Esošā situācija - PowerPoint PPT Presentation

Programmatūras legalitātes uzturēšana pašvaldību pakļautībā esošajās izglītības iestād...
Download
1 / 10

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Programmatūras legalitātes uzturēšana pašvaldību pakļautībā esošajās izglītības iestādēs Zigmārs Brants. Esošā situācija. Microsoft programmatūras 3 gadu nomas licenču līgumi slēgti 2006.gada beigās Tie beidzas 2009. gada 31. decembrī Ietvertas Windows un Office produktu nomas licences

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Esošā situācija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eso situ cija

Programmatūras legalitātes uzturēšana pašvaldību pakļautībā esošajās izglītības iestādēsZigmārs Brants


Eso situ cija

Esošā situācija

Microsoft programmatūras 3 gadu nomas licenču līgumi slēgti 2006.gada beigās

Tie beidzas 2009. gada 31. decembrī

Ietvertas Windows un Office produktu nomas licences

Šo 3 gadu laikā pabeigta administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā mainījusies iestāžu pakļautība/atbildība


Eso situ cija 2006 gada l gumi par prei u rajonu

Esošā situācija – 2006. gada līgumi par Preiļu rajonu


Turpm k

Turpmāk...

Jānodrošina programmatūras legāla izmantošana izglītības iestādēs mācību un administratīvajos procesos pēc 31.12.2009

Iestādes vadītāja tieša atbildība par programmatūras izmantošanas legalitāti

Jānodrošina mācību procesā iesaistītās puses ar zināšanām un pieredzi darbā ar konkurētspējīgu programmatūru

Jauno versiju pieejamība


Visp r js ieskats edu licenc an

Vispārējs ieskats EDU licencēšanā

Trīs pamata licencēšanas veidi:

Nomas licences (terminēti līgumi, elastīgi produktu izmantošanas noteikumi)

OEM licences (izplatīšana ar jauniem datoriem)

Atvērtās licences jeb OLP (pastāvīgas licences, elastīgi produktu izmantošanas noteikumi)


Cenu piem rs izgl t bas iest dei

Cenu piemērs izglītības iestādei

 • Lietojumprogrammatūra darba stacijai - Office 2007 :

  • OLP licence: Office 2007 Standard - 45 Ls + PVN

  • OEM licence: Office 2007 SMB – 120 Ls + PVN

  • Nomas licence: Office 2007 Enterprise - 3 Ls + PVN gadā, jeb 9 Ls + PVN 3 gadu laikā


Pied v jums

Piedāvājums

Microsoft nomas licenču līgums mācību iestādēm

Termiņš 1 vai 3 gadi

Kvalificējas pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes

Iekļautie pamata produkti:

Windows operacionālā sistēmas jauninājums (PRO un augstāks laidiens)

Office Enterprise lietojumprogrammatūra

Cena par komplektu: 5 LVL + PVN gadā par datoru


Noteikumi

Noteikumi

Līgumā būtu jāiekļauj visi vienas iestādes datori

Konsolidēts/vienots līgums administratīvi teritoriālās vienības ietvaros, kur līguma puse ir pašvaldība (pārvaldāms līgums)

Piedāvājumā iekļauta Windows jauninājuma licence

Pieejamas produktu jaunākās versijas līguma darbības laikā

Var lietot arī vecākas versijas

Var lietot produktus jebkurā valodā

Piemērs – Office lietojumi un pareizrakstības pārbaudes bibliotēkas jebkurai valodai

Mājas lietošanas tiesības skolotājiem bez papildus izmaksām

Work at Home tiesības


N kamie so i

Nākamie soļi

Nepieciešams apzināt esošo stāvokli izglītības iestādēs (jau noslēgtie līgumi, skaita izmaiņas, produkti) [pašvaldība, skolas]

Tiek sastādīts individuāls piedāvājums administratīvās vienības izglītības iestādēm [DPA]

Tiek pieņemts lēmums par iepirkumu [pašvaldība]

Izmantojamās procedūras, 3000 LVL slieksnis, u.c.

Līguma izpilde un piegāde

Piegāde elektroniski

Vienota administrēšana portālā ar deleģēšanas iespējām

Iespējami semināri vai individuāla instruktāža


Paldies jaut jumi

Paldies. Jautājumi?

SIA “DPA”

Elizabetes 75

Rīga, LV-1050

Tālr. 67509900

dpa@dpa.lv

www.dpa.lv


 • Login