Romantiken 1800 talet
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Romantiken 1800-talet PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Romantiken 1800-talet. Känslan i centrum. Reaktion mot upplysningsrörelsen Fascination för det främmande och exotiska, det förgångna och det framtida Natursvärmeri, verklighetsflykt, längtan, skönhet, mystik, drömmar

Download Presentation

Romantiken 1800-talet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Romantiken1800-talet


Känslan i centrum

 • Reaktion mot upplysningsrörelsen

 • Fascination för det främmande och exotiska, det förgångna och det framtida

 • Natursvärmeri, verklighetsflykt, längtan, skönhet, mystik, drömmar

 • Den romantiska författaren = ett gudabenådat geni (enligt honom/henne själv i alla fall…)!

 • Avstånd från normer  tänk fritt!

 • Romantiska tendenser redan under upplysningen  förromantisk epok: ca 1750-1790  romantiken: ~ 1790 till ~ 1860 

 • 1830: stora förändringar inom litteraturen: litteraturen: en massvara för en växande publik

 • Ex: Goethe, Friedrich, Stagnelius, Tegnér, Poe, Shelley och Wollstonecraft Shelley m.fl.


”Poesins genius måste befria sig själv hos en man. Den mognar inte genom lagar och föreskrifter utan genom sin egen känslighet och vaksamhet!”

- John Keats


Reaktion!

 • Reaktion mot upplysningsfilosofins tro på vetenskap och förnuft

 • Reaktion mot industrialiseringen  avsky mot de ”själlösa” fabrikslandskapen

 • Världen är otrygg och föränderlig, det visade ju franska revolutionen!

 • Heja frihetskampen!

 • Aj aj aj för maktmissbruk!

 • Nationalism!  Nationalromantik = en inställning där man månar om den nationella kulturtraditionen, för att ha denna som en utgångspunkt för nyskapande


Själen, drömmarna, naturen!

 • Det är i sällskap med bergen, skogen, stormvindarna och forsen som människan kan uppleva det fullkomliga livet!

 • ”Jaget” och själen!  ”Vem är jag?”

 • ”Landskapet är ett själstillstånd!” och ”Naturen är det som ryms inom oss!”

 • Konsten och litteraturen: en inre splittring


Vad ”säger” bilderna?


Vilka känslor väcks?


Vilka stämningar förmedlas?


Vilka miljöer skildras?


 • Login