Kuulamine - PowerPoint PPT Presentation

Kuulamine
Download
1 / 12

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kuulamine. 16.04.2011. milline kuulaja te olete ?. Küsimused asuvad IVA- s aega 5 minutit. tulemus. loe kokku ringitatud väited ja korruta tulemus neljaga 0-16 % - olete väga hea kuulaja 17-35% - enamasti päris hea kuulaja 36-55 % - vahetevahel on raskusi

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kuulamine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kuulamine

Kuulamine

16.04.2011


Milline kuulaja te olete

millinekuulajateolete?

Küsimusedasuvad IVA-saega 5 minutit


Tulemus

tulemus

 • loekokkuringitatudväitedjakorrutatulemusneljaga

 • 0-16 % - oletevägaheakuulaja

 • 17-35% - enamastipärisheakuulaja

 • 36-55 % - vahetevahel on raskusi

 • 56-100% - ees on suurtöörõõmenda

  kuulamisoskusearendamisel


Kokkuv te

kokkuvõte

 • Kuidasneileväidetelevastamineiseloomustabvastajakuulamisoskust?

 • Mida on kergemteha, kaskuulatavõirääkida?

 • Millisedtegevusedtavaliselthäirivadinimesi, kuinadtahavadrääkida?

 • Milline peaks olemakuulajakehakeel, et võimalikultvähehäiridateiselmõtete

  edastamist?


Mis aitab kuulata

misaitabkuulata?

 • tähelepanu

 • sõnatusuhtlemineekehakeel

 • vaiknekuulamine

 • empaatilinekuulamine

 • peegeldavkuulamine

 • mälu


Kuulamstehnikad

kuulamstehnikad


Ignoreerimine

ignoreerimine

 • barjääriloomine

 • hinnanguandmine

 • rääkijaprobleemimitteväärtustamine

 • omaprobleemidegategelemine

  NB! kuulamistõketerakendamine!


K simine

küsimine

 • suletudküsimusedesitatudküsimuseitoetateemaarendust

 • avatudküsimusedküsimuspuudutablähedaltantudinfot

 • suunatudküsimus

  kaheeelnevavahepealne


Soodustamine

soodustamine

kuulajasõnalinevõimittesõnalinekäitumine:

ukseavaja - huviülesnäitamine

kaja - öelduülekordamine

julgustaja – huvi, toetuseülesnäitamine

ootaja – vaikushetkeväljakannatamine


Mbers nastamine

ümbersõnastamine

aktiivnetagasisideandminerääkijale:

 • sisuümbersõnastamine

 • tunnete, seisundiümbersõnastamine

 • kokkuvõttevümbersõnastamine


Mbers nastamine1

ümbersõnastamine

jätabrääkijaletäpsustamisevõimaluse:

Kui ma Sinustõigestiarusain, siis …

Te arvatesiis, et …

Mullenäib, et tetunnete …

Sinuhääletoonpeegeldab, et …


Kuulamine

Haide Antson 22.01.2007


 • Login