Information Society Technologies (IST) Programme - PowerPoint PPT Presentation

Information society technologies ist programme
Download
1 / 9

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

5. okvirni program raziskovalnih in tehnološko razvojnih aktivnosti EU. Information Society Technologies (IST) Programme. mag. Andreja Pucihar Andreja.Pucihar@fov.uni-mb.si Središče za elektronsko poslovanje Fakulteta za organizacijske vede Univerza v Mariboru.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Information Society Technologies (IST) Programme

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Information society technologies ist programme

5. okvirni program raziskovalnih in tehnološko razvojnih aktivnosti EU

Information Society Technologies (IST) Programme

mag. Andreja PuciharAndreja.Pucihar@fov.uni-mb.siSredišče za elektronsko poslovanjeFakulteta za organizacijske vede Univerza v Mariboru


Uporabniku prijazna informacijska dru ba 3 600 vrednosti izra ene v m eur

Uporabniku prijazna informacijska družba 3,600 (vrednosti izražene v M EUR)

Generične raziskave in razvoj

Multimedijske

tehnologije

Nove metode dela in

elektronsko poslovanje

Sistemi in storitve

za državljane

564

547

646

Ključne tehnologije in

infrastrukture

1.363

319

Podpora razvoju raziskovalne infrastrukture

161


Klju na akcija 1 sistemi in storitve za dr avljane

Ključna akcija 1:Sistemi in storitve za državljane

Prednostna raziskovalna področja:

 • zdravje

 • starejši in prizadeti državljani

 • administracija

 • okolje

 • transport in turizem

sistemi za neposredno podporo demokratičnim procesom

sistemi za upravljanje ekoloških nesreč v okolju

sistemi za transportno infrastrukturo in mobilnost

sistemi za inteligentna vozila

turizem

Usmeritve:

 • modeli in storitve za državljane

 • sistemi za zdravstvo

 • sistemi za telemedicino

 • sistemi za podporo upravi v informacijski družbi


Klju na akcija 2 nove metode dela in elektronsko poslovanje

Ključna akcija 2: Nove metode dela in elektronsko poslovanje

Usmeritve:

 • nova področja dela in poslovanja

 • sistemi za upravljanje znanja v podjetjih

 • oblikovanje delovnega prostora

 • skupinsko delo

 • dinamične mrežne organizacije

 • oblikovanje elektronskih dokumentov in upravljanje življenjskega cikla

 • novi sistemi trženja

 • izboljšanje povezav kupcev z dobavitelji

 • varne elektronske finančne transakcije

 • prenos elektronskih objektov

Prednostna razsikovalna področja:

 • metode dela in orodja

 • sistemi za upravljanje

 • elektronsko trgovanje

 • varnost informacij in omrežij


Klju na akcija 3 multimedijske tehnologije

Ključna akcija 3:Multimedijske tehnologije

Prednostna razsikovalna področja:

 • elektronsko založništvo

 • kulturna dediščina

 • izobraževanje in usposabljanje

 • dostopnost in upravljanje informacij

Usmeritve:

 • socialni in poslovni modeli za multimedijsko vsebino

 • sistemi za oblikovanje

 • upravljanje vsebine

 • dostop do znanstvene in kulturne dediščine

 • elektronsko ohranjanje in varovanje kulturne dediščine

odprte platforme in orodja za učenje

napredni sistemi za usposabljanje

večjezični sistemi: elektronska vsebina in storitve

dostopnost novih medijev: novi modeli in standardi


Klju na akcija 4 klju ne tehnologije in infrastrukture

Ključna akcija 4: Ključne tehnologije in infrastrukture

Mikroelektronika

Obdelovanje podatkov, komunikacije in omrežja

Programska oprema, sistemi in storitve

Simulacija in vizualizacija

Mobilne in osebne komunikacije in sistemi

Uporabniški vmesniki

Dodatne enote, podsistemi in mikrosistemi


Sodelovanje slovenije v dosedanjih razpisih

Sodelovanje Slovenije v dosedanjih razpisih

 • 70 prijav slovenskih udeležencev

  (za partnerstvo v projektih)

21 uspešnih sprejetih prijav slovenskih udeležencev (pogajanje za pogodbe)

Ključna akcija 1

Sistemi in storitve za državljane

21 poslanih

6 sprejetiih

Ključna akcija 2

Nove metode dela in elektronsko poslovanje

22 poslanih

5 sprejetih

Ključna akcija 3

Multimedijske tehnologije

15 poslanih

5 sprejetih

Ključna akcija 4

Ključne tehnologije in infrastrukture

12 poslanih

5 sprejetih


Razpisi ist

Razpisi IST

Fond: 3,600 Mio EUR (Evropska komisija - DG XIII )

 • razpis 19. marec 1999 (vse ključne akcije)

 • 1. oktober 1999 - v teku (RTD projekti in program “Take up measures”)

 • naslednji razpis: januar 2000

  http://www.cordis.lu/ist/


Kontaktne osebe v sloveniji

Kontaktne osebe v Sloveniji

Uporabniku prijazna informacijska družba

Nacionalna koordinatorja in predstavnika v programskem odboru IST

dr. Andreja Umek

Andreja.Umek@mzt.si

dr. Jože Gričar

Gricar@uni-lj.si

Sistemi in storitve za državljane

dr. Tomaž Kalin

Tomaz.Kalin@ijs.si

Nove metode dela in e-poslovanje

mag. Andreja Pucihar Andreja.Pucihar@fov.uni-mb.si

Multimedijske tehnologije

dr. Borka Jerman Blažič

Borka@e5.ijs.si

Klučne tehnologije in infrastruktura

dr. Marko Jagodič

Jagodic@iskratel.si


 • Login