Läget i Västmanland
Download
1 / 32

Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj. Ekonomisk tillväxt Arbetsmarknad Befolkning. Läget i Västmanland. Ekonomisk tillväxt: Svagt internationellt, BNP-tillväxten i Sverige svagare än normalt Svag tillväxt har även påverkat Västmanland Långsam återhämtning Arbetsmarknad:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj ' - josh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Läget i VästmanlandPartnerskapsmöte Kolsva 6 maj

 • Ekonomisk tillväxt

 • Arbetsmarknad

 • Befolkning


L get i v stmanland
Läget i Västmanland

Ekonomisk tillväxt:

 • Svagt internationellt, BNP-tillväxten i Sverige svagare än normalt

 • Svag tillväxt har även påverkat Västmanland

 • Långsam återhämtning

  Arbetsmarknad:

 • Höga arbetslöshetstal

 • Arbetslösheten i riket och i Västmanland väntas öka

  Befolkning:

 • Befolkningen ökar i olika takt i olika delar av länet

 • Ökningen i Västerås håller uppe länssiffrorna


Läget i VästmanlandPartnerskapsmöte Kolsva 6 maj

 • Ekonomisk tillväxt

 • Arbetsmarknad

 • Befolkning


Negativ tillväxt i Euroområdet 2012 men gradvis normalisering framöverBNP, säsongrensade data, kvartalstillväxt, uppräknad årstakt

Källa: Riksbanken, Penningpolitisk rapport april 2013


BNP i Sverige ökar svagare än normalt, nolltillväxt fjärde kvartalet i fjolRiket, säsongrensade data, nivå och kvartalsförändring

Källa: SCB, data tom fjärde kvartalet 2012


Exporten viktig f r svensk bnp s songrensade data tom fj rde kvartalet
Exporten viktig för svensk BNP fjärde kvartalet i fjolSäsongrensade data, tom fjärde kvartalet

Anm. BNP= Konsumtion + Investeringar + Export – Import . Källa SCB


Mest varuexport till europa varuexport jan feb landf rdelat andelar procent
Mest varuexport till Europa fjärde kvartalet i fjolvaruexport jan-feb landfördelat, andelar procent

Källa: SCB


Inte bara verkstadsvaror varuexport jan feb varuf rdelat andelar procent
Inte bara verkstadsvaror… fjärde kvartalet i fjolvaruexport jan-feb varufördelat, andelar procent

Källa: SCB


H rda data spretig m nadsstatistik inhemsk ekonomi starkast index 2007 100 s songrensade data
Hårda data: spretig månadsstatistik, inhemsk ekonomi starkastIndex 2007=100, säsongrensade data

Källa: SCB samt egna bearbetningar, data till och med februari/mars. Data är logaritmerade


Uppg ng i barometerindikatorn tyder p minskad pessimism genomsnitt 100
Uppgång (?) i barometerindikatorn tyder på minskad pessimism Genomsnitt=100

Källa: Konjunkturinstitutet, månadsdata tom april


Ven ink pschefsindex f ll tillbaka anm 50 anger gr nsen f r upp nedg ng
Även inköpschefsindex föll tillbaka pessimism Anm. 50 anger gränsen för upp/nedgång

Källa: Swedbank/SILF, data tom april


Kapacitetsutnyttjandet inom industrin p l g niv
Kapacitetsutnyttjandet inom industrin på låg nivå pessimism

Källor: Konjunkturinstitutet och SCB, data till och med första resp. fjärde kvartalet


Riket växer långsammare än normalt pessimism 2013-2014, men hur nå den regionala nivån?BNP årlig procentuell förändring

Källa: SCB samt respektive prognosinstitut


Svagt st mningsl ge i stra mellansverige konjunkturinstitutets regionala barometer
Svagt stämningsläge i Östra Mellansverige pessimism Konjunkturinstitutets regionala barometer

Källa: Konjunkturinstitutet, kvartalsdata tom första kvartalet 2013 (sammanvägda nettotal).

ÖMS= Västmanland, Södermanland, Östergötland, Örebro och Uppsala


Inköp av bilar tyder på försiktighet hos hushåll och företagIndex 2007=100, sex månader glidande medelvärde

Källa: Bil Sweden samt egna bearbetningar. Data tom april


Historiska samband en v gledning f r framtiden bnp rlig procentuell f r ndring
Historiska samband, en vägledning för framtiden? företagBNP årlig procentuell förändring

Anm: BRP_U_19(t) = -0.9 + 1.3*BNP_Riket(t) - 0.5*BNP_Riket(t-1) R2-adj=0,77Prognosåren: BNP Västmanland förklaras av genomsnittet av prognoserna för BNP Riket från RB, KI och FiD


Läget i Västmanland företagPartnerskapsmöte Kolsva 6 maj

 • Ekonomisk tillväxt

 • Arbetsmarknad

 • Befolkning


Arbetsl sheten kvar p h g niv arbetsl sa som andel av den registrerade arbetskraften
Arbetslösheten kvar på hög nivå företagArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen, sex månaders glidande medelvärde, data tom mars 2012.


I nästan alla kommuner är arbetslösheten högre än genomsnittet för riketArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013


I de flesta kommuner är arbetslösheten högre bland män än bland kvinnorArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften, procent

Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013


Arbetslöshet betydligt vanligare bland de unga i arbetskraftenArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013


Ven utlandsf dda m ter st rre utmaningar arbetsl sa som andel av den registrerade arbetskraften
Även utlandsfödda möter större utmaningar arbetskraftenArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013


Efterfr gan p arbetskraft i v stmanland sex m naders glidande medelv rde
Efterfrågan på arbetskraft i Västmanland arbetskraftenSex månaders glidande medelvärde

Källa: Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar, data tom mars 2013


Arbetsl sheten fortsatt h g de kommande ren andel av arbetskraften rsmedeltal
Arbetslösheten fortsatt hög de kommande åren arbetskraftenAndel av arbetskraften, årsmedeltal

Källa: SCB utfall till och med 2012 samt respektive instituts prognoser


Tappet från finanskrisen återtaget 2011 men troligen planare utveckling därefterSysselsatta totalt höger skala, resp. årlig förändring olika branscher vänster skala

Källa: SCB/RAMS Sysselsatt dagbefolkning Västmanland


Läget i Västmanland planare utveckling därefterPartnerskapsmöte Kolsva 6 maj

 • Ekonomisk tillväxt

 • Arbetsmarknad

 • Befolkning


Befolknings kningen i l net 2012 i takt med riket v ster s driver l nets kning index 1985 100
Befolkningsökningen i länet 2012 i takt med riket. Västerås driver länets ökningIndex 1985=100

Källa: SCB samt egna beräkningar


Utanför Stockholms län ligger Västerås befolkningsökning på tionde platsÅrlig procentuell förändring 2011-2012

Källa: SCB samt egna beräkningar. Anm. Totalt sett låg Västerås på 25:e plats


Befolkningen koncentreras till t torterna
Befolkningen koncentreras till tätorterna befolkningsökning på tionde plats

Källa: SCB samt egna beräkningar


St rsta delen av kningen 2005 2010 skedde i v ster s kommuns t torter
Största delen av ökningen 2005-2010 skedde i Västerås kommuns tätorter

Befolkningsförändring 2005-2010 fördelat efter typ av ort.

Källa: SCB samt egna beräkningar


L get i v stmanland1
Läget i Västmanland kommuns tätorter

Ekonomisk tillväxt:

 • Svagt internationellt, BNP-tillväxten i Sverige svagare än normalt

 • Svag tillväxt har även påverkat Västmanland

 • Långsam återhämtning

  Arbetsmarknad:

 • Höga arbetslöshetstal

 • Arbetslösheten i riket och i Västmanland väntas öka

  Befolkning:

 • Befolkningen ökar i olika takt i olika delar av länet

 • Ökningen i Västerås håller uppe länssiffrorna


Slut… kommuns tätorter

 • Extrabilder


ad