Hit s eg szs g
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

Hit és egészség PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hit és egészség. Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet www.magtud.sote.hu 2009. Szeptember 22. Gödöllő. A mai helyzet:.

Download Presentation

Hit és egészség

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hit s eg szs g

Hit és egészség

Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

www.magtud.sote.hu

2009. Szeptember 22.

Gödöllő


A mai helyzet

A mai helyzet:

 • A hit, a vallás és az orvoslás évezredeken át igen szorosan összekapcsolódott. Részben ennek ellenhatásaként a mai orvoslásban a "világi dogma, világi hitvallás", a "secular credo" vált szinte kötelezővé, ami nem veszi figyelembe a spiritualitás és a kultúra alapvető szerepét az emberi "egész"-ség megőrzésében.


Victor frankl 1905 1997

Victor Frankl (1905-1997)

 • alapvető emberi szükségletek – amelyekben az emberi lélek leginkább magára ismer – az élet értelmének keresése és a lelkiismeretben megnyilvánuló erkölcsi döntés.

 • A pszichoanalízissel és a biológiai determinizmus híveivel szemben Frankl azt állítja, hogy a lélek szabadsága, önálló létezése elsősorban az erkölcsi döntésekben nyilvánul meg.

 • A lélek szabadsága, erkölcsi önállósága éppen a szélsőséges léthelyzetekben, krízisekben, súlyos betegségben, haldoklásban mutatkozik meg leginkább.


Az emberi sz ks gletek szintjei

Az emberi szükségletek szintjei:

 • Frankl a második világháború idején három évig volt különböző koncentrációs táborokban

 • Freud és Maslow szükséglet elmélete szerint az alapvető szükségletek – például az éhség – elmossák az egyéni különbségeket,

 • Frankl saját tapasztalatai alapján az állítja, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz:

 • „A koncentrációs táborokban éppen hogy különbözőek lettek az emberek. A disznók itt lelepleződtek. De a szentek is. Épp az éhség leplezte le őket.” (Frankl 1996)


Hit s eg szs g

Maslow szükséglethierarchiája

Az önmegvalósítás szükséglete

Az elismerés iránti szükséglet(önbecsülés, elismerés, status)

Szociális szükségletek(valahová tartozás, szeretet)

A biztonság iránti szükséglet (biztonság, védelem)

Fiziológiai szükségletek (éhség, szomjúság)


Hungarostudy felm r sek

Hungarostudy felmérések

 • 198821.000 személy

 • 199512.600 személy

 • 200212.600 személy

 • 2006 követéses vizsgálat kb 5000 személy

 • célja: az egészségi állapot szociális, kulturális, pszichológiai, életmód hátterének elemzése


Vall soss g spiritualit s a magyar n pess g k r ben

Vallásosság, spiritualitás a magyar népesség körében

1995-ben

31% mondta magát nem hivőnek,

19 % nem gyakorolja vallását,

18% a maga módján,

16% egyházában ritkán,

16% rendszeresen egyházában.

2002-ben

25% mondta magát nem hívőnek,

18 % nem gyakorolja vallását,

27 % a maga módján,

17 % ritkán egyházában,

13 % rendszeresen egyházában


Vall soss g spiritualit s a magyar n pess g k r ben1

Vallásosság, spiritualitás a magyar népesség körében


M ennyire fontos let kben a vall s 2002

Mennyire fontos életükben a vallás(2002)

 • 35% - egyáltalán nem fontos

 • 39 % - kissé fontos

 • 20 % - nagyon fontos

 • 6 % -minden cselekedetüket befolyásolja


Nem h v k ar nya 2002

Nem hívők aránya(2002)


Nemek k zti megoszl s

Nemek közti megoszlás

NőkFérfiak

Nem hívő21%31%

Egyházban gyakorolja35%25%


Nemek k zti megoszl s1

Nemek közti megoszlás

NőkFérfiak

Nem fontos a vallás27%44%

Nagyon fontos a vallás33%17%


Vall sgyakorl s megyei ar nya

Vallásgyakorlás megyei aránya:


Doh nyosok ar nya a vall sgyakorl s szerint 34 7 ffi 22 9 n

Dohányosok aránya a vallásgyakorlás szerint (34,7% ffi, 22,9% nő)


Hit s eg szs g

A napi cigarettaszám különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint(Sig 0,000 n: 5 979 F: 37,662 Átlag: 10,0)


Hit s eg szs g

2001-ben betegség miatt kiesett napok különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint(Sig 0,000 n: 11 168 F: 9,513 Átlag: 20,1)


Hit s eg szs g

A munkaképesség csökkenés különbségei a vallásgyakorlás módja szerint a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva életkor és végzettség szerint(Sig 0,000 n: 12 075 F: 6,200 Átlag: 0,9)


Hit s eg szs g

A WHO jólléti kérdőív különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint(Sig 0,000 n: 12 115 F: 13,785 Átlag: 7,7)


Hit s eg szs g

A Beck Depresszió Skála különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint(Sig 0,000 n: 11 881 F: 13,112 Átlag: 7,9)


Hit s eg szs g

Az ellenségesség különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint(Sig 0,000 n: 11 359 F: 10,728 Átlag: 3,7)


Hit s eg szs g

A kooperativitás különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint(Sig 0,000 n: 11 682 F: 13,513 Átlag: 14,4)


Hit s eg szs g

Evés, ivás nehéz helyzetben, mint megbirkózás különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint(Sig 0,000 n: 11 330 F: 25,971 Átlag: 0,6)


Hit s eg szs g

Érzelemközpontú megbirkózás különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint(Sig 0,000 n: 11 096 F: 8,972 Átlag: 3,3)


Hit s eg szs g

Nehéz helyzetben szülőre számíthat különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva életkor és végzettség szerint(Sig 0,000 n: 9 810 F: 5,454 Átlag: 1,7)


Hit s eg szs g

Nehéz helyzetben munkatársra számíthat különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint(Sig 0,000 n: 10 378 F: 6,903 Átlag: 1,2)


Doh nyosok ar nya a vall s fontoss ga szerint 34 7 ffi 22 9 n

Dohányosok aránya a vallás fontossága szerint (34,7% ffi, 22,9% nő)


Hit s eg szs g

A napi cigarettaszám különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: 5 913 F: 35,213 Átlag: 10,0)


Hit s eg szs g

A tömény alkoholfogyasztás különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem és életkor szerint (Sig 0,000 n: 10 708 F: 6,077 Átlag: 0,4 dl)


Hit s eg szs g

A munkaképesség csökkenés különbségei a vallás fontossága szerint a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: 11 934 F: 13,057 Átlag: 0,9)


Hit s eg szs g

A Beck Depresszió Skála különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,001 n: 11 751 F: 5,483 Átlag: 7,9)


Hit s eg szs g

A kooperativitás különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: 11 552 F: 19,362 Átlag: 14,4)


Hit s eg szs g

Evés, ivás nehéz helyzetben, mint megbirkózás különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: 11 215 F: 19,381 Átlag: 0,6)


Hit s eg szs g

Problémaközpontú megbirkózás különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: 10 616 F: 39,291 Átlag: 8,3)


Hit s eg szs g

A tolerancia különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem és életkor szerint (Sig 0,018 n: 11 849 F: 3,364 Átlag: 2,33)


Hit s eg szs g

 • A Hungarostudy 2006 eredményei:


A vall sgyakorl ssal szignifik ns kapcsolatban ll v ltoz k 2006 ban

A vallásgyakorlással szignifikáns kapcsolatban álló változók 2006-ban


A vall s fontoss g val szignifik ns kapcsolatban ll v ltoz k 2006 ban

A vallás fontosságával szignifikáns kapcsolatban álló változók 2006-ban


A vall sgyakorl ssal szignifik ns kapcsolatban ll v ltoz k 2006 ban1

A vallásgyakorlással szignifikáns kapcsolatban álló változók 2006-ban


A vall s fontoss g val szignifik ns kapcsolatban ll v ltoz k 2006 ban1

A vallás fontosságával szignifikáns kapcsolatban álló változók 2006-ban


A vall sgyakorl s hat sa letkor nem s iskol zotts g szerinti korrekci ut n

A vallásgyakorlás hatása (életkor, nem és iskolázottság szerinti korrekció után) :

 • Élet értelmébe vetett hit erősebb,

 • Magasabb kooperativitás,

 • Adaptívabb megbirkózási módok,

 • Alacsonyabb bizalmatlanág,

 • Magasabb társas támogatás,

 • Kevesebb dohányzás,

 • Alacsonyabb depresszió,

 • Jobb életminőség (WHO),

 • Jobb munkaképesség,

 • Kevesebb betegnap


A vall s fontoss g nak hat sa letkor nem s iskol zotts g szerinti korrekci ut n

A vallás fontosságának hatása (életkor, nem és iskolázottság szerinti korrekció után) :

 • Erősebb élet értelmébe vetett hit,

 • Magasabb tolerancia,

 • Magasabb kooperativitás,

 • Adaptívabb megbirkózási készségek,

 • Kevesebb dohányzás és alkoholfogyasztás,

 • Erősebb társas háló


A vall s fontoss g val kapcsolatos paradox jelens g kor nem s iskol zotts g szerinti korrekci ut n

A vallás fontosságával kapcsolatos paradox jelenség (kor,nem és iskolázottság szerinti korrekció után):

 • Közöttük magasabb volt a depresszió és a munkaképtelenség aránya

 • A krónikus betegek között fokozódik a vallás fontosságának érzete!


 • Login