I.
Download
1 / 21

II. - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

I. II. III. IV. PŘIJETÍ. MATURITA. I. Základní programové vybavení Úvod do informačních technologií. Principy operačních systémů. Instalace a konfigurace OS Windows. Správa procesů a paměti, správa disku. Programování dávkových souborů a skriptů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' II.' - jubal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

I.

II.

III.

IV.

PŘIJETÍ

MATURITA


I.

 • Základní programové vybavení

 • Úvod do informačních technologií.

 • Principy operačních systémů.

 • Instalace a konfigurace OS Windows.

 • Správa procesů a paměti, správa disku.

 • Programování dávkových souborů a skriptů.

 • Základy síťové komunikace ve Windows.

 • Internetové a intranetové služby.

 • Utility, antivirové programy.

 • Tvorba internetových stránek

 • Struktura webové stránky.

 • Značkovací jazyk XHTML, validita kódu.

 • Kaskádové styly, objekty na www stránkách.

 • Základy typografie a webdesignu.

 • Tvorba vlastních internetových stránek.


II.

 • Kancelářské aplikace

 • Pokročilá editace textu v MS Word.

 • Šablony, styly, vkládání objektů.

 • Hromadná korespondence.

 • Základy práce s tabulkovým procesorem.

 • Tabulky, grafy a seznamy v MS Excel.

 • Návrh a tvorba databáze v MS Access.

 • Tabulky, relace, tvorba dotazů, jazyk SQL.

 • Návrh formulářů a sestav.

 • Možnosti práce s hotovou databází.

 • Multimediální prezentace v MS Power-Point.

 • Zásady tvorby prezentací.


III.

 • Operační systém Linux

 • Úvod do OS Linux.

 • GUI v Linuxu – využití Xfree, KDE.

 • Linux jako workstation, práce v síti.

 • Linux jako síťový server.

 • Apache web server.

 • Manuálové stránky a HOWTO, lilo.

 • Instalace NIC, TCP/IP, firewall.

 • Linux jako mail server

 • Linux jako router, NFS, ftp a ssh server.

 • Srovnání Linuxu a Windows NT/XP.

 • Proxy server.

 • DNS a DHCP server.


IV.

 • Databázové systémy

 • Teorie databázových systémů.

 • Relační systémy řízení báze dat.

 • Databázový systém MySQL a jazyk SQL.

 • Tvorba vícevrstvých databázových aplikací.

 • Informační systémy

 • Úvod do informačních systémů.

 • Typy a využití informačních systémů.

 • Podnikové informační systémy.

 • Geografické informační systémy.

 • Internetové redakční systémy.


I.

 • Základy programování

 • Základní pojmy z programování.

 • Programovací jazyky.

 • Algoritmus. Vývojové diagramy.

 • Struktura programu v jazyce C.

 • Konstanty. Proměnné. Datové typy.

 • Standardní vstupní a výstupní operace.

 • Příkazy podmínky a cyklu.

 • Čísla, pole znaků, pole.

 • Práce se soubory.

 • Funkce.

 • Ukazatelé a standardní knihovny.

 • Programy v textovém režimu


II.

 • Vizuální programování v Delphi

 • Specifika programování ve Windows.

 • Zásady vizuálního programování.

 • Vývojové prostředí Delphi.

 • Projekt a jeho části. Formuláře.

 • Standardní prvky formulářů.

 • Menu, stavový řádek.

 • Nástrojové panely.

 • Dialogová okna.

 • Programování vstupů - myši a klávesnice.

 • Tvorba aplikací pro Windows


III.

 • Objektové programování

 • Principy objektového programování.

 • Třídy a instance tříd.

 • Dědičnost. Polymorfismus. Zapouzdření.

 • Internetové aplikace v PHP

 • Principy interaktivních síťových aplikací.

 • XHTML. CSS. JavaScript.

 • Zásady psaní skriptů v PHP.

 • Proměnné, konstanty. Datové typy.

 • Operátory. Řídicí příkazy. Funkce.

 • Pole. Znakové řetězce. Regulární výrazy.

 • Datové soubory.

 • Tvorba internetových aplikací.


I.

 • Prezentační grafika a DTP

 • Základy počítačové grafiky.

 • Principy a formáty rastrové grafiky.

 • Ovládání programu Corel Photo-Paint.

 • Digitalizace grafických předloh.

 • Úpravy bitmapových obrázků.

 • Tvorba grafických koláží.

 • Principy a formáty vektorové grafiky.

 • Ovládání programu Corel Draw.

 • Kresba podle předlohy, kreslicí nástroje.

 • Vektorizace bitmapových obrázků.

 • Základy DTP – publikování pomocí počítače.


II.

 • Technické kreslení na počítači

 • CAD – charakteristika,souřadné systémy.

 • Ovládání programu Mechanical Desktop.

 • Kreslení entit, šrafování, kótování.

 • Práce s hladinami.

 • Vkládání objektů, práce s bloky.

 • Kreslení různých typů výkresů.

 • Základy 3D modelování

 • Úvod do 3D modelování.

 • Metody tvorby těles a ploch.

 • Vytváření složených těles, úpravy těles.

 • Materiály, stínování, prohlížení.

 • Tvorba scény (kamery, světla).

 • Samostatný projekt ve 3D.


III.

 • Počítačová animace a simulace

 • Ovládání programu 3D Studio MAX.

 • Práce s křivkami.

 • Editace materiálů.

 • Volné modelování pomocí polygonů.

 • Animace objektů – klíčové snímky.

 • Vytváření efektů (oheň, výbuch...).

 • Animace po dráze.

 • Prostorové deformace.

 • Samostatný projekt animace.


I.

 • Základy počítačové techniky

 • Historický vývoj počítačů, generace.

 • Struktura osobního počítače.

 • Základní deska, sběrnice.

 • Mikroprocesory a vnitřní paměti.

 • Vnější paměti, disková média.

 • Vstupní zařízení – klávesnice, myš.

 • Zobrazovací soustava, monitory.

 • Tiskárny – typy, principy, využití.

 • Multimediální zařízení.

 • Technické vybavení pro komunikaci v síti

 • Mobilní zařízení, video, satelitní příjem


II.

 • Principy počítačové techniky

 • Konstrukce počítačů.

 • Počítačové skříně, typy zdrojů.

 • Architektura paměti RAM a ROM.

 • Sběrnicové schéma počítače, typy sběrnic.

 • Vnitřní struktura mikroprocesoru.

 • Zpracování programu v mikroprocesoru.

 • Blokové schéma mikrokontroléru.

 • Přerušovací systém mikrokontroléru.

 • Porty, sériový a paralelní přenos.

 • Moderní displeje – LCD, plazmový, OLED.

 • Tiskárny - LED, sublimační, laserové.

 • Praktická cvičení

 • instalace, konfigurace a údržba technického vybavení počítačů


III.

 • Počítačové sítě

 • Základní principy datových sítí.

 • Rozdělení prvků sítě, topologie.

 • Komunikační normy.

 • Referenční model ISO/OSI.

 • Aktivní prvky datových sítí.

 • Metalická a optická kabeláž.

 • Síťová karta jako fyzické médium.

 • Protokoly.

 • Internet jako veřejná datová síť.


IV.

 • Základy mikroelektrotechniky

 • Elektronické prvky – pasivní , aktivní.

 • Dioda , tranzistor , integrované obvody.

 • Zdroje napětí – pevné, regulovatelné.

 • Oscilátory.

 • Displej LED.

 • Čítač – dekadický , binární.

 • Dekodér BCD – 7 segmentů.

 • Posuvné registry.

 • Sériový přenos IR, rádiový přenos.

 • Mikrokontroler – vnitřní stavba, porty.

 • Mikrokontroler – asembler, aplikace.

 • Komunikace mezi dvěma procesory.

 • Novinky v oblasti hardware

 • příprava k maturitní zkoušce


I.

 • Základy elektrotechniky

 • Elektrické pole a náboj, elektrická síla.

 • Kapacita vodiče, kondenzátory.

 • Stejnosměrný elektrický proud v kovech.

 • El. proud v elektrolytech, plynech, vakuu.

 • Výbojové plazma: zářivky, výbojky.

 • Elektronky: dioda, trioda, obrazovka.

 • Magnetické pole a jeho využití.

 • Elektromagnetická indukce a její aplikace.

 • Střídavý proud.

 • Třífázová elektrická soustava.

 • Transformátor, transformační poměr.

 • Točivé elektrické stroje.

 • Asynchronní motor, dynamo, alternátor.

 • Účiník a jeho kompenzace.

 • Energetická soustava.

 • Výroba a rozvod elektrického proudu.


II.

 • Elektrotechnika v praxi

 • Řešení střídavých obvodů.

 • Měření základních veličin U,I,C,R,L.

 • Pasivní elektronické součástky.

 • Osciloskop a jeho využití.

 • Polovodiče a polovodičové prvky.

 • Integrované obvody v pevné fázi.

 • Základy vf techniky.


III.

 • Základy automatizace

 • Technický a ekonomický význam.

 • Základní pojmy řízení.

 • Boolova algebra.

 • Realizace logických obvodů.

 • Schéma regulačního obvodu.

 • Snímače, převodníky, akční členy.

 • Nespojité regulátory, dvoupolohový regulátor

 • Spojité regulátory, sdružené regulátory.

 • Regulační obvody spojité regulace.

 • Jakost regulačního pochodu.

 • Číslicové řízení.

 • NC stroje, CNC stroje.

 • Aplikace automatického řízení.

 • Aplikace regulačních obvodů.


III.

 • Tvorba aplikací pro Windows

 • Multimediální aplikace v Delphi.

 • Grafická aplikace v Delphi.

 • Souborový manažer a FTP v Delphi.

 • Síťová aplikace v Delphi.

 • Databázová aplikace v PHP a MySQL.

 • Administrace počítačové sítě

 • Pokročilé techniky síťové správy v OS Linux.

 • Instalace a konfigurace technického vybavení počítačových sítí.


IV.

 • Závěrečné studijní práce

 • Zadání témat z oblasti IT.

 • Praktické řešení problému.

 • Konzultace s vedoucími práce.

 • Odevzdání závěrečné zprávy.

 • Veřejné obhajoby závěrečných prací.

 • Osvědčení o vykonání závěrečné práce.

 • Praktické příklady

 • Opakování příkladů k praktické maturitní zkoušce z technického a programového vybavení.


ad