Novorozenec
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Novorozenec PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Novorozenec. nenásilný „něžný“ porod – rychlejší adaptace dítěte i matky, předpoklad pro optimální navázání vztahu; po porodu roste schopnost novorozence aktivně ovládat prostředí a zapojit se do sociální interakce;. hlavní úkol novorozeneckého období. adaptace samostatné dýchání

Download Presentation

Novorozenec

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Novorozenec

Novorozenec


Novorozenec

 • nenásilný „něžný“ porod – rychlejší adaptace dítěte i matky, předpoklad pro optimální navázání vztahu;

 • po porodu roste schopnost novorozence aktivně ovládat prostředí a zapojit se do sociální interakce;


Hlavn kol novorozeneck ho obdob

hlavní úkol novorozeneckého období

adaptace

 • samostatné dýchání

 • samostatný příjem stravy

 • termoregulace

 • přijímání podnětů z okolí


Chov n novorozen ho d t te

chování novorozeného dítěte

 • odlišení stavu spánku a bdění; spánek kolem 20 hodin denně (rozdrobený do většího počtu kratších úseků);

 • hluboký spánek,

 • lehký spánek,

 • dřímota,

 • klidný bdělý stav,

 • aktivní bdělý stav,

 • pláč;


Novorozenec

 • zrak: vidí a podněty sleduje se zájmem – pozornost je přitahována pohybem a dítě sleduje předmět očima a často i malým pohybem hlavy;


Novorozenec

 • odlišování základních tvarů i barev,

 • preference ostrých kontrastů,

 • zájem o lidský obličej,

 • menší zraková ostrost (dospělá ostrost vidění až kolem jednoho roku věku),

 • optimální vzdálenost 20-30 cm,

 • nerozlišuje figuru pozadí,

 • nevyvinuté akomodační reflexy;


Novorozenec

 • sluch: preference vyššího ženského hlasu, preference hlasu své matky před hlasem cizí ženy;

 • hmat: dobře vyvinutý, novorozenci mají rádi teplo a taktilní uklidňování (sami se uklidňují např. sáním prstů – již od 24. týdne těhotenství);

 • čich a chuť: dobře vyvinuty – dítě pozná svou matku čichem;


Novorozenec

asymetrická poloha „šermíře“, omezené spontánní pohyby, neudrží hlavičku, zaťaté pěsti;


Kompetence novorozence u it se

kompetence novorozence učit se

 • hledá souvislosti v podnětovém okolí a získává z nich zkušenosti, schopnost uchování informací i déle než 24 hod.;

 • schopnost jednoduchých myšlenkových pochodů;

 • počátek aktivnímu vyhledávání příjemného a vyhýbání se nepříjemnému;


Protosoci ln chov n novorozence

protosociální chování novorozence

 • reakce na lidský hlas, „ohmatávání“ zrakem rysů lidského obličeje, úchopový reflex silnější pro prst než hůlku, schopnost identifikovat vlastní matku;

 • schopnost napodobovat jednoduché mimické výrazy (vypláznutí jazyka, zavření očí);

 • základní mimické výrazy emocí (radost, strach, odpor, smutek, překvapení);


Novorozenec

 • mezi chováním matky a dítěte se za optimálních podmínek vytvoří synchronie pozornosti a afektu;

 • synchronie – soulad společně zaměřené pozornosti a společně sdílené emoce;


Novorozenec

 • interakce rodiče s malým dítětem má zcela jiný ráz než interakce dospělého s dospělým;

 • při asynchronii (matka nereaguje přiměřeně na rytmus dítěte) – dítě ztrácí zájem o sociální interakci a upadá do apatie,

 • časná asynchronie a nedostatek sociální interakce vede k určité deprivaci a pozdějšímu opožďování;


Optim ln podm nky pro v voj d t te

Optimální podmínky pro vývoj dítěte:

 • osoba, která se dítěti věnuje s nerozdělenou pozorností, empatická (základ: kontakt s matkou již na porod. sále); co nejčasnější a nepřirozenější průběh interakce;

 • není ani tak důležité množství času, které matka dítěti věnuje, jako kvalita těchto interakcí;


Novorozenec

 • nejdůležitější charakteristika kvalitní interakce – „vyladěnost v čase“, tj. kontingentní reaktivita matky (okamžitá reakce matky na projevy dítěte);

 • konzistence péče – všechny interakce jsou dlouhodobě stabilní (především tam, kde o dítě pečuje trvale převážně jedna nebo několik málo nejbližších osob);


Novorozenec

 • synchronizace emočního vyladění: dospělý sdílí pocity dítěte a zrcadlí je zpět svou mimikou, způsobem řeči i celým svým chováním;

 • dobré podmínky pro nastartování kvalitních interakcí – systém „rooming-in“ – matka je s novorozeným dítětem na stejném pokoji celých 24 hodin – reaguje na signály potřeb dítěte nepřerušovaně, lepší pochopení projevů dítěte a signálů jeho potřeb;


Ot zky

otázky???

 • jaký je hlavní úkol novorozeneckého období

 • co může usnadnit adaptaci

 • proč je novorozenecké období vyděleno z kojeneckého

 • jak se dítě uklidňuje

 • jak dítě pozná matku

 • co znamená poloha šermíře

 • co znamená synchronie


Periodizace lidsk ho v ku

periodizace lidského věku

 • prenatální období

 • kojenecké období

  • novorozenec

 • batolecí období

 • předškolní období

 • mladší školní období

 • adolescence

 • dospělost

 • stáří

součást kojeneckého období, první měsíc života, 28 dní


Periodizace lidsk ho v ku1

periodizace lidského věku

 • početí – narození

 • 1. rok života

 • 1. měsíc

 • 1-3 roky

 • 1-2 roky

 • 2-3 roky

 • 3-6 let

 • 6-11 let (1.- 5. ročník ZŠ)

 • prenatální období

 • kojenecké období

 • novorozenec

 • batolecí období

 • mladší batole

 • starší batole

 • předškolní období

 • mladší školní období


Periodizace lidsk ho v ku2

periodizace lidského věku

 • 11-13 let (5.- 7. ročník ZŠ)

 • 13-15 let (7. -9. ročník ZŠ)

 • 15-18/21 let (střední škola)

 • 20-35 let

 • 35-45 let

 • 45-60 let

 • 60-75 let

 • 75 let - †

 • raná adolescence, prepuberta

 • střední adolescence, puberta

 • pozdní adolescence, dospívání

 • mladá dospělost

 • střední dospělost

 • starší dospělost

 • rané stáří

 • pravé stáří


Ot zky1

otázky???

 • která oblast psychiky se rozvíjí na začátku vývoje: rozum, emoce, vůle

 • ve kterých obdobích probíhá klíčová adaptace na změny

 • jaký je vztah novorozeneckého období ke kojeneckému a prenatálnímu

 • které osoby jsou klíčové pro vývoj dítěte


Pou it zdroje

Použité zdroje

VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80-7169-195-X

osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.


 • Login