Rakenteellinen kehitt minen
Download
1 / 16

Rakenteellinen kehittäminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Rakenteellinen kehittäminen. Veli Juola Toimialajohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Rakenteellinen kehittäminen. OPM:n tavoitteena tehostaa koulutusta Helpottaa korkeakouluihin hakeutumista ja alavalintaa Nopeuttaa läpimenoja (lyhyemmät opiskeluajat) Vähentää nimikeviidakkoa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rakenteellinen kehittäminen' - jovan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rakenteellinen kehitt minen

Rakenteellinen kehittäminen

Veli Juola

Toimialajohtaja

Rovaniemen ammattikorkeakoulu


Rakenteellinen kehitt minen1
Rakenteellinen kehittäminen

 • OPM:n tavoitteena tehostaa koulutusta

 • Helpottaa korkeakouluihin hakeutumista ja alavalintaa

 • Nopeuttaa läpimenoja (lyhyemmät opiskeluajat)

 • Vähentää nimikeviidakkoa

 • Lisätä opiskelijoiden valinnanmahdollisuutta (pois putkimallista)


Rakenteellinen kehitt minen2
Rakenteellinen kehittäminen

Tavoitteisiin pyritään:

 • Vähentämällä koulutusta antavia yksiköitä

 • Vähentämällä koulutusohjelmia (poistamalla koulutusohjelmat)

 • Selkeyttämällä rakennetta

 • Yksinkertaistamalla hakuprosesseja


Ammatillisen koulutuksen rakenne
Ammatillisen koulutuksen rakenne

 • Asetuksella 1998/881 on säädetty koulutusaloista

 • Aloja on yhteensä 8

 • Samat alat käytössä toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa


Luonnonvara ja ymp rist alan koulutusohjelmat
Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusohjelmat

 • Tällä hetkellä 7 koulutusohjelmaa

  • Kala‐ jaympäristötaloudenko

  • Kestävänkehityksenko

  • Maaseutuelinkeinojenko

   • Hevostaloudenko

  • Maisemansuunnittelunko

  • Metsä‐ ja puutalouden markkinoinnin ko

  • Metsätaloudenko

  • Puutarhataloudenko


Tutkintonimikkeet
Tutkintonimikkeet

 • Iktyonomi (AMK)

 • Ympäristösuunnittelija (AMK)

 • Agrologi (AMK)

 • Metsätalousinsinööri (AMK)

 • Hortonomi (AMK)


Rakenteellinen kehitt minen3
Rakenteellinen kehittäminen

 • ArenenLuva ryhmä esitti keväällä 2010, että koulutusohjelmarakenne supistetaan kolmeen koulutusohjelmaan

  • Metsätalouden ko

  • Maaseutuelinkeinojen ko

  • Ympäristöalan ko

 • Palautteessaan toukokuussa 2010 OPM pyysi innovatiivisempaa esitystä

  • ?????


Rakenteellinen kehitt minen jatkuu
Rakenteellinen kehittäminen jatkuu

 • Työryhmä jatkoi työskentelyä ja teki uuden, yhteen sisääntuloväylään perustuvan esityksen

 • Esityksestä pyydettiin lausunto luonnonvara- ja ympäristöalojen koulutustoimikunnilta ja niiden taustaorganisaatioilta


Rakenteellinen kehitt minen jatkuu1
Rakenteellinen kehittäminen jatkuu

 • Esitykseen liitettiin varaus:

  Yhden koulutusohjelman malliin liittyy ongelmia. Nämä on pyrittävä ratkaisemaan mahdollisimman hyvin ennen kuin uusi järjestelmä otetaan käyttöön.


Esitys
Esitys

 • Mikäli opiskelijat voivat korkeakouluun päästyään vapaasti vaihtaa koulutusalaa ja koulutusohjelmaa korkeakoulun sisällä, ei nykyisenkaltaiselle koulutusohjelmapohjaiselle rakenteelle ole luonnonvara- ja ympäristöalalla perusteita


Esitys1
Esitys

 • Työryhmä esittää, että mikäli koulutusalat ja koulutusohjelmat säilyvät, niin ammattikorkeakoulujärjestelmään perustetaan ”uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja jalostamiseen” nojaava koulutusala, jossa on yksi koulutusohjelma.


Esitys2
Esitys

 • Luonnonvara- ja ympäristöalan nimi vaihdetaan sellaiseksi, että se on lyhyt ja kuvastaa uusiutuvien luonnonvarojen tuottamiseen ja jalostamiseen liittyvää klusteria


Uuden koulutusalan nimi
Uuden koulutusalan nimi ?

Luonnonvara- ympäristöalalle on jo aiemmin esitetty yhden koulutusohjelman mallia, jossa koulutusohjelmalle annettaisiin nimeksi biotalouden koulutusohjelma. Tuolloin katsottiin että biotalous yksistään luonnonvara- ja ympäristöalaa käsittävänä koulutusohjelmana on harhaanjohtava ja asiasta ei päästy yhteisymmärrykseen


Sidosryhmien palaute
Sidosryhmien palaute

 • Sidosryhmien palautteessa katsottiin yksimielisesti, että yhden koulutusohjelman malli on liian radikaali muutos

 • Pääsääntöisesti esitettiin kolmen koulutusohjelman mallia (metsä, maaseutu, ympäristö)


Sidosryhmien palaute1
Sidosryhmien palaute

 • Palautteissa todettiin lisäksi, että nykyisin käytössä oleva nimikkeistö on vanhakantaista ja vaatii uudistamista

 • Uutta nimi ehdotusta ei tullut

 • Biotalous ei noussut nimiehdotuksena esille


Opetussuunnitelmaty
Opetussuunnitelmatyö

 • Rakenteellisen uudistamisen yhteydessä on tarpeen ja tarkoitus uudistaa myös opetussuunnitelmat

 • Tätä varten täytyy tehdä kompetenssivaatimusten osalta tarkastelu (tutkintojen kompetenssitarkastelu on vuodelta 2005)


ad