kandavas partner ba
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kandavas Partnerība

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Kandavas Partnerība - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Kandavas Partnerība. Kuldīga, 20.05.2008. Kopsavilkums. Biedrība “Kandavas Partnerība” Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2006.-2008.gadam) LEADER veida pasākumi Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2009.-2013.gadam) Citi pasākumi. Biedrība “Kandavas Partnerība”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kandavas Partnerība' - joshua-justice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kandavas partner ba

Kandavas Partnerība

Kuldīga, 20.05.2008.

kopsavilkums
Kopsavilkums
 • Biedrība “Kandavas Partnerība”
 • Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2006.-2008.gadam)
 • LEADER veida pasākumi
 • Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2009.-2013.gadam)
 • Citi pasākumi

Biedrība "Kandavas Partnerība"

biedr ba kandavas partner ba
Biedrība “Kandavas Partnerība”
 • Dibināta 2006.gada augustā, apvienojot 6 pašvaldību teritorijas:
  • Kandavas novads;
  • Irlavas pagasts;
  • Pūres pagasts;
  • Sēmes pagasts;
  • Vānes pagasts;
  • Zantes pagasts.

Biedrība "Kandavas Partnerība"

p rvaldes strukt ra 1

KOPSAPULCE

REVIDENTS

EZF PADOME

ELFLA PADOME

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

VALDE

Pārvaldes struktūra (1)

Biedrība "Kandavas Partnerība"

p rvaldes strukt ra 2
Pārvaldes struktūra (2)
 • Kopā pašlaik 32 biedri
 • Pašlaik ievēlēta ELFLA Padome – 15 cilvēki
 • Valde – 2 cilvēki

Biedrība "Kandavas Partnerība"

kandavas partner bas att st bas strat ija 2006 2008 gadam
Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2006.-2008.gadam)
 • Stratēģija pamatā balstās uz 2 prioritātēm:
  • Dzīves kvalitātes uzlabošana;
  • Vides un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzība.
 • Kopā stratēģijā ir 10 rīcības virzieni.

Biedrība "Kandavas Partnerība"

r c bas pl ns 2006 2008 gadam
Rīcības plāns (2006.-2008.gadam)
 • No 10 rīcības virzieniem projekti tika iesniegti 5 rīcībās:
  • Labvēlīgas vides radīšana vietējo iniciatīvu grupu darbības pilnveidošanai;
  • Bērniem, jauniešiem un ģimenēm labvēlīgas dzīves vides veidošana;
  • Pieaugušo izglītības sektora pilnveidošana;
  • Dabas un kultūrvēsturisko objektu popularizēšana;
  • Mākslinieciskās pašizpausmes kolektīvu darbības pilnveidošana.

Biedrība "Kandavas Partnerība"

leader veida pas kumi
LEADER veida pasākumi
 • Kopā tika iesniegti projekti:
  • I. kārtā iesniegti 7 projekti (6 apstiprināti);
  • II. kārtā iesniegti 9 projekti (9 apstiprināti).
 • Kopējais piešķirtais finansējums - 61583,20 LVL.

Biedrība "Kandavas Partnerība"

projekts nevalstisko organiz ciju un intere u kopu centra darb bas stiprin ana p r
Projekts “Nevalstisko organizāciju un interešu kopu centra darbības stiprināšana Pūrē”

Biedrība "Kandavas Partnerība"

secin jumi
Secinājumi
 • Atbalsts lauku iedzīvotājiem!!!
 • Sarežģīta projektu dokumentācija (piemēram, projekta pieteikuma sadaļas; dokumenti telpu/zemes īpašumtiesībām u.c.)
 • Sarežģīta projektu ieviešanu (līgumu slēgšana vienā rajonā; bankas konta apkalpošana tikai rajona centrā; neelestīga procedūra projekta budžeta izmaiņām līdz 10% u.c.)
 • Birokrātija (piemēram, pamatojums griestu krāsošanai 2 krāsās).

Biedrība "Kandavas Partnerība"

kandavas partner bas att st bas strat ija 2009 2013 gadam
Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2009.-2013.gadam)
 • Stratēģijas izstrādi uzsākām 2007.gada novembrī, piesaistot konsultanti Dainu Saktiņu.
 • Pašlaik ir sagatavoti Rīcības plāna priekšlikumi pasākumiem no Lauku attīstības programmas.

Biedrība "Kandavas Partnerība"

citi pas kumi 2007 gads
Citi pasākumi (2007.gads)
 • Pieredzes apmaiņas brauciens pie Daugavpils Partnerības (2007.gada augusts).
 • Uzsākts īstenot EEZ/Norvēģu finanšu instrumenta atbalstītu projekts “Kapacitātes stiprināšana biedrībai „Kandavas partnerība” pilsoniskas sabiedrības veidošanā un reģionālo aktivitāšu attīstībā” (2007.gada oktobris-2008.gada augusts)
 • Starptautiska konference Joniskos pie Jonisku Partnerības (2007.gada oktobris).

Biedrība "Kandavas Partnerība"

citi pas kumi 2008 gads
Citi pasākumi (2008.gads)
 • Logo konkursa organizēšana Kandavas Partnerībai (2008.gada marts-maijs).
 • Starptautiska konference Kandavā sadarbībā ar Jonisku Partnerību un biedrību “Lauku partnerība “Upe 8”” (2008.gada aprīlis)
 • Sadarbībā ar Social Media Bridge bez maksas tiek izstrādāt un pēcāk uzturēta web lapa www.kandavaspartneriba.lv (2008.gada maijs-jūnijs).

Biedrība "Kandavas Partnerība"

paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību!

Kontaktinformācija:

Ģirts Kindzulis

Mob. 29391229

Fax: 63107266

E-pasts: [email protected]

Biedrība "Kandavas Partnerība"

ad