Arbejdsmiljødrøftelse HMU 6. december 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Arbejdsmilj dr ftelse hmu 6 december 2012
Download
1 / 24

 • 52 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Arbejdsmiljødrøftelse HMU 6. december 2012. Arbejdsmiljødrøftelse…. De formelle krav til en arbejdsmiljødrøftelse. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå. Vurdere, om det foregående års mål er nået.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Arbejdsmiljødrøftelse HMU 6. december 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Arbejdsmilj dr ftelse hmu 6 december 2012

Arbejdsmiljødrøftelse HMU 6. december 2012

Regionshospitalet

Randers


Arbejdsmilj dr ftelse

Arbejdsmiljødrøftelse…

2 ▪ Regionshospitalet

Randers


De formelle krav til en arbejdsmilj dr ftelse

De formelle krav til en arbejdsmiljødrøftelse

 • Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.

 • Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå.

 • Vurdere, om det foregående års mål er nået.

 • Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.

3 ▪ Regionshospitalet

Randers


N ede vi m lene

Nåede vi målene…

4 ▪ Regionshospitalet

Randers


Arbejdsmilj dr ftelse tilbageblik vurdering af m l og indsatser 2012

Arbejdsmiljødrøftelse… tilbageblik/vurdering af mål og indsatser 2012

 • Nåede vi målet om at reducere antallet af arbejdsulykker med 15 pct. ift. 2011?

 • Hvilke tværgående indsatser gennemførte hospitalet?

 • Hvilke indsatser gennemførte afdelingerne (tilbagemelding via AMO)?

 • Afdelingsvise mål – opfølgning i 2. kvartal 2013

5 ▪ Regionshospitalet

Randers


Tv rg ende indsatser

Tværgående indsatser…

6 ▪ Regionshospitalet

Randers


Arbejdsmilj dr ftelse indsatser og fokusomr der 2013 2014

Arbejdsmiljødrøftelse… indsatser og fokusområder 2013-2014

 • Region Midts (RMU)

  • Ulykkesforebyggelse

  • Sundhed og trivsel

  • Ergonomi, herunder fokus på Bariatri

 • Inspiration fra lokale indsatser i 2012 – er der nogle indsatser, som inspirerer til en fælles projekter/tværgående indsatser?

 • Vil HMU gerne arbejde med de indsatser, der blev foreslået på HMU decembermødet 2011:

  • Arbejdsmiljø og ledelse

  • Ulykker

  • Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø

 • Kan de 2 tværgående indsatsområder fra TULE tænkes ind i indsatsområderne for 2013?

  • At det er de rigtige ting, vi bruger mest tid på i det daglige arbejde

  • Samarbejde på tværs

 • Kan vi blive inspireret af, hvad der rør på sig andre steder?

7 ▪ Regionshospitalet

Randers


Hvad r r p sig andre steder i regionen

Hvad rør på sig andre steder i regionen ?

 • Social kapital

 • Relationel koordinering

 • Teori U


Social kapital definitioner

Social kapital - definitioner

“Egenskaber ved en social organisation som fx netværk,

normer og tillid som fremmer koordinering og

samarbejde for det fælles bedste”

Putnam, 1995

”Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter

organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse

dens kerneopgave”

Hvidbogens definition


Arbejdsmilj dr ftelse hmu 6 december 2012

Definition på Social Kapital

De sociale relationer

Fra arbejdsmiljøkonsulent/Grontmij Eva Thofts, oplæg for ledelserne på

Regionshospitalet Randers 25.09.2012

10 ▪ Regionshospitalet

Randers


Social kapital har en positiv indflydelse p

Social kapital har en positiv indflydelse på:

• Produktivitet

• Team effektivitet

• Tværgående vidensdeling

• Udvikling af intellektuel kapital

• Innovation

• Mindre personaleomsætning

• Sengedage og patienttilfredshedpå hospitaler


Relationel koordinering

Relationel koordinering

”Relationel koordinering er en koordinering af arbejde ved hjælp af fælles mål, fælles viden og gensidig respekt”

Jody H. Gittell

Gittell har på baggrund af evidensbaseret studier (bl.a. på hospitaler) påvist, at høj grad af relationel koordinering øger

 • Kvalitet

 • Effektivitet

 • Arbejdsglæde


Arbejdsmilj dr ftelse hmu 6 december 2012

 • Relationel koordinering er især vigtige på arbejdspladser, hvor;

  • Forskellige grupper har hver deres specialviden

  • Faggrupper er afhængige af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde

  • Vigtige elementer kan ikke forudsiges

  • Opgaverne løses under tidspres


Arbejdsmilj dr ftelse hmu 6 december 2012

Patient Care:

A Coordination Challenge

Relationel koordinering

Case Managers

Attending Physicians

Nurses

Physical Therapists

Nursing Assistants

Patients

Social Workers

Technicians

Referring Physicians

Residents

16 ▪ Regionshospitalet

Randers

Professor Jody H.Gittell


Gittell s model for relationel koordinering

Gittell’s model for relationel koordinering

Relationel

koordinering

Kommunikation

Relationer

Gensidig

respekt

Problem

løsning

Fælles

mål

Fælles

viden

Præcision

Hyppighed

Timing


Teori u og arbejdsmilj

Teori U og arbejdsmiljø

 • Teorien er udviklet af den amerikanske aktionsforsker C. Otto Scharmer (MIT)

 • Teorien går i sin enkelthed ud på,

  at når verden forandre sig, så kan vi ikke altid genbruge løsninger på de udfordringer vi står overfor, men for at skabe nye løsninger, så kræver det, at vi kan se problemet og løsningerne på en ny måde


Teori u og arbejdsmilj1

Teori U og arbejdsmiljø

 • Det er ikke blot, hvad man foretager sig, der er afgørende for at skabe et godt arbejdsmiljø

 • Det er også bevidstheden, man arbejder ud fra, der skaber resultatet


M lene for arbejdsmilj et 2013

Målene for arbejdsmiljøet 2013…

21 ▪ Regionshospitalet

Randers


Arbejdsmilj dr ftelse forslag til m l for arbejdsmilj et 2013

Arbejdsmiljødrøftelse…forslag til mål for arbejdsmiljøet 2013

 • 1. mål - den enkelte afdeling reducerer antallet af anmeldte arbejdsulykker med 15 pct. i forhold til afdelingens niveau for 2012.

 • 2. og 3. mål - opstiller afdelingerne selv indenfor de strategiske fokusområder: Arbejdsulykker, ergonomi og psykisk arbejdsmiljø.

 • Frit valg: Afdelingerne kan frit vælge indenfor hvilke af fokusområderne, de vil opstille mål for.

 • Målekriterier: Den enkelte afdeling opstiller kriterier for, hvordan fx hospitalsledelsen kan måle, om afdelingen har nået sine mål.

 • HMU bidrager med et input til et inspirationskatalog til LMU’erne

22 ▪ Regionshospitalet

Randers


Gruppeinddeling

Gruppeinddeling

 • Gruppe 1

  • Thomas, Kirsten, Bente, Nina, Ilse, Anna, Minna,

 • Gruppe 2

  • Marianne, Lisbeth K, Jette, Lisbeth R, Dorte, Helle, Tove, Rie

 • Gruppe 3

  • Lone, Børge, Andreas, Lars, Troels, Pirkko, Marie, Lise

23 ▪ Regionshospitalet

Randers


Gruppearbejde

Gruppearbejde

24 ▪ Regionshospitalet

Randers


 • Login