Semiklasi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 81

Semiklasi čni opis prevodnikov … PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Semiklasi čni opis prevodnikov …. Prevodnik. Pasovi v kristalu. atomska limita. Pasovi v kristalu. atomska limita. Pasovi v kristalu. atomska limita. Pasovi v kristalu. atomska limita. Pasovi v kristalu. atomska limita. Pasovi v kristalu. atomska limita. lupine. lupine.

Download Presentation

Semiklasi čni opis prevodnikov …

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Semiklasični opis prevodnikov …


Prevodnik


Pasovi v kristalu

atomska limita


Pasovi v kristalu

atomska limita


Pasovi v kristalu

atomska limita


Pasovi v kristalu

atomska limita


Pasovi v kristalu

atomska limita


Pasovi v kristalu

atomska limita

lupine

lupine


Pasovi v kristalu

atomska limita

vrzeli

vrzeli

lupine

lupine


atomska limita

vrzel

lupina

jedro


atomska limita

kristal

vrzel

lupina

energ. pas

jedro


prevodni pas

atomska limita

vrzel

lupina

valenčni

jedro


prevodni pas

atomska limita

vrzel

lupina

valenčni

jedro


prevodni pas

atomska limita

kristal

vrzel

lupina

energ. pas

jedro

prevodni pas

valenčni pas

vrzeli


Priključimo na baterijo: tok ne teče


Priključimo na baterijo: tok teče


"kato" - dol(i)

"ano"  - gor(i)

"hodos" - pot

"kat-hodos" - pot dol

"an-odos" - pot gor

"kat-hienai" (naglas na e): poslati dol

"hypo" - pod

"teinein" - napenjati, nategovati, raztezati se "gramme"

- črta "hypo-teinousa" (gramme) (grška izgovarjava "hipotéjnusa")

- spodaj se raztezajoča (črta)


prevodni pas


prevodni pas


prevodni pas


prevodni pas


prevodni pas


prevodni pas


?

zapolnjen pas


?

zapolnjen pas


?

zapolnjen pas


?

zapolnjen pas


?

zapolnjen pas


semi - [lat. polovičen; popoli; ...]duco - [vleči; nesti; peljati]conduco - [peljati; skupaj nesti; ...]conductor - [najemnik; zakupnik; podjetnik...]


semi - [lat. polovičen; popoli; ...]duco - [vleči; nesti; peljati]conduco - [peljati; skupaj nesti; ...]conductor - [najemnik; zakupnik; podjetnik...]

elektroni

vrzeli

zapolnjen pas


semi - [lat. polovičen; popoli; ...]duco - [vleči; nesti; peljati]conduco - [peljati; skupaj nesti; ...]conductor - [najemnik; zakupnik; podjetnik...]

elektroni

vrzeli

zapolnjen pas


prevodnik, kovina

izolator, dielektrik

polprevodnik


v

e

S

vDt

Tok in potovalna hitrost

 • DV = S Dx.

 • n naj bo prostorninska gostota elektronov.

 • število elektronov vDV je: n SDx.

 • ustrezni naboj: De = (n SDx)e.

 • razdalja, ki ustreza potovanju spotovalno hitrostjo vDt: Dx = vDt.

 • inDe = (n S vDt)e.

 • Električni tok je torej: I = De/ Dt = envS.


Tok v vodniku

 • V izoliranem prevodniku se elektroni gibljejo v naključnih smereh.

 • Pritisnjena napetost na vodnik ustvari električno polje, ki povzroča silo na elektrone.

 • Elektroni se vseeno gibljejo precej naključno.

 • Na svoji poti skozi snov doživljajo trke z drugimi elektroni, jedri, ioni in izgubljajo ali pridobivajo energijo.

 • Deloelektričnega polja nadomesti energijske izgube zaradi trkov.

 • Elektroni se zato v polju v povprečju gibljejo v isto smer.


Primer

Po bakreni žici s presekom 3.00 mm2teče tok 10 A. Gostota Cu je 8.95 g/cm3, vsak atom prispeva po en elektron. Kolikšna je potovalna hitrost v Cu?

 • Vemo torej:

 • S = 3.00.10-6 m2

 • I = 10 A

 • r = 8.95 g/cm3.

 • e = 1.6 x 10-19 C.

 • n = 6.02x1023 at./mol x 8.95 g/cm3 x ( 63.5 g/mol)-1

 • n = 8.48 x 1022 / cm3.

1 m dolgo žico torej elektron prepotuje v 1 uri.


Upor in Ohmov zakon

U

I

I

Georg Simon Ohm(1787-1854)

DV


Ohm

U

I

R


Ohm

U

I

R

Čas med trkoma


Ohm

U

I

R


Vrzeli dobimo z dopiranjem


Gostota stanj

energija

kemijski potencial

(najvišja energija elektronov pri T=0)

gostota stanj


Gostota stanj

energija

kemijski potencial

gostota stanj


Gostota stanj

energija

kemijski potencial

gostota stanj


Gostota stanj

energija

kemijski potencial

gostota stanj


Gostota stanj

energija

donor

vrzel

donorski pas

gostota stanj


Gostota stanj

energija

donor

vrzel

donorski pas

gostota stanj


Uporaba: tranzistor


 • Login