Läget i Västmanland
Download
1 / 32

Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj. Ekonomisk tillväxt Arbetsmarknad Befolkning. Läget i Västmanland. Ekonomisk tillväxt: Svagt internationellt, BNP-tillväxten i Sverige svagare än normalt Svag tillväxt har även påverkat Västmanland Långsam återhämtning Arbetsmarknad:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Läget i VästmanlandPartnerskapsmöte Kolsva 6 maj

 • Ekonomisk tillväxt

 • Arbetsmarknad

 • Befolkning


Läget i Västmanland

Ekonomisk tillväxt:

 • Svagt internationellt, BNP-tillväxten i Sverige svagare än normalt

 • Svag tillväxt har även påverkat Västmanland

 • Långsam återhämtning

  Arbetsmarknad:

 • Höga arbetslöshetstal

 • Arbetslösheten i riket och i Västmanland väntas öka

  Befolkning:

 • Befolkningen ökar i olika takt i olika delar av länet

 • Ökningen i Västerås håller uppe länssiffrorna


Läget i VästmanlandPartnerskapsmöte Kolsva 6 maj

 • Ekonomisk tillväxt

 • Arbetsmarknad

 • Befolkning


Negativ tillväxt i Euroområdet 2012 men gradvis normalisering framöverBNP, säsongrensade data, kvartalstillväxt, uppräknad årstakt

Källa: Riksbanken, Penningpolitisk rapport april 2013


BNP i Sverige ökar svagare än normalt, nolltillväxt fjärde kvartalet i fjolRiket, säsongrensade data, nivå och kvartalsförändring

Källa: SCB, data tom fjärde kvartalet 2012


Exporten viktig för svensk BNPSäsongrensade data, tom fjärde kvartalet

Anm. BNP= Konsumtion + Investeringar + Export – Import . Källa SCB


Mest varuexport till Europavaruexport jan-feb landfördelat, andelar procent

Källa: SCB


Inte bara verkstadsvaror…varuexport jan-feb varufördelat, andelar procent

Källa: SCB


Hårda data: spretig månadsstatistik, inhemsk ekonomi starkastIndex 2007=100, säsongrensade data

Källa: SCB samt egna bearbetningar, data till och med februari/mars. Data är logaritmerade


Uppgång (?) i barometerindikatorn tyder på minskad pessimism Genomsnitt=100

Källa: Konjunkturinstitutet, månadsdata tom april


Även inköpschefsindex föll tillbakaAnm. 50 anger gränsen för upp/nedgång

Källa: Swedbank/SILF, data tom april


Kapacitetsutnyttjandet inom industrin på låg nivå

Källor: Konjunkturinstitutet och SCB, data till och med första resp. fjärde kvartalet


Riket växer långsammare än normalt 2013-2014, men hur nå den regionala nivån?BNP årlig procentuell förändring

Källa: SCB samt respektive prognosinstitut


Svagt stämningsläge i Östra MellansverigeKonjunkturinstitutets regionala barometer

Källa: Konjunkturinstitutet, kvartalsdata tom första kvartalet 2013 (sammanvägda nettotal).

ÖMS= Västmanland, Södermanland, Östergötland, Örebro och Uppsala


Inköp av bilar tyder på försiktighet hos hushåll och företagIndex 2007=100, sex månader glidande medelvärde

Källa: Bil Sweden samt egna bearbetningar. Data tom april


Historiska samband, en vägledning för framtiden?BNP årlig procentuell förändring

Anm: BRP_U_19(t) = -0.9 + 1.3*BNP_Riket(t) - 0.5*BNP_Riket(t-1) R2-adj=0,77Prognosåren: BNP Västmanland förklaras av genomsnittet av prognoserna för BNP Riket från RB, KI och FiD


Läget i VästmanlandPartnerskapsmöte Kolsva 6 maj

 • Ekonomisk tillväxt

 • Arbetsmarknad

 • Befolkning


Arbetslösheten kvar på hög nivåArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen, sex månaders glidande medelvärde, data tom mars 2012.


I nästan alla kommuner är arbetslösheten högre än genomsnittet för riketArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013


I de flesta kommuner är arbetslösheten högre bland män än bland kvinnorArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften, procent

Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013


Arbetslöshet betydligt vanligare bland de unga i arbetskraftenArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013


Även utlandsfödda möter större utmaningarArbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften

Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013


Efterfrågan på arbetskraft i VästmanlandSex månaders glidande medelvärde

Källa: Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar, data tom mars 2013


Arbetslösheten fortsatt hög de kommande årenAndel av arbetskraften, årsmedeltal

Källa: SCB utfall till och med 2012 samt respektive instituts prognoser


Tappet från finanskrisen återtaget 2011 men troligen planare utveckling därefterSysselsatta totalt höger skala, resp. årlig förändring olika branscher vänster skala

Källa: SCB/RAMS Sysselsatt dagbefolkning Västmanland


Läget i VästmanlandPartnerskapsmöte Kolsva 6 maj

 • Ekonomisk tillväxt

 • Arbetsmarknad

 • Befolkning


Befolkningsökningen i länet 2012 i takt med riket. Västerås driver länets ökningIndex 1985=100

Källa: SCB samt egna beräkningar


Utanför Stockholms län ligger Västerås befolkningsökning på tionde platsÅrlig procentuell förändring 2011-2012

Källa: SCB samt egna beräkningar. Anm. Totalt sett låg Västerås på 25:e plats


Befolkningen koncentreras till tätorterna

Källa: SCB samt egna beräkningar


Största delen av ökningen 2005-2010 skedde i Västerås kommuns tätorter

Befolkningsförändring 2005-2010 fördelat efter typ av ort.

Källa: SCB samt egna beräkningar


Läget i Västmanland

Ekonomisk tillväxt:

 • Svagt internationellt, BNP-tillväxten i Sverige svagare än normalt

 • Svag tillväxt har även påverkat Västmanland

 • Långsam återhämtning

  Arbetsmarknad:

 • Höga arbetslöshetstal

 • Arbetslösheten i riket och i Västmanland väntas öka

  Befolkning:

 • Befolkningen ökar i olika takt i olika delar av länet

 • Ökningen i Västerås håller uppe länssiffrorna


Slut…

 • Extrabilder


ad
 • Login