Romantiken 1800 talet
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Romantiken 1800-talet PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Romantiken 1800-talet. Känslan i centrum. Reaktion mot upplysningsrörelsen Fascination för det främmande och exotiska, det förgångna och det framtida Natursvärmeri, verklighetsflykt, längtan, skönhet, mystik, drömmar

Download Presentation

Romantiken 1800-talet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Romantiken 1800 talet

Romantiken1800-talet


K nslan i centrum

Känslan i centrum

 • Reaktion mot upplysningsrörelsen

 • Fascination för det främmande och exotiska, det förgångna och det framtida

 • Natursvärmeri, verklighetsflykt, längtan, skönhet, mystik, drömmar

 • Den romantiska författaren = ett gudabenådat geni (enligt honom/henne själv i alla fall…)!

 • Avstånd från normer  tänk fritt!

 • Romantiska tendenser redan under upplysningen  förromantisk epok: ca 1750-1790  romantiken: ~ 1790 till ~ 1860 

 • 1830: stora förändringar inom litteraturen: litteraturen: en massvara för en växande publik

 • Ex: Goethe, Friedrich, Stagnelius, Tegnér, Poe, Shelley och Wollstonecraft Shelley m.fl.


Romantiken 1800 talet

”Poesins genius måste befria sig själv hos en man. Den mognar inte genom lagar och föreskrifter utan genom sin egen känslighet och vaksamhet!”

- John Keats


Reaktion

Reaktion!

 • Reaktion mot upplysningsfilosofins tro på vetenskap och förnuft

 • Reaktion mot industrialiseringen  avsky mot de ”själlösa” fabrikslandskapen

 • Världen är otrygg och föränderlig, det visade ju franska revolutionen!

 • Heja frihetskampen!

 • Aj aj aj för maktmissbruk!

 • Nationalism!  Nationalromantik = en inställning där man månar om den nationella kulturtraditionen, för att ha denna som en utgångspunkt för nyskapande


Sj len dr mmarna naturen

Själen, drömmarna, naturen!

 • Det är i sällskap med bergen, skogen, stormvindarna och forsen som människan kan uppleva det fullkomliga livet!

 • ”Jaget” och själen!  ”Vem är jag?”

 • ”Landskapet är ett själstillstånd!” och ”Naturen är det som ryms inom oss!”

 • Konsten och litteraturen: en inre splittring


Romantiken 1800 talet

Vad ”säger” bilderna?


Romantiken 1800 talet

Vilka känslor väcks?


Romantiken 1800 talet

Vilka stämningar förmedlas?


Romantiken 1800 talet

Vilka miljöer skildras?


 • Login