FlowerShop - PowerPoint PPT Presentation

Ch ng tr nh b n hoa online
Download
1 / 7

 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Chương trình bán hoa online. FlowerShop. Thân Mậu Quyền Trương Văn An. Thành viên. Giới thiệu về project Các công nghệ chính được sử dụng Các màn hình chính Demo. Nội dung. Website bán hàng onl ine Gồm các chức năng chính : Hiển thị tất cả sản phẩm Hiển thị theo danh mục

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

FlowerShop

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ch ng tr nh b n hoa online

Chươngtrìnhbánhoa online

FlowerShop


Th nh vi n

ThânMậuQuyền

TrươngVăn An

Thành viên


N i dung

Giớithiệuvề project

Cáccôngnghệchínhđượcsửdụng

Cácmànhìnhchính

Demo

Nội dung


Gi i thi u v project

 • Website bánhàng online

 • Gồmcácchứcnăngchính:

  • Hiểnthịtấtcảsảnphẩm

  • Hiểnthịtheodanhmục

  • Tìmkiếm

  • Hiểnthị chi tiếtsảnphẩm

 • Chứcnăngsẽpháttriển:

  • Thêmsảnphẩmvàogiỏhàng

  • Thanhtoán

  • Xuất PDF

Giới thiệu về project


C c c ng ngh ch nh

Các công nghệ chính


M n h nh ch nh

Màn hình Chính


Flowershop

DEMO


 • Login