Bodrum Ticaret Odası - PowerPoint PPT Presentation

Mu la niversitesi bodrum yar madas birli i al tay
Download
1 / 37

 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Muğla Üniversitesi – Bodrum Yarımadası İşbirliği Çalıştayı. Bodrum Ticaret Odası. İçerik. AB’de Durum Genel Bakış –Bodrum Muğla Üniversitesi – Güzel Sanatlar Fakültesi Yat İmalatı Sektörü Ömür Boyu Eğitim Mesleki Eğitim Turizm ve Ticaret Ortak Çalışmalar Faydaları

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bodrum Ticaret Odası

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mu la niversitesi bodrum yar madas birli i al tay

Muğla Üniversitesi – Bodrum Yarımadası

İşbirliği Çalıştayı

Bodrum Ticaret Odası


Bodrum ticaret odas

İçerik

 • AB’de Durum

 • Genel Bakış –Bodrum

 • Muğla Üniversitesi – Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Yat İmalatı Sektörü

 • Ömür Boyu Eğitim

 • Mesleki Eğitim

 • Turizm ve Ticaret

 • Ortak Çalışmalar

 • Faydaları

  • Bodrum Yarımadası Açısından

  • Muğla Üniversitesi Açısından


Ab de durum

AB’de Durum

Bologna Süreci

Avrupa Düzeyinde 29 Ülkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde Bologna Deklarasyonu ile başlatılanAvrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılanması için bir yenilenme hareketidir..

Günümüzde sürece dahil olan ülkelerin sayısı 47’dir.

HEDEFLERİ:

 • öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek,

 • ulusal eğitim sistemleri birbiri ile karşılaştırılabilir,

 • ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan,

 • öğretim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile çok iyi ilişkilendirmiş ve

 • tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen

 • Avrupa Yüksek Öğretim (EHEA-AYA) ve Avrupa Araştırma Alanlarını (ERA) oluşturmak


Ab de durum1

AB’de Durum

Lizbon Süreci

11 Nisan 1997 tarihinde Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından Yükseköğretim Yeterliliklerinin Tanınmasına yönelik Lizbon Tanıma Sözleşmesi ile başlatılmıştır.

17-18- Mart 2000 AB nin Lizbon toplantısında aldığı stratejik kararı Bologna Sürecinin Siyasal ve Eğitim- Öğretim Hedeflerini oluşturmaktadır.

HEDEFLERİ:

 • Dinamik ve rekabet gücü yüksek bilgiye dayalı dünyanın en güçlü ekonomisini oluşturmak,

 • Bilgi toplumuna uygun insan gücü yetiştirmek,

 • Mezunlara daha fazla istihdam yaratabilmek,

 • Mesleki eğitimi geliştirmek,

 • Yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek.


Ab de durum2

AB’de Durum

Avrupa 2020 Stratejisi

Avrupa Komisyonu 3 Mart 2010 tarihinde, Lizbon Stratejisinin yerini alacak olan Avrupa 2020 Stratejisini kabul etmiştir.  

Komisyon büyümeye yönelik üç öncelik belirlemiştir:

 • Akıllı büyüme: Bilgiye ve inovasyona dayalı bir ekonominin geliştirilmesi,

 • Sürdürülebilir büyüme:düşük karbon ve az kaynak kullanarak ve daha rekabetçi ekonominin desteklenmesi,

 • Kapsayıcı Büyüme: Sosyal ve bölgesel uyumun sağlanması amacıyla yüksek-istihdam seviyesinin yakalanması


D nya turizm ve seyahat konseyi

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi

Küreselleşme ile birlikte turizme bakış açısı da değişmektedir. Yeni turizm anlayışı, kamu ve özel sektör arasında uyum gerektirmektedir. Örneğin, herkes için yararlı olacak, ticari olarak başarılı ürünlerin sunulması hedeflenmelidir. Yeni turizm anlayışı; seyahat edenlerin yanı sıra, ziyaret edilen bölge ve yaşayanlarının doğal, sosyal ve kültürel çevrelerinin göz önünde bulundurulması olgusuna dayandırılmaktadır.

Turizm; ekonomiyi canlandırır, insanlara iş ve kariyer imkanları verir ve gelişmeyi teşvik eder.

Seyahat ve turizm alanında sağlam sonuçların elde edilmesi için merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerekir.


Genel bak bodrum

Genel BakışBodrum

Üç bin yıllık bir tarihe sahip olan Bodrum Yarımadası’nda yer alan Bodrum ilçesi (o dönemdeki adı ile Halikarnassos) antik çağlarda dünyanın yedi harikasından birisi olan ve Pers İmparatorluğu’nun bu şehirdeki Valisi Maussollos’un mezar anıtı ile ün yapmıştı.

Tarihin babası kabul edilen Herodot ve dünyadaki ilk kadın amiral olan kraliçe I. Artemisia Halikarnassos’lu idi. Bir çağa damgasını vuran Rodos Şövalyeleri yüz yıla yakın şehrimizde hüküm sürdüler.

Anadolu Selçuklularından Menteşeoğulları Beyliği’nin liman şehri olan Bodrum’da aynı zamanda Osmanlı döneminde donanmanın gemilerinin yapıldığı tersanelerden birisi de yer alıyordu. Ünlü Türk deniz komutanı Turgut Reis Bodrumlu’dur. Mavi yolculuğun yaratıcısı Cevat Şakir Kabaağaçlı öykülerini “Halikarnas Balıkçısı” lakabıyla Bodrum’da yazdı.


Genel bak bodrum1

Genel BakışBodrum

Bir dönem Yarımadanın ekonomisini mis kokulu mandalin ve öykülere bile esin kaynağı olan süngercilik ayakta tutmuştu. Binlerce yıllık tarihi değerlerine sahip ve günümüzde marka olmuş Bodrum Yarımadası’nın Ticaret Odası olarak üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmak ve ticari yaşamı kolaylaştıracak işlere imza atmak amacındayız. Bodrum Yarımadası ekonomisinin gelişimine yön veren, üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilen, modern çağa uygun “Çağdaş ve Özgün Bodrum ”hedefiyle hizmetler üretiyoruz.

Yarımadanın nimetlerinden yararlanırken sahip olduğu değerleri de korumak istiyoruz. Ekonomik olarak global düşünürken, yerele güç katacak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz.


Genel bak bodrum2

Genel BakışBodrum

Günümüzde Bodrum Yarımadası 11 belediyeden oluşmakta, kozmopolit bir yapıya sahip ve nüfusunun % 70’den fazlası dolaylı ya da doğrudan turizm alanında çalışmakta yada faaliyet göstermektedir.


Genel bak bodrum3

Genel BakışBodrum

Bodrum Merkez ve Beldelerine Göre Nüfus Sayıları


Genel bak bodrum4

Genel BakışBodrum

2009 Yılı Aylara Göre Bodrum Havaalanı ve Limanlarından Giriş Yapan Yabancı Turist


Genel bak bodrum5

Genel BakışBodrum


Genel bak bodrum6

Genel BakışBodrum

Toplam : 12

2009 Yılında Bodrum Merkez ve Beldelere Göre Orta Öğretim Okul Sayıları


Genel bak bodrum7

Genel BakışBodrum


Bodrum yar madas renci say lar

Bodrum Yarımadası Öğrenci Sayıları


Genel bak bodrum8

Genel BakışBodrum

Bodrum nüfusunun % 70’denfazlası dolaylı ya da doğrudan turizm alanında

çalışmakta yada faaliyet göstermektedir.


Genel bak bodrum9

Genel BakışBodrum

Bodrum’un Kültür ve Sanat Merkezi olması için birçok kriter mevcuttur,

 • Dünya’nın yedi harikasından biri olan Mauseleum, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi başta olmak üzere tarihi bir zenginlik mevcuttur,

 • İklim koşulları ve doğal miras mevcuttur,

 • Geliştirilecek birçok yerel üretim ürünler mevcuttur,

 • Bodrum geçmişte ve günümüzde sanatçıları kendisine çekmiştir.


Mu la niversitesi g zel sanatlar fak ltesi bodrum ortakent yerle kesi

Muğla Üniversitesi – Güzel Sanatlar Fakültesi Bodrum-Ortakent Yerleşkesi

 • Güzel Sanatlar Fakültesi, Bodrum-Ortakent Yerleşkesi’nde yaklaşık 176.396 m2 arazi üzerinde inşa edilmiştir.

 • Fakültemizde Resim , Grafik ve Heykel Bölümleriyle eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

  Bu bağlamda Bodrum’un yerel kalkınmasını destekleyecek, teori ve pratiği harmanlayacak, bilime dayalı çalışmaların yapılarak Bodrum’un bilgi toplumuna ulaşmasını sağlayacak temel atılmıştır.


G zel sanatlar fak ltesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Güzel Sanatlar Fakültesinin Geliştirilmesi:

  • Müzik,

  • Tiyatro,

  • Fotoğraf,

  • Geleneksel Türk Sanatları,

  • Seramik ve Cam tasarımı,

  • Sanat Eserleri konservasyonu ve restorasyonu


Daima ileri

Daima ileri…

Mimarlık Fakültesi– Güzel Sanatlar Fakültesi ile aynı mekanda…

 • Şehir Planlaması

 • Mimarlık

 • İç Mimari


Ke ke olsa

Keşke Olsa!

 • Sosyal Bilimler

  • Tarih

   • Herodot, Karya uygarlığı, Rodos Şövalyeleri , Anadolu Selçukluları, Menteşeoğulları Beyliği, Osmanlı

  • Felsefe

   • Felsefe biliminin doğduğu coğrafya

  • Sosyoloji

   • Kültürel zenginlik, kozmopolit yapı


Uzun zamand r bekliyoruz

Uzun zamandır bekliyoruz!


T m alt yap ya sahibiz

tüm alt yapıya sahibiz…

Gelişen teknolojilere uyum, kalite ve üretim standartlarını yükseltmek, yeni dizayn ve ürün geliştirme ve AR-GE faaliyetlerini yeterli hale getirmek; sektörde ve üretimde stratejik modeller geliştirmek için:

Bodrum Denizcilik Fakültesi

Lisans ve Ön Lisans programları

 • Yat Üretimi Bölümü

 • Yat Tasarımı Bölümü

 • Yat Yan Sanayi Bölümü

 • Yat Turizmi Bölümü

 • Yatçılık Araştırma ve Teknoloji Merkezi


Hedefimiz

Hedefimiz

İleri teknoloji ve İnovasyon

Türk Loydu

ICOMIA Çalışma Grubu

Mesleki Eğitim, Sınav ve Belgelendirme Merkezi

Yurt İçi ve Yurt Dışı Akademik Kurumlar

Diğer Paydaşlar


Bodrum yat malat sekt r

Bodrum Yat İmalatı Sektörü

 • Yat imalatı sektörü 12 ay boyunca toplam 6000 kişiye istihdam sağlamaktadır,

 • Bodrum nüfusu göz önünde bulundurulursa 5% bu sektörden geçim sağlamaktadır,

 • Sezonluk istihdam sağlayan turizm karşısında sektör 12 ay hizmet vererek yan sanayi’yi de desteklenmektedir,

 • Üretim yapan, ihracat yapan, yüksek girdisi olan ve döviz getiren bir sektör.

 • Yat imalatı turizmi, özellikle “Mavi Yolculuğu” desteklemektedir.


Yat ve gezinti tekneleri sekt r bodrum malat verileri

Yat ve Gezinti Tekneleri SektörüBodrum İmalat Verileri

İçmeler ve Tavşanburnu bölgeleri sadece 2,5 Km lik bir kıyı şeridi ve 240 dönüm toplam alan ile ülke ekonomisine yılda en az 175 milyon Euro döviz girdisi sağlamaktadır.

Deniz Ticaret Odası – Bodrum Şubesi


Bodrum ticaret odas

Türkiye İle Sektörde Söz Sahibi Ülkelerin Karşılaştırılması (ICOMIA istatistikleri)

TÜRK YAT VE TEKNE ENDÜSTRİSİ RAPORU-2010


D nyadan kesitler

Dünyadan Kesitler

İnşa edilen Yat ve Gezi Kasabası

 • Yat İnşa Merkezi – 7 km2

  • Yat İnşa

  • Yat Araştırma ve Eğitim Enstitüsü

  • Yat Teknoloji ve Ürün Test Merkezi

 • Yat Aksesuarları Ticaret Merkezi – 4.3 km2

 • Turizm – 18.5 km2

İtalyan firmalar Çin’de yatırım yapmaktadır. İtalyan tasarımı yapılarak Çin’in ucuz iş gücünden faydalanılmaktadır.

Çin - Zhuai


Bak m onar m

Bakım Onarım

Deniz Turizmi Turizm girdilerinde 25% paya sahiptir.

 • Akdeniz çanağında mevcut 850,000 civari yat bulunmaktadır.

 • Türkiye’nin yat kapasitesi karada ve denizde yaklaşık 13,000 yat (1,5%)

 • Bodrum – Antalya rotasında yat bağlama kapasitesi 8060’dir* (Bodrum İşletme ve Yatırım Belgeli Yat Limanları1644)

 • Önümüzdeki 10 yıl içerisine en çok büyüyecek sektörlerden birisi

 •  Hedef: 60- 70 bin yat.

*Deniz Ticaret Odası – 2008 Deniz Sektörü Raporu

*Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Veilerii

Bodrum Ticaret Odası


M r boyu e itim

Ömür boyu eğitim

 • Full time verilecek eğitim yanında, çalışanlara yönelik part time lisans ve lisansüstü eğitim verilmesi.

 • Hafta sonları veya akşamları kısa vadeli eğitimleri verilmesi.


Nsan kayna na yat r m s re i e itim

İnsan Kaynağına Yatırım – Süreç İçi Eğitim

Mesleki Eğitim, Sınav ve Belgelendirme Merkezi (AYÇ uyumlu) ile kalifiye eleman sıkıntısının giderilmesi.

 • Turizm

 • İnşaat

 • Yat Sektörü

  21 Eylül 2006 yılında, Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmek görevi ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nın belirlediği kriterlere uygun mesleki eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi.

  Merkezin Turizm ve İnşaat konularında mesleki eğitimler vermeye başlaması ve zamanla eğitim konularının genişletilmesi.


Niversite meslek odas zel sekt r birli i

Üniversite – Meslek odası - Özel Sektör İşbirliği

Bodrum Turizm ve Ticaret Eğitim ve Araştırma Merkezi

Üniversite’nin akademik bilgisinden ve araştırma potansiyelinden yararlanarak Oda’dan saha içi destek alarak KOBİ’lere hizmet verilmesi.

 • AB Uyum ve Kalite Güvencesi

 • Patent ve Marka

 • İnovasyon ve Gelişme

  Çalışma Alanı

 • Yarımada ticari sorunları ile ilgili araştırmalar, çözüm ve uygulamaları,

 • Yarımadanın sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik yapınsa yönelik istatistiksel tespit ve değerlendirme,

 • Yarımada ticaretinin, özel sektör ve bilim ve akademik işbirliği ile yapılacak çalışmalar ile geliştirilmesi,

 • Kobilere açık ve Kobiler işbirliği ile yürütülecek projelerin hazırlandığı bir merkez,

 • Turizm trendlerinin izlenerek Bodrum’a uygun potansiyel ve 12 ay turizm ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi ve teşviki,

 • İş yeri fazlalığına ortak çözüm projesi


 • Ortak yap labilecek al malar

  Ortak yapılabilecek çalışmalar

  • Platform oluşturularak eğitim ve öğretim programlarının özel sektör – akademi – kamu işbirliği yapılarak ihtiyaçlara uygun tasarlanması.

  • Üniversite öğrencilerinin stajları için BODTO İstihdam Bürosundan faydalanılması ve yılda bir kez işverenler ile staj yapmak isteyen öğrencilerin buluşturulması


  Faydalar bodrum yar madas

  Faydalar Bodrum Yarımadası

  • Akademik ve iş dünyası arası bir köprü kurulması;

   • Eğitimlerin ihtiyaçlara uygun verilmesini, öğrencilerin sektörlerle iç içe yetişmesini ve mezunların iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun eğitim almalarını sağlayacak dolayısıyla işletmelerin başarısı artacaktır,

   • KOBİ’lere hizmet faaliyetlerinin daha etkin planlanması ve uygulanması,

   • KOBİ’lerin daha bilimsel tabanlı proje ve yatırımlar yapması

  • Kültürel ve ekonomik hayata katkıları,

  • Bilgiye dayalı topluma giden yolun desteklenmesi,

  • Sezon dışı dönemin canlandırılması


  Faydalar mu la niversitesi

  FaydalarMuğla Üniversitesi

  • Bodrum’un akademisyenlere ve öğrencilere cazibesi ve böylece daha yüksek puanı olan öğrencilerin Muğla Üniversitesine katılmasıyla, üniversite’nin sıralamalarda yükselmesi,

  • Üniversitenin akademik kapasitesine ve bilimsel üretime katkısı en üst düzeyde olacaktır,

  • Akademisyen ve öğrenci mobilitesi açısından Bodrum’un destinasyon olarak yabancılara cazibesi,

  • Yarımada’nın farklı kültürlere açık olması, hoşgörüsü ve konukseverliği gelecek öğrencilere güzel bir eğitim ortamı sunacaktır,

  • Bilimsel araştırmalar ve akademik çalışma ve uygulama olanaklarının zenginliği.


  Bodrum ticaret odas

  Bodrum Adına Teşekkür ederiz.


 • Login