Kirjandusvoolude ja perioodide üldiseloomustus - PowerPoint PPT Presentation

Kirjandusvoolude ja perioodide ldiseloomustus
Download
1 / 35

 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kirjandusvoolude ja perioodide üldiseloomustus. Tiiu Kruus. Antiik. 8.saj.eKr – 476 maj Üh. ord: Kreeka- Rooma orjanduslik ühiskond Filosoofia, kunsti, teatri, kirjanduse, teaduse areng. Ajastu kirjandusest. Homerose eeposed “Ilias” ja “Odüsseia” Aristoteles “Luulekunst” Anakreon

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kirjandusvoolude ja perioodide üldiseloomustus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kirjandusvoolude ja perioodide ldiseloomustus

Kirjandusvoolude ja perioodide üldiseloomustus

Tiiu Kruus


Antiik

Antiik

 • 8.saj.eKr – 476 maj

 • Üh. ord: Kreeka- Rooma orjanduslik ühiskond

 • Filosoofia, kunsti, teatri, kirjanduse, teaduse areng


Ajastu kirjandusest

Ajastu kirjandusest

 • Homerose eeposed

  “Ilias” ja “Odüsseia”

 • Aristoteles

  “Luulekunst”

 • Anakreon

 • Sappho

 • Sophokles


Filosoofe

Filosoofe

 • Sokrates (470-399 eKr)

 • Ateena filosoofiakoolkonna isa

 • Ei ole enda publikatsioone, vaid tema vaated on fikseeritud teiste tema õpilaste, eriti Platoni, töödes

 • Kõige tuntumad on Platoni varased tööd

 • Eesti keeles on avaldatud valik Platoni töid (2003), mis edastavad Sokratese vaateid


Kirjandusvoolude ja perioodide ldiseloomustus

 • Huvi inimese olemuse vastu

 • Gnothi seauton – Nosce te ipsum – Tunne iseennast

 • “Ma tean, et ma midagi ei tea” -- kahtlemine ja hoolikas küsitlus ning dialoog kui tõe ja teadmise hankimise meetodid

 • Mis on õiglus? Kui me teaksime, mis on õiglus, siis me käituksime kindlasti õiglaselt


Aristoteles 384 322 ekr

Aristoteles (384-322 eKr)

 • Platoni õpilane ja Aleksander Suure õpetaja

 • Ilmselt suurima haardega õpetlane läbi aegade

 • Lõi paljude teaduste alged ja mõisted, mis vähemalt osaliselt kehtivad tänapäevalgi

 • Kogu Lääne filosoofia ajalugu tavatsetakse mõnikord vaadelda kui kommentaare Platoni ja Aristotelese vaadetele

 • Eesti keeles on vähe ilmunud, kuid internetis on inglise keeles saadaval enamik töid, vt http://classics.mit.edu


M rks nad

Märksõnad

 • Inimene on jumalik olevus, st kirjutada võib kõigest

 • “Tunne iseennast” – tuleb mõista, kui vähe me teglikult teame, siis alles jõuame õigete teadmisteni.

 • Vana- Kreekas toimus mõtterevolutsioon: universumi keskpunkti asetati  INIMENE, mitte jumal.

 • Kreeklased lõid jumalad oma näo järgi, selleni pole inimmõte enne küündinud.


Kirjandusvoolude ja perioodide ldiseloomustus

Keskaeg

5.-15.sajand

Varasemat keskaega iseloomustab

rahvaste ränne,

riikide kujunemine ja kangelaseeposte loomine

Hiljem muutus tähtsaks usk ja kiriku mõju

Jumal on harmoonia ja inimese eesmärk on hinge täiustamine

Inimene on jumala ja kiriku mõju ning

kaitse all


Keskaeg 5 15 saj

Keskaeg 5-15.saj.

 • Lääne-Rooma keisririigi langus

 • Suur rahvasteränne

 • Linnade ja riikide, rahvuste ja rahvuskirjanduse teke

 • Kloostrid kujunesid kultuurikeskusteks


Kirjandusvoolude ja perioodide ldiseloomustus

Kirjandus keskajal

Kloostrikirjandus: ladinakeelne, pühakute elulood

Rüütlikirjandus: “Tristan ja Isolde”

Linnakirjandus

Allegooriline romaan


Kirjandusest

Kirjandusest

 • Vaimulikud laulud ja luuletused

 • Pühakute elulood

 • Romantilised kangelaseeposed

 • Tõlgiti antiikkirjandust

 • Rüütlikirjandus


Filosoofe1

Filosoofe

 • Aquino Thomas:

 • Mõistus ja usk peavad olema eristatud, meie mõistusesse jõuab see, mida oleme meeltega tunnetanud


M rks nad1

Märksõnad

 • Inimene on patune olend, keda ootab hukatus või kui ta on puhas, siis taevalik õndsus

 • Üleminek feodalismile


Kirjandusvoolude ja perioodide ldiseloomustus

Renessanss

e h k t a a s s ü n d

14.-16. sajand

Humanism

Toetuti antiigile

Algas Itaalias

Harmooniline inimene

Kunstis: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffael

Elurõõm ja vabameelsus


Renessanss 14 16 saj

Renessanss 14. – 16. saj

 • Kodanluse ja proletariaadi tekkimine linnades

 • Maadeavastamine

 • Teaduste ja kunstide õitseng

 • Trükikunsti areng


Tr kikunsti leiutamine

Trükikunsti leiutamine

Johan Gutenberg

Gutenbergi Piibel (1452-1455)


Kirjandusvoolude ja perioodide ldiseloomustus

Itaalia renessanss

Dante Alighieri (1265-1321) “Jumalik komöödia”

Petrarca

(1304-1374)

sonetid

Giovanni Boccaccio (1313-1375) “Dekameron”


Kirjandusest1

Kirjandusest

 • Uus inimesekäsitlus:

 • Inimene on põhiolemuselt hea

 • Ideaaliks maapealne õnn, harmooniline isiksus


Kirjandusvoolude ja perioodide ldiseloomustus

Inglise renessansi esindaja William Shakespeare

(1565-1616)

“Hamlet”“Othello” “Macbeth”

“Kuningas Lear” “Romeo ja Julia”

“Suveöö unenägu”

Hispaania kirjanik Miguelde Cervantes Saavedra (1547-1616)

“Teravmeelne hidalgo don Quijote la Manchast”


Filosoofia

Filosoofia

Inimene kui kõigi asjade mõõt ja maailma keskpunkt

Päritolu asemel isiksuseomadused ja haritus

Seisulik ühiskond => sotsiaalne mobiilsus


Uus inimesek sitlus

Uus inimesekäsitlus

Jumal ütleb Aadamale:

“Ma olen asetanud su maailma, nii saad näha paremini, mis see on. Ma pole sind loonud ei taevaliseks ega maiseks, ei surevaks ega surematuks olendiks – nii võid sa

ise saada oma piiride kujundajaks.”

Pico della Mirandola


M rks nad2

Märksõnad

 • Me peame eriti tähele panema seda jõudu ja kestvat mõju, mis on olnud mõningatel leiutistel. Ja siin on põhjust rõhutada eelkõige kolme:

  • trükikunst,

  • püssirohi ja

  • kompass.

 • Need kolm on muutnud

 • maailma väljanägemist

 • ja olukorda.”

 • Francis Bacon(1620)


  Barokk klassitsism 17 saj

  Barokk/klassitsism 17.saj

  • Barokk Hispaanias, Itaalias

  • Klassitsism Prantsusmaal, Inglismaal

  • Renessanslik lihtsus asendus kontrastsete vormidega

  • Teatraalsus, tundepaisutus, reeglipärasus


  Kirjandusvoolude ja perioodide ldiseloomustus

  Klassitsism

  17. sajand

  Maailmatunnetuse aluseks on mõistus

  Tunded ja kired tuleb tahtele allutada

  Descartes:”Mõtlen, järelikult olen”

  Boileau “Luulekunst”: kõrged žanrid-tragöödia, ood; madalad žanrid - novell, romaan. Tragöödia on 5-vaatuseline, kasvatuslik, luulevormis teos, mis arvestab kolmeühtsusnõuet


  Kirjandusest2

  kirjandusest

  • Moliere, Racine, Corneille, Lope de Vega

  • Selgus, lihtsus, vormitäius, reeglid, kord (klassitsism)

  • Mängulisus, mitmemõttelisus (barokk)


  Filosoofia1

  filosoofia

  • Descartes “Cogito ergo sum”

  • Ratsionalism

  • Loodus jaguneb vaimseks ja materiaalseks tegelikkuseks

  • Mõtlemine toimub inimese hinges, mis on kehast sõltumatu

  • Midagi ei tohi tõeks pidada enne, kui pole selge, et see on tõsi.


  Tunnuslaused

  tunnuslaused

  • Carpe diem

  • Memento mori


  Kirjandusvoolude ja perioodide ldiseloomustus

  valgustus

  18. sajand

  Inimestele tuleb anda teadmisi, et muuta maailma harmoonilisemaks

  Usk inimese võimetesse

  Inimesed peaksid olema võrdsed, vabad

  Ühiskonda valitsegu valgustatud monarh

  Kirjandusteoste tegelased on valgustusideede kandjad


  Valgustus 18 saj

  Valgustus 18.saj.

  • Mõistuse ülistus

  • Teaduste ja kultuuri õitseng

  • Usk progressi


  Kirjandus

  Kirjandus

  • Goethe

  • Swift

  • Defoe

  • Mõistust rakendades on võimalik õnnelikuks saada


  Kirjandusvoolude ja perioodide ldiseloomustus

  Jonathan Swift (1667-1745)

  Filosoofilis- allegooriline, satiiriline romaan “Gulliveri reisid”

  Daniel Defoe(1661- 1731)

  “Robison Crusoe”


  Kirjandusvoolude ja perioodide ldiseloomustus

  Voltaire (1695-1778)

  Filosoof, ajaloolane, füüsik, jurist, kirjanik

  Zadig”, “Candide”, Kohtlane”, “Mikromegas”

  Rousseau (1712-1778)

  Filosoof, kirjanik, pedagoog, helilooja

  Rohkem tundeid, südant

  “Julie ehk uus Heloise”, “Pihtimused”

  “Emilé ehk kasvatusest”


  Jean jacques rousseau 1712 1778

  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

  • Peateos “Du contrat social” (Ühiskondlikust lepingust), 1762. Olemas ka eesti keeles, 1999.

  • “Inimhinges ei ole kaasasündinud pahelisust”

  • “Inimene on sündinud vabana ja ometi on ta kõikjal ahelais”

  • “Vabadus, võrdsus, vendlus”


  M rks nad3

  Märksõnad

  • Tagasi looduse juurde

  • Eemale tsivilisatsioonist!

  • Loodus on hea, nii muutub ka inimene paremaks

  • “Sapere aude” – Söanda olla tark

   (Immanuel Kant)


  Immanuel kant 1724 1804

  Immanuel Kant (1724-1804)

  • Elas ja töötas praktiliselt kogu oma elu Königsbergis

  • Lõi gigantse filosoofilise süsteemi, peateoseks ilmselt “Puhta mõistuse kriitika”

  • Hüpoteetilised ja kategoorilised imperatiivid


 • Login