Komplexn starostlivos o deti s adhd poruchami spr vania
Download
1 / 17

Komplexná starostlivosť o deti s ADHD/ poruchami správania - PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on

Komplexná starostlivosť o deti s ADHD/ poruchami správania. Mgr. Ondrej Maťko Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste. ADHD/PS ČO TO JE?. Tak to už, hádam, vieme . Dôsledky symptómov. Nepozornosť  depresivita, úzkostnosť

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Komplexná starostlivosť o deti s ADHD/ poruchami správania' - jonathan-dante


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Komplexn starostlivos o deti s adhd poruchami spr vania

Komplexná starostlivosť o deti s ADHD/ poruchami správania

Mgr. Ondrej Maťko

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste


Adhd ps o to je
ADHD/PS ČO TO JE? správania

 • Tak to už, hádam, vieme 


D sledky sympt mov
Dôsledky symptómov správania

Nepozornosť  depresivita, úzkostnosť

Hyperaktivita a impulzivita  agresivita a poruchy správania


Rodina s die a om s adhd ps
Rodina s dieťaťom s ADHD/PS správania

 • Nedostatok alebo „pretlak“ informácií,dezorientácia

 • Narušenie vzťahu rodičov s dieťaťom

 • Emocionálna náročnosť(rod. zlyhania, hnev na dieťa, bezmocnosť)

 • Školská neúspešnosť – „vizitka“ rodiča

 • Narušenie vzťahov s širšou rodinou

 • Manželské konflikty kvôli výchove


Potreby rodiny s die a om s adhd ps
Potreby rodiny s dieťaťom s ADHD/PS správania

Dostatok informácií, odb. poradenstvo

Kompenzácia deficitov dieťaťa

Akceptovanie dieťaťa s jeho poruchou širším okolím, komunitou, rodinou, školou

Podpora

Rozvoj rodičovských zručností

Partnerské poradenstvo


U ite s die a om s adhd ps
Učiteľ s dieťaťom s ADHD/PS správania

Nedostatok informácií, dezorientácia

Narušenie vzťahu učiteľa s dieťaťom

Školská neúspešnosť – „vizitka“ učiteľa

Emocionálna náročnosť(pedag.zlyhania, hnev na dieťa, rodičov, bezmocnosť)

Narušenie vzťahov s rodičmi, kolegami


Potreby u ite a s die a om s adhd ps
Potreby učiteľa s dieťaťom s ADHD/PS správania

Dostatok informácií, odb. poradenstvo o možn.kompenzácie deficitov dieťaťa

Akceptovanie dieťaťa s jeho poruchou aj rodinou,

Ocenenie učiteľa kolegami, rodičmi, podpora

Rozvoj špecifických pedagog. zručností

Osobnostný rozvoj, schopnosť zvládať silné emócie


Multidisciplin rny model pr ce s de mi s adhd ps
Multidisciplinárny model práce s deťmi s ADHD/PS správania

 • priama práca s dieťaťom s ADHD.

  diagnostika, poradenstvo a terapia – pedagóg, rodič, psychiater, neurológ, psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, sociálny pedagóg.


Multidisciplin rny model pr ce s adhd ps
Multidisciplinárny model práce s ADHD/PS správania

 • práca s rodinou

 • A – preventívne intervencie (napr. prevencia manželských konfliktov, edukácia širšej rodiny a podobne)

 • B – poradenské intervencie (napr. odporúčania pre zvládanie náročných situácií, spôsob vzdelávania doma, spôsoby organizácie voľného času a pod.)

 • C – terapeutické intervencie (napr. riešenie vzniknutých a nahromadených problémov súvisiacich s diagnózou dieťaťa alebo podporujúcich a udržujúcich jej symptómy, tréning rodičovských, zručností).

  VYTRÉNOVANÍ PROFESIONÁLI !!!


Multidisciplin rny model pr ce s adhd ps1
Multidisciplinárny model práce s ADHD/PS správania

 • práca v školskom prostredí

 • A – preventívne intervencie (napr. prevencia soc.-patologických javov v triede/šikanovanie/, edukácia učiteľského zboru /ochrana osobných údajov?!/ )

 • B – poradenské intervencie (napr. odporúčania pre zvládanie náročných situácií, funkčné spôsoby vzdelávania, spôsoby organizácie vyučovania, a pod.)

 • C – terapeutické intervencie (napr. riešenie vzniknutých a nahromadených problémov súvisiacich s diagnózou dieťaťa alebo podporujúcich a udržujúcich jej symptómy /socioterapia/, tréning špecifických pedagogických zručností).

  VYTRÉNOVANÍ PROFESIONÁLI !!!


CPPPaP (Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), CŠPP(Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva)

 • Diagnostika O

 • Poradenstvo o

 • Terapia X

  NÁSTROJ – INTEGROVANÉ vzdelávanie


Terapia adhd ps
TERAPIA ADHD/PS prevencie), CŠPP(Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva)

Práca so sociálnym vylúčením (dieťaťa aj rodiny):

integrácia,

práca s triedou (akceptácia poruchy, vyvodzovanie dôsledkov, DOHODY)

Podporná skupina pre rodičov, podpora,tréning rodičovských zručností,asertivita,Videotréning,

Práca na úrovni komunity ??? Sci-fi 


Matematick okienko no 1
MATEMATICKÉ OKIENKO NO° 1 prevencie), CŠPP(Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva)

11 r. chlapec s F 90.1

1 psychológ (dg, poradenstvo, s troškou šťastia aj terapia – intervencie najmä k dieťaťu, menej k rodičom)

1 špeciálny pedagóg (dg, poradenstvo, s troškou šťastia aj terapia – intervencie najmä k dieťaťu, menej k rodičom)

1 psychiater (dg, poradenstvo, s troškou šťastia aj terapia – intervencie najmä k dieťaťu, menej k rodičom)

1 neurológ – súčasť diagnostiky

1 psychológ(iný – etika) – párové poradenstvo rodičom


Matematick okienko no 2
MATEMATICKÉ OKIENKO NO° 2 prevencie), CŠPP(Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva)

1 sociálny pracovník – ÚPSVaR – (kolízny opatrovník, kurátor) poradenstvo smerujúce k rodičom, soc. diagnostika – riešenie problémového správania dieťaťa

A to ešte stále nie sme v škole


Matematick okienko no 3
MATEMATICKÉ OKIENKO NO° 3 prevencie), CŠPP(Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva)

1 sociálny pedagóg +1 psychológ(môže byť ten istý) – intervencie v školskej triede

1 školský špeciálny pedagóg pracujúci v škole s dieťaťom

CELÝ PEDAGOGICKÝ ZBOR obzvlášť učitelia prichádzajúci do častého kontaktu s dieťaťom


Ko ko ste nar tali ud
Koľko ste narátali ľudí ? prevencie), CŠPP(Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva)

Bez pedagogického zboru a iných komplikácií

8 ľudí, ktorých práca priamo závisí od ostatných členov tímu

+RODIČIA


Rie enia
RIEŠENIA ??? prevencie), CŠPP(Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva)

KONEKTIVITA – podmienka spolupráce

SPOLUPRÁCA - všetci vieme, že to treba, prečo to nerobiť?

Stretnutia odborníkov na lokálnej úrovni, úrovni komunity…

Partnerstvo, trpezlivosť, veľkorysosť, láskavosť


ad