slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Çalıştırılabilir C ifadeleri 2 iş yaparlar.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Çalıştırılabilir C ifadeleri 2 iş yaparlar. - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri. Çalıştırılabilir C ifadeleri 2 iş yaparlar. İ şlem gerçekleştirir.( hesaplamalar, veri girdi/çıktısı) K arar verir. Örneğim; bir kişinin bir sınavdan aldığı not 60’tan büyükse yada 60’a eşitse ‘tebrikler geçtiniz’ yazdirabiliriz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Çalıştırılabilir C ifadeleri 2 iş yaparlar.' - juan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri

 • Çalıştırılabilir C ifadeleri 2 iş yaparlar.
  • İşlem gerçekleştirir.( hesaplamalar, veri girdi/çıktısı)
  • Karar verir.
   • Örneğim; bir kişinin bir sınavdan aldığı not 60’tan büyükse yada 60’a eşitse ‘tebrikler geçtiniz’ yazdirabiliriz.
 • If kontrol yapısı
  • Bir koşulun doğruluğu yada yanlışlığına karar veren, if kontrol yapısı öncelikle basit bir biçimde tanıtılacaktır. Daha detaylı olarak sonra.
  • Eğer koşul doğru ise, if yapısının gövdesindeki ifade çalıştırılır.
   • Yanlışsa, if yapısının gövdesindeki ifade çalışmaz.
  • Çalıştırma süreci if yapısından hemen sonraki ifadeyle devam eder.
genel programlama hatalar
Genel Programlama Hataları
 • ==, !=, >= ve<= operatörleri arasında boşluk kullanılması yazım hatasına sebep olur.
 • !=, >= ve<= operatörlerinin ters çevrilerek =!, => ve =< şeklinde kullanılması yazım hatasına sebep olur.
 • ==operatörünün = ile karıştırılması.
slide4

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{

int num1, num2;

printf( "Iki tam sayigirin.\n" );

printf( "Bu ikisayininkarsilastirmasiyapilacaktir: " );

scanf( "%d%d", &num1, &num2 );

if ( num1 == num2 )

printf( "%d esittir %d\n", num1, num2 );

if ( num1 != num2 )

printf( "%d esitdegildir %d\n", num1, num2 );

if ( num1 < num2 )

printf( "%d kucuktur %d\n", num1, num2 );

if ( num1 > num2 )

printf( "%d buyuktur %d\n", num1, num2 );

if ( num1 <= num2 )

printf( "%d kucukturya da esittir%d\n",

num1, num2 );

slide5

if ( num1 >= num2 )

printf( "%d buyukturya da esittir%d\n",

num1, num2 );

getch();

return 0;

}

i f se im yap s
if Seçim Yapısı
 • Seçim yapısı
  • Bir işin değişik yönlerinden birini seçmek için kullanılır.
  • Sahte kodu(pseudocode)

Eğer (if) ögrenci notu 60’dan büyükse ya da 60’a eşitse

‘Geçtiniz’ yazdır.

 • Eğer koşul doğru ise
  • ‘Geçtiniz’ yazdırılır ve diğer sahte koda geçilir.
  • Değilse, yazdırma yaptırılmaz ve doğrudan diğer sahte koda geçilir.
if se im yap s
if Seçim Yapısı
 • Sahte kodu C’e yazarsak
  • if ( not>= 60 ) printf("Gectiniz\n" );
  • Sahte kod, C koduna oldukça yakındır.
 • Elmas Sembolü( Karar İşareti)
  • Burada bir kara verileceğini gösterir.
  • Bir koşul içerir ve bu koşul doğru ya da yanlış olabilir.
  • Koşulu test et, uygun yolu seç.
f else se im y ap s
İf/else Seçim Yapısı
 • İf
  • Koşul doğru ise belirlenen işi yapar, yanlış ise belirlenen iş atlar.
 • if/else
  • Programcıya koşul doğruysa belirli işler, yanlışsa belli işleri yaptırabilme fırsatı verir.
 • Sahte kod

Eğer ( if ) öğrencininnotu, 60 ya da dahabüyükse

“Geçtiniz“ yazdır

aksitakdirde ( else )

“Kaldınız” yazdır

f else se im yap s
İf/else Seçim Yapısı
 • C kodu

if ( not >= 60 )

printf( "Geçtiniz\n" );

else

printf( "Kaldınız\n" );

 • Üçlü koşul operatörü (?:)
  • Üç argüman(operand) alır.( koşul, doğruysa deyimin değeri, yanlışsa değimin değeri)
  • printf ( "%s\n", not >= 60 ? "Geçtiniz" : "Kaldınız" );
  • (not >= 60)? printf ( "Geçtiniz\n") : printf ( "Kaldınız\n" );
f else se im yap s1
İf/else Seçim Yapısı
 • Yuvalı if/else seçim yapıları
  • if/else yapıları içerisine başka if/else yapıları yerleştirerek birden fazla koşulu aynı anda test etmemizi sağlar.
  • Bir koşul sağlandığında, geriye kalan tüm ifadeler geçilir.
f else se im yap s2
İf/else Seçim Yapısı
 • Yuvalı if/else yapısı için sahte kod:

Eğer(if) öğrencininnotu 90\'a eĢitya da 90\'dan büyükse

“A” yazdır

Aksitakdirde(else)

Eğer(if) öğrencininnotu 80\'a eĢitya da 80\'dan büyükse

“B” yazdır

Aksitakdirde(else)

Eğer(if) öğrencininnotu 70\'a eĢitya da 70\'dan büyükse

“C” yazdır

Aksitakdirde(else)

Eğer(if) öğrencininnotu 60\'a eĢitya da 60\'dan büyükse

“D” yazdır

Aksitakdirde(else)

“F” yazdır

f else se im yap s3
İf/else Seçim Yapısı
 • Yuvalı if/else yapısı için C kodu:

if ( not >= 90 )

printf("A\n");

else

if ( not >= 80 )

printf("B\n");

else

if (not >= 70)

printf("C\n");

else

if ( not >= 60 )

printf( "D\n" );

else

printf("F\n" );

f else se im yap s4
İf/else Seçim Yapısı
 • Birleşik ifade
  • İfadeler küme parantezi içine alınır.
  • Örneğin;

if ( not >= 60 )

printf( "Geçtiniz\n" );

else

{

printf(" Kaldınız\n" );

printf(" Bu dersitekraralmalısınız\n" );

}

while d ng s
while Döngüsü
 • Döngü yapısı
  • Programcıya bir koşul doğru olduğu sürece bir işlemi tekrarlatma imkanı sağlar.
  • Sahte kodu

alışverişlistemdebirdenfazlamalzemebulunduğusürece ( while )

bir sonrakimalzemeyi al vealışverişlistemden bu malzemeyiçıkart

  • Bu işlem koşul doğru olduğu sürece tekrarlanır.
  • Örneğin;

carpim = 2;

while ( carpim <= 1000 )

carpim = 2 * carpim;

genel programlama hatalar1
Genel Programlama Hataları
 • while koşulunu yanlışhale getirecek işlemi,while yapısının gövdesinde bulundurmamak. Normal olarak bu döngü yapısı hiç bir zamansonlanmaz. Bu hataya “sonsuz döngü” hatası denir.
say c kontroll d ng
Sayıcı Kontrollü Döngü
 • Sayıcı Kontrollü Döngü
  • Sayaç(sayıcı) belli bir değere ulaşana kadar döngü tekrarlanır.
  • Belirli döngüler: Döngü başlamadan önce döngünün kaçıncı tekrardan sonra sonlanacağı bilinir.
  • Örneğin;

Bir sınıftaki 10 kişi bir sınava girmiştir. Notlar(0’dan 100’ e kadar tamsayılar) size verilmiş ve bu sınavın sonucunda sınıfın ortalamasını bulmanız istenmiştir.

say c kontroll d ng1
Sayıcı Kontrollü Döngü
 • Sahte Kodu:

toplamı 0\'a ata

sayıcı \'yı 1\'e ata

sayıcı 10\' e git ya da 10\'dan küçükken (while)

Diğer notu gir.

Girilen notu, toplama ekle

sayıcı‟ ya 1 ekle

Sınıf ortalamasını, toplamı 10\'a bölerek bul

Sınıf ortalamasını yazdır.

slide22

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{

int counter, grade, total, average;

total = 0;

counter = 1;

while ( counter <= 10 ) {

printf( "Not girin: " );

scanf( "%d", &grade );

total = total + grade;

counter = counter + 1;

}

average = total / 10;

printf( "SınıfOrtalaması: %d\n", average );

getch();

return 0;

}