Tekniikan akateemisten liitto tek ry ty markkinatoiminta
Download
1 / 12

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Työmarkkinatoiminta - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Työmarkkinatoiminta. TEK OSANA AKAVALAISIA NEUVOTTELUJÄRJESTÖJÄ. TEKin jäsenten työmarkkinaedunvalvonta toteutetaan akavalaisissa neuvottelujärjestöissä: Yksityinen sektori: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Työmarkkinatoiminta ' - josephine-taylor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tek osana akavalaisia neuvotteluj rjest j
TEK OSANA AKAVALAISIA NEUVOTTELUJÄRJESTÖJÄ

 • TEKin jäsenten työmarkkinaedunvalvonta toteutetaan akavalaisissa neuvottelujärjestöissä:

  • Yksityinen sektori: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

  • Julkinen sektori: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

 • TEKillä vahva edustus kyseisten järjestöjen päättävissä elimissä

 • TEKin palveluksessa oleva henkilöstö osallistuu laajasti kyseisten järjestöjen työmarkkinaedunvalvonnan toteuttamiseen

 • YTN:n ja JUKOn toimesta tehtävä työ on myös TEKin työtä!Edunvalvonta ty paikoilla
EDUNVALVONTA TYÖPAIKOILLA

 • TEKin jäsenten tukena työpaikoilla ovat luottamusmiehet ja YTN yritysyhdistykset

 • Julkisella sektorilla TEKillä on paikallisia yhdistyksiä jäsentensä tukena

 • Luottamusmiehinä sekä yhdistysaktiiveina toimii runsaasti TEKin jäseniä

 • TEKin asiamiehet vierailevat työpaikoilla erilaisten YTN:n ja JUKO:n nimissä pidettyjen infotilaisuuksien muodossa

 • TEKin aluetoimistot luovat paikallista läheisyyttä työpaikoilla tapahtuvaan edunvalvontaan

 • Jäsenneuvontaa työmarkkinakysymyksissä annetaan suoraan TEKin lakimiesten ja työmarkkina-asiamiesten toimesta


Paikalliset neuvottelut
PAIKALLISET NEUVOTTELUT

 • Paikallisissa neuvotteluissa neuvottelijoina ovat työpaikoilla valitut henkilöstön edustajat sekä työnantajan edustajat

 • Henkilöstön edustajina on runsaasti TEKin jäseniä

 • TEKin (+ YTN:n ja JUKOn) asiamiesten ja lakimiesten toimesta tuetaan paikallisia neuvotteluja käyviä henkilöstöedustajia tarvittavin toimenpitein

  • Neuvotteluiden henkinen tuki

  • Neuvottelutaktiikan pohtiminen

  • Lainopillisen neuvonnan antaminen

  • Tarvittaessa tuen järjestäminen neuvotteluille (julkisuus)

  • Tarvittaessa yhteys työnantajan edustajiin

 • Paikallisia neuvotteluja ovat mm.

  • yt-neuvottelut

  • neuvottelut paikallisesti jaettavan palkankorotuserän suuruudesta

  • paikallisesti sovittavat työsuhteen ehdot (esim. matka-ajan korvaaminen)


Ytn alakohtainen taustaryhm
YTN ALAKOHTAINEN TAUSTARYHMÄ

 • YTN:n hallitus nimittää työpaikkojen henkilöstöedustajista toimialakohtaiset taustaryhmät joiden perustehtävänä on tukea alalle nimettyjen neuvottelijoiden työtä

 • YTN tukee jokaista taustaryhmää liittojen palkkalistoilla olevilla asiamiehillä:

  • Alan vastaava asiamies (Pääneuvottelija)

  • Toinen neuvottelija

  • Lakituki

  • Viestintätuki

  • Sihteerituki

 • TEKin asiamiehet ovat edustettuina kaikissa YTN:n taustaryhmissä eri rooleissa

 • TEKillä tällä hetkellä veto- ja neuvotteluvastuu Suunnittelualan, Kemianteollisuuden, Metsäteollisuuden ja Rakennusteollisuuden taustaryhmistä.


Ty markkinasneuvottelut yksityinen sektori
TYÖMARKKINASNEUVOTTELUT – YKSITYINEN SEKTORI

 • YTN taustaryhmä asettaa alakohtaiset neuvottelutavoitteet

 • TEKin Yksityisen sektorin valiokunta evästää TEKin hallitusta neuvottelukierroksen tavoitteiden asettamisessa

 • TEKin hallitus evästää YTN:n hallituksen TEKin jäseniä neuvottelukierroksen tavoitteiden asettamisessa

 • YTN hallitus vahvistaa alakohtaiset ja yleiset neuvottelutavoitteet

 • Nimitetyt neuvottelijat hoitavat varsinaiset neuvottelut keskitetysti (TUPO) tai alakohtaisesti (liittokierros)

 • Taustaryhmä hyväksyy syntyneen neuvottelutuloksen vahvistettavaksi YTN:n hallitukselle.

 • Työehtosopimus syntyy YTN:n hallituksen ja työnantajajärjestön päättävän elimen hyväksynnän jälkeen

 • TEKin hallitus ja Yksityisen sektorin valiokunta seuraavat ja koordinoivat käytäviä neuvotteluja


Ty markkinaneuvottelut julkinen sektori
TYÖMARKKINANEUVOTTELUT - JULKINEN SEKTORI

 • JUKOn valtion ja kunnan neuvottelukunnat asettavat neuvottelutavoitteensa jäsenjärjestöjen tavoitteita kuultuaan vahvistettavaksi JUKOn hallituksessa

 • TEKin valtion ja kunnan sektoreiden valiokunnat evästävät TEKin hallitusta neuvottelukierroksen tavoitteiden asettamisessa

 • Nimitetyt neuvottelijat hoitavat varsinaiset neuvottelut keskitetysti (TUPO) tai alakohtaisesti (liittokierros)

 • Neuvottelukunnat hyväksyvät syntyneet neuvottelutuloksen vahvistettavaksi JUKO:n hallitukselle.

 • Työ- ja virkaehtoehtosopimus syntyy JUKO:n hallituksen ja työnantajajärjestön päättävän elimen sekä muiden neuvottelujärjestöjen hyväksynnän jälkeen

 • TEKin hallitus sekä valtion ja kunnan valiokunnat seuraavat ja koordinoivat käytäviä neuvotteluja


Kansainv linen toiminta
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

 • Euroopan insinöörijärjestö FEANI

 • Pohjoismaiset veljesliitot

  • CF, NIF, IDA, VFI

 • Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ja ammattisihteeristöt

  • ETUC European Trade Union Confederation

   • EUROCADRES The Council of European professional and managerial staff

  • EMF European Metalworkers Federation (+IMF)

  • UNI Union Network International (+ UNI-Europa, UNI P&MS)

 • Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions

 • Teollisuuden Palkansaajat TPTy markkinatoiminta osana koulutuspolitiikkaa
TYÖMARKKINATOIMINTA OSANA KOULUTUSPOLITIIKKAA

 • TEKin työmarkkinatoiminnan yhtenä perustavoitteena on vahvistaa jäsenistön mahdollisuuksia ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen

 • Jäsenten kouluttautumismahdollisuuksia pyritään parantamaan sopimustoiminnan avulla mm. työehtosopimusten liitteiksi neuvoteltavilla koulutussopimuksilla.


Viestint ja tutkimus
VIESTINTÄ JA TUTKIMUS

VIESTINTÄ

 • TEKin tiedottajat osana YTN:n tiedotusryhmää ja taustaryhmien tiedotustukina

 • Tiedottajat tekevät lobbaustyötä median työmarkkinatoimittajien suuntaan

 • Tiedottajat laativat TEKin ja YTN:n julkilausumia, lehdistötiedotteita ja järjestävät lehdistötilaisuuksia

 • TEK-lehdessä julkaistaan artikkeleja työmarkkinoiden ajankohtaisista asioista ja tilanteista

 • TEKin sähköisissä tiedotuskirjeissä ja www-sivuilla julkaistaan ajankohtaisia työmarkkinauutisia

  TUTKIMUS

 • TEKin tutkijat osana YTN:n tutkimusryhmää

 • TEKin työmarkkinatutkimuksen tulokset ovat osa YTN-Dataa, joka on keskeinen toimialakohtaisten neuvotteluiden taustamateriaali

 • TEKin tutkijat toteuttavat myös yksittäisiä, toimialakohtaisia tutkimuksia tarpeen mukaan


ad