T r n zneu v n a zanedb v n senior v esk republice
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE. ZÁKLADNÍ FAKTA ZPRÁVA PRO RADU VLÁDY PRO SENIORY A OTÁZKY STÁRNUTÍ Jan Lorman - 2005. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Závěrečná zpráva výzkumného projektu RM 01/15/04 MZV ČR

Download Presentation

TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T r n zneu v n a zanedb v n senior v esk republice

TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ FAKTA

ZPRÁVA PRO RADU VLÁDY PRO SENIORY A OTÁZKY STÁRNUTÍ

Jan Lorman - 2005


Jiho esk univerzita v esk ch bud jovic ch zdravotn soci ln fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA

Závěrečná zpráva výzkumného projektu RM 01/15/04 MZV ČR

Popis jednotlivých forem domácího násilí,

analýza jejich příčin, prevenceŘešitelé projektu:

Doc. PhDr. Jiří Kovařík, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.

Spoluřešitelé projektu:

Mgr. Petra Zimmelová

Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Mgr.Alice Červinková

Doc.PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

2006

TÝRÁNÍ - ZNEUŽÍVÁNÍ - ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČR


V skyt seniorsk ho abusu

VÝSKYT SENIORSKÉHO ABUSU

TÝRÁNÍ - ZNEUŽÍVÁNÍ - ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČR


Definice

DEFINICE

 • Charakteristickým rysem domácího násilí je jeho opakování, dlouhodobost a téměř každodenní přítomnost. Jedná se o vzorec donucovacího chování užívaného jednou osobou k ovládání jiné nebo jiných osob. Může mít rozmanité podoby: hrubé nadávky, stálé kritizování, ponižující urážky, zesměšňování, podrývání sebedůvěry, omezování osobní svobody, ekonomické vydírání, vyhrožováním tělesným ublížením až po přímé tělesné ubližování.

TÝRÁNÍ - ZNEUŽÍVÁNÍ - ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČR


Po ty p pad t r n dle kazuistik ze spisov dokumentace jednotliv ch obc refer t soci ln ch v c n 105

počty případů týrání dle kazuistik ze spisové dokumentace jednotlivých obcí - referátů sociálních věcíN=105

TÝRÁNÍ - ZNEUŽÍVÁNÍ - ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČR


Zdroj j u popis forem dom c ho n sil 2005

Zdroj: JČU – Popis forem domácího násilí… 2005

TÝRÁNÍ - ZNEUŽÍVÁNÍ - ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČR


Z znamy senior telefonu ivot 90 2005 celkem 155

ZÁZNAMY SENIOR-TELEFONU ŽIVOT 90 – 2005 ; Celkem = 155

TÝRÁNÍ - ZNEUŽÍVÁNÍ - ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČR


Ohl en ch p pad 16

Ohlášených případů 16 %

SKRYTÝCH PŘÍPADŮ 84%

násilí

zneužívání

zanedbávání

diskriminace

ponižování

despekt

Ohlášených případů 16 %

TÝRÁNÍ - ZNEUŽÍVÁNÍ - ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČR


Kl ov oblasti e en

KLÍČOVÉ OBLASTI ŘEŠENÍ

 • EVIDENCE

 • ROZPOZNÁVÁNÍ

 • ZJIŠŤOVÁNÍ

 • PREVENCE

 • MULTIDISCIPLINÁRNOST

TÝRÁNÍ - ZNEUŽÍVÁNÍ - ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČR


Esk akce roku 2006

ČESKÉ AKCE ROKU 2006

 • VEŘEJNÁ INFORMAČNÍ KAMPAŇ PRO ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O TÝRÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ

 • EDICE: LETÁKY, BROŽURA, BILLBOARDY

 • KONFERENCE Z MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

 • Pořádající organizace: ŽIVOT 90, INPEA, EURAG CZ, WHO – kancelář v ČR

 • Experti: Dr. Kalvach, Dr. Holmerová, Dr. Tošnerová …

 • Financování akcí: Pfizer, ŽIVOT 90

TÝRÁNÍ - ZNEUŽÍVÁNÍ - ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČR


T r n zneu v n a zanedb v n senioru v cesk republice

TÝRÁNÍ - ZNEUŽÍVÁNÍ - ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČR


Akce roku 2007

AKCE ROKU 2007 ?

 • KONFERENCE EU BRUSEL ?ZÁŘÍ 2007

 • VEŘEJNÁ INFORMAČNÍ KAMPAŇ

 • DALŠÍ TISK LETÁKŮ A BROŽURY A JEJICH DISTRIBUCE

 • MEDIÁLNÍ PODPORA

 • ?

 • Gesce?

 • Financování ?

TÝRÁNÍ - ZNEUŽÍVÁNÍ - ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČR


 • Login