Prosjekt bedre individuell refusjon
Download
1 / 10

Prosjekt: Bedre individuell refusjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Prosjekt: Bedre individuell refusjon. Fagdag i helseøkonomi 3. mars 2009. Bakgrunn for prosjektet. Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdrag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prosjekt: Bedre individuell refusjon' - jubal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prosjekt bedre individuell refusjon

Prosjekt: Bedre individuell refusjon

Fagdag i helseøkonomi 3. mars 2009


Bakgrunn for prosjektet
Bakgrunn for prosjektet

Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Oppdrag

  Utred forslag til et enhetlig og helhetlig regelverk for refusjon av legemidler etter individuell søknad innenfor blåreseptordningen. Frist 1. juli 2009.

  Bakgrunn for oppdraget

 • Ordningen er ikke i henhold til refusjonspolitiske mål

 • Store strukturelle endringer i den generelle refusjonsordningen

 • Blåreseptordningen skal på sikt være eneste refusjonsordning for legemidler (brukt utenfor institusjon)


Prosjektets omfang
Prosjektets omfang

Forslag til vilkår for individuell refusjon

 • Skal være i henhold til de refusjonspolitiske målene

 • Etterstrebe å dekke gapet mellom dagens §§ 3a og 3b.

 • Vurdere hvordan målet om kostnadseffektivitet kan ivaretas.

Forslag til nytt system

 • Vurdere muligheten for et enhetlig system (samle blåreseptforskriften § 3 og ftrl. § 5-22).

 • Etterstrebe å få et helhetlig system innenfor blåreseptordningen.


Avgrensninger for prosjektet
Avgrensninger for prosjektet

Avgrensninger

 • Prosjektet skal kun ha fokus på legemidler (ikke gjennomgå retningslinjer for næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

 • Prosjektet skal ikke foreslå overføring av konkrete legemidler fra:

  - individuell refusjon til forhåndsgodkjent refusjon.

  • - bidragsordningen til blåreseptordningen.

 • Prosjektet skal ikke vurdere dagens oppgaveløsning og organisering for behandling av individuelle søknader


Faser i prosjektet
Faser i prosjektet

Prosjektstyring og ledelse

Informasjon og forankring

1. Prosjekt -mobilisering

2. Kartlegge dagens ordning

3. Utrede ideer og

mulige løsninger

Sluttføring prosjekt

ferie

juli

aug.

mai

okt.

Oppstart

1.5.2008

Overlevering

1.7.2009


Dagens bl reseptordning legemidler
Dagens blåreseptordning - legemidler

 • Hovedordning - 5,8 mrd. i 2008

 • Viktige aktører - Legemiddelfirma, Legemiddelverket og leger

 • Omfatter markedsførte legemidler i Norge brukt på godkjent indikasjon

Blå resept

Forhåndsgodkjent refusjon (§2)

 • Sikkerhetsnett - 1,1 mrd i 2008

 • Viktige aktører - Leger og Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

 • Omfatter store og små pasientgrupper med behov for:

  • Markedsførte legemidler brukt på godkjent indikasjon

  • Markedsførte legemidler brukt utenfor godkjent indikasjon

  • Uregistrerte legemidler

Blå resept Individuell refusjon

(§§ 3a og 3b)


Dagens bl reseptordning legemidler1
Dagens blåreseptordning - legemidler

Forhåndsgodkjent refusjon (§ 2)

Individuell refusjon (§ 3)

 • Kronisk sykdom med behov for langvarig behandling

  - § 3a; sykdom/tilstand omfattet av refusjonskode

  - § 3b; sjelden sykdom/tilstand

Krav til alvorlighetsgrad

 • Alvorlig eller risiko for alvorlig sykdom med behov for langvarig behandling

 • Vitenskaplig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon

Krav til effekt

 • Vitenskaplig dokumentert effekt for omsøkte lidelse.

Krav til kostnads-effektivitet

 • § 3a - forhåndsgodkjent behandling skal være forsøkt

 • Kostnaden skal stå i rimelig forhold til behandlingsmessig verdi


Styrker og utfordringer ved individuell refusjon i dag
Styrker og utfordringer ved individuell refusjon i dag

Styrker

Utfordringer

 • Nødvendig for å opprettholde dagens blåreseptordning

 • Rettighetsbasert ordning

 • Ivaretar i stor grad pasienter med sjeldne diagnoser

 • Legen har mulighet til å søke på vegne av brukeren (pasienten)

 • Pasienter med alvorlig sykdom er ikke tilstrekkelig ivaretatt

 • Krever mye administrasjon (ca 70.000 søknader etter § 3 i 2008)

 • Unødvendig bruk av spesialisthelsetjenesten

 • Regelverket i blåreseptordningen er ikke harmonisert


Problemstillinger som diskuteres i prosjektet
Problemstillinger som diskuteres i prosjektet

Krav til alvorlighetsgrad

 • Hvordan definere alvorlig sykdom og hva er ikke alvorlig nok?

 • Er alvorlighet tilstrekkelig som vilkår knyttet til pasientens tilstand/lidelse?

Krav til effekt

 • Skal man kunne dekke utprøvende behandling etter individuell søknad?

 • Hvor god må dokumentasjonen til grunn for søknaden være for å kunne innvilge refusjon?

Krav til kostnads-effektivitet

 • Kan man gjøre kostnadseffektivitetsvurderinger basert på individuelle søknader?

 • Finnes det eventuelt alternative måter eller tiltak for å vurdere kostnad mot effekt på?


M let er foresl et regelverk som er
Målet er å foreslå et regelverk som er:

 • Enkelt og oversiktlig

 • Enhetlig (samle all individuell refusjon i en bestemmelse)

 • Helhetlig og konsekvent

 • Brukervennlig (enkel å administrere og forstå)

 • Fleksibelt – enkelt å revidere/justere

 • Tilrettelagt for elektronisk saksbehandling


ad