B lgesel plan pol t ka ve tehl kel atik mevzuati banu g zet
Download
1 / 37

B LGESEL PLAN, POLITIKA VE TEHLIKELI ATIK MEVZUATI Banu G ZET - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

BÖLGESEL PLAN, POLİTİKA VE TEHLİKELİ ATIK MEVZUATI Banu GÖZET. Çevre ve Orman Uzmanı. İÇERİK. AB ATIK MEVZUATI İLE ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN ULUSAL MEVZUAT AB ATIK MEVZUATININ TÜRK MEVZUATINA UYUMLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI MEVCUT DURUM ( ATIK MİKTARI VE BERTARAFI) BÖLGESEL YÖNETİM PLANLARI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'B LGESEL PLAN, POLITIKA VE TEHLIKELI ATIK MEVZUATI Banu G ZET' - juana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

İÇERİK

 • AB ATIK MEVZUATI İLE ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN ULUSAL MEVZUAT

 • AB ATIK MEVZUATININ TÜRK MEVZUATINA UYUMLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI

 • MEVCUT DURUM ( ATIK MİKTARI VE BERTARAFI)

 • BÖLGESEL YÖNETİM PLANLARI


Avrupa b rl atik y net m pol t kasi
AVRUPA BİRLİĞİ ATIK YÖNETİM POLİTİKASI

Özel Atık Grubu

Atık Yağların Bertarafı

(75/439/EEC)

Titanyum Dioksit Endüstrisi

Atıkları

(78/176/EEC)

Arıtma Çamuru

(86/278/EEC)

Pil ve Akümülatörler

(91/157/EEC)

Ambalaj ve

Ambalaj Atıkları

(94/62/EC)

PCB/PCT’lerin Bertarafı

(96/59/EC)

Hurda Araçlar

(2000/53/EC)

Liman Kabul Tesisleri

(2000/59/EC)

Atık Elektrik ,

Elektronik Ekipmanlar

(2000/95/EC and 2000/95/EC)

Atık Çerçeve Mevzuatı

Atık Çerçeve Direktifi

(75/442/EEC)

Atık Kataloğu

(2000/532)

Tehlikeli Atık Direktifi

(91/689/EEC)

Arıtma ve Bertarafa

İlişkin Direktifler

Evsel Atık Yakma

(89/429/EEC & 89/369/EEC)

Tehlikeli Atık Yakma

(94/67/EC)

Atıkların Yakılması

(2000/76/EC) (repeals the 3

directives above)

Atıkların Düzenli

Depolanması

(99/31/EC)

Entegre Kirliliğin

Önlenmesi ve Kontrolü

(96/61/EC)

Atıkların Taşınması

Atıkların Sınırötesi

Taşınması ve Kontrolü

(Regulasyon 259/93)


Ab atik pol t kasi
AB ATIK POLİTİKASI

Temel hedef ilkelerT rk yede kati atik mevzuati
TÜRKİYEDE KATI ATIK MEVZUATI

Basel Sözleşmesi

(1994)

Çevre Kanunu

(2872-1983)

(5491-2005)Tehl kel atik d rekt f
TEHLİKELİ ATIK DİREKTİFİ

Bilindiği gibi, Tehlikeli Atık Direktifi sanayiciyi doğrudan etkileyen direktiflerdendir. Bu direktifin (91/689/EEC) kilit hükümleri, birtakım altyapı uygulamalarını gerekli kılmaktadır. Bu hükümler, özellikle tehlikeli atıkların bilinçli bir biçimde işleme tabi tutulması ve yönetimiyle ilintilidir. Düzenli depolama, geri kazanım ve yakma tesislerinin teknik ve işletimsel ihtiyaçları göz önüne alındığında, bu direktife uyumun ciddi bir maliyeti olacağı anlaşılmaktadır.


Tehl kel atiklarin tehl kel atik d rekt f ne uygun olarak y net lmes n ara ve teknoloj ler
TEHLİKELİ ATIKLARIN, TEHLİKELİ ATIK DİREKTİFİNE UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ İÇİN ARAÇ VE TEKNOLOJİLER

 • Modern sistemler kullanarak (depolar, araçlar, atölyeler, bakım ve onarım tesislerinin yanı sıra, aktarma istasyonları ve toplu nakil sistemleri) ayrıştırarak toplama, taşıma ve geçici depolama

Atıkların geri dönüşümü, kaynağında geri kazanımı

ve azaltılmasına yönelik tesisler

Yakma ve depolama tesislerinde nihai uzaklaştırma

Sanayicinin sorumluluğu


Tehl kel atiklar ube m d rl
TEHLİKELİ ATIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

MEVZUAT

a) Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.2005) (27.08.1995 tarihli Yönetmelik yürürlükten kalkmıştır.)

b)- Tebliğ

Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ (22.06.2005)

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2008/3)

c)- Genelge

Tehlikeli Atık Taşıma Genelgesi (2005/11)

d) Uluslararası Taraf Olunan Basel Sözleşmesi: Ülkemiz Sözleşmeyi 22.05.1989 tarihinde imzalamış ve 22.06.1994 itibariyle taraf olmuştur. Bakanlığımız Yetkili otoritedir.


Tehl kel atik
TEHLİKELİ ATIK UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

ATIK

ÖZELLİKLERİ

H1-H14

 • Tehlikeli Atık????

ATIĞIN KAYNAĞI

ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN

KRİTERLER

ATIK

TEHLİKELİ

ATIK

TEHLİKELİ ATIK

LİSTESİ

A- ATIKLAR

TEHLİKELİ

BERTARF

YÖNTEMİ

EŞİK

KONSANTRASYON

M- ATIKLAR


Ati i r nden ayiran kr terler
ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

 • Q1 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları,

 • Q2 Standart dışı ürünler,

 • Q3 Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler,

 • Q4 Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (örneğin, kaza sonucu kontamine olmuş maddeler ve benzeri),

 • Q5 Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (örneğin, temizleme işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri),

 • Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri),

 • Q7 Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örneğin, kontamine olmuş asitler, kontamine olmuş çözücüler, bitik yüzey işlem tuzları ve benzeri),

 • Q8 Endüstriyel işlem kalıntıları (örneğin, cüruflar, dip tortusu ve benzeri),

 • Q9 Kirliliğin önlenmesi işlemlerinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler ve benzeri),

 • Q10 Makine/yüzey işlemleri kalıntıları (örneğin, torna atıkları, frezeleme kırıntıları ve benzeri),

 • Q11 Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, petrol sahası slopları, madencilik atıkları ve benzeri),

 • Q12 Saflığı bozulmuş materyaller (örneğin, PCB'lerle kontamine olmuş yağlar ve benzeri),

 • Q13 Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller,

 • Q14 Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örneğin, tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları ve benzeri),

 • Q15 Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kontamine olmuş madde, materyal ve ürünler,

 • Q16 Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler.


Ati in kayna i
ATIĞIN KAYNAĞI UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

 • (01)        Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar,

 • (02)        Tarım, bahçıvanlık, deniz ürünleri üretimi, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda hazırlama ve işleme sonucu ortaya çıkan atıklar,

 • (03)        Ahşap işleme, sunta ve mobilya üretimi, selüloz, kağıt ve karton üretiminden kaynaklanan atıklar,

 • (04)        Deri kürk ve tekstil endüstrisi atıkları,

 • (05)        Petrol arıtma, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar,

 • (06)        İnorganik (organik olmayan) kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

 • (07)        Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

 • (08)        Astarların (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler) yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin üretim, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar,

 • (09)        Fotoğraf endüstrisinin atıkları,

 • (10)        Isıl işlemlerin atıkları,

 • (11)        Metal ve diğer materyallerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması ve demir madeni dışındaki hidro-metalürjinin yol açtığı atıklar,

 • (12)        Metallerin ve plastiklerin biçimlenmesi ve fiziki ve mekanik yüzey işlenmesi atıkları,

 • (13)        Yağ ve sıvı yakıt atıkları (yenebilir yağlar, 05 ve 12 hariç),

 • (14)        Organik çözücüler, soğutucu ve itici gazların atıkları,

 • (15)        Aksi belirtilmemiş ise ambalaj maddeleri, absorbanslar, silme bezleri, filtre malzemesi ve koruyucu giysi atıkları,

 • (16)        Listede belirtilmeyen atıklar,

 • (17)        İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil),

 • (18)        İnsan ve hayvan sağlığına ve/veya bu konulardaki araştırmalara ilişkin atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç),

 • (19)        Atık bertaraf tesislerinin atıkları, saha dışı atık su arıtma tesislerinin ve insan tüketimi için ve endüstriyel kullanım için kullanılan su hazırlama tesislerinin atıkları,

 • (20)        Belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar) ayrı toplanmış kısımlar dahil.


Tehl kel kabul ed len atiklarin zell kler
TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

 • H1 'Patlayıcı`:

 • H2 'Oksitleyici`:

 • H3-A 'Yüksek oranda Tutuşabilenler `:

 • H3-B 'Tutuşabilen`:

 • H4 'Tahriş edici`:

 • H5 'Zararlı`:

 • H6 ‘Toksik’:

 • H7 ‘Kanserojen’:

 • H8 ‘Korozif’:

 • H9 ‘Enfeksiyon yapıcı’:

 • H10 ‘Teratojenik’:

 • H11 ‘Mutajenik’:

 • H12

 • Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi ile zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.

 • H13

 • Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.

 • H14 ‘Ekotoksik’:


 • BERTARAF YÖNTEMLERİ UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ .

 • (D3) Derine enjeksiyon (örneğin: pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri),

 • (D4) Yüzey doldurma (örneğin: Sıvı yada çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri),

 • (D5) Özel mühendislik gerektiren toprağın altında veya üstünde düzenli depolama( çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri ),

 • (D8) (D3) ila (D12) arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler,

 • (D9) (D3) ila (D12) arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen fiziksel-kimyasal işlemler (Örneğin: buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri ),

 • (D10) Yakma,

 • (D12) Sürekli depolama (bir madende konteynırların yerleştirilmesi ve benzeri ),

 • (D15) (D3) ila (D12 ) arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atığın üretildiği alan içinde geçici depolama (ara depolama tesisleri ve toplama işlemi hariç).


Atik ger kazanim lemler
ATIK GERİ KAZANIM UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ İŞLEMLERİ

 • GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ

 • (R1) Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma,

 • (R2) Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,

 • (R3) Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/ geri dönüşümü ( Kompost ve diğer biyolojik dönüşüm süreçleri dahil),

 • (R4) Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,

 • (R5) Diğer anorganik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü,

 • (R6) Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,

 • (R7) Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların(bileşenlerin) geri kazanımı,

 • (R8) Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı,

 • (R9) Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları,

 • (R10) Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,

 • (R11) (R1) ila (R10) arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,

 • (R12) Atıkların (R1) ila (R11) arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi,

 • (R13) (R1) ila (R12) arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların stoklanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç).


Tehl kel atik e k konsantrasyonlari
TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

 • a) Parlama noktası ≤ 55 0C,

 • b) Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,

 • c) Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %3 olması,

 • ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %25 olması,

 • d) R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,

 • e) R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %5 olması,

 • f) R41’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %10 olması,

 • g) R36, R37 ve R38’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %20 olması,

 • ğ) Kategori 1 ya da 2’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddelerdeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,

 • h) Kategori 3’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,

 • ı) R60 ya da R61’e göre üreme yetisini azaltıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥%0,5 olması,

 • i) R62 ya da R63’e göre üreme yetisini azalttığı özelliği ile sınıflandırılan kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ %5 olması

 • j) R46’ya göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥ 0,1 olması,

 • k) R40’a göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ 1 de olması


Amaç: UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

Tehlikeli atıkların üretiminden nihai bertaraf edilmesine kadar çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması

Kapsam:

Tehlikeli atıkların toplanması, tesis içinde geçici depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, nihai bertarafı ile ithalat ve ihracatına ilişkin yasak sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki teknik sorumluluklar

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ


GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

Bakanlılığın Görev ve Yetkileri

(Ulusal ve Bölgesel Yönetim Planları Hazırlamak)

Mülkü Amirlerce Alınacak Tedbirler

Mahalli İdarelerce Alınacak Tedbirler

Atık Üreticisinin Yükümlülükleri

(Atık Beyan Formu, Tesis İçi Atık Yönetim Planı, Taşıma Formu)

Bertaraf Edenin Yükümlülükleri

(Atık Beyan Formu, Kütle-balans, Atık Yönetim Planı, Taşıma Formu)

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ


KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

SANAYİCİNİN SORUMLULUĞU

KirliliğinÖnlenmesi

Kaynak

azaltılması

Geri

Dönüşüm

Arıtma

Bertaraf


Madde 9 UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

Üreticinin Sorumlulukları (1):

Atık üretimini en aza indir.

Atık Beyan formunu (tür ve miktarını) Bakanlığa gönder.

Üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırla. Valilikten onay al

Atıklarını bu yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanı ile veya kurulmuş lisanslı atık bertaraf tesisinde bertaraf et

Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza et.

ATIK ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI


Üreticinin Sorumlulukları UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

ATIK ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI


TEHLİKELİ MADDE AMBALAJI ÜZERİNDEKİ UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

SEMBOLLERDEN TANINABİLİR

 • Yanıcı

 • Patlayıcı

 • Zehirli

 • Tahriş edici

 • Korozif

 • Çevreye zararlı


Bertaraf n n sorumluluklar
Bertarafçının Sorumlulukları UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

 • Bakanlıktan Lisans almak ve lisans şartlarına göre çalışmak

 • Yıllık yönetim planlarını Bakanlığa sunmak

 • Tesise atığı kabul etmeden önce fiziksel ve kimyasal analiz yapmak

 • Acil durum için eğitimli personel bulundurmak

 • Atıkların taşınmasına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek

 • Atık üreticisi ile yaşanan anlaşmazlıkları 15 gün içinde ÇOB’a bildirmek

 • İşletmenin kapanması halinde kapanmadan 160 gün önce bildirmek

 • Kütle Balans tablolarını yıllık olarak İl Müdürlüklerine sunmak ve 5 yıl süreyle saklamak


L m d rl n n sorumluluklari
İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUKLARI UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

 • İl sınırlarında atık yönetim planlarının mahalli çevre kurullarınca uygulanmasını sağlar

 • Kurulacak bertaraf tesislerinin yer seçimiyle ilgili başvuruları Bakanlığa iletir.

 • Ayda bin kilogramdan fazla atık üreten Atık üreticisine kendi alanlarında altı ay geçici depolamasına izin verir.

 • Atık taşıma formları ile ilgili olarak bu Yönetmelikle belirlenen işlemleri yerine getirir

 • Bu Yönetmelik kapsamına giren tesisleri tespit ederek Bakanlığa bildirir ve denetler

 • firmalara ve araçlara taşıma lisansı vermek, bu lisansı kontrol eder

 • her türlü acil önlemi aır

 • İl sınırları içinde bulunan atık ara depolama, geri kazanım tesisi ve/veya bertaraf tesislerinin Bakanlıkça verilen işletme lisansı belgelerindeki koşullar doğrultusunda işletilmelerini sağlar ve denetler.

 • Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan dışında ise, bu yerin imar planına işlenmesini sağlar.

 • Atık üreticisinin hazırlamış olduğu atık yönetim planlarını onaylam

 • Üreticilerin göndermekle yükümlü olduğu atık beyan formunu değerlendirerek her yılın nisan ayında Bakanlığa gönderir

 • üç yıllık il tehlikeli atık yönetim planını hazırlayarak Bakanlığa rapor halinde sunar


Tehlikeli at k miktar
Tehlikeli Atık Miktarı UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

TOPLAM ATIK MİKTARI:1.2 MİLYON TON/YIL

TUİK 2004


Yakma ve depolama mevcut durum
YAKMA VE DEPOLAMA - MEVCUT DURUM UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

Lisanslı bertaraf tesisleri ve kapasiteleri


Genel durum
GENEL DURUM UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ


Genel durum1
GENEL DURUM??? UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

Bakanlığımızdan Lisans almış işletmelerin sayısı

Veriler: Kasım 2007


Genel durum2
GENEL DURUM UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

Lisanslı geri kazanım tesis sayısı ve toplam kapasiteler


Genel durum3
GENEL DURUM UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ


Çalışanlar UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ * (1.000):

< 1

1 - 3

3 - 10

10 - 30

30 - 100

100 - 300

> 300

* 10 veya daha fazla çalışanı olan Sanayi firmaları

HAWAMAN Türkiye

Çalışanlar / Şehir

of waste-relevant industries

Author: W. Denz Date: 2008-06-14


Atık UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ (1.000 t/yıl):

< 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

50 - 100

100 – 200

> 200

21

82

10

A2

81

83

42

90

A1

41

51

22

71

72

33

31

B2

52

B1

C2

63

61

32

62

C1

C3

42

328

35

6

172

25

13

2

30

134

93

4

30

63

7

105

4

23

39

37

8

7

44

25

16

49

HAWAMAN Türkiye

Atık / Şehir

First estimation (normalized)

Author: W. Denz Date: 2008-06-14

NUTS2-Code

XY


Atık UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ (1.000 t/a):

< 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

50 - 100

100 – 200

> 200

21

82

10

A2

81

83

42

90

A1

41

51

22

71

72

33

31

B2

52

B1

C2

63

61

32

62

C1

C3

NUTS2-Code

XY


TEHLİKELİ ATIK BÖLGESEL YÖNETİM UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

SİSTEMLERİ


Planlar er eves nde y r t len ali malar
PLANLAR ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

Ön Lisans

ÇED Sürecinde

Ön ÇED aldı İnşaat aşamasınada

Mahkeme Sürecinde

Entegre bertaraf tesislerinin bölgesel planlamaya göre kurulacağı yerler ve durumları (2007)


Leti im bilgileri
İletişim Bilgileri UYGUN OLARAK YÖNETİLMESİ

 • www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr

 • Telefon:

  0 207 64 49

 • Çevre ve Orman Bakanlığı

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

  Söğütözü cad. no:17/E Beştepe-Ankara


ad