Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj - PowerPoint PPT Presentation

Läget i Västmanland
Download
1 / 32

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj. Ekonomisk tillväxt Arbetsmarknad Befolkning. Läget i Västmanland. Ekonomisk tillväxt: Svagt internationellt, BNP-tillväxten i Sverige svagare än normalt Svag tillväxt har även påverkat Västmanland Långsam återhämtning Arbetsmarknad:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

Läget i VästmanlandPartnerskapsmöte Kolsva 6 maj

 • Ekonomisk tillväxt

 • Arbetsmarknad

 • Befolkning


L get i v stmanland

Läget i Västmanland

Ekonomisk tillväxt:

 • Svagt internationellt, BNP-tillväxten i Sverige svagare än normalt

 • Svag tillväxt har även påverkat Västmanland

 • Långsam återhämtning

  Arbetsmarknad:

 • Höga arbetslöshetstal

 • Arbetslösheten i riket och i Västmanland väntas öka

  Befolkning:

 • Befolkningen ökar i olika takt i olika delar av länet

 • Ökningen i Västerås håller uppe länssiffrorna


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

Läget i VästmanlandPartnerskapsmöte Kolsva 6 maj

 • Ekonomisk tillväxt

 • Arbetsmarknad

 • Befolkning


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

Negativ tillväxt i Euroområdet 2012 men gradvis normalisering framöverBNP, säsongrensade data, kvartalstillväxt, uppräknad årstakt

Källa: Riksbanken, Penningpolitisk rapport april 2013


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

BNP i Sverige ökar svagare än normalt, nolltillväxt fjärde kvartalet i fjolRiket, säsongrensade data, nivå och kvartalsförändring

Källa: SCB, data tom fjärde kvartalet 2012


Exporten viktig f r svensk bnp s songrensade data tom fj rde kvartalet

Exporten viktig för svensk BNPSäsongrensade data, tom fjärde kvartalet

Anm. BNP= Konsumtion + Investeringar + Export – Import . Källa SCB


Mest varuexport till europa varuexport jan feb landf rdelat andelar procent

Mest varuexport till Europavaruexport jan-feb landfördelat, andelar procent

Källa: SCB


Inte bara verkstadsvaror varuexport jan feb varuf rdelat andelar procent

Inte bara verkstadsvaror…varuexport jan-feb varufördelat, andelar procent

Källa: SCB


H rda data spretig m nadsstatistik inhemsk ekonomi starkast index 2007 100 s songrensade data

Hårda data: spretig månadsstatistik, inhemsk ekonomi starkastIndex 2007=100, säsongrensade data

Källa: SCB samt egna bearbetningar, data till och med februari/mars. Data är logaritmerade


Uppg ng i barometerindikatorn tyder p minskad pessimism genomsnitt 100

Uppgång (?) i barometerindikatorn tyder på minskad pessimism Genomsnitt=100

Källa: Konjunkturinstitutet, månadsdata tom april


Ven ink pschefsindex f ll tillbaka anm 50 anger gr nsen f r upp nedg ng

Även inköpschefsindex föll tillbakaAnm. 50 anger gränsen för upp/nedgång

Källa: Swedbank/SILF, data tom april


Kapacitetsutnyttjandet inom industrin p l g niv

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin på låg nivå

Källor: Konjunkturinstitutet och SCB, data till och med första resp. fjärde kvartalet


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

Riket växer långsammare än normalt 2013-2014, men hur nå den regionala nivån?BNP årlig procentuell förändring

Källa: SCB samt respektive prognosinstitut


Svagt st mningsl ge i stra mellansverige konjunkturinstitutets regionala barometer

Svagt stämningsläge i Östra MellansverigeKonjunkturinstitutets regionala barometer

Källa: Konjunkturinstitutet, kvartalsdata tom första kvartalet 2013 (sammanvägda nettotal).

ÖMS= Västmanland, Södermanland, Östergötland, Örebro och Uppsala


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

Inköp av bilar tyder på försiktighet hos hushåll och företagIndex 2007=100, sex månader glidande medelvärde

Källa: Bil Sweden samt egna bearbetningar. Data tom april


Historiska samband en v gledning f r framtiden bnp rlig procentuell f r ndring

Historiska samband, en vägledning för framtiden?BNP årlig procentuell förändring

Anm: BRP_U_19(t) = -0.9 + 1.3*BNP_Riket(t) - 0.5*BNP_Riket(t-1) R2-adj=0,77Prognosåren: BNP Västmanland förklaras av genomsnittet av prognoserna för BNP Riket från RB, KI och FiD


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

Läget i VästmanlandPartnerskapsmöte Kolsva 6 maj

 • Ekonomisk tillväxt

 • Arbetsmarknad

 • Befolkning


Arbetsl sheten kvar p h g niv arbetsl sa som andel av den registrerade arbetskraften

Arbetslösheten kvar på hög nivåArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen, sex månaders glidande medelvärde, data tom mars 2012.


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

I nästan alla kommuner är arbetslösheten högre än genomsnittet för riketArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

I de flesta kommuner är arbetslösheten högre bland män än bland kvinnorArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften, procent

Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

Arbetslöshet betydligt vanligare bland de unga i arbetskraftenArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013


Ven utlandsf dda m ter st rre utmaningar arbetsl sa som andel av den registrerade arbetskraften

Även utlandsfödda möter större utmaningarArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013


Efterfr gan p arbetskraft i v stmanland sex m naders glidande medelv rde

Efterfrågan på arbetskraft i VästmanlandSex månaders glidande medelvärde

Källa: Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar, data tom mars 2013


Arbetsl sheten fortsatt h g de kommande ren andel av arbetskraften rsmedeltal

Arbetslösheten fortsatt hög de kommande årenAndel av arbetskraften, årsmedeltal

Källa: SCB utfall till och med 2012 samt respektive instituts prognoser


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

Tappet från finanskrisen återtaget 2011 men troligen planare utveckling därefterSysselsatta totalt höger skala, resp. årlig förändring olika branscher vänster skala

Källa: SCB/RAMS Sysselsatt dagbefolkning Västmanland


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

Läget i VästmanlandPartnerskapsmöte Kolsva 6 maj

 • Ekonomisk tillväxt

 • Arbetsmarknad

 • Befolkning


Befolknings kningen i l net 2012 i takt med riket v ster s driver l nets kning index 1985 100

Befolkningsökningen i länet 2012 i takt med riket. Västerås driver länets ökningIndex 1985=100

Källa: SCB samt egna beräkningar


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

Utanför Stockholms län ligger Västerås befolkningsökning på tionde platsÅrlig procentuell förändring 2011-2012

Källa: SCB samt egna beräkningar. Anm. Totalt sett låg Västerås på 25:e plats


Befolkningen koncentreras till t torterna

Befolkningen koncentreras till tätorterna

Källa: SCB samt egna beräkningar


St rsta delen av kningen 2005 2010 skedde i v ster s kommuns t torter

Största delen av ökningen 2005-2010 skedde i Västerås kommuns tätorter

Befolkningsförändring 2005-2010 fördelat efter typ av ort.

Källa: SCB samt egna beräkningar


L get i v stmanland1

Läget i Västmanland

Ekonomisk tillväxt:

 • Svagt internationellt, BNP-tillväxten i Sverige svagare än normalt

 • Svag tillväxt har även påverkat Västmanland

 • Långsam återhämtning

  Arbetsmarknad:

 • Höga arbetslöshetstal

 • Arbetslösheten i riket och i Västmanland väntas öka

  Befolkning:

 • Befolkningen ökar i olika takt i olika delar av länet

 • Ökningen i Västerås håller uppe länssiffrorna


L get i v stmanland partnerskapsm te kolsva 6 maj

Slut…

 • Extrabilder


 • Login