PREMATÜRE VE ANESTEZİ - PowerPoint PPT Presentation

Premat re ve anestez
Download
1 / 52

 • 415 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PREMATÜRE VE ANESTEZİ. Doç. Dr. Leyla İyilikçi DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Prematüre Nedir?. 37 haftadan önce doğan bebeklere prematür denir Prematüre bebek 40 haftalık olasıya kadar postkonsepsiyonel yaş olarak ifade edilir. Gebelik yaşına göre prematüre tanımı.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PREMATÜRE VE ANESTEZİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Premat re ve anestez

PREMATÜRE VE ANESTEZİ

Doç. Dr. Leyla İyilikçi

DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD


Premat re nedir

Prematüre Nedir?

 • 37 haftadan önce doğan bebeklere prematür denir

 • Prematüre bebek 40 haftalık olasıya kadar postkonsepsiyonel yaş olarak ifade edilir


Gebelik ya na g re premat re tan m

Gebelik yaşına göre prematüre tanımı

 • İleri derecede prematüre 24-31 hafta

 • Orta derecede prematüre 32-35 hafta

 • Sınırda prematüre 36-37 hafta


Do um a rl na g re premat re tan m

Doğum ağırlığına göre prematüre tanımı

 • 2500 gr dan az olması: düşük doğum ağırlığı

 • 1500 gr dan az olması: çok düşük doğum ağırlığı

 • 1000 gr dan az olması: aşırı düşük doğum ağırlığı


Premat re do umun nedenleri

Prematüre doğumun nedenleri

 • Anneye ait nedenler

 • Genital nedenler

 • Bebeğe ait nedenler


Anneye ait nedenler

Anneye ait nedenler

 • 18 yaş altı-35 yaş üstü

 • Sık doğum (2 seneden az aralıklı doğum)

 • Alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı

 • Aşırı yorgunluk

 • Aşırı stres

 • Beslenmede yetersizlik


Genital nedenler

Genital nedenler

 • Uterus küçüklüğü

 • Uterus da tümör

 • Servikal yetersizlik

 • Plesanta dekolmanı

 • Plesanta previa


Bebe e ait nedenler

Bebeğe ait nedenler

 • Çoğul gebelik

 • Fetüs anomelileri


Premat r bebeklerde en s k rastlanan problemler

Prematür bebeklerde en sık rastlanan problemler

 • Solunum

 • Göz

 • Kalp

 • Sindirim sistemi

 • İşitme

 • Düzeltilmiş yaş


Solunum ile ilgili problemler

Solunum ile ilgili problemler

 • Sürfaktan azlığı

 • Beyinde solunum merkezi tam olgunlaşmamış buna bağlı APNE

 • En sık karşılaşılan problem sürfaktan azlığına bağlı RDS


G z problemleri

Göz problemleri

 • Prematüre retinopatisi (ROP)

 • ROP gözün retina adlı sinir dokusunun olgunlaşmamasından ve erken doğum nedeni ile zarar görmesinden kaynaklanır


Retinopati risk fakt rleri

Retinopati risk faktörleri

 • Yüksek konsantrasyonda oksijen insüflasyonu

 • Multipl kan tranfüzyonları

 • Yapay solunum gerektiren apne

 • Parenteral nutrisyon

 • Hipoksi

 • Hiperkapni

 • Hipokapni


Retinopati risk fakt rleri1

Retinopati risk faktörleri

 • Doğum sonrası 3 haftalık dönemde kronik akciğer hastalığını tedavi etmek için uzun süre yüksek doz steroid kullanımı ROP riskini arttırır

  [Karna P ve ark, BMC Pediatr, 2005]


Retinopati nsidans

Retinopati İnsidansı

 • 1000 gr’nın altındaki bebeklerin %70

 • 1500 gr’nın altında bebeklerin %25-35

 • Senede 500 bebek kör olmakta

 • 1994-2004 yıllarında Hacettepe Üniversitesi’nde 405 adet prematür muayene, %21.7’si ROP

  [Kocabeyoğlu S ve ark, Oftalmaloji Kongresi, 2004]


Dola m

Dolaşım

 • İntrauterin dönemde plasentadan gelen umbilikal venöz kan vena kava inferior yoluyla sağ atriuma gelir

 • Kanın 1/3’ü foramen ovaleden sol atriuma, oradan sol ventrikül yoluyla aortaya; 2/3’ü sağ ventriküle geçer

 • Vena kava superiordan gelen kanın %97-98’i sağ ventriküle geçer

 • Buradan kan pulmoner arter ve duktus arteriozus yoluyla aortaya ve sistemik dolaşıma geçer


Kalp problemleri

Kalp problemleri

 • Bebek anne karnındayken doğal olarak akciğerleri çalışmaz

 • Bu nedenle sağ kalpten akciğerlere gönderilen kan duc.art. ile sol kalbe gönderilir

 • Kalp yetmezliği ve solunum problemleri ortaya çıkar


Sindirim sistemi problemleri

Sindirim sistemi problemleri

Nekrozitan Enterokolit

Tedavi

Beslenme kesilir

Parenteral beslenme

Cerrahi tedavi


D zeltilmi ya

Düzeltilmiş Yaş

 • Bebeğin doğması gereken tarih esas alınarak hesaplanan yaştır

 • Örneğin 3 ay erken doğan bebek takvim yaşına göre 9 aylıkken (yani 6 aylıkken) oturmaya başlayabilir

 • Beslenme anne sütü ile olmalıdır. Anne sütü D vit ve demirden fakirdir


Premat re ve a lar

Prematüre ve Aşılar

 • Hepatit B: anne taşıyıcı değil ise, doğum ağırlığı 2000 gr’ da iken yapılmalıdır

 • Polio aşısı: prematür hastanede ise yapılmamalıdır (Diğer çocuklar için risk)

 • DBT: normal seyrinde yapılmalı

 • Bronkopulmoner displazi (BPD) prematür de boğmaca mutlaka yapılmalı

 • Nörolojik sekelli prematür de boğmaca aşısına dikkat!!! (nörolojik sekeli arttırıyor)

 • Grip aşısı 6 aydan sonra yapılmalıdır


Premat re apnesi

Prematüre Apnesi

 • Prematürün uyku sırasında solunumun 15-20 saniye durmasıdır

 • 35 gestasyon haftasından önce doğanlarda kalp hızı ile birlikte solunumun yavaşlaması

 • Erken doğanlar ve düşük kilo ağırlıklarda daha sık görülür


Premat re ve is

Prematüre ve Isı

 • Vücut yüzeyinin daha geniş olması

 • Cilt altı yağ dokusunun olmayışı

 • Isı üretme kapasitesinin sınırlı olması

 • Ortam ısısının düşük olması

 • Cerrahi alanın dezenfekte edilmesinde kullanılan solüsyonların soğuk olması

 • Soğuk sıvıların infüzyonu

 • Anestezi etkisiyle oluşan vazodilatasyon

 • Alkol veya eterle hastanın silinmesi

  KUVÖZ’de BAKIM ÖNEMLİ


Yenido an bebeklerde normal v cut s cakl

Yenidoğan Bebeklerde Normal Vücut Sıcaklığı


Yenido an bebekler i in n tral evre s cakl c

Yenidoğan bebekler için nötral çevre sıcaklığı (°C)


Premat re ve anestezi

Prematüre ve Anestezi

Anestezi öncesi hazırlık

 • Organ gelişimi tamamlanmamış

 • Konjenital anomeliler (Kalp Hast)

 • RDS

 • Nekrozitan Enterokolit

 • Apne ve bradikardi atakları

 • Vücut sıcaklığı önemli (Kuvöz veya radyant ile transport önemli)


Premat re ve a l k

Prematüre ve Açlık

 • Anne sütü alanlarda 4 saat

 • Mama alanlarda 6 saat

 • Damar yolu açılamıyorsa şekerli su verilerek hipoglisemi önlenmelidir


Premat re ve damar yolu

Prematüre ve Damar Yolu

 • Turnike kullanılmamalı

 • Damar yolu ve bazı ufak girişimler için EMLA (1:1 prilokain ve lidokain) kullanılabilir

  EMLA’ya bağlı komplikasyonlar

 • Purpura

 • Atopik dermatit

 • Trombositopeni

  [Neri I ve ark, Pediatr Dermatol. 2005]


Premat re ve anestezi1

Prematüre ve Anestezi

 • Monitörizasyon

  • Periferik oksijen satürasyonu

  • EKG

   (en küçük boy: yağ ve kas gelişimi yok)

  • Isı

  • İnvaziv arteriyal basınç

   (Hemodinami bozuk ve vazoaktif ilaç kullanımı)


Premat re ve anestezi2

Prematüre ve Anestezi

 • Havayolu kontrolü

 • Sıvı replasmanı

 • Isı regülasyonu


Premat re ve s v tedavisi

Prematüre ve Sıvı Tedavisi

 • 50-100 mL’lik sıvılar hazırlanmalı

 • İnfüzyon pompası

 • Sodyum yükünün üstesinden gelme yetenekleri sınırlı

 • Açlık süresine paralel olarak hipoglisemi eğilimi ve böbreklerin Na+’u yeterince tutamaması nedeniyle hiponatremi riski yüksektir

 • Bu nedenle perioperatif 1/3 ya da 1/4’lük dekstroz-NaCl karışımı içeren sıvılar tercih edilmelidir


Premat re ve anestezi3

Prematüre ve Anestezi

 • Ortalama sistolik basınç

  İlk gün 66 mmHg

  4-6 günlük 70.7 mmHg

 • Kalp Atım Hızı

  150 atım/dk


Havayolunda anatomik farkl l klar

Havayolunda Anatomik Farklılıklar

 • Dil ağız boşluğuna göre büyük

 • Nazofarinks lenfoid dokudan zengin

 • Epiglotun şekli erişkinden farklı

 • Larinks huni şeklinde

 • Konjenital anomaliler

 • Trakeanın boyu erişkine göre çok kısa

 • Sürfaktan yapımı az


Anestezi ind ksiyonunda ett kullan lacak malzemeler

Anestezi indüksiyonunda ETT kullanılacak malzemeler


Premat re ve anestezi y ntemleri

Prematüre ve Anestezi Yöntemleri

 • Genel anestezi

 • Topikal anestezi

 • Rejyonal anestezi

 • Sedasyon ve topikal anestezi


Premat re ve genel anestezi

Prematüre ve Genel Anestezi

 • Sevofluran

  Hızlı uyuma ve uyanma

  Hemodinamik etki yaratmaz

 • Halotan

  Kardiyodepresif etki sevoflurana göre fazla

  Bronkospazm ve damar yolu bulunamıyorsa tercih edilebilir


Premat r bebeklerde anestezide kullan lan ila lar

Prematür bebeklerde anestezide kullanılan ilaçlar


Genel anestezinin dezavantajlar

Genel Anestezinin Dezavantajları

 • Laringeal travma

 • Bronkospazm

 • Uyanma süresi uzun

 • BPD solunumsal komplikasyonlar


Lma kullan m

LMA kullanımı

 • >2500 gr LMA yerleştirilebilir

 • ROP de ise görüş sahasını daraltır

 • 1 nolu LMA kesilip 5-6mm LMA konnektörü ve 8 mm endotrakeal tüp konnektörü kullanılarak ventilasyon sürdürülebilir

  [Delrue V ve ark,Paediatr Anaesth,2000]


Premat re ve anestezi4

Prematüre ve Anestezi

 • MRI da spontan solunum ve sevofluran insüflasyonu ile çekimler yapılabilir

  [Sammartino M ve ark, Paediatr Anaesth 2005]


Premat re ve anestezi5

Prematüre ve Anestezi

 • Anestezi gereksinimi azalmış

 • Volatil anestezikler ve nitröz oksit sıklıkla myokardial depresyona neden olur

 • Opioid agonistleri tercih edilir

 • Uzun etkili bir kas gevşetici

 • Kontrollü ventilasyon


Premat re ve anestezi6

Prematüre ve Anestezi

 • Hemotokrit değeri <30% ise apne riski artabilir

 • Apne ve bradikardi en önemli risk faktörüdür (50 haftadan küçük prematürlerde)


Premat re ve anestezi7

Prematüre ve Anestezi

 • 50 haftadan küçük prematürler postoperatif 24 saat içinde gelişen obstrüktif ve santral apneye yatkındırlar

 • Elektif ve günübirlik işlemler 50 haftayı geçinceye kadar ertelenmelidir


Premat re ve anestezi8

Prematüre ve Anestezi

 • Eğer acil bir operasyon söz konusu ise 50 haftadan küçük bebekler 12-24 saat pulse oksimetre veya transkutanöz oksijen analizi ile sürekli monitörize edilmelidir


Premat re ve anestezi9

Prematüre ve Anestezi

 • 50-60 haftalık prematürler postanestezik derlenme ünitesinde iki saat sıkı gözetimde tutulmalıdır

 • Prematüre yoğun bakıma kuvöz ile alınmalıdırlar

 • PYB ünitelerinde sıklıkla kan tranfüzyon ihtiyacı olabilir

 • Enfeksiyonlara dikkat edilmelidir (CMV)


Premat re ve anestezi10

Prematüre ve Anestezi

 • ROP genel anestezi uygulamasında %50 N2O ve O2 sevofluran uygulanabilir

 • SpO2 %87-92 olması yeterli

 • Doğumdan sonra ilk iki haftada SpO2

  ≤ 92 olmasının ROP derecesini ve retinal cerrahi oranını azalttığı belirtilmiştir

  [Dal D ve Canbay Anestezi Dergisi,2007]


Premat re ve anestezi11

Prematüre ve Anestezi

 • ROP operasyonlarında alternatif olarak bir yöntem ketamin ile sedasyondur

  [Lyon F ve ark. Eye,2007]


Premat re ve rejyonal anestezi

Prematüre ve Rejyonal Anestezi

 • Apne riski rejyonal anestezi ile azaltılabilir

 • Rejyonal anestezi ve ketamin ile sedasyon bazı cerrahi girişimlerde alternatif olabilir

 • Kaudal anestezi en sık tercih edilen rejyonal anestezi yöntemidir


Premat re ve rejyonal anestezi1

Prematüre ve Rejyonal Anestezi

 • 145 neonata (0.53-4 kg) USG ile major abdominal cerrahi girişimlerde, epidural kateter yerleştirilmiş ve anatomik yapının USG ile saptanmasının iyi bir yöntem olacağı belirtilmiştir

  [Willschke H, Reg Anesth Pain Med. 2007]


Premat re ve topikal anestezi

Prematüre ve Topikal Anestezi

 • Topikal anestezi ve sedasyon ile komplikasyon ROP daha sık

  [Haigh PM ve ark, Br J Ophthalmol,1997]

 • ROP da %57 genel anestezi,%23 lokal anestezi,%20 lokal ve genel anestezi

  [Schulenburg ve ark, Acta Ophtalmol Scand,1995]


Premat re ve anestez

 • Venöz kanülasyon, intratekal topuktan kan alma girişimlerinde dekstroz veya sakaroz (sucrose) analjezik ve rahatlatıcı etkisi ile ağrıyı önlemektedir

  [Taddio A ve ark, Pediatrics. 2009 123(3):425-9]


Premat re ve anestezi12

Prematüre ve Anestezi

Sonuç olarak:

 • Düşük dozda anestezik ihtiyacın olduğunun bilinmesi

 • Hiperoksijenizasyondan kaçınılması

 • Hemodinamik parametrelerin stabil tutulması

 • Hipoterminin önlenmesi

 • Ventilatör ve yoğun bakım desteğinin hazırlanması

 • Transportun kuvöz veya radyant ile yapılması

 • Aileye bilgi verilmesi


 • Login