Do. Dr. E.Timuin Oral
Download
1 / 28

Doç. Dr. E.Timuçin Oral - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Doç. Dr. E.Timuçin Oral. BİPOLAR BOZUKLUK. Bipolar Bozukluk. DSÖ verilerine göre göreli düşük prevalansa karşın en önemli toplum sağlığı sorunları sıralamasında SEKİZİNCİ... Murray ve ark. 1996.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Doç. Dr. E.Timuçin Oral

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Do dr e timu in oral

Do. Dr. E.Timuin Oral

BPOLAR BOZUKLUK


Bipolar bozukluk

Bipolar Bozukluk

DS verilerine gre

greli dk prevalansa karn

en nemli toplum sal

sorunlar sralamasnda

SEKZNC...

Murray ve ark. 1996


Do dr e timu in oral

 • 1991 ylnda ABDde bipolar bozukluk nedeniyle harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...

 • Bunun byk blm (37.63 milyar dolar) dolayl bedeller (i veriminde yitim, zkym)...

  Wyatt ve Hanter 1995


Bp bir hastan n kay plar

BP Bir Hastann Kayplar

Bir bipolar kadn hasta 25 yanda hastalanrsa...

Tedavisiz Beklenenden 9 yl daha ksa yaam, i veriminde 14 yllk yitim

Tedavi ile Yaamnn 6.5 yln geri alacak, i veriminin ise 10 yln

ABD Salk Bakanl verileri 1979


Bipolar bozukluk1

Bipolar Bozukluk

Ciddi ve potansiyel olarak pek ok kayba yol aabilecek bir hastalk Dorudan ve dolayl maddi kayplar

gc kayb

Geliimsel kayplar

Sosyal kayplar

...

Ve ZKIYIM RSK...


Bp bozuklukta zk y m

BP Bozuklukta zkym

 • Metodolojik sorun ve farkllklar eitli veriler ortaya koymu olsa da deimeyen gerek

 • BP bozukluklarda zkym riski olduka yksek

 • BP bozukluklarda zkym riskinin en yksek olduu dnem depresyon dnemi


Bipolar bozuklukta mortalite

Bipolar Bozuklukta Mortalite

35

30

25

20

15

10

5

0

Saaltm uygulanmam Koruyucu saaltm uygulanm

***

***P<0.001

Standardize mortalite oranlar

***

***

***

***

Neoplasm

Kardiovasklerhastalklar

Kaza/ intoksikasyon

zkym

Dier nedenler

Toplam

22 yl ya da daha fazla izlenmi 220 BP hasta

Angst et al. 2002


Baz klinik zellikler

Baz Klinik zellikler

 • Kadn=Erkek

 • Kadnlarda ilk atak genelde depresyon, erkeklerde mani

 • Yaam boyu prevalans %0.4-1.6

 • Tek manik ata %90 orannda yeni bir manik atak izler.


Baz klinik zellikler1

Baz Klinik zellikler

 • Manik ataklarn %60-70i bir depresif atan hemen ncesinde ya da sonrasnda ortaya karlar.

 • 10 ylda ortalama 4 atak grlr.

 • Yalandka ataklar arasndaki sre ksalr.

 • %5-15 orannda hzl dngllk grlr.


Ya amboyu yayg nl k

Yaamboyu Yaygnlk

Bipolar I%0.4 - %1.6

Bipolar II%0.5 Siklotimi%0.4 - %1


Cinsiyet ve ba lama ekli

Cinsiyet ve Balama ekli

 • Erkekler

  • lk hastalk dnemi daha ok mani

 • Kadnlar

  • lk hastalk dnemi daha ok depresyon,

  • Postpartum dnemde risk artar,

  • Premenstrel dnemde hastalanma olasl artar.


Bipolar i

Bipolar I

 • Bir kez mani dnemi geirenlerin %90ndan fazlas bir baka manik dnem geirir.

 • %60- %70 maniyi depresyon izler.

 • %20- %30unun dnem aralar normal dir. Baka bir deyile dnem aralarnda eikalt belirtiler grlebilir.


Aile zelli i

Aile zellii

 • Birinci dereceden akrabalarda;

  • Bipolar I %4-24

  • Bipolar II %1-5

  • Depression %4-24

   APA, 1994


Bipolar ii seyir

Bipolar II (Seyir)

 • Hipomanik dnemlerin %60-70i major depresif dnemin hemen ardndan ya da nnden grlr.

 • Normal dnemler yala azalr.

 • Hastalarn %15i dnem aralarnda normal olmazlar.


Do dr e timu in oral

DSM-IV

 • Depresif Bozukluklar

 • Major Depresyon

 • Distimik Bozukluk

 • BTA Depresif Bozukluk

 • BP Bozukluklar

 • BP I

 • BP II

 • Siklotimi

 • Genel Tbbi Duruma Bal

 • Madde Kuulanmna Bal

 • BTA


Do dr e timu in oral

ICD-10

F30Manik NbetHipomani, Psikotik Belirti, Dier

F31BP BozuklukMani, Depresyon, Kark

F32Depresif Nbet Hafif, Orta, Ar, Psikotik

F33Yineleyen UPHafif, Orta, Ar, Psikotik

F34nat DDBSiklotimi, Distimi

F38Baka DDBKark, Ksa Yineleyici

F39Belirlenmemi


Klerman

 • BP IMD

 • BP IImD

 • BP IIITCA ile M

 • U-FUP aile BP

 • U-LiUP = Li yant

Klerman

Akskal

 • BP IMD

 • BP IImD

 • BP III Siklotimi

 • BP IV TCA ile M

 • BP V D ailede BP

 • BP VI UPM


Bp bozuklu un do al seyri

BP Bozukluun Doal Seyri

Subsendromal Mani (Hipomani / Hipertimi)

Mani

Hipomani

Mani

Dnem aras belirtisiz evre

Subsendromal Depresyon

(Distimi)

Depresyon


Bipolar bozukluk2

Mani

Karma

Bipolar Bozukluk

Hipomani

Depresyon


Remisyona girme zaman

0.0

0

10

20

30

40

50

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Remisyona Girme Zaman

Depresif

Karma / Dnglenen

Manik

Remisyona giren hastalarn oran

Kupfer et al. 2000

Haftalar


Bipolar bozukluk tedavisindeki g l kler

Bipolar Bozukluk Tedavisindeki Glkler

 • Sklkla doru tan konulamaz.

 • Sklkla doru tedavi edilmez.

 • Yetersiz tedavi sktr.

 • Doru olmayan tedavi ile alevlenir.

Ghaemi SN et al. 2002


Do dr e timu in oral

Tedavi Seiminde Temel lkeler

 • Kantlanm tedavileri ncelikle uygulayn.

 • Hastaln her evresinde duygudurum dengeleyici kullann.

 • Tedavi stratejinizi deerlendirmenizle btnletirecek bir tedavi plan yapn.

Sachs GS. 2003


Do dr e timu in oral

BP Bozuklukta Dzelme (Remisyon) ve yileme (Recovery)

 • Akut tedavi yant: Semptom iddetinde klinik olarak anlaml azalma (>%50);

  Ksmi Dzelme: Baz belirtiler srmektedir, ltlerin bir ksm kaybolmamtr.

  Tam Dzelme: Geerli belirtiler en az 6 ay sreyle ortadan kalkmtr.

  yileme: Alt aydan daha uzun bir sre tam dzelme salanmtr. Tedavinin son hedefidir, ama tam iyilik genellikle seyrek ve gtr; baz olgularda gereklemez.

Sachs GS, Rush AJ. 2003


Do dr e timu in oral

Bipolar Bozuklukta Sonlanm

7.8

Suisid

Kronikleme*

15.9

Yinelemenin Srmesi

Zurich zleme almas

n= 219

27

7.8

Yetersiz Dzelme

25.5

Dzelir

16

yileir

0

10

20

30

Hastalar (%)

* Son dnemin dzelmeden en az 2 yl srmesi

5 yldan uzun bir sre GAS puan 60n altndadr.

Son episidoddan beri GAS puan 60n zerindedir ve sre 5 yldan azdr.

Son episidoddan beri GAS puan 60n zerindedir ve sre 5 yldan fazladr.

Sachs GS, Rush AJ.2003


Bipolar hastalarda p r zl l k veya subsendromal belirtiler

Bipolar Hastalarda Przllk veya Subsendromal Belirtiler

Subsendromal Belirtiler;

 • Remisyonda geen 8 hafta sonras (iyileme=recovery).

  Prognoz;

 • Hastalarda disfori varsa %25i MD geirecektir.

 • Hipomani varsa %67si mani geirecektir.

 • Ama yeni akut dnemi engellenmektir.

 • neri profilaktik ilac artrmak, izleme sresini ksaltmaktr.

Keller MB. 1988

Fava GA et al. 1991


Do dr e timu in oral

la kullanmak = Hasta olmak

Hastalarn ou, iyi olmak denince, bir daha ila kullanmalarna gerek kalmayacak olan gn hayal ederler.


Do dr e timu in oral

yi olmak lasz olmak

yi olmak = Semptomsuz olmak ve herkes kadar ilevsel olmak


Do dr e timu in oral

 • Hastalarn % 57si damgalanmaktan ekindii iin toplumdan uzaklayor.

 • Uzaklama nedeni: damgalanma deil damgalanma endiesi

 • Hastalarn % 95i toplumun hastalk hakknda bilgisini yetersiz buluyor ve %75i toplumun hastalk hakknda olduka bilgili olmasn istiyor.

 • Damgalanma deneyimi hastalarn %28 inin tedavisini aksatmasna neden oluyor.

Alkan ve ark. 2003


ad
 • Login