Kandavas partner ba
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Kandavas Partnerība PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kandavas Partnerība. Kuldīga, 20.05.2008. Kopsavilkums. Biedrība “Kandavas Partnerība” Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2006.-2008.gadam) LEADER veida pasākumi Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2009.-2013.gadam) Citi pasākumi. Biedrība “Kandavas Partnerība”.

Download Presentation

Kandavas Partnerība

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kandavas Partnerība

Kuldīga, 20.05.2008.


Kopsavilkums

 • Biedrība “Kandavas Partnerība”

 • Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2006.-2008.gadam)

 • LEADER veida pasākumi

 • Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2009.-2013.gadam)

 • Citi pasākumi

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Biedrība “Kandavas Partnerība”

 • Dibināta 2006.gada augustā, apvienojot 6 pašvaldību teritorijas:

  • Kandavas novads;

  • Irlavas pagasts;

  • Pūres pagasts;

  • Sēmes pagasts;

  • Vānes pagasts;

  • Zantes pagasts.

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Biedrība "Kandavas Partnerība"


KOPSAPULCE

REVIDENTS

EZF PADOME

ELFLA PADOME

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

VALDE

Pārvaldes struktūra (1)

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Pārvaldes struktūra (2)

 • Kopā pašlaik 32 biedri

 • Pašlaik ievēlēta ELFLA Padome – 15 cilvēki

 • Valde – 2 cilvēki

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Biedrības “Kandavas Partnerība” aktīvisti...

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2006.-2008.gadam)

 • Stratēģija pamatā balstās uz 2 prioritātēm:

  • Dzīves kvalitātes uzlabošana;

  • Vides un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzība.

 • Kopā stratēģijā ir 10 rīcības virzieni.

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Rīcības plāns (2006.-2008.gadam)

 • No 10 rīcības virzieniem projekti tika iesniegti 5 rīcībās:

  • Labvēlīgas vides radīšana vietējo iniciatīvu grupu darbības pilnveidošanai;

  • Bērniem, jauniešiem un ģimenēm labvēlīgas dzīves vides veidošana;

  • Pieaugušo izglītības sektora pilnveidošana;

  • Dabas un kultūrvēsturisko objektu popularizēšana;

  • Mākslinieciskās pašizpausmes kolektīvu darbības pilnveidošana.

Biedrība "Kandavas Partnerība"


LEADER veida pasākumi

 • Kopā tika iesniegti projekti:

  • I. kārtā iesniegti 7 projekti (6 apstiprināti);

  • II. kārtā iesniegti 9 projekti (9 apstiprināti).

 • Kopējais piešķirtais finansējums - 61583,20 LVL.

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Projekts “Nevalstisko organizāciju un interešu kopu centra darbības stiprināšana Pūrē”

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Secinājumi

 • Atbalsts lauku iedzīvotājiem!!!

 • Sarežģīta projektu dokumentācija (piemēram, projekta pieteikuma sadaļas; dokumenti telpu/zemes īpašumtiesībām u.c.)

 • Sarežģīta projektu ieviešanu (līgumu slēgšana vienā rajonā; bankas konta apkalpošana tikai rajona centrā; neelestīga procedūra projekta budžeta izmaiņām līdz 10% u.c.)

 • Birokrātija (piemēram, pamatojums griestu krāsošanai 2 krāsās).

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2009.-2013.gadam)

 • Stratēģijas izstrādi uzsākām 2007.gada novembrī, piesaistot konsultanti Dainu Saktiņu.

 • Pašlaik ir sagatavoti Rīcības plāna priekšlikumi pasākumiem no Lauku attīstības programmas.

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Citi pasākumi (2007.gads)

 • Pieredzes apmaiņas brauciens pie Daugavpils Partnerības (2007.gada augusts).

 • Uzsākts īstenot EEZ/Norvēģu finanšu instrumenta atbalstītu projekts “Kapacitātes stiprināšana biedrībai „Kandavas partnerība” pilsoniskas sabiedrības veidošanā un reģionālo aktivitāšu attīstībā” (2007.gada oktobris-2008.gada augusts)

 • Starptautiska konference Joniskos pie Jonisku Partnerības (2007.gada oktobris).

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Citi pasākumi (2008.gads)

 • Logo konkursa organizēšana Kandavas Partnerībai (2008.gada marts-maijs).

 • Starptautiska konference Kandavā sadarbībā ar Jonisku Partnerību un biedrību “Lauku partnerība “Upe 8”” (2008.gada aprīlis)

 • Sadarbībā ar Social Media Bridge bez maksas tiek izstrādāt un pēcāk uzturēta web lapa www.kandavaspartneriba.lv (2008.gada maijs-jūnijs).

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Paldies par uzmanību!

Kontaktinformācija:

Ģirts Kindzulis

Mob. 29391229

Fax: 63107266

E-pasts: [email protected]

Biedrība "Kandavas Partnerība"


 • Login