kuulamine
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuulamine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kuulamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Kuulamine. 16.04.2011. milline kuulaja te olete ?. Küsimused asuvad IVA- s aega 5 minutit. tulemus. loe kokku ringitatud väited ja korruta tulemus neljaga 0-16 % - olete väga hea kuulaja 17-35% - enamasti päris hea kuulaja 36-55 % - vahetevahel on raskusi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kuulamine' - johnda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuulamine

Kuulamine

16.04.2011

milline kuulaja te olete
millinekuulajateolete?

Küsimusedasuvad IVA-saega 5 minutit

tulemus
tulemus
 • loekokkuringitatudväitedjakorrutatulemusneljaga
 • 0-16 % - oletevägaheakuulaja
 • 17-35% - enamastipärisheakuulaja
 • 36-55 % - vahetevahel on raskusi
 • 56-100% - ees on suurtöörõõmenda

kuulamisoskusearendamisel

kokkuv te
kokkuvõte
 • Kuidasneileväidetelevastamineiseloomustabvastajakuulamisoskust?
 • Mida on kergemteha, kaskuulatavõirääkida?
 • Millisedtegevusedtavaliselthäirivadinimesi, kuinadtahavadrääkida?
 • Milline peaks olemakuulajakehakeel, et võimalikultvähehäiridateiselmõtete

edastamist?

mis aitab kuulata
misaitabkuulata?
 • tähelepanu
 • sõnatusuhtlemineekehakeel
 • vaiknekuulamine
 • empaatilinekuulamine
 • peegeldavkuulamine
 • mälu
ignoreerimine
ignoreerimine
 • barjääriloomine
 • hinnanguandmine
 • rääkijaprobleemimitteväärtustamine
 • omaprobleemidegategelemine

NB! kuulamistõketerakendamine!

k simine
küsimine
 • suletudküsimusedesitatudküsimuseitoetateemaarendust
 • avatudküsimusedküsimuspuudutablähedaltantudinfot
 • suunatudküsimus

kaheeelnevavahepealne

soodustamine
soodustamine

kuulajasõnalinevõimittesõnalinekäitumine:

ukseavaja - huviülesnäitamine

kaja - öelduülekordamine

julgustaja – huvi, toetuseülesnäitamine

ootaja – vaikushetkeväljakannatamine

mbers nastamine
ümbersõnastamine

aktiivnetagasisideandminerääkijale:

 • sisuümbersõnastamine
 • tunnete, seisundiümbersõnastamine
 • kokkuvõttevümbersõnastamine
mbers nastamine1
ümbersõnastamine

jätabrääkijaletäpsustamisevõimaluse:

Kui ma Sinustõigestiarusain, siis …

Te arvatesiis, et …

Mullenäib, et tetunnete …

Sinuhääletoonpeegeldab, et …

ad