Leedu ja eesti
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

LEEDU JA EESTI PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LEEDU JA EESTI. Ajaloo sarnasused ja erinevused. Eesti ja Leedu ajalood pole sarnased Suuremad sarnasused tulevad sisse alles uusajal ja see tõttu jaguneb ka käesolev uurimistöö kaheks Vanimat aega ei puudutata kuna puuduvad usaldusväärsed andmed Keskaeg räägitakse ära Erinevustes

Download Presentation

LEEDU JA EESTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LEEDU JA EESTI

Ajaloo sarnasused ja erinevused


 • Eesti ja Leedu ajalood pole sarnased

 • Suuremad sarnasused tulevad sisse alles uusajal ja see tõttu jaguneb ka käesolev uurimistöö kaheks

 • Vanimat aega ei puudutata kuna puuduvad usaldusväärsed andmed

 • Keskaeg räägitakse ära Erinevustes

 • Uus- ja Uusim aeg räägitakse ära Sarnasustes

 • Mida arenenumad mõlemad maad on seda sarnasemaks need ka lähevad

 • Abimaterjalina saab kasutada näiteks “Baltimaade Ajalugu” (Avita 1999)


ERINEVUSED

 • Võitlus võõrvõimu sissetungi vastu

 • Ristiusu vastuvõtmine

 • Rahvuse võim


Võitlus võõrvõimu sissetungi vastu

 • Eestis toimus see 1208-1227, eestlased võitlesid raevukalt, kuid langesid vastase elavjõu ja tehnika tõttu

 • Leedus toimus see vahemikus 1225-1236, mil löödi vastane puruks ja selle asemel tekkis oma riik


Ristiusu vastuvõtmine

 • Eesti sai ametlikult Ristiusuliseks maaks 1227, jäädes siiski ainult petlikuks. Lisaks enne ristimist valati väga palju verd. Peale ristimist allus vastav küla vastava riigi alluvusse.

 • Leedu sai Ristiusuliseks maaks 1387, seal muutusid inimesed sisuliselt kristlaseks ja see toimus vägivallata. Leedus säilis iseseisev riik.

 • Eestlased said sisuliselt usklikeks alles 1730datel


Rahvuse võim

 • Keskaja lõpuks oli eestlasest talupoeg langenud pärisorjusesse

 • Keskaja lõpuks oli Leedu talupoeg tõusnud aadlikuks, rajanud riigi Läänemerelt Musta mereni


SARNASUSED

 • Poola võim

 • Vene võim

 • Vabadussõja võit

 • Autoritaarne režiim enne II MS

 • Teine Maailmasõda

 • Nõukogude okupatsioon

 • Tänapäev


Poola võim

 • Leedu ja Poola olid ühisriigis 1569-1795, Lõuna-Eesti kuulus sellele riigile 1582-1629

 • Mõlemal maal levis Poolakeelne asjaajamine, kehtis Poola õigussüsteem ja eelistati Katoliiklust

 • Eesti rahvas oli see aeg pärisorjuses. Sisuliselt samasse seisu langes see aeg ka leedu rahvas ning leedu aadel poolastus


Vene võim

 • Eesti allus Venemaale 1710-1918, tänapäeva Leedu alad 1793-1915

 • Sisuliselt oli võim sama: Vene võim ja venekeelne asjaajamine

 • Väike erinevus tekkis sisse valitsemiskorralduses: Eestis kehtisid Baltisakslaste eriõigused

 • Leedus pahatihti mässati venelaste vastu


Võit Vabadussõjas

 • Leedu iseseisvus 16.2.1918 Eesti iseseisvus 24.2.1918

 • Eesti võitles Vabadussõjas Vene enamlaste ja baltisakslaste vastu

 • Leedu võitles Vabadussõjas Vene enamlaste ja Poola vastu

 • Mõlemad sõjad lõppesid 1920, pms Venemaa lõhestatuse tõttu


Autoritaarne režiim enne II MS

 • Leedus kehtestati Autoritaarne võim 1926, Eestis 1934

 • Mõlemad sarnased: kehtis kaitseseisukord, seadusi andis riigipea, trükisõna tsenseeriti, valitses rahvuslik meeleolu


Teine Maailmasõda

 • Mõlemad riigid okupeeriti Nõukogude Vene poolt 1940

 • Mõlemad riigid vallutati Natsi-Saksamaa poolt 1941, Leedus sakslased karmimad kui Eestis

 • Mõlemad taasokupeeriti N-Vene poolt 1944

 • Leedu iseseisvuskatse 1941, Eesti iseseisvuskatse 1944


Nõukogude okupatsioon

 • Mõlemas riigis Venestamine, KP diktatuur, täielik allumine Moskvale, stagnatsoon

 • Leedus küüditamised ja metsavendlus suuremad kui Eestist

 • Mõlema taasvabanemise algus 1988

 • Leedu iseseisvus 1990

 • Eesti taastas iseseisvuse 1991


Tänapäev

 • Vene väed väljusid 1993 Leedust ja 1994 Eestist

 • Mõlemad ÜRO-sse 1991

 • NATO-sse ja EL-li 2004

 • Mõlemad hästi arenenud riigid ühesuguse võimusüsteemi ja igapäevaeluga


TÄNAN JÄLGIMAST!

Harri Puskar


 • Login