Semiklasi čni opis prevodnikov … - PowerPoint PPT Presentation

Semiklasi
Download
1 / 81

 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Semiklasi čni opis prevodnikov …. Prevodnik. Pasovi v kristalu. atomska limita. Pasovi v kristalu. atomska limita. Pasovi v kristalu. atomska limita. Pasovi v kristalu. atomska limita. Pasovi v kristalu. atomska limita. Pasovi v kristalu. atomska limita. lupine. lupine.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Semiklasi čni opis prevodnikov …

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Semiklasi ni opis prevodnikov

Semiklasični opis prevodnikov …


Semiklasi ni opis prevodnikov

Prevodnik


Semiklasi ni opis prevodnikov

Pasovi v kristalu

atomska limita


Semiklasi ni opis prevodnikov

Pasovi v kristalu

atomska limita


Semiklasi ni opis prevodnikov

Pasovi v kristalu

atomska limita


Semiklasi ni opis prevodnikov

Pasovi v kristalu

atomska limita


Semiklasi ni opis prevodnikov

Pasovi v kristalu

atomska limita


Semiklasi ni opis prevodnikov

Pasovi v kristalu

atomska limita

lupine

lupine


Semiklasi ni opis prevodnikov

Pasovi v kristalu

atomska limita

vrzeli

vrzeli

lupine

lupine


Semiklasi ni opis prevodnikov

atomska limita

vrzel

lupina

jedro


Semiklasi ni opis prevodnikov

atomska limita

kristal

vrzel

lupina

energ. pas

jedro


Semiklasi ni opis prevodnikov

prevodni pas

atomska limita

vrzel

lupina

valenčni

jedro


Semiklasi ni opis prevodnikov

prevodni pas

atomska limita

vrzel

lupina

valenčni

jedro


Semiklasi ni opis prevodnikov

prevodni pas

atomska limita

kristal

vrzel

lupina

energ. pas

jedro

prevodni pas

valenčni pas

vrzeli


Semiklasi ni opis prevodnikov

Priključimo na baterijo: tok ne teče


Semiklasi ni opis prevodnikov

Priključimo na baterijo: tok teče


Semiklasi ni opis prevodnikov

"kato" - dol(i)

"ano"  - gor(i)

"hodos" - pot

"kat-hodos" - pot dol

"an-odos" - pot gor

"kat-hienai" (naglas na e): poslati dol

"hypo" - pod

"teinein" - napenjati, nategovati, raztezati se "gramme"

- črta "hypo-teinousa" (gramme) (grška izgovarjava "hipotéjnusa")

- spodaj se raztezajoča (črta)


Semiklasi ni opis prevodnikov

prevodni pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

prevodni pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

prevodni pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

prevodni pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

prevodni pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

prevodni pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

?

zapolnjen pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

?

zapolnjen pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

?

zapolnjen pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

?

zapolnjen pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

?

zapolnjen pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

semi - [lat. polovičen; popoli; ...]duco - [vleči; nesti; peljati]conduco - [peljati; skupaj nesti; ...]conductor - [najemnik; zakupnik; podjetnik...]


Semiklasi ni opis prevodnikov

semi - [lat. polovičen; popoli; ...]duco - [vleči; nesti; peljati]conduco - [peljati; skupaj nesti; ...]conductor - [najemnik; zakupnik; podjetnik...]

elektroni

vrzeli

zapolnjen pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

semi - [lat. polovičen; popoli; ...]duco - [vleči; nesti; peljati]conduco - [peljati; skupaj nesti; ...]conductor - [najemnik; zakupnik; podjetnik...]

elektroni

vrzeli

zapolnjen pas


Semiklasi ni opis prevodnikov

prevodnik, kovina

izolator, dielektrik

polprevodnik


Tok in potovalna hitrost

v

e

S

vDt

Tok in potovalna hitrost

 • DV = S Dx.

 • n naj bo prostorninska gostota elektronov.

 • število elektronov vDV je: n SDx.

 • ustrezni naboj: De = (n SDx)e.

 • razdalja, ki ustreza potovanju spotovalno hitrostjo vDt: Dx = vDt.

 • inDe = (n S vDt)e.

 • Električni tok je torej: I = De/ Dt = envS.


Semiklasi ni opis prevodnikov

Tok v vodniku

 • V izoliranem prevodniku se elektroni gibljejo v naključnih smereh.

 • Pritisnjena napetost na vodnik ustvari električno polje, ki povzroča silo na elektrone.

 • Elektroni se vseeno gibljejo precej naključno.

 • Na svoji poti skozi snov doživljajo trke z drugimi elektroni, jedri, ioni in izgubljajo ali pridobivajo energijo.

 • Deloelektričnega polja nadomesti energijske izgube zaradi trkov.

 • Elektroni se zato v polju v povprečju gibljejo v isto smer.


Primer

Primer

Po bakreni žici s presekom 3.00 mm2teče tok 10 A. Gostota Cu je 8.95 g/cm3, vsak atom prispeva po en elektron. Kolikšna je potovalna hitrost v Cu?

 • Vemo torej:

 • S = 3.00.10-6 m2

 • I = 10 A

 • r = 8.95 g/cm3.

 • e = 1.6 x 10-19 C.

 • n = 6.02x1023 at./mol x 8.95 g/cm3 x ( 63.5 g/mol)-1

 • n = 8.48 x 1022 / cm3.

1 m dolgo žico torej elektron prepotuje v 1 uri.


Upor in ohmov zakon

Upor in Ohmov zakon

U

I

I

Georg Simon Ohm(1787-1854)

DV


Semiklasi ni opis prevodnikov

Ohm

U

I

R


Semiklasi ni opis prevodnikov

Ohm

U

I

R

Čas med trkoma


Semiklasi ni opis prevodnikov

Ohm

U

I

R


Semiklasi ni opis prevodnikov

Vrzeli dobimo z dopiranjem


Semiklasi ni opis prevodnikov

Gostota stanj

energija

kemijski potencial

(najvišja energija elektronov pri T=0)

gostota stanj


Semiklasi ni opis prevodnikov

Gostota stanj

energija

kemijski potencial

gostota stanj


Semiklasi ni opis prevodnikov

Gostota stanj

energija

kemijski potencial

gostota stanj


Semiklasi ni opis prevodnikov

Gostota stanj

energija

kemijski potencial

gostota stanj


Semiklasi ni opis prevodnikov

Gostota stanj

energija

donor

vrzel

donorski pas

gostota stanj


Semiklasi ni opis prevodnikov

Gostota stanj

energija

donor

vrzel

donorski pas

gostota stanj


Semiklasi ni opis prevodnikov

Uporaba: tranzistor


 • Login