Uczenie się przez całe życie w Małopolsce
Download
1 / 17

Kształcenie ustawiczne …? - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego* Klucze – 28.05.2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kształcenie ustawiczne …?' - joshwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego*Klucze – 28.05.2010

*Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


*Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Kszta cenie ustawiczne
Kształcenie ustawiczne …? działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)


Strategia lizbo ska okre la wska niki jakie kraje i regiony powinny osi gn do ko ca 2010 roku
Strategia Lizbońska działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)określa wskaźniki jakie kraje i regiony powinny osiągnąć do końca 2010 roku


Sytuacja w ma opolsce w obszarze kszta cenia ustawicznego
Sytuacja w Małopolsce działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)w obszarze kształcenia ustawicznego

Średnio 25% mieszkańców Małopolski uczestniczy w procesie kształcenia*

Duże znaczenie odgrywa proces uczenia incydentalnego, nieformalnego

*Na podstawie badania GUS – Badanie Aktywności Edukacyjnej Dorosłych


Profil osoby najcz ciej kszta c cej si w formach pozaszkolnych w ma opolsce
Profil osoby najczęściej działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1) kształcącej się w formach pozaszkolnych w Małopolsce

 • Młoda

 • Pracująca

 • Mieszkająca w

 • Krakowie/Tarnowie/

 • Nowym Sączu

 • Dobrze zarabiająca

 • Kobieta*

 • * Na podstawie badania GUS – Badanie Aktywności Edukacyjnej Ludności


Pracodawcy o szkoleniu pracownik w
Pracodawcy o szkoleniu pracowników działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)

 • Gotowość do organizacji szkoleń – zwłaszcza specjalistycznych

 • Szkolenia w ramach własnych środków

 • Problem z rekrutacją pracowników o określonych kwalifikacjach


Nasza geneza
Nasza geneza działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Działania dla instytucji działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)tworzenie potencjału instytucjonalnego oraz poprawy współpracy wszystkich podmiotów współtworzących warunki do uczenia się przez całe życie


Dzia ania dla mieszka c w informacja i promowanie idei uczenia si przez ca e ycie
Działania dla mieszkańców działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)informacja i promowanie idei uczenia się przez całe życie


Serwis o us ugach edukacyjno szkoleniowych
Serwis o usługach edukacyjno-szkoleniowych działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Promocja z nagrodami
Promocja… z nagrodami działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)

Konkursy w ramach programu

„Edukacyjna Gmina Małopolski”…

dla aktywnych gmin..

literacki dla uczniów gimnazjów i liceów…

rysunkowy dla uczniów najmłodszych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Rozwiązania systemowe dla Regionu działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)realizacja priorytetowych kierunków rozwoju kształcenia, określonych w „Małopolskim Protokole na rzecz Kształcenia Ustawicznego”


Podnoszenie jako ci szkole ma opolski standard us ug jako ci us ug edukacyjno szkoleniowych
Podnoszenie jakości działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)szkoleń!Małopolski standard usług jakości usług edukacyjno-szkoleniowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Wzmacnianie Partnerstwa działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)zapewnienie komplementarności działań podejmowanych przez różne instytucje zmierzającej do optymalizacji wykorzystania dostępnych środków


Wspieramy lokalnie
Wspieramy lokalnie! działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)

Budowanie partnerstw, inspirowanie do wspólnego działania….

Warsztaty partnerstw lokalnych, wrzesień 2009

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Wi cej informacji zapraszamy
Więcej informacji – Zapraszamy działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)

Małopolskie Partnerstwo Instytucji

w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń –

Biuro Małopolskiego Partnerstwa

na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

pl. Na Stawach 1

30-107 Kraków

Tel. : 12 428 78 53; 12 619 84 82

Fax : 12 422 97 85

E-mail: [email protected]

www.wrotamalopolski.pl/doskonalenie

www.wup-krakow.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


ad