Referen n priestorov daje pre nipi stav implement cie slu ieb pre verejn spr vu
Download
1 / 13

Referenčné priestorové údaje pre NIPI - stav implementácie služieb pre verejnú správu - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Referenčné priestorové údaje pre NIPI - stav implementácie služieb pre verejnú správu. Katarína Leitmannová. IS GZ. IS KN. ZB GIS. Témy INSPIRE vs . IS GKK. Referenčné systémy. Nová vykonávacia vyhláška č. 300/2009

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Referenčné priestorové údaje pre NIPI - stav implementácie služieb pre verejnú správu' - joyce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Referen n priestorov daje pre nipi stav implement cie slu ieb pre verejn spr vu

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Referenčné priestorové údaje pre NIPI - stav implementácie služieb pre verejnú správu

Katarína Leitmannová

Envirofórum 2010


T my inspire vs is gkk

IS GZ

IS KN

ZB GIS

Témy INSPIRE vs. IS GKK

Envirofórum 2010


Referen n syst my
Referenčné systémy

 • Nová vykonávacia vyhláška č. 300/2009

  • záväzné geodetické systémy, ich realizácie a transformačné vzťahy medzi nimi

   • ETRS89

   • WGS-84

   • S-JTSK

   • EVRS

   • Bpv

Envirofórum 2010


Vz ahy medzi referen n mi syst mami
Vzťahy medzi referenčnými systémami

 • S-JTSK (JTSK09) ETRS89

 • Bpv ETRS89

tX= 485.021 mtY = 169.465 mtZ = 483.839 m

uX = -7.786342uY = -4.397554uZ = -4.102655

dK = 0

Envirofórum 2010


Rozdiely jtsk a jtsk09
Rozdiely JTSK a JTSK09

Envirofórum 2010


Diskusia o novom zobrazen
Diskusia o novom zobrazení

 • elipsoid GRS80

 • požiadavka na minimálne dĺžkové skreslenie

kuželové zobrazenie v normálnej polohe s dvoma neskreslenými rovnobežkami

Envirofórum 2010


N rodn projekty op is
Národné projekty OP IS

 • Elektronizácia služieb katastra nehnuteľností

  • 11/2009 – 09/2012

 • ZBGIS

  • 02/20101 – 11/2012

Envirofórum 2010


Elektroniz cia slu ieb katastra nehnute nost
Elektronizácia služieb katastra nehnuteľností

 • centralizácia

 • digitalizácia dokumentov

 • GIS

 • ÚM zohľadní DŠ „katastrálna parcela“

 • využitie spoločných modulov ISVS

 • štandardy

 • katastrálny portál

Envirofórum 2010


Zb gis
ZB GIS

 • aktualizácia údajov

 • poskytovanie údajov

 • geoportál

 • ?zobrazenie TM33,34 alebo S-JTSK?

 • metainformačný systém

 • štandardy (ISO, národné)

 • ÚM INSPIRE ÚM ZBGIS

33

34

Envirofórum 2010


Kombin cia wms zbgis a cdb
Kombinácia WMS ZBGIS a CDB

Envirofórum 2010

ad