Ing rostislav vondru ka ministr ministerstvo pro m stn rozvoj r
Download
1 / 10

Ing. Rostislav Vondruška ministr Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

Mezinárodní konference Ekonomické fórum ČR – SR 2010 Možnosti přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Ostrava 28. – 29. 4. 2010, hotel Imperial. Ing. Rostislav Vondruška ministr Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ing. Rostislav Vondruška ministr Ministerstvo pro místní rozvoj ČR' - judah-garza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ing rostislav vondru ka ministr ministerstvo pro m stn rozvoj r

Mezinárodní konferenceEkonomické fórum ČR – SR 2010Možnosti přeshraniční spolupráce2007 – 2013Ostrava 28. – 29. 4. 2010, hotel Imperial

Ing. Rostislav Vondruška

ministr

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Akce se koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 pod názvem

Přeshraniční spolupráce SR a ČR „partnerství-rozvoj-příležitosti“.


Z kladn daje opera n ch program p eshrani n spolupr ce slovensko r a r polsko 2007 2013
Základní údaje operačních programů přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR a ČR – Polsko 2007 - 2013


Obsahov a finan n struktura opera n ho programu p eshrani n spolupr ce slovensko r
Obsahová a finanční struktura spolupráce Operačního programu přeshraniční spolupráceSlovensko - ČR


Přehled o stavu čerpání finančních prostředků EU spolupráce u Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovensko - ČR


P klady projekt u opera n ho programu p eshrani n spolupr ce slovensko r 2007 2013
Příklady projektů spolupráce u Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovensko - ČR 2007 – 2013


Obsahov a finan n struktura opera n ho programu p eshrani n spolupr ce r polsko
Obsahová a finanční struktura spolupráce Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko


P ehled o stavu erp n finan n ch prost edk eu u opera n ho programu p eshrani n spolupr ce r polsko
Přehled o stavu čerpání finančních prostředků EU spolupráce u Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko


P klady projekt u opera n ho programu p eshrani n spolupr ce r polsko 2007 2013
Příklady projektů spolupráce u Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013


C l 3 a pozice r v r mci debat o budouc podob kohezn politiky po roce 2013

Cíl 3 a pozice ČR v rámci debat o budoucí podobě kohezní politiky po roce 2013

MMR je toho názoru, že Cíl 3 – Evropská územní spolupráce (EÚS) - představuje podstatný doplněk hlavního cíle kohezní politiky – Konvergence

MMR spatřuje v podpoře aktivit přeshraniční spolupráce výraznou přidanou hodnotu pro celou EU, s relativně malými prostředky jsou významným doplňkem národních intervencí, významným projevem evropské integrace a principů subsidiarity a partnerství v praxi

MMR souhlasí se zachováním současné koncepce Cíle 3 a se zachováním jeho stávajícího podílu na alokacích kohezní politiky EU

Případné navýšení finančních prostředků v rámci Cíle 3 by mělo být ve prospěch právě přeshraniční spolupráce, která přináší konkrétní a hmatatelné efekty v území

Nové iniciativy makro-regionální spolupráce (Strategie EU pro Baltské moře, Dunajská strategie) by měly respektovat současnou strukturu (poměry) jednotlivých částí cíle 3 (přeshraniční-nadnárodní-meziregionální spolupráce) a nevytvářet nové paralelní struktury


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost kohezní politiky po roce 2013


ad