DEMOCRIT
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

DEMOCRIT PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

DEMOCRIT. Demòcrit ( filòsof grec, 470 -370 a. C.) en el seu afany de comprendre la natura es va proposar tres reptes: Què hi ha molt lluny de nosaltres. Què hi ha molt endins de nosaltres. Que podem fer per mesurar el que ens envolta. TEORIA ATÒMICA DE DEMOCRIT.

Download Presentation

DEMOCRIT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DEMOCRIT

  • Demòcrit ( filòsof grec, 470 -370 a. C.) en el seu afany de comprendre la natura es va proposar tres reptes:

  • Què hi ha molt lluny de nosaltres.

  • Què hi ha molt endins de nosaltres.

  • Que podem fer per mesurar el que ens envolta.

TEORIA ATÒMICA DE DEMOCRIT

  • La matèria no es pot dividir indefinidament i en el límit, la matèria està feta de partícules molt petites, dures i impenetrables que va anomenar “àtom”.

  • El significat de la paraula àtom és “indivisible”

La teoria atòmica de Demòcrit, és una teoria filosòfica, no és una teoria científica.


TEORIA ATÒMICA

Actualment se sap que la matèria esta formada per àtoms. Des de fa més de 150 anys està demostrada la seva existència i per tant la teoria atòmica actual és una teoria científica i no una teoria filosòfica com era la de Demòcrit.

Estructura de l’àtom

Els àtoms estan formats per:

Un nucli on hi ha unes partícules més petites anomenades protons i neutrons.

Una escorça on hi ha els electrons.

Electrons: partícules gairebé sense massa i de càrrega elèctrica negativa

Els protons: partícules màssiques amb càrrega elèctrica positiva

Els neutrons: partícules màssiques sense càrrega elèctrica


Escorça: els electrons es mouen entorn del nucli a gran velocitat

El nucli:El formen els protons i els neutrons. És on hi ha la massa del àtom


Els àtoms són elèctricament neutres:

Hi ha tants protons (+) com electrons (-)

9


Enllaç químic: L’enllaç químic és la unió entre àtoms que es produeix gràcies a les atraccions que existeixen entre els àtoms.

Molècules: Quan un grup d’àtoms s’uneixen, es fusionen formant una partícula més gran, diem que s’ha format una molècula.

N

H

H

H

Molècula d’amoniac

NH3

Molècula de Clorur

d’hidrogen

H Cl

Molècula de Brom

Br2


Els àtoms que formen una molècula estan fortament units, les forces entre aquests àtoms són molt grans i és difícil trencar una molècula.

Entre les molècules també es fan forces però aquestes són més dèbils. En la imatge podem veure com dues molècules d’aigua,H2O, es fan forces entre elles.


Les substàncies poden ser:

Elements

Compostos

Elements: Els àtoms que formen els elements són tots del mateix tipus (mateix nombre de protons al nucli

Compostos: Els compostos estan formats per la unió de dos o més àtoms de diferent tipus.

Element

Compost


Compost o element?

Sòlid, líquid o gas?

Substància atòmica o molecular

38


Quin estat d’agregació presenta la següent imatge?

És un element o un compost?

Substància atòmica o molecular?

17


El ferro està format per àtoms de ferro estructurats en una xarxa atòmica cristal·lina


Quan les molècules d’aigua tenen una temperatura alta i porten molta velocitat l’aigua es presenta en forma de gas. Si la temperatura és més baixa les forces entre les molècules uneix les molècules i forma els estats líquid i sòlid


Escriu la fórmula d’aquesta molècula

Carboni C

Hidrogen H

Compost o element?

32


Escriu la fórmula d’aquesta molècula

Compost o element?

Carboni

Hidrogen

33


Escriu la fórmula d’aquesta molècula

Carboni

Hidrogen

34


Carboni

Hidrogen

Escriu la fórmula d’aquesta molècula

36


De quina substància es tracta?

Sòlid, líquid o gas?

Substància atòmica o molecular?

40


Compost o element?

Sòlid, líquid o gas?

37


Compost o element?

Sòlid, líquid o gas?

39


TAULA PERIÒDICA

El número que hi ha en cada casella indica el nombre de protons que l’element té al nucli


  • Login