělení Aplikace Experiment s gravitační trubicí příprava trubice měření přenosu tepla stanovení ekvivalentní měrné tep.vodivosti Ukázky kapilárních trubic, prospekty (Thermacor).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Transport tepla tepelnými trubicemi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Transport tepla tepeln mi trubicemi

Transport tepla tepelnými trubicemi

 • Princip

 • Konstrukce

 • Rozdělení

 • Aplikace

 • Experiments gravitační trubicí

  příprava trubice

  měření přenosu tepla

  stanovení ekvivalentní měrné tep.vodivosti

 • Ukázky kapilárních trubic,

  prospekty (Thermacor)


Transport tepla tepeln mi trubicemi

Princip tepelné trubice

- uzavřený dvoufázový systém

- přenos tepla oběhem parní a kapalné fáze

- intenzivní přenos tepla (neregulovaný),

tepelná vodivost řádově λ =1000 W/m.K

- směrově definovaný, vysoká hustota

tep.toku q (až 108 W/m2 )


Transport tepla tepeln mi trubicemi

Konstrukce

- uzavřená trubice (Cu, nerez, keramika, sklo …

d=5 až 20 mm, l=10 až 100 cm)

- pracovní látka (O2 , N2 ,voda,methanol,čpavek,freony,

alkalické kovy - různý rozsah teplot)

- vnitřní tlakový režim (teplota varu – autoregulace)

Rozdělení podle

- funkce, složení náplně (výkonové,stabilizační /inert.

plyn /, speciální /rotační/ - jedno nebo vícesložkové)

- dopravy kondenzátu (výparník-kondenzátor) –

gravitační(prázdné - svislá poloha, výparník dole)

kapilární(spec. vnitřní systém - polohově nezávislé)


Transport tepla tepeln mi trubicemi

Výhody tepelných trubic

- přenos Q na velké vzdálenosti (↑λ )

- efektivní přenos nízkopotenciálového tepla –

tepelný transformátor ( malá plocha, velké q / velká

plocha, malé q – možnosti rekuperace tepla)

- jednoduchá konstrukce

- ↑ hustota tepelného toku

-↑ spolehlivost, životnost, odolnost

-nízké provozní náklady (snadná údržba)

- nízká cena


Transport tepla tepeln mi trubicemi

Aplikace tepelných trubic

Chlazení elektroniky

Tepelná trubice

Al-pouzdro

Al-chladič

Chlazení kondenzátoru tepelnými trubicemi

Chladič s tepelnými trubicemi


Transport tepla tepeln mi trubicemi

Chlazení výkonových

měničů, jističů a spínačů

Pulzní měnič s chlazením tepelnými trubicemi


Transport tepla tepeln mi trubicemi

Chlazení točivých strojů

(pohony, trakce)


Transport tepla tepeln mi trubicemi

Rekuperace odpadního tepla

Rekuperační jednotka Thermacore


Transport tepla tepeln mi trubicemi

Chlazení slunečních kolektorů

Kolektor s tepelnými trubicemi

Sběrač kolektoru


Transport tepla tepeln mi trubicemi

Rozmrazování silnic a mostů

Most Vasco da Gama, Lisabon


Transport tepla tepeln mi trubicemi

RV

RV

RV

p

p

5

5

3

3

T2

T2

4

4

3

3

2

2

6

6

T1

T1

1

1

p

5

3

T2

4

3

2

6

4

T1

1

Schéma uspořádání gravitační

tepelné trubice

Experimenty s tepelnými

trubicemi

přípravagravitační trubice

skleněná trubka - Ø 9 / 7 mm,

l = 35 cm, Cu nástavce (topení,chladič),

2 ml vody, p = 3 kP

měření přenosu Q gravitační trubicí

T1 , T2 = f (čas) - svisle, šikmo

plášť (sklo,Cu ) - prázdná

- naplněná a odčerpaná trubice

P = 10 W , čas cca 10 min. (do ustál. stavu)

Tepelná vodivost

λ = P.l / S.(T1 - T2)

chlazení kondenzátoru ventilátorem,

tep. izolace (kromě kondenzátoru)

ukázky kapilárních trubic

Thermacor -rychlé ověření funkce


 • Login