Juridiniai asmenys

DownloadJuridiniai asmenys

Advertisement
Download Presentation
Comments
jui
From:
|  
(244) |   (0) |   (0)
Views: 137 | Added: 10-04-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:
Turinys. Juridinio asmens savoka ir poymiaiJuridiniu asmenu steigimas ir registracija Juridiniu asmenu organaiJuridinio asmens turtasAtsakymai. Juridinio asmens savoka ir poymiai. . Poymiai. Pirminiai ir antriniai poymiaiOrganizacinis vieningumasCivilinis teisnumas ir veiksnumasCivilinis
Tags
,
Juridiniai asmenys

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Juridiniai asmenys Notaru rumai, Vilnius, 2009

2. Turinys Juridinio asmens savoka ir po?ymiai Juridiniu asmenu steigimas ir registracija Juridiniu asmenu organai Juridinio asmens turtas Atsakymai

3. Juridinio asmens savoka ir po?ymiai

4. Po?ymiai Pirminiai ir antriniai po?ymiai Organizacinis vieningumas Civilinis teisnumas ir veiksnumas Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas Ukininko ukis, notaro biuras, advokatu kontora U?dara juridiniu asmenu sistema

5. Precedentai LVAD teiseju kolegijos 2002 12 03 sprendimas b. advokatu kontora ?Baublys ir partneriai? v. VI ?Regitra? Automobilio registracija CK prioritetas Turi juridinio asmens po?ymius

6. Pavadinimas Tapatumas 78 p. Iregistruoti ir pateikti registruoti prekiu ?enklams www.vpb.lt/db LAT 3K-3-223/2009 LAT 3K-3-325/2006

7. Juridinio asmens steigimas ir registravimas

8. Juridinio asmens steigimas Juridiniai asmenys egzistuojantys per se Religines bendruomeniu padaliniai Profesines sajungos Vie?ieji juridiniai asmenys steigiami teises aktu Kiti juridiniai asmenys

9. Steigimo etapai Steigimo sandorio sudarymas Steigimo dokumentu sudarymas Veiksmu leid?ianciu registruoti juridini asmeni atlikimas Dokumentu pateikimas notarui Dokumentu pateikimas registrui

10. ES Tarybos I bendroviu direktyva 68/151/EEB Preventyvine kontrole Teismo Vykdomosios vald?ios Notaro

11. Notaro veiksmai Steigimo dokumentu atitikmuo istatymams Tvirtina pateikiamu duomenu tikruma Prievoliu ivykdyma ar aplinkybiu atsiradima Liudija para?o tikruma I?skyrus: Politines partijas Profesines sajungas Biud?etines istaigas Vie?uosius juridinius asmenis veikiancius pagal teises akta Kai nekeiciami steigimo dokumentai

12. Juridinio asmens steigimo dokumentai I Juridinio asmens steigimo dokumentai ? veiklos dokumentai Istatai arba, Steigimo sandoris arba, Bendrieji nuostatai. Turinys: CK 2.47 straipsnis Atskiras juridiniu asmenu teisines formas reglamentuojantys istaymai Dalyviai

13. Juridinio asmens steigimo dokumentai II Kompetencijos, skyrimo ir ?aukimo tvarkos nurodyti nereikia Vie?uju juridiniu asmenu ? tikslai nurodomi apibre?iant veiklos sriti ir ru?i

14. Imperatyvines teises normos Alternatyvos buvimas Nei?samus sara?as Turi, privalo, tik ? ?od?iai normoje Metodas ? dispozityvinis

15. Steigimo dokumento forma Fizinio asmens para?ai tvirtinami, jei nenumatyta kitaip Netvirtinama ? II, UAB, AB, Asoc., Fond. Tvirtinama ? TUB, KUB, KOP, ?UB, V?I

16. Legalizavimas Hagos konvencija ? Apostille Teisines pagalbos ?alys Vertimas www.hcch.net

17. Hagos konvencijos ?alys Airija; Albanija; Andoros kunigaik?tyste; Antigva ir Barbuda; Argentinos Respublika; Armenijos Respublika; Australijos Sandrauga; Austrijos Respublika; Bahamu Sandrauga; Barbadosas; Baltarusijos Respublika; Belgijos Karalyste; Belizas; Bosnijos ir Hercegovinos Respublika; Botsvanos Respublika; Brunejaus Darusalamas; Bulgarijos Respublika; Cekijos Respublika; Dominikos Sandrauga; Estijos Respublika; Fid?io Respublika; Graikijos Respublika; Grenada; Honkongas (specialusis administracinis regionas); Ispanijos karalyste; Italijos Respublika; Izraelio Valstybe; Japonija; Jungtine Did?iosios Britanijos ir ?iaures Airijos Karalyste; Jungtines Amerikos Valstijos; Kazachstano Respublika; Kipro Respublika; Kolumbijos Respublika; Kroatijos Respublika; Latvijos Respublika; Lesoto Karalyste; Liberijos Respublika; Lichten?teino Karalyste; Lietuvos Respublika; Liuksemburgo Did?ioji Hercogyste; Makau (specialusis administracinis regionas); Makedonijos Respublika; Malavio Respublika; Maltos Respublika; Mar?alo Salu Respublika; Mauricijaus Respublika; Meksikos Jungtines Valstijos; Monako Kunigaik?tyste; Namibija; Naujoji Zelandija; Niue; Nyderlandu karalyste; Norvegijos Karalyste; Panamos Respublika; Pietu Afrikos Respublika; Portugalijos Respublika; Prancuzijos Respublika; Rumunija; Rusijos Federacija; Salvadoro Respublika; Samoa; San Marino Respublika; Sei?eliu Respublika; Sent Kristoferio ir Nevio Federacija; Sent Vinsentas ir Grenadinai; Serbija ir Juodkalnija; Slovakijos Respublika; Slovenijos Respublika; Surinamo Respublika; Suomijos Respublika; Svazilando Karalyste; ?vedijos Karalyste; ?veicarijos Konfederacija; Tongos Karalyste; Trinidadas ir Tobagas; Turkijos Respublika; Ukraina; Venesuelos Respublika; Vengrijos Respublika; Vokietijos Federacine Respublika

18. Teisines pagalbos sutartys Valstybes su kuriomis Lietuva yra pasira?iusi sutarti del teisines pagalbos ir teisiniu santykiu civilinese, ?eimos ir baud?iamosiose bylose: Azerbaid?ano Respublika; Baltarusijos Respublika; Estijos Respublika; Kazachstano Respublika; Kinijos Liaudies Respublika (tik civilinese ir baud?iamosiose bylose); Latvijos Respublika; Lenkijos Respublika; Moldovos Respublika; Rusijos Federacija; Ukraina; Uzbekistano Respublika.

19. Leidimas koncentracijai susijungimas, kai prie ukio subjekto, kuris tesia veikla, prijungiami vienas ar keletas kitu ukio subjektu, kurie kaip savaranki?ki ukio subjektai baigia veikla, arba kai isteigiamas naujas ukio subjektas i? dvieju ar daugiau ukio subjektu, kurie kaip savaranki?ki ukio subjektai baigia veikla kontroles igijimas, kai tas pats fizinis asmuo ar tie patys fiziniai asmenys, kurie turi vieno ar daugiau ukio subjektu kontrole, arba ukio subjektas ar keletas ukio subjektu, veikdami susitarimo pagrindu, kartu steigia nauja ukio subjekta arba igauna kito ukio subjekto kontrole isigydami imone ar jos dali, visa ukio subjekto turta ar turto dali, akcijas ar kitus vertybinius popierius, balsavimo teises, sudarydami sutartis ar kitu budu. Pavyzd?iui, pagal LR konkurencijos istatyma, yra laikoma, kad kontrole yra igyta, kai yra isigyjama 25% ir daugiau procentu ukio subjekto akciju

20. Koncentracijos ribos koncentracijoje dalyvaujanciu ukio subjektu sumines bendrosios pajamos paskutiniais prie? koncentracija ukiniais metais yra didesnes negu 30 mln. litu ir kiekvieno ma?iausiai i? dvieju koncentracijoje dalyvaujanciu ukio subjektu bendrosios pajamos paskutiniais prie? koncentracija ukiniais metais yra didesnes negu 5 mln. litu

21. Juridinio asmens organai

22. Juridiniu organu prigimtis Strukturine dalis Organu teorija Atstovavimo teorija

23. Organu funkcijos Dalyviu susirinkimas, prie?iura ir valdymo organai ?Checks & balances? teorija

24. Organu struktura Vienpakope ? dvipakope sistema Minimali ir privaloma struktura Vienanariai ir kolegialus Steigimo dokumentai ir istatymai

25. Valdymo organu funkcijos Vidines ir i?orines Pavyzdinis sara?as CK 2.82 str. 3 dalis Valdymo organai: Vadovas Valdyba Komitetai ir funkciju padalinys

26. Juridiniu asmenu valdymo organai Vadovas ir darbuotojas LAT 200110 16 nutartis c.b. Paliunas v. Radvili?kio rajono savivaldybe 3K-7-760/2001 LAT 3K-3-332/2007

27. Vienintelio dalyvio problema CK 2.50 str. 3 dalis LAT 2000 10 16 nutartis c.b. S. Navickiene v. Kauno m. savivaldybe ir UAB ?arkele 3K-3-1006/2000 Ru?inio teismingumo 2004-07-01 nutartis Vienasmeniai sprendimai

28. Akcininku susirinkimo su?aukimas LAT 2000 03 09 nutartis c.b. Vilniaus m. Valdyba v. UAB ?Sangreta? Prane?imas ir praktika Ie?kovo galima itaka Dienotvarkes turinio ai?kumas LAT 2003 06 04 nutartis c.b Adomaitis v AB ?Ma?eikiu nafta?

29. Teise balsuoti Balsavimo sutartis Balsu perleidimas Akciju are?tas ABI 16 str. 3 dalis LAT 2003 03 31nutartis c.b. Maulevicius v. ?Paminklu restauravimo institutas? AB

30. Sprendimo priemimas Paprasta balsu dauguma Kvalifikuota balsu dauguma Komuliatyvinis balsavimas BS/ (ONS + 1) + 1

31. Juridinio asmens sprendimu negaliojimas Taikoma vienkartiniams sprendimams, jei veikla ? veiklos tyrimas Sprendimu pagrindu sudaromi sandoriai Ie?kovai: Kreditoriai (ry?ys) Valdymo organas. Dalyvis. Kiti istatymuose numatyti asmenys Dalyvis tik priemimo metu Tinkamas ?aukimas ? pagrindas senaciai

32. Juridinio asmens turtas

33. Turto apskaita Turtas (tame tarpe teises ir pareigos) apskaitomos pasibaigus finansiniams metams. Tikslas: Nustatyti turta Nustatyti gebejima vykdyti isipareigojimus Nustatyti likviduma Istatinio kapitalo ma?inimas ABI 52 str. Nuostoliu dengimas ABI 59 str. Nemokumas

34. Apskaitos ir atskaitomybes tarpusavio sary?is

35. Apskaitos ir finansines atskaitomybes reglamentavimas Buhalterines apskaitos istatymas ? reglamentuoja ukiniu operaciju ir ukiniu ivykiu buhalterine apskaita, jos organizavima ir tvarkyma Imoniu finansines atskaitomybes istatymas - nustato finansines atskaitomybes sudarymo ir pateikimo tvarka, turto,? nuosavo kapitalo ir? isipareigojimu ivertinimo sudarant finansine atskaitomybe taisykles Imoniu konsoliduotos finansines atskaitomybes istatymas ? reglamentuoja konsoliduotos finansines atskaitomybes sudaryma

36. Apskaitos ir finansines atskaitomybes reglamentavimas Verslo apskaitos standartai (VAS) ir Tarptautiniai finansines atskaitomybes standartai (TFAS) nustato ukinio operaciju ir ukiniu ivykiu pripa?inimo, ivertinimo ir pateikimo reikalavimus bendrosios paskirties finansinei atskaitomybei Pelno mokescio istatymas ? nustato u?dirbto pelno ir (arba) gautu pajamu apmokestinimo pelno mokesciu tvarka

37. VAS ir TFAS taikymas Bendra taisykle ? imones gali pasirinkti finansine atskaitomybe sudaryti pagal VAS arba TFAS ir nekeisti pasirinkimo 5 m. Pasirinkimas leid?iamas nuo 2007.07.01 TFAS privalo taikyti imones, kuriu vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose

38. Bendrieji apskaitos principai Imones principas ? kiekviena imone, kuri sudaro finansine atskaitomybe, laikoma atskiru apskaitos vienetu.? Veiklos testinumo principas ? tvarkant apskaita daroma prielaida, kad imones veiklos laikotarpis neribotas ir jos nenumatoma likviduoti. Periodi?kumo principas ? imones veikla pateikiant finansine atskaitomybe suskirstoma i finansinius metus arba kitos trukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaroma finansine atskaitomybe.? Pastovumo principas ? imone pasirinkta apskaitos metoda / politika turi taikyti kiekvienais finansiniais metais. Apskaitos metoda galima keisti tik tuo atveju, jeigu tuo siekiama teisingai atspindeti imones finansiniu metu turta, nuosava kapitala, isipareigojimus, pajamas ir sanaudas.? Piniginio mato principas ? visas imones turtas, nuosavas kapitalas, isipareigojimai, pajamos ir sanaudos finansineje atskaitomybeje i?rei?kiami pinigais.

39. Bendrieji apskaitos principai Kaupimo principas - pajamos registruojamos tada, kai jos u?dirbamos, o sanaudos ? ju susidarymo metu, neatsi?velgiant i pinigu gavima ar i?mokejima.? Atsargumo principas - imone pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais imones turto, nuosavo kapitalo ir isipareigojimu verte negali buti nepagristai padidinta arba nepagristai suma?inta. Neutralumo principas - apskaitos informacija pateikiama ne?ali?kai. Jos pateikimas neturetu daryti itaka apskaitos informacijos vartotoju priimamiems sprendimams ir juo neturetu butu siekiama i? anksto numatyto rezultato. ?Turinio svarbos principas - ukines operacijos ir ukiniai ivykiai i apskaita traukiami pagal ju turini ir ekonomine prasme, o ne tik pagal ju juridine forma.

40. Finansines atskaitomybes sudetis Pilna finansine atskaitomybe: Balansas Pelno (nuostoliu) ataskaita Pinigu srautu ataskaita Nuosavo kapitalo pokyciu ataskaita Ai?kinamasis ra?tas Trumpa finansine atskaitomybe: Balansas Pelno (nuostoliu) ataskaita Nuosavo kapitalo pokyciu ataskaita Ai?kinamasis ra?tas Trumpa finansine atskaitomybe gali ruo?ti (2 rodikliai 2 metus i? eiles): Pardavimo pajamos ? 7 mln. Lt Turto verte ? 5 mln. Lt Vidutinis sara?inis darbuotoju skaicius ? 10

41. Finansiniu elementu ivertinimas Ivertinimas - procesas, kurio metu nustatoma verte, kuria finansiniu ataskaitu elementai pateikiami finansineje atskaitomybeje. Finansiniai elementai gali buti vertinami ivairiais budais: Isigijimo savikaina ([historical] cost) - ivertinimo budas, kai turtas u?registruojamas isigijimo metu sumoketo atlygio tikraja verte, o isipareigojimai - gautina arba moketina pinigu suma, kuria numatoma gauti ar sumoketi normaliomis verslo salygomis Tikroji verte (fair value) - suma, u? kuria gali buti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali buti u?skaitytas tarpusavio isipareigojimas tarp nesusijusiu ?aliu, kurios ketina pirkti / parduoti turta arba u?skaityti tarpusavio isipareigojima Einamuju i?laidu verte (current / replacement cost) - ivertinimo budas, kai turtas u?registruojamas pinigu suma, kuria buvo atsiskaityta u? tokio pat turto isigijima ataskaitiniu laikotarpiu. Isipareigojimai registruojami nediskontuota pinigu suma, kurios prireiktu isipareigojimui padengti esamomis verslo salygomis

42. Finansiniu elementu ivertinimas Realizavimo verte (realisable value) - ivertinimo budas, kai turtas u?registruojamas pinigu suma, kuria galima gauti pardavus turta iprasto pardavimo metu esamomis rinkos kainomis. Isipareigojimai ivertinami nediskontuota ju ivykdymo suma, kurios prireiktu padengti isipareigojimui normaliomis verslo salygomis Grynoji galimo realizavimo verte (net realisable value) - ivertinimo budas, kai turtas ivertinamas pardavimo kaina, esant iprastoms verslo salygoms, atemus ivertintas produkcijos gamybos u?baigimo ir pardavimo i?laidas Dabartine verte (discounted value) - ivertinimo budas, kai turtas ivertinamas dabartine diskontuota busimojo laikotarpio pinigu iplauku suma, kuria, kaip tikimasi, turtas turetu u?dirbti ateityje normaliomis verslo salygomis. Isipareigojimai ivertinami diskontuota busimojo laikotarpio pinigu iplauku suma, kurios prireiks isipareigojimams ivykdyti normaliomis verslo salygomis

43. Balansas

44. Balansas

45. Pelno (nuostoliu) ataskaita

46. Pajamu ir sanaudu pripa?inimas

47. Nuosavo kapitalo pokyciu ataskaita

48. Pelno paskirstymas I finansines atskaitomybes ai?kinamaji ra?ta privaloma itraukti pelno paskirstymo projekta, jei ?i prievole nustatyta imones vadovybei istatuose ar kituose imones vidaus dokumentuose Pelno paskirstymu FA laikoma ir nuosavo kapitalo paskirstymo ataskaitoje atvaizduojama: Pelno dalis, paskirta i privalomaji rezerva (5% ataskaitiniu metu grynojo pelno) Pelno dalis, paskirta i rezerva savoms akcijoms isigyti Pelno dalis, paskirta i kitus rezervus (realiai tokiu nebeliko) Dividendai Pelno paskirstymu FA nelaikoma ir atvaizduojama pelno (nuostoliu) ataskaitoje: Labdara ir parama Premijos darbuotojams Tantjemos Socialines reikmes (reprezentacija, darbuotoju geroves ir pan.)

49. Ai?kinamsis ra?tas Ai?kinamasis ra?tas - metines finansines atskaitomybes dalis, kurioje paai?kinamos balanse, pelno (nuostoliu), pinigu srautu ir nuosavo kapitalo pokyciu ataskaitose nurodytos sumos, taip pat atskleid?iama papildoma reik?minga informacija, kuri nepateikta atskirose finansines atskaitomybes ataskaitose

50. AtsakymaiPresentation Statistics
Views on SlideServe : 137
Views from Embeds : 0

Presentation Categories


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro