slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Doç. Dr. E.Timuçin Oral

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Doç. Dr. E.Timuçin Oral - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

Doç. Dr. E.Timuçin Oral. BİPOLAR BOZUKLUK. Bipolar Bozukluk. DSÖ verilerine göre göreli düşük prevalansa karşın en önemli toplum sağlığı sorunları sıralamasında SEKİZİNCİ... Murray ve ark. 1996.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Doç. Dr. E.Timuçin Oral' - julian-murphy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Doç. Dr. E.Timuçin Oral

BİPOLAR BOZUKLUK

bipolar bozukluk
Bipolar Bozukluk

DSÖ verilerine göre

göreli düşük prevalansa karşın

en önemli toplum sağlığı

sorunları sıralamasında

SEKİZİNCİ...

Murray ve ark. 1996

slide3
“1991 yılında ABD’de bipolar bozukluk nedeniyle harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”
 • “Bunun büyük bölümü (37.63 milyar dolar) dolaylı bedeller (iş veriminde yitim, özkıyım)...”

Wyatt ve Hanter 1995

bp bir hastan n kay plar
BP Bir Hastanın Kayıpları

Bir bipolar kadın hasta 25 yaşında hastalanırsa...

Tedavisiz Beklenenden 9 yıl daha kısa yaşam, iş veriminde 14 yıllık yitim

Tedavi ile Yaşamının 6.5 yılını geri alacak, iş veriminin ise 10 yılını

ABD Sağlık Bakanlığı verileri 1979

bipolar bozukluk1
Bipolar Bozukluk

Ciddi ve potansiyel olarak pek çok kayba yol açabilecek bir hastalık Doğrudan ve dolaylı maddi kayıplar

İşgücü kaybı

Gelişimsel kayıplar

Sosyal kayıplar

...

Ve ÖZKIYIM RİSKİ...

bp bozuklukta zk y m
BP Bozuklukta Özkıyım
 • Metodolojik sorun ve farklılıklar çeşitli veriler ortaya koymuş olsa da değişmeyen gerçek
 • BP bozukluklarda özkıyım riski oldukça yüksek
 • BP bozukluklarda özkıyım riskinin en yüksek olduğu dönem depresyon dönemi
bipolar bozuklukta mortalite
Bipolar Bozuklukta Mortalite

35

30

25

20

15

10

5

0

Sağaltım uygulanmamış Koruyucu sağaltım uygulanmış

***

***P<0.001

Standardize mortalite oranları

***

***

***

***

Neoplasm

Kardiovaskülerhastalıklar

Kaza/ intoksikasyon

Özkıyım

Diğer nedenler

Toplam

22 yıl ya da daha fazla izlenmiş 220 BP hasta

Angst et al. 2002

baz klinik zellikler
Bazı Klinik Özellikler
 • Kadın=Erkek
 • Kadınlarda ilk atak genelde depresyon, erkeklerde mani
 • Yaşam boyu prevalans %0.4-1.6
 • Tek manik atağı %90 oranında yeni bir manik atak izler.
baz klinik zellikler1
Bazı Klinik Özellikler
 • Manik atakların %60-70’i bir depresif atağın hemen öncesinde ya da sonrasında ortaya çıkarlar.
 • 10 yılda ortalama 4 atak görülür.
 • Yaşlandıkça ataklar arasındaki süre kısalır.
 • %5-15 oranında hızlı döngülülük görülür.
ya amboyu yayg nl k
Yaşamboyu Yaygınlık

Bipolar I%0.4 - %1.6

Bipolar II%0.5 Siklotimi%0.4 - %1

cinsiyet ve ba lama ekli
Cinsiyet ve Başlama Şekli
 • Erkekler
  • İlk hastalık dönemi daha çok mani
 • Kadınlar
  • İlk hastalık dönemi daha çok depresyon,
  • Postpartum dönemde risk artar,
  • Premenstrüel dönemde hastalanma olasılığı artar.
bipolar i
Bipolar I
 • Bir kez mani dönemi geçirenlerin %90’ından fazlası bir başka manik dönem geçirir.
 • %60- %70 maniyi depresyon izler.
 • %20- %30’unun dönem araları “normal” dir. Başka bir deyişle dönem aralarında eşikaltı belirtiler görülebilir.
aile zelli i
Aile Özelliği
 • Birinci dereceden akrabalarda;
  • Bipolar I %4-24
  • Bipolar II %1-5
  • Depression %4-24

APA, 1994

bipolar ii seyir
Bipolar II (Seyir)
 • Hipomanik dönemlerin %60-70’i major depresif dönemin hemen ardından ya da önünden görülür.
 • “Normal” dönemler yaşla azalır.
 • Hastaların %15’i dönem aralarında “normal” olmazlar.
slide15

DSM-IV

 • Depresif Bozukluklar
 • Major Depresyon
 • Distimik Bozukluk
 • BTA Depresif Bozukluk
 • BP Bozukluklar
 • BP I
 • BP II
 • Siklotimi
 • Genel Tıbbi Duruma Bağlı
 • Madde Kuulanımına Bağlı
 • BTA
slide16

ICD-10

F30 Manik Nöbet Hipomani, Psikotik Belirti, Diğer

F31 BP Bozukluk Mani, Depresyon, Karışık

F32 Depresif Nöbet Hafif, Orta, Ağır, Psikotik

F33 Yineleyen UP Hafif, Orta, Ağır, Psikotik

F34 İnatçı DDB Siklotimi, Distimi

F38 Başka DDB Karışık, Kısa Yineleyici

F39 Belirlenmemiş

klerman

BP I MD

 • BP II mD
 • BP III TCA ile M
 • U-F UP aile BP
 • U-Li UP = Li yanıt
Klerman

Akıskal

 • BP I MD
 • BP II mD
 • BP III Siklotimi
 • BP IV TCA ile M
 • BP V D ailede BP
 • BP VI UPM
bp bozuklu un do al seyri
BP Bozukluğun Doğal Seyri

Subsendromal Mani (Hipomani / Hipertimi)

Mani

Hipomani

Mani

Dönem arası belirtisiz evre

Subsendromal Depresyon

(Distimi)

Depresyon

bipolar bozukluk2

Mani

Karma

Bipolar Bozukluk

Hipomani

Depresyon

remisyona girme zaman

0.0

0

10

20

30

40

50

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Remisyona Girme Zamanı

Depresif

Karma / Döngülenen

Manik

Remisyona giren hastaların oranı

Kupfer et al. 2000

Haftalar

bipolar bozukluk tedavisindeki g l kler
Bipolar Bozukluk Tedavisindeki Güçlükler
 • Sıklıkla doğru tanı konulamaz.
 • Sıklıkla doğru tedavi edilmez.
 • Yetersiz tedavi sıktır.
 • Doğru olmayan tedavi ile alevlenir.

Ghaemi SN et al. 2002

slide22

Tedavi Seçiminde Temel İlkeler

 • Kanıtlanmış tedavileri öncelikle uygulayın.
 • Hastalığın her evresinde duygudurum dengeleyici kullanın.
 • Tedavi stratejinizi değerlendirmenizle bütünleştirecek bir tedavi planı yapın.

Sachs GS. 2003

slide23

BP Bozuklukta Düzelme (Remisyon) ve İyileşme (Recovery)

 • Akut tedavi yanıtı: Semptom şiddetinde klinik olarak anlamlı azalma (>%50);

Kısmi Düzelme: Bazı belirtiler sürmektedir, ölçütlerin bir kısmı kaybolmamıştır.

Tam Düzelme: Geçerli belirtiler en az 6 ay süreyle ortadan kalkmıştır.

İyileşme: Altı aydan daha uzun bir süre tam düzelme sağlanmıştır. Tedavinin son hedefidir, ama tam iyilik genellikle seyrek ve güçtür; bazı olgularda gerçekleşmez.

Sachs GS, Rush AJ. 2003

slide24

Bipolar Bozuklukta Sonlanım

7.8

Suisid

Kronikleşme*

15.9

Yinelemenin Sürmesi

Zurich İzleme Çalışması

n= 219

27

7.8

Yetersiz Düzelme†

25.5

Düzelir‡

16

İyileşir§

0

10

20

30

Hastalar (%)

* Son dönemin düzelmeden en az 2 yıl sürmesi

† 5 yıldan uzun bir süre GAS puanı 60’ın altındadır.

‡ Son episidoddan beri GAS puanı 60’ın üzerindedir ve süre 5 yıldan azdır.

§ Son episidoddan beri GAS puanı 60’ın üzerindedir ve süre 5 yıldan fazladır.

Sachs GS, Rush AJ.2003

bipolar hastalarda p r zl l k veya subsendromal belirtiler
Bipolar Hastalarda “Pürüzlülük” veya Subsendromal Belirtiler

Subsendromal Belirtiler;

 • Remisyonda geçen 8 hafta sonrası (iyileşme=recovery).

Prognoz;

 • Hastalarda disfori varsa %25’i MD geçirecektir.
 • Hipomani varsa %67’si mani geçirecektir.
 • Amaç yeni akut dönemi engellenmektir.
 • Öneri profilaktik ilacı artırmak, izleme süresini kısaltmaktır.

Keller MB. 1988

Fava GA et al. 1991

slide26
İlaç kullanmak = Hasta olmak

Hastaların çoğu, “iyi olmak” denince, bir daha ilaç kullanmalarına gerek kalmayacak olan günü hayal ederler.

slide27
İyi olmak ≠ İlaçsız olmak

İyi olmak = Semptomsuz olmak ve herkes kadar işlevsel olmak

slide28
Hastaların % 57’si damgalanmaktan çekindiği için toplumdan uzaklaşıyor.
 • Uzaklaşma nedeni: damgalanma değil damgalanma endişesi
 • Hastaların % 95’i toplumun hastalık hakkında bilgisini yetersiz buluyor ve %75’i toplumun hastalık hakkında oldukça bilgili olmasını istiyor.
 • Damgalanma deneyimi hastaların %28 ’inin tedavisini aksatmasına neden oluyor.

Alkan ve ark. 2003

ad