10 predavanje
Download
Skip this Video
Download Presentation
10.PREDAVANJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

10.PREDAVANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

10.PREDAVANJE. POTICANJE USPJEŠNOSTI NA RADU. MOTIVACIJA ZA RAD Motivacija je ponašanje usmjereno prema nekom cilju koji pobuđuje potrebe izazvane u čovjeku , a razlog ponašanja je zadovoljenje potreba.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 10.PREDAVANJE' - judith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poticanje uspje nosti na radu
POTICANJE USPJEŠNOSTI NA RADU

MOTIVACIJA ZA RAD

Motivacija je ponašanje usmjereno prema nekom cilju koji pobuđuje potrebe izazvane u čovjeku, a razlog ponašanja je zadovoljenje potreba.

Motivacija u kontekstu poduzeća: spremnost da se djeluje prema postizanju ciljeva poduzeća.

proizvodnost i motivacija
Proizvodnost i motivacija
 • P = ( Z + S + M ) x VF
 • P = proizvodnost
 • Z = znanje (osposobljavanje, iskustvo,
 • obrazovanje)
 • S = sposobnosti (osobnost, adaptibilnost, vještine)
 • M = motivacija (potrebe: fiziološke, socijalne, psihološke)
 • VF = vanjski faktori (ekonomska situacija, status poduzeća, organizacija posla, tehnološki razvoj, vanjski činioci)
slide4

Slika 1. Činitelji proizvodnosti i učinkovitosti, Marušić, S.: Upravljanje ljudskim potencijalima, 4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Adeco, Zagreb, 2006., str. 319.

slide5

Postoji nekoliko teorija motivacije:

 • Teorija potreba(Maslowljeva)
 • Teorije vanjskih utjecaja (činioci okruženja koji utječu na čovjeka)
 • Teorije očekivanih rezultata (proizvodnost, pohvale, napredovanje)
 • Teorija X (negativnosti) i teorija Y (pozitivnosti)

Teorije potreba

Potreba – poremćaj ravnoteže u pojedincu izazvan fizičkom, ili psihičkom deficijencijom, koja izaziva određeno ponašanje.

Najpoznatija je Maslowljeva klasifikacija potreba:

 • Fiziološke potrebe
 • Potrebe za sigurnošću
 • Socijalne potrebe
 • Potrebe za samopoštovanjem
 • Potrebe za samoostvarenjem
slide6

Fiziološke potrebe – hrana, voda odjeća, stanovanje.

 • Potrebe za sigurnošću – zaštita od opasnosti (vatra,
 • oluja i sl).
 • Socijalne potrebe – znaci prihvaćanja, prijateljstva, druženje, humanost.
 • Samopoštovanje – osjećaj da smo po nečemu važni, da neštodobroradimo, da smoosmisleni.
 • Potrebe za samooaktualizacijom – doseći svoje granice, znanja i sposobnosti, kreativnost.
teorije vanjskih utjecaja
Teorije vanjskih utjecaja

Proučavaju činioce koji utječu na ponašanje ljudi.

Činioci okruženja – politika poduzeća, rukovođenje, međuljudski odnosi, nagrađivanje, sigurnost posla, uvjeti rada i status poduzeća.

Činioci motivacije (važniji) – odgovornost, priznanje od strane suradnika, sadržaj rada, mogućnost školovanja i napredovanja.

Teorije očekivanih rezultata

Polaze od pretpostavke da je motivacija za rad prisutna u svakom čovjeku kao pokretačka snaga. Kada učinak donosi nagradu (dohodak, pohvala, napredovanje), a donosii zadovoljstvo, radnik će imati želju da proizvede više i bolje.

teorija x i teorija y
Teorija X i teorija Y

D. McGregor izložio je svoju teoriju "XY“ po kojoj se ljudi dijele na dvije skupine: na one koji bježe od rada i na one koji ga vole.

Pretpostavke teorije X:

- Prosječan radnik je po prirodi lijen, radi što je moguće manje,

- Nema ambicije, izbjegava odgovornost, indiferentan je za ciljeve poduzeća,

- Lakovjeran je, sklon demagogiji.

Pretpostavke teorije Y:

- Prosječan radnik nije po prirodi ravnodušan na potrebe poduzeća, takav postaje radi nemilih događaja u poduzeću,

- Motivacija, potencijal za razvoj,odgovornost i spremnost da radi za dobrobit prisutni su u svakom čovjeku,

slide9

- Zadaća menadžera je da organizira radnu okolinu tako da radnik može iskoristiti te pozitivne osobine u svom radu.

Teorija X odgovara ranijim rukovoditeljima koji su svoje neuspjehe skrivali iza lijenosti radnika, dok se današnjim managerimastavlja motivacija u odgovornost.

zadovoljstvo na radu
Zadovoljstvo na radu

- predstavlja mentalni stav pojedinca u odnosu na radnu okolinu.

- pokazuje koliko radnik voli svoj posao.

- vrlo je važno i zalaganje - kompleks motiva koji vode boljoj uspješnosti i višoj proizvodnosti.

Mjerenje zadovoljstva na radu moguće je:

- Anketnim upitnikom putem kojeg se ispitiva opće zadovoljstvo na poslu (mjerenje skalom),

- Upiti zaposlenima za stavove o privlačnosti pojedinih komponenata posla i sl.

slide11

U mjerenju zadovoljstva na radu treba povestibrigu o razlikamagrupaispitanika:

- U jednom poduzeću različiti su odgovori administracije, proizvodnje, potom stručne spreme, dobi i slično.

- Zadovoljstvo i uspješnost na radu jesu povezani, ali statistički nisu bitnije dokazani.

Američkaliteraturačaktvrdi da zadovoljstvo nije povezano s proizvodnosti i uspješnosti radnika.

ekstrinzi ni vanjski i intrinzi ni unutarnji motivi
Ekstrinzični (vanjski) i intrinzični (unutarnji) motivi

Ekstrinzičkimotivi:

 • Plaća
 • Dobri rukovoditelji
 • Međuljudski odnosi
 • Stalnost posla i sigurnost
 • Uvjeti rada
 • Zanimljivost posla
 • Sudjelovanje u dobiti
 • Intrinzičkimotivi:
 • Odgovornost
 • Prihvaćanje kolega
 • Potvrđivanje sposobnosti
 • Identifikacija s poduzećem
 • Napredovanje
 • Obrazovanje uz rad
znakovi iskazanih potreba
Znakovi iskazanih potreba

Prema Maslowu,moguće je kod zaposlenika u poduzeću prepoznati određene potrebe, ovisno o načinu na koji se ponašaju:

1. Fiziološke potrebe: ljudi koji se bore za preživljavanje brinu o tome:

- Hoće li imati dovoljnonovcazahranu,

- Hoće li imati gdje stanovati, hoće li moći zaštititi svoju obitelj.

2. Potrebe za sigurnosti:

- Djelatnikvodibrigu o sigurnostisvog posla,

- Izbjegava izražavati neslaganja,

- Zadovoljan je s malim,

- Poznaje sva pravila,

- Izbjegava greške, vodi brigu o detaljima.

slide16

3. Socijalne potrebe (potrebe za pripadanjem):

- Djelatnik ima potrebu za ugodnim društvom,

- Stalo mu je da se sviđa ljudima,

- Stalo mu je da ga grupa prihvati,

- Brine o svom izgledu.

4. Potreba za poštovanjem:

- Voli dominirati da bi gacijenili,

- Čini usluge kako bi djelovao utjecajniji,

- Koristi svoju moć,

- Stalo mu je do statusnih simbola,

- Sklon manipuliranju,

- Stalo mu je da drugi uoče njegove sposobnosti.

slide17

5. Samoispunjenje (realizacija sposobnosti):

- Nije zabrinut što će reći drugi,

- Spontan,

- Prihvaća sebe i druge kakvi jesu,

- Prilagođava se realnosti situacije,

- Orijentiran na problem, ne na sebe.

plan motiviranja za rad
Plan motiviranja za rad

Potrebno je zadovoljiti potrebe prema Maslowljevojhijerarhiji: prvo fiziološke, sigurnosne, potom socijalne, poštivanje sebe i na kraju potvrđivanje sposobnosti.

MOTIVACIJSKA KOMPENZACIJA MOŽE BITI:

A) Financijska (Izravna, Neizravna)

B) Nefinancijska (Posao, Radna okolina)

slide19

FINANCIJSKA

Izravna

- Plaća

- Honorari

- Putni troškovi

- Reprezentacija

Neizravna

- Socijalna davanja: mirovinski fond, socijalno osiguranje, zdravlje, životno osiguranje

- Godišnji odmor

slide20

NEFINANCIJSKA

Posao

- Zanimljive zadaĆe

- Izazov

- Odgovornost

- Samopotvrđivanje

- Izobrazba

- Napredovanje

- Postignuce

- kontakti

Radna okolina

- Politika poduzeća

- Rukovođenje

- Suradnici

- Status

- Radni uvjeti

- Klizno radno vrijeme

- Kraći radni tjedan

- Podjela posla

- Prehrana

- Rad kod kuće

formiranje pla a
Formiranje plaća

Elementi za formiranje politike plaća (što se uzima u obzir kod formiranja plaća):

- plaće pripravnika,

- plaće u probnom roku,

- usporedbe plaća na istoj kvalifikaciji u poduzeću,

- usporedba s drugim poduzećima,

- rangovi plaća,

- osnove za povišice (radni staž, zasluge, školovanje, kreativnost, vremenski razmak povišica, godine starosti, rukovođenje),

- promocije,

- pomicanje na niži rang (razlozi poduzeća, neproizvodnost, kazna),

slide22

- premještaji,

- prekidi u stažu,

- povjerljivost,

- odnos ukupne plaće i satnice,

- prekovremeni rad,

- praznici,

- godišnji dopusti,

- bolovanja,

- dopust iz privatnih razloga,

- privremeni premještaji,

- regresi,

- plaća za vrijeme školovanja,

- privremeno zapošljavanje,

- zapošljavanje sa kraćim radnim vremenom,

- duljina radnog dana,

-odmori.

poticajni oblici
Poticajni oblici

Uz redovitu plaću moguće je dodjeljivati djelatnicima kao nagradu:

1) Podjeladobiti– dio dobiti se podjelidjelatnicima na tekući racun, jednom godišnje. Obično se daje visokom menadžmentu.

2) Scanlon– plan – bonus koji se dodjeljuje istaknutim radnicima na temelju izračunatog povećanja proizvodnosti.

3) Dionice – najpoznatiji bonus za visoki menadžment, traži unaprijed planiranje ovakvog poticajnog oblika.

dizajn radnog mjesta
Dizajn radnog mjesta

Radi amortizacije eventualnih otpora na promjene mogla bi se primijeniti četiri postupka u re – dizajniranju radnih mjesta:

1. Proširenje

2. Rotacija

3. Obogaćenje

4. Autonomne radne grupe

1. Proširenje radnog mjesta- obično horizontalno proširenje radnih zadataka, djelatnik upoznaje šire zadaće koje obavljaju njegove kolege, što bi trebalopovećatimotivaciju i interes.

2. Rotacija radnih mjesta – radnik se osposobljava za nove radne zadatke, uči, povećava znanje, sposobnost, interes i motivaciju, riječje o novom izazovu, koji zahtijeva trening i prilagodbu (prema konceptu poduzeća koje uči).

slide25

3. Obogaćivanje posla – za razliku od proširenja radnog mjesta ovdje se radi o vertikalnom opterećenju, djelatnik preuzima poslove,ili dio posla od više razine.Ovo može rezultiratiunapređenjemjerse radniku širi horizont, zadovoljavaju motivi višeg ranga (dokazivanje, razvoj sposobnosti).Takođerje potrebno posebno osposobljavanje.

4. Autonomne radne grupe – formira se tim koji ima slobodu: ima postavljen cilj, ili projekt i sam bira:

- način rada, plan, organizaciju, postupke,

- sve je u nadležnosti grupe koja se raspuštanakonšto se ostvaricilj, apotom se formira nova grupa s novim ciljem, ili projektom.

ad