Ko ci a eutanazja
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Kościół a Eutanazja PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kościół a Eutanazja. Prezentacje wykonała ………. Uczennica kl …. Pojęcie eutanazji.

Download Presentation

Kościół a Eutanazja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kościół a Eutanazja

Prezentacje wykonała

……….

Uczennica kl…..


Pojęcie eutanazji

Na samym początku należy wyjaśnić pojęcie eutanazji. Pojęcie wywodzi się z języka greckiego i oznacza „dobrą śmierć”. My jednak rozumiemy to jako skrócenie cierpień chorego za jego własną zgodą, jednak w polskich kodeksach prawnych uznaje się to za jeden z rodzajów zabójstwa.


Eutanazja w oczach Polaków

Jak wspomniałam już wcześniej eutanazja w Polsce uznawana jest za rodzaj zabójstwa, karanego jednak w sposób łagodny. Wyrok zazwyczaj ogranicza się do kary pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. O eutanazji mówi nam artykuł 150 kodeksu karnego:

 • Art. 150. § 1. Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 • Art. 150. § 2. W wyjątkowych wypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.


A ty, pozbawiłbyś życia?


Eutanazja a Wiara

Eutanazja to ZŁO, ponieważ polega na odebraniu życia istocie ludzkiej, a więc zabójstwo. Cierpienie jest wpisane w życie każdego człowieka, stanowi cenę jaką ponosimy za grzechy. Odebranie człowiekowi życia, aby nie cierpiał jest w istocie zamachem na Boga i jego sprawiedliwość. Z perspektywy chrześcijan jest to również okazja do nawrócenia i zawierzenia Bogu, oraz przeżywania tego cierpienia razem z nim, kojenia bólów w jego obecności i miłości, a nie poprzez przedwczesne rezygnowanie z tego współistnienia.


Powiedz Panu: Ufam Tobie!


Argumenty przeciwników eutanazji

Nie zapominajmy, że są ludzie, którzy nie akceptują skracania życia ludzkiego. A więc jakich argumentów używają?

 • Nie do człowieka należy decydowanie o życiu i śmierci.

 • Podważa prawo słabszych do opieki

 • Wzbudza obawę, że ludzie chorzy poczują się bezużyteczni, niepotrzebni, niechciani.

 • Prawo do śmierci może przerodzić się w obowiązek śmierci


To Bóg decyduje o naszej śmierci.


Co mówi Pismo Święte?

Bóg w Piśmie Świętym mówi nam co sądzi na temat eutanazji:

* „Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł go zatrzymać. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci...” - Bóg decyduje o śmierci (Księga Kaznodziei Salomona)

* „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rzymian 6:23)

* O ,,dobrej śmierci” w biblijnym sensie może mówić tylko ten, kto ,,umiera w pięknej starości, sędziwy i syty dni”(Rdz 25.8 )


Święty Jan Paweł II o eutanazji

Papież Jan Paweł II w encyklice "Evangeliumvitae" stwierdza o eutanazji, że to, co mogłoby wydawać się logiczne i humanitarne, przy głębszej analizie okazuje się absurdalne i nieludzkie. Nasz polski, moralny wzór stwierdza jednoznacznie, że eutanazja jest złem i stanowi zagrożenie dla dzisiejszego świata. Oto dwa zdania Jana Pawła II na ten temat:

„Przez eutanazję w ścisłym i właściwym sensie należy rozumieć czyn lub zaniedbanie, które ze swej natury lub w intencji działającego powoduje śmierć w celu usunięcia wszelkiego cierpienia. (...) Od eutanazji należy odróżnić decyzję o rezygnacji z tak zwanej "uporczywej terapii", to znaczy z pewnych zabiegów medycznych, które przestały być adekwatne do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i dla jego rodziny. (...) Rezygnacja ze środków nadzwyczajnych i przesadnych nie jest równoznaczną z samobójstwem lub eutanazją; wyraża raczej akceptację ludzkiej kondycji w obliczu śmierci. (...)”


„Zapłatą za grzech jest śmierć”


A teraz porównanie… Zwolennicy eutanazji

 • Każdy ma prawo do wyboru czasu śmierci

 • Jeżeli ktoś z własnej woli chce umrzeć to np. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien pomóc

 • Człowiek ze swojego punktu widzenia pojawia się przypadkowo ale na zejście z tego świata powinien mieć wpływ

Czy to nie wydaje się wam absurdalne?


Eutanazja na świecie…

zielony – eutanazja jest legalna, jasnozielony – planowana legalizacja pomarańczowy – eutanazja była dawniej legalna.


Podsumowanie

 • Człowiek ma prawo do godnej śmierci, ale nie jest nią eutanazja. 

 • Godna śmierć to śmierć bez bólu, strachu, odrzucenia; to śmierć człowieka pojednanego ze sobą, bliźnimi i Bogiem.

 • Najważniejszymi wypowiedziami są Deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary „Iura et bona”, „Evangeliumvitae” oraz Katechizmie Kościoła Katolickiego.

 • Eutanazją jest czynne spowodowanie śmierci człowieka chorego lub cierpiącego.


A ty, chcesz umrzeć w jedności z Bogiem?

Czy chcesz „godnej śmierci”?


Źródła

 • pl.wikipedia.org/

 • adonai.pl

 • Pismo Święte

 • http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Jan_Pawel_II/evangelium_vitae/III.php

 • http://www.bioetyka.pl/eutanazja/


Dziękuję za uwagę! 


 • Login