Download

Wlasna firma krok po kroku


Advertisement
Download Presentation
Comments
johana
From:
|  
(4269) |   (0) |   (0)
Views: 31 | Added: 02-06-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:

Wlasna firma krok po kroku

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Wlasna firma krok po kroku

2. Podstawowe akty prawne dotyczace ewidencji dzialalnosci gospodarczej

3. Ustawy Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. nr 155 poz. 1095; ost. zm. Dz.U. z 2010r. nr 107 poz. 679) dalej: sdg Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzialalnosci gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz. 1178; ost. zm. Dz.U. z 2009r. nr 18 poz. 97) dalej; pdg Ustawa z dnia dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z p?zn. zm.) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. zostaly znowelizowane przepisy ustawy o statystyce publicznej w czesci dotyczacej prowadzenia krajowego rejestru urzedowego podmiot?w gospodarki narodowej REGON.

4. Rozporzadzenia Rozporzadzenie Rady Ministr?w z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej (Dz.U. nr 50 poz.399) Rozporzadzenie Rady Ministr?w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKD) (Dz.U. nr 251 poz. 1885; ost. zm. Dz.U. z 2009r. nr 59 poz. 489)

5. Zmiany akt?w prawnych Z dniem 31 marca 2009 r. zaczely obowiazywac przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej oraz o zmianie niekt?rych innych ustaw (Dz. U. 2009 r. Nr 18, poz. 97), kt?re wprowadzaja w zycie zasade ?jednego okienka? w zakresie rejestracji dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez przedsiebiorc?w na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Zmiany akt?w prawnych Nowe przepisy pozostawily obowiazek posiadania numeru REGON, czyli rejestracji w Urzedzie Statystycznym. Nowelizacja z dnia 19 grudnia 2008 r. zniosla wym?g poslugiwania sie przez podmioty podlegajace obowiazkowi wpisu do rejestru REGON w kontaktach urzedowych i zwiazanych z obrotem gospodarczym zaswiadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON oraz podawanie tego numeru w pieczeciach firmowych oraz drukach urzedowych (uchylenie ust. 3 w art. 43).

7. Zakres obowiazywania Ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakonczenie dzialalnosci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organ?w administracji publicznej w tym zakresie. Przepis?w ustawy nie stosuje sie do dzialalnosci wytw?rczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierzat, ogrodnictwa, warzywnictwa, lesnictwa i rybactwa sr?dladowego, a takze wynajmowania przez rolnik?w pokoi, sprzedazy posilk?w domowych swiadczenia w gospodarstwach rolnych innych uslug zwiazanych z pobytem turyst?w. (art. 3 ustawy o sdg)

8. Podmioty gospodarki narodowej sa zobowiazane do przekazania jednorazowo, systematycznie lub okresowo informacji oraz danych statystycznych dotyczacych prowadzonej dzialalnosci i jej wynik?w. Forme i termin okreslaja zasady metodologiczne opisane szczeg?lowo w programie badan statystycznych statystyki publicznej oraz w innych przepisach. Obowiazki wynikajace z Ustawy o statystyce publicznej

9. Podstawowe pojecia

10. Podstawowe pojecia Dzialalnoscia gospodarcza jest zarobkowa dzialalnosc wytw?rcza, budowlana, handlowa, uslugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze zl?z, a takze dzialalnosc zawodowa, wykonywana w spos?b zorganizowany i ciagly. (art.2 ustawy o sdg)

11. Podstawowe pojecia Przedsiebiorca w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie bedaca osoba prawna, kt?rej odrebna ustawa przyznaje zdolnosc prawna - wykonujaca we wlasnym imieniu dzialalnosc gospodarcza. Za przedsiebiorc?w uznaje sie takze wsp?lnik?w sp?lki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzialalnosci gospodarczej.

12. Podstawowe pojecia PKD - Polska Klasyfikacja Dzialalnosci jest usystematyzowanym zbiorem rodzaj?w dzialalnosci spoleczno-gospodarczych jakie realizuja podmioty gospodarki narodowej. Jest r?wniez podstawa, do kt?rej nawiazuja inne klasyfikacje, a zwlaszcza Polska Klasyfikacja Wyrob?w i Uslug (PKWiU). We wniosku EDG-1 oraz w rejestrze REGON uzywamy podklas PKD, czyli oznaczenia piecioznakowego.

13. Podstawowe pojecia PKD - Polska Klasyfikacja Dzialalnosci W celu wlasciwego dobrania klasyfikacji zalecane jest przeczytanie pelnego opisu, zawartego pod nazwa podklasy. Do urzedu statystycznego warto wybrac sie majac watpliwosci w zaklasyfikowaniu prowadzonej dzialalnosci wg kod?w Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKD) przed rejestracja w Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej.

14. Podstawowe pojecia NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej dziesieciocyfrowy kod, sluzacy do identyfikacji podmiot?w placacych podatki w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika Urzedu Skarbowego.

15. REGON - Rejestr Gospodarki Narodowej to numer ewidencyjny nadawany firmom przez GUS. Numer ten pozwala GUS-owi odr?znic przedsiebiorstwo w systemie, a takze stwierdzic, czym taka firma sie zajmuje, jest niepowtarzalny, pozostaje nie zmieniony w czasie istnienia podmiotu, jest przechowywany w zbiorze historycznym i nie jest wykorzystywany do identyfikacji innego podmiotu, likwidacja i ponowne podjecie dzialalnosci gospodarczej przez osobe fizyczna nie powoduje nadania nowego numeru identyfikacyjnego,

16. sklada sie z 9 cyfr, przy czym 8 pierwszych cyfr stanowi liczbe porzadkowa a dziewiata ? cyfre kontrolna, numer jednostki lokalnej (podmiot posiadajacy oddzialy, dodatkowe miejsca wykonywania dzialalnosci, rejestruje je jako tzw. jednostki lokalne) sklada sie z 14 cyfr, przy czym 9 pierwszych stanowi numer podstawowy, 4 kolejne cyfry sa liczba porzadkowa przypisana jednostce lokalnej, a 14-nasta cyfra jest cyfra kontrolna, REGON - Rejestr Gospodarki Narodowej

17. Zakres podmiotowy rejestru REGON Krajowy Rejestr Urzedowy Podmiot?w Gospodarki Narodowej (REGON) obejmuje: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej (sa rejestrowane w urzedzie statystycznym wojew?dztwa, na terenie kt?rego maja siedzibe) osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza (rejestrowane sa w urzedzie statystycznym wojew?dztwa, na terenie kt?rego zamieszkuja)

18. Czy to sie oplaca?

19. sami sobie nie damy wypowiedzenia, nie grozi nam zwolnienie np. ze wzgledu na wiek, nie grozi nam walka o stanowisko z agresywnymi "mlodymi wilkami", nie musimy znosic zlego humoru szefa albo ogladania twarzy niekoniecznie lubianych wsp?lpracownik?w, nie mamy przelozonego, sami sobie wyznaczamy cele i zadania oraz regulujemy intensywnosc pracy, jej czas, miejsce itp. Zalety prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej:

20. z wlasnej firmy nie da sie wyjsc, zamknac za soba drzwi i nie myslec, nie martwic sie o nic, sen z oczu spedzaja najczesciej kwestie finansowe, szczeg?lnie zwiazane z zapewnieniem ciaglosci zlecen, wyplata wynagrodzen, zobowiazaniami wobec Urzedu Skarbowego i ZUS, czesto pracuje sie na okraglo, bez wzgledu na dzien tygodnia i pore dnia, bez urlopu latami. Sa r?wniez minusy:

21. Tendencje rosnacej przedsiebiorczosci w Polsce potwierdzaja statystyki GUS

22. Jak wiec przejsc od pomyslu do biznesu?

23. Trzeba zrobic tylko piec krok?w: POMYSL ANALIZA PLANOWANIE STRATEGICZNE ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA REALIZACJA Jak wiec przejsc od pomyslu do biznesu?

24. Biznesplan (roboczy) Zeby go stworzyc (na poczatek na wlasny uzytek), wystarczy wrzucic haslo "biznes plan" w dowolna wyszukiwarke internetowa. Pojawi sie wiele darmowych poradnik?w, instrukcji i tekst?w, kt?rych autorzy podpowiadaja krok po kroku, co nalezy zrobic. Mozna tez skorzystac z wielu publikacji ksiazkowych (mozna je kupic lub wypozyczyc z biblioteki).

25. Dzieki stworzeniu biznesplanu bedziemy musieli odpowiedziec sobie na kilka podstawowych pytan, dotyczacych: projektu, opisu produktu/uslugi, kt?re beda oferowane, ceny sprzedazy produktu/uslugi, procesu produkcji towaru/swiadczenia uslugi, promocji, niezbednych pozwolen, certyfikat?w, itp., rynku, typologii klient?w, obszaru geograficznego dzialalnosci, Biznesplan (roboczy)

26. mocnych i slabych strony proponowanego biznesu oraz szans i zagrozen, analizy konkurencji, logistyki i dystrybucji, planu inwestycji (z informacjami na temat niezbednych do rozpoczecia biznesu d?br, dostawc?w itp.); prognoz ekonomicznych (zysk ze sprzedazy, wykorzystywane surowce i inne materialy, media, czynsz, zobowiazania finansowe, personel, amortyzacja, inne wydatki, podatki itd.), zapotrzebowan kapitalowych przedsiebiorstwa oraz zr?dla jego pokrycia. Biznesplan (roboczy)

27. Jezeli po napisaniu roboczego biznesplanu upewnimy sie, ze nasz projekt ma szanse powodzenia i zyskamy przekonanie, ze chcemy w dalszym ciagu otworzyc sw?j biznes, musimy podjac kilka waznych decyzji: Biznesplan (roboczy)

28. wybrac nazwe firmy, wybrac forme prawna dzialalnosci, wybrac forme opodatkowania, zdecydowac, czy chcemy byc platnikiem podatku VAT, okreslic rodzaj dzialalnosci zgodnie z PKD (Polska Klasyfikacja Dzialalnosci), ustalic date rozpoczecia dzialalnosci, ustalic miejsce wykonywania dzialalnosci gospodarczej, wybrac bank, w kt?rym bedziemy miec konto firmowe. Wazne decyzje

29. Dalsze dzialania Gdy uporamy sie z tymi problemami, mozemy wreszcie przystapic do dzialania. Radzimy skorzystac z pomocy fachowc?w, w mysl zasady "kto pyta, nie bladzi", np. z bezplatnego doradztwa pracownik?w urzedu pracy, czy tzw. Punkt?w Kontaktowych prowadzonych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (PARP). Warto takze zadzwonic do poszczeg?lnych urzed?w. Najlepiej zawczasu upewnic sie, jakich dokument?w potrzebujemy i co ile kosztuje, by zaoszczedzic sobie czas i nerwy. Obecnie wiekszosc spraw udaje sie zalatwic stosunkowo szybko i sprawnie. Jednak nalezy byc przygotowanym - pytac, sprawdzac, czytac.

30. Formy prawne wady i zalety

31. Osoba, kt?ra chce miec wlasna firme, musi wybrac jej forme prawna. Ta decyzja ma spory ciezar gatunkowy - nie ogranicza sie tylko do okreslenia, czy dzialalnosc ma byc prowadzona samodzielne, czy we wsp?lpracy z innymi. Przyszly przedsiebiorca musi pamietac, ze zakladanie wlasnej firmy zawsze wiaze sie z koniecznoscia poniesienia koszt?w i ryzyka straty z powodu nietrafionego biznesu. Sama procedura zalozenia sp?lki - zwlaszcza sp?lki prawa handlowego - kosztuje duzo wiecej niz podjecie jednoosobowej dzialalnosci gospodarczej. Formy prawne wady i zalety

32. Zatem najpierw trzeba zastanowic sie: Jakim kapitalem poczatkowym sie dysponuje? Jaka bedzie skala dzialalnosci? Czy jest sie gotowym, aby zaryzykowac calym majatkiem osobistym, czy lepiej oddzielic go od spraw zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci? Czy decyzje zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci, jej kontrola chce sie podejmowac samodzielnie czy we wsp?lpracy z innymi? Niestety, nie ma jednej, idealnej, uniwersalnej formy prawnej prowadzenia dzialalnosci. Kazda ma zalety i wady.

33. Najbardziej popularna forma prawna prowadzenia dzialalnosci jest jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza. Podstawa prawna jej funkcjonowania jest przede wszystkim Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. 07, Nr 155, poz. 1095). Najwieksza zaleta takiego wyboru jest fakt, ze jest najlatwiejsza w zalozeniu. By ja rozpoczac wystarczy we wlasciwym Urzedzie Gminy zlozyc wniosek rejestracyjny, a reszte formalnosci, poza zalozeniem firmowego konta bankowego, wykonaja urzednicy (wpis w krajowym rejestrze urzedowym podmiot?w gospodarki narodowej - REGON, zgloszenie identyfikacyjne albo aktualizacja NIP oraz zgloszenie platnika skladek do ZUS). Jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza

34. Poza tym prowadzenie jednoosobowej dzialalnosci pozwala w najwiekszym stopniu na samodzielne podejmowanie decyzji zwiazanych z jej prowadzeniem, w tym ustalanie podzialu obowiazk?w, czy dokonywanie zmian zwiazanych z profilem dzialalnosci lub kapitalem. W zwiazku z faktem, ze jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza nie ma rozbudowanych struktur, mozna nia elastycznie zarzadzac i bardzo szybko wprowadzac w zycie nowe pomysly. Jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza

35. Najistotniejsza wada jednoosobowej dzialalnosci jest pelna odpowiedzialnosc przedsiebiorcy za zobowiazania powstale w zwiazku i w trakcie jej funkcjonowania. W praktyce taka forma prawna sprawdza sie najczesciej przy prowadzeniu malych i srednich przedsiewziec gospodarczych. Jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza

36. Nieco mniej popularna forma prawna prowadzenia dzialalnosci gospodarczej jest sp?lka cywilna. Zgodnie z kodeksem, do powstania sp?lki konieczne jest zawarcie w formie pisemnej umowy sp?lki, w kt?rej wsp?lnicy zobowiazuja sie do osiagniecia wsp?lnego celu gospodarczego przez dzialanie w spos?b oznaczony, w szczeg?lnosci wniesienie wklad?w. Sp?lka cywilna nie ma statusu przedsiebiorcy, przedsiebiorcami sa natomiast jej wsp?lnicy. Sp?lka cywilna

37. Sp?lka cywilna Najwieksza zaleta sp?lki cywilnej jest latwa procedura powolania jej do zycia, wymagajaca jedynie wpisu poszczeg?lnych wsp?lnik?w do ewidencji dzialalnosci gospodarczej i zawarcia miedzy nimi umowy w formie pisemnej. Nadto w sp?lce cywilnej obowiazuja proste procedury jej prowadzenia. Mozna wniesc do sp?lki wklad rzeczowy czy wlasna prace. Poza tym w sp?lce cywilnej najlatwiej jest polaczyc kilka os?b-wsp?lnik?w i ich pomysly.

38. Sp?lka cywilna Najistotniejsza wada jest z kolei ponoszenie solidarnej odpowiedzialnosci za zobowiazania sp?lki calym swoim majatkiem, co oznacza, ze wierzyciel moze dochodzic calosci lub czesci dlugu od wszystkich wsp?lnik?w lacznie, od jednego z nich albo od kazdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego lub niekt?rych wsp?lnik?w sp?lki cywilnej zwalnia z odpowiedzialnosci pozostalych. Dodatkowo, istnieje ustawowy obowiazek prowadzenia spraw sp?lki, co czasami nie jest korzystne. Zdarza sie bowiem, ze niekt?rzy wsp?lnicy najlepiej sprawdzaja sie w roli biernego wsp?lnika, kt?rego aktywnosc ogranicza sie do wniesienia wkladu finansowego lub rzeczowego.

39. Inne formy prawne prowadzenia dzialalnosci gospodarczej Poza wyzej wskazanymi formami prawnymi prowadzenia dzialalnosci gospodarczej mozna prowadzic biznes w formie sp?lek prawa handlowego - sp?lek osobowych (sp?lka jawna, sp?lka partnerska, sp?lka komandytowa, sp?lka komandytowo-akcyjna) badz sp?lek kapitalowych (sp?lka z ograniczona odpowiedzialnoscia, sp?lka akcyjna).

40. Sp?lki osobowe Sposr?d osobowych sp?lek prawa handlowego najbardziej popularna jest sp?lka jawna badz partnerska, dlatego ponizsza analiza skupia sie przede wszystkim na tych formach prawnych prowadzenia dzialalnosci.

41. Rozwiazania prawne dotyczace tej sp?lki sa zblizone do sp?lki cywilnej, z ta jednak r?znica, ze sp?lka prowadzi przedsiebiorstwo we wlasnym imieniu, pod wlasna nazwa. W obrocie gospodarczym wystepuje jako podmiot, nie zas jak w sp?lce cywilnej - wsp?lnicy. W przypadku sp?lki jawnej konieczne jest prowadzenie stalej, zorganizowanej dzialalnosci, nastawionej na osiaganie zysku. Sp?lka jawna

42. Atutem sp?lki jawnej sa stosunkowo niewielkie koszty rejestracji - do jej powstania konieczna jest rejestracja w rejestrze przedsiebiorc?w (Krajowy Rejestr Sadowy), kt?ry prowadzi sad rejonowy wlasciwy ze wzgledu na siedzibe sp?lki. Nie trzeba okreslac wysokosci minimalnego kapitalu zakladowego, mozna natomiast wniesc wklad rzeczowy. Zaleta jest takze mozliwosc reprezentacji sp?lki przez kazdego ze wsp?lnik?w - chyba ze w umowie sp?lki bedzie inny zapis. Sp?lka jawna

43. Podobnie jak przy sp?lce cywilnej, wsp?lnicy sp?lki jawnej odpowiadaja calym majatkiem osobistym za jej zobowiazania, gdy nie moga byc one zaspokojone z majatku sp?lki. Nowy wsp?lnik, kt?ry przystepuje do sp?lki w czasie jej istnienia, odpowiada za wszystkie jej zobowiazania. Nawet te, kt?re powstaly przed jego przystapieniem. Sp?lka jawna

44. Specyficznym uprawnieniem kazdego ze wsp?lnik?w jest prawo zadania corocznie wyplacenia odsetek w wysokosci 5% od swojego udzialu kapitalowego, nawet gdy sp?lka poniosla strate. Uprawnienie to - w zaleznosci od punktu widzenia - stanowic moze zar?wno zalete, jak i wade. W praktyce forma prawna prowadzonej dzialalnosci w postaci sp?lki jawnej powinna sluzyc przedsiewzieciom gospodarczym o malych, co najwyzej srednich rozmiarach, opierajacych sie na relatywnie stalym skladzie osobowym. Sp?lka jawna

45. Sp?lka partnerska Zostala przewidziana jako forma prowadzenia dzialalnosci przez osoby zaliczane do tzw. wolnych zawod?w. Wsp?lnikiem - zwanym partnerem - w sp?lce partnerskiej moze byc wylacznie osoba fizyczna wykonujaca wolny zaw?d, np. adwokat, radca prawny, aptekarz, biegly rewident, ksiegowy, lekarz czy broker ubezpieczeniowy.

46. Sp?lka partnerska Odpowiedzialnosc wsp?lnik?w - partner?w - zostala uregulowana w dosc swoisty spos?b, tzn. partner nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania sp?lki powstale w zwiazku z wykonywaniem przez pozostalych partner?w wolnego zawodu w sp?lce, jak r?wniez za zobowiazania powstale w wyniku dzialan lub zaniedban os?b zatrudnionych przez sp?lke, a podlegajacych kierownictwu innego partnera. Jest to najwieksza zaleta tej formy prawnej.

47. Kolejnymi atutami, podobnie jak w sp?lce jawnej, jest brak wskazan co do minimalnej kwoty kapitalu zakladowego. Ponadto juz w nazwie okreslony jest jednoznacznie profil sp?lki, co stanowi ulatwienie dla potencjalnych kontrahent?w. Z kolei najwieksza wada jest fakt, ze jest dedykowana jedynie do wykonawc?w okreslonych w przepisach zawod?w. Sp?lka partnerska

48. To chyba najbardziej znana forma prawna sp?lek osobowych prawa handlowego. Jej najwiekszym atutem jest fakt, ze za zobowiazania sp?lki ponosi odpowiedzialnosc sama sp?lka calym swoim majatkiem bez ograniczenia, natomiast wsp?lnicy ponosza ryzyko jedynie do wysokosci wniesionych wklad?w. I co istotne, sp?lke z ograniczona odpowiedzialnoscia moze zalozyc tylko jeden wsp?lnik, a wsp?lnicy uczestnicza w zarzadzaniu. Sp?lka z ograniczona odpowiedzialnoscia

49. Wada sa duze koszty zwiazane z powolaniem jej do zycia, a p?zniej funkcjonowaniem. Konieczne jest bowiem zawarcie umowy sp?lki w formie aktu notarialnego, powolanie organ?w - zarzadu i rady nadzorczej - a takze zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sadowym. Czlonkowie zarzadu ponosza subsydiarna odpowiedzialnosc za zobowiazania sp?lki, tzn. jezeli egzekucja przeciwko sp?lce okaze sie bezskuteczna, odpowiadaja solidarnie wlasnym majatkiem za jej zobowiazania. Sp?lka z ograniczona odpowiedzialnoscia

50. Sp?lka akcyjna To forma prawna prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przewidziana dla bardzo duzych przedsiewziec gospodarczych. Jej celem jest zebranie kapitalu od bardzo duzej liczby wsp?lnik?w - akcjonariuszy. Jedna z najwiekszych zalet sp?lki akcyjnej jest brak odpowiedzialnosci akcjonariuszy za zobowiazania sp?lki, a takze latwe metody pozyskiwania kapitalu w trakcie trwania sp?lki w postaci, np. emisji nowych akcji.

51. Sp?lka akcyjna Jednak taka forma prawna naklada na wsp?lnik?w wiele obciazen. Skomplikowany i kosztowny jest proces rejestracji, duze sa tez wymagania formalne w trakcie dzialalnosci. Poza tym stopien skomplikowania prowadzonej dzialalnosci wymaga, zeby zapewnic sp?lce obsluge prawna i finansowa. Kolejnym minusem jest fakt, ze drobni akcjonariusze nie maja wplywu na jej dzialalnosc i podejmowane decyzje, choc zapewnili/zapewniaja (poprzez zakup akcji) doplyw kapitalu.

52. Finansowanie biznesu

53. Kolejnym krokiem od pomyslu do biznesu jest koniecznosc przemyslenia mozliwosci sfinansowania projektu. Warto np. zajrzec na strony urzedu pracy czy urzedu marszalkowskiego, na kt?rych powinna znajdowac sie lista instytucji realizujacych projekty w ramach dzialania Promocja przedsiebiorczosci. Innym adresem jest witryna PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci). Pomoc mozemy uzyskac nie tylko na uruchomienie dzialalnosci. Dostepne jest r?wniez wsparcie pomostowe, kt?re w wysokosci 700 zl wyplacane jest przez 6 lub 12 miesiecy. Finansowanie

54. Rozwazajac r?zne opcje, nalezy przeanalizowac ponizsze mozliwosci uzyskania funduszy: kredyt bankowy lub pozyczka (banki dosc niechetnie oferuja kredyty nowo powstalym firmom); dotacje unijne (wiaza sie z wieloma formalnosciami i dlugim czasem oczekiwania na decyzje - od trzech do szesciu miesiecy; przyznane kwoty sa refundowane, to znaczy, ze przedsiebiorca musi wylozyc pieniadze; czesto wymagany jest wklad wlasny na okreslonym poziomie); dotacje z urzedu pracy (przyznawane sa stosunkowo niskie kwoty); Finansowanie

55. fundusze pozyczkowe wsp?lpracujace z PARP (pozyczki dedykowane mikro lub malym przedsiebiorcom, kt?rzy nie sa w stanie przedstawic wymaganych zabezpieczen lub nie maja historii kredytowej; do koszt?w pozyczki nalezy doliczyc pobierana przez fundusz prowizje - nie powinna przekroczyc 3% kwoty, o kt?ra ubiega sie wnioskodawca; maksymalnie mozna uzyskac pozyczke w wysokosci 120 000 zl; okres splaty nie moze przekroczyc pieciu lat; lista funduszy znajduje sie na stronie internetowej PARP); Finansowanie

56. Fundusz Rozwoju Przedsiebiorczosci (informacji udzielaja pracownicy Punkt?w Konsultacyjnych lub Osrodk?w Wspierania Przedsiebiorczosci; pomoc skierowana jest do: bezrobotnych, zagrozonych grupowymi zwolnieniami z pracy, tych, kt?rzy otrzymali w okresie ostatnich dw?ch lat pozyczke na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej ze srodk?w Funduszu Pracy i splacili ja bez op?znien, tych, kt?rzy uzyskali pozyczke z FRP i splacili/splacaja ja bez op?znien, absolwent?w, podmiot?w gospodarczych, kt?re zatrudniaja do 10 os?b bezrobotnych skierowanych przez PUP; mozna uzyskac do 20 000 USD maksymalnie na 36 miesiecy z trzymiesiecznym okresem karencji; wymagane jest posiadanie min. 20% wkladu wlasnego; prowizja wynosi do 3% kwoty pozyczki); Finansowanie

57. program "Pierwszy Biznes" (prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego; skierowany jest do os?b bezrobotnych do 25. roku zycia oraz bezrobotnych, kt?rzy posiadaja wyzsze wyksztalcenie i do 27 lat; mozna ubiegac sie o przyznanie do 40 000 zl; okres splaty to trzy lata z mozliwoscia karencji do szesciu miesiecy; prowizja wynosi 1%; mozliwe jest umorzenie 30% pozyczki, gdy przedsiebiorca zatrudni osobe bezrobotna na pelen etat i min. 12 miesiecy, lub 35%, gdy zatrudni dwie lub wiecej os?b; lista oddzial?w i filii jest dostepna na stronie BGK). Finansowanie

58. Gdy juz ustalimy, z jakiego zr?dla zamierzamy skorzystac, powinnismy po raz kolejny napisac biznesplan, tym razem pod katem konkretnego "czytelnika". Ubiegajac sie o dotacje unijne lub krajowe, warto skorzystac z pomocy fachowc?w, kt?rzy zajmuja sie pisaniem konkretnych wniosk?w. Nalezy uwazac na wymogi formalne - czasem brak daty, pieczatki na jednym z egzemplarzy, moze spowodowac odrzucenie wniosku. Finansowanie

59. Rejestracja dzialalnosci gospodarczej

60. Przedsiebiorca moze podjac dzialalnosc gospodarcza w dniu zlozenia wniosku o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiebiorc?w w Krajowym Rejestrze Sadowym. (art. 14 ust. 1 ustawy o sdg). Przedsiebiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej okreslic p?zniejszy dzien podjecia dzialalnosci gospodarczej niz dzien zlozenia wniosku. (ust.3) Rejestracja dzialalnosci gospodarczej

61. Uzyskanie wpisu w ewidencji albo KRS nie zawsze jest jednak wystarczajace, bysmy mogli podjac dzialalnosc gospodarcza. Po pierwsze, wiele rodzaj?w dzialalnosci wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych (jako przedsiebiorcy jestesmy zobowiazani zapewnic posiadanie tych kwalifikacji). Najczesciej nie musimy posiadac tych kwalifikacji sami, a wystarczy, gdy zatrudnimy osoby z niezbednymi kwalifikacjami do wykonywania okreslonych czynnosci. Wyjatkiem sa tylko pewne zawody (zwlaszcza medyczne i prawnicze), w kt?rych wymaga sie, by kwalifikacje zawodowe posiadal sam przedsiebiorca. Rejestracja dzialalnosci gospodarczej

62. Druga grupe barier prawnych, jakie niejednokrotnie musimy pokonac dla legalizacji naszej dzialalnosci jest tzw. reglamentacja dzialalnosci gospodarczej, tj. obowiazek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze dzialalnosci regulowanej. Obowiazki te dotycza ponad 80 r?znych rodzaj?w dzialalnosci gospodarczej. Rejestracja dzialalnosci gospodarczej

63. W przypadku koncesji czy zezwolen koniecznym jest wystapienie z wnioskiem o ich udzielenie do wlasciwego organu. W przypadku dzialalnosci regulowanej wystarczy zlozenie oswiadczenia o spelnieniu wymaganych prawem warunk?w do jej prowadzenia. Oswiadczenie musi byc prawdziwe. Dzialalnosc moze byc rozpoczeta po uzyskaniu koncesji, zezwolenia, czy zaswiadczenia o wpisie do rejestru dzialalnosci regulowanej. Reglamentacja dzialalnosci gospodarczej

64. Aby prawidlowo wypelnic wniosek EDG-1 nalezy: wziac ze soba dokument tozsamosci (dow?d osobisty), okreslic rodzaj prowadzonej przez siebie dzialalnosci gospodarczej. Rodzaje dzialalnosci gospodarczej sa okreslone w Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKD), miec wymyslona nazwe dla swojej firmy (w nazwie bedzie tez nasze imie i nazwisko) oraz wiedziec, gdzie bedzie znajdowala sie jej siedziba (moze to byc np. twoje mieszkanie),

65. Aby prawidlowo wypelnic wniosek EDG-1 nalezy: podac date rozpoczecia przez nas dzialalnosci (od tej chwili bedziemy placili podatek i skladki ZUS), podac dane personalne zatrudnionych przez nas os?b, podac nazwe i adres biura rachunkowego, kt?re bedzie prowadzilo rachunkowosc naszej firmy (jesli nie zdecydujemy sie robic tego sami). Wypelniony wniosek zostawiasz w urzedzie gminy/miasta, a jego tresc jest weryfikowana przez urzednika pod katem formalnym.

66. Wniosek o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej skladany jest na specjalnym formularzu (EDG-1) i jednoczesnie stanowi wniosek o: wpis do Krajowego Rejestru Urzedowego Podmiot?w Gospodarki Narodowej, czyli nadanie numeru REGON, zgloszenie identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, czyli zgloszenie do urzedu skarbowego, zgloszenie platnika skladek albo jego zmiany, czyli do ZUS lub KRUS, Zintegrowany wniosek EDG-1 i tzw. jedno okienko

67. osobiscie, przez pelnomocnika - konieczne pelnomocnictwo przynajmniej rodzajowe (okreslajace czynnosc prawna), przeslanie na adres wlasciwego urzedu gminy listem poleconym (w tym przypadku wniosek opatrzony jest wlasnorecznym podpisem wnioskodawcy, kt?rego wlasnorecznosc poswiadczona jest przez notariusza, elektronicznie za posrednictwem formularza dostepnego na stronie internetowej urzedu gminy podpisany podpisem elektronicznym, Sposoby skladania wniosku EDG-1

68. elektronicznie za posrednictwem formularza dostepnego na stronie internetowej urzedu gminy nie podpisany podpisem elektronicznym. Jezeli wniosek o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej nie zostal podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiebiorce o terminie i miejscu podpisania wniosku, nie p?zniej niz w terminie 3 dni roboczych od zlozenia wniosku lub wskazanej we wniosku daty rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej. W takim przypadku dniem zlozenia wniosku jest dzien, w kt?rym przedsiebiorca wniosek podpisal. Sposoby skladania wniosku EDG-1

69. Przekazywanie danych innym organom Dane z wniosku o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej i kopie zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, organ ewidencyjny niezwlocznie, ale p?zniej niz w ciagu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyla do wskazanego przez przedsiebiorce: naczelnika urzedu skarbowego, wlasciwego urzedu statystycznego, wlasciwej jednostki terenowej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego.

70. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu, jezeli: zgloszenie dotyczy dzialalnosci gospodarczej nieobjetej przepisami ustawy,? zgloszenie zawiera braki formalne, kt?re mimo wezwania nie zostaly usuniete w wyznaczonym terminie,? prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania okreslonej w zgloszeniu dzialalnosci gospodarczej przez przedsiebiorce (art. 7c pdg). Odmowa wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej

71. Jakie miejsca powinnismy jeszcze odwiedzic ?

72. Bank Kazdy przedsiebiorca ma obowiazek posiadac firmowy rachunek bankowy. Konto firmowe sluzy do rozliczen z tytulu dokonywania lub przyjmowania platnosci zwiazanych z wykonywana dzialalnoscia gospodarcza jak r?wniez do rozliczen z ZUS-em oraz Urzedem Skarbowym. Zazwyczaj oplaty za prowadzenie firmowego rachunku sa znacznie wyzsze niz w przypadku kont osobistych. Osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza nie musza otwierac rachunku firmowego, o ile nie lamie to regulaminu banku. Jest to duze ulatwienie dla samozatrudnionych i os?b prowadzacych male przedsiebiorstwa.

73. Bank Do otworzenia firmowego konta bankowego, bedziemy potrzebowali m.in. dow?d osobisty; zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub wypis z KRS; zaswiadczenie o nr REGON (zar?wno oryginal, jak i kserokopie); pieczatke firmowa. Przed wizyta w banku warto jeszcze upewnic sie, czy instytucja nie wymaga przedstawienia jeszcze innych dodatkowych dokument?w. W banku, po wypelnieniu wniosku o zalozenie rachunku biezacego dla dzialalnosci gospodarczej, zostanie przyznane twojej firmie konto.

74. Urzad Skarbowy Pamietaj o wyborze formy opodatkowania (do wyboru: zasady og?lne, podatek liniowy, ryczalt, karta podatkowa). Tej czynnosci nie wykonaja za ciebie urzednicy. W tym celu nalezy wypelnic odpowiedni wniosek i udac sie z nim do urzedu skarbowego, wlasciwego dla miejsca prowadzonej dzialalnosci. Mozesz go r?wniez wyslac poczta.

75. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Jedno okienko nie pomoze przy zgloszeniu siebie lub pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Te sprawe musisz zalatwic osobiscie w ZUS, skladajac odpowiedni formularz. Zar?wno ty, jak i twoi wsp?lpracownicy musza miec oplacone skladki na ubezpieczenia spoleczne. Musisz zabrac ze soba: dow?d osobisty; nr REGON; nr NIP; nr konta bankowego.

76. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych ZUS bedzie sciagal z ciebie comiesieczna skladke na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne. Aby zglosic firme, trzeba wypelnic formularz ZFA, a zglaszajac siebie ? ZUA. Taki sam formularz bedziesz wypelnial dla kazdego, kogo zatrudnisz i musisz to zrobic w ciagu 7 dni od angazu. Po wypelnieniu wniosk?w otrzymasz numer konta, na kt?ry nalezy wplacac skladki.

77. W przypadku niekt?rych rodzaj?w dzialalnosci odbioru miejsca, gdzie bedzie wykonywana dzialalnosc, musi dokonac Sanepid. Dotyczy to m.in. prowadzenia: sklepu spozywczego, plac?wek gastronomicznych, gabinetu kosmetycznego etc. Po wybraniu lokalu nalezy zglosic projekt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub do rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych, aby otrzymac opinie. Sanepid

78. W projekcie nalezy opisac zakres dzialania uzalezniony od mozliwosci lokalowych. Dopiero, gdy projekt zostanie zaopiniowany, mozna przystapic do prac budowlanych lub adaptacyjnych. Po ich zakonczeniu nalezy zlozyc wniosek do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzenie zakladu i wpis do rejestru. Wniosek nalezy zlozyc najp?zniej na 30 dni przed planowanym uruchomieniem dzialalnosci. Sanepid

79. Na odbi?r lokalu nalezy przygotowac nastepujace dokumenty: umowe najmu lokalu lub akt wlasnosci, zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub KRS, numery REGON i NIP, sprawozdanie z badan pr?bki wody, umowe na wyw?z smieci, protok?l pomiar?w wydajnosci i glosnosci wentylacji mechanicznej. Sanepid

80. Cala procedura zakladania firmy wydaje sie byc skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia wlasnego biznesu, spotkasz sie z wieloma wiekszymi trudnosciami.

81. Procedury krok po kroku

82. Przedsiebiorca jest zobowiazany zglaszac organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszace sie do przedsiebiorcy i wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej. Zmiany w zakresie danych zawartych w zgloszeniu powstale po dniu dokonania wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej trzeba dokonywac w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Zmiany moga dotyczyc: tylko danych zawartych w ewidencji dzialalnosci gospodarczej, danych zawartych w ewidencji dzialalnosci gospodarczej i danych, co do kt?rych wlasciwe sa inne organy, tylko danych, co do kt?rych wlasciwe sa inne organy. Zglaszanie zmian w EDG

83. Zglaszanie zmiany miejsca zamieszkania moze miec miejsce: w ramach jednej delegatury, pomiedzy delegaturami, pomiedzy r?znymi gminami. Zmiana miejsca zamieszkania przedsiebiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, kt?ry byl wlasciwy przed zmiana. Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny dotychczas wlasciwy przesyla zaswiadczenie o wpisie do organu wlasciwego ze wzgledu na nowe miejsce zamieszkania przedsiebiorcy. Wlasciwy organ ewidencyjny dokona z urzedu wpisu przedsiebiorcy do prowadzonej ewidencji dzialalnosci gospodarczej (dotyczy zmiany pomiedzy gminami). Zglaszanie zmian w EDG

84. Przedsiebiorca nie zatrudniajacy pracownik?w moze zawiesic wykonywanie dzialalnosci gospodarczej na okres od 1 miesiaca do 24 miesiecy. W przypadku wykonywania dzialalnosci gospodarczej w formie sp?lki cywilnej zawieszenie wykonywania dzialalnosci gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wsp?lnik?w. Zawieszenie wykonywania dzialalnosci gospodarczej oraz wznowienie wykonywania dzialalnosci gospodarczej nastepuje na wniosek przedsiebiorcy (art.14a ust. 5 sdg). Zawieszenie i wznowienie wykonywania dzialalnosci gospodarczej

85. Zgodnie z art. 1 ustawy pwsdg przepisy dotyczace utworzenia CEIDG wejda w zycie 1 lipca 2011r. Celem CEIDG jest umozliwienie ewidencjonowania dzialalnosci gospodarczej droga elektroniczna w ramach tzw. ?zero okienka?, z wykorzystaniem zintegrowanego formularza zawierajacego dane niezbedne dla CEIDG oraz: urzed?w skarbowych (zgloszenie identyfikacyjne/zgloszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzacej samodzielnie dzialalnosc gospodarcza), Centralna Ewidencja i Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej

86. Gl?wnego Urzedu Statystycznego (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzedowego Podmiot?w Gospodarki Narodowej lub o zmiane cech objetych wpisem), Zakladu Ubezpieczen Spolecznych (zgloszenie/zmiana platnika skladek) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego (zgloszenia oswiadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia spolecznego rolnik?w). Jednym z cel?w jest r?wniez udostepnianie informacji o wpisach do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, koncesjach, zezwoleniach oraz wpisach do rejestru dzialalnosci regulowanej przez Internet. Centralna Ewidencja i Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej

87. W ramach realizacji projektu zostana uruchomione m.in. nastepujace uslugi on-line: mozliwosc zlozenia on-line wniosku o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wniosku o zmiane wpisu, wniosku dotyczacego zawieszenia dzialalnosci gospodarczej oraz wniosku o wykreslenie z ewidencji; informacja o zasadach rejestracji dzialalnosci gospodarczej oraz informacja dotyczaca wypelniania wniosku o wpis do CEIDG; wyszukiwarka przedsiebiorstw wg r?znych kryteri?w wyszukiwania, m.in. nazwy, miejsca prowadzenia dzialalnosci gospodarczej; informacja o przedsiebiorcach-osobach fizycznych. Centralna Ewidencja i Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej

88. Lokalne Okienko Przedsiebiorczosci lop@uml.lodz.pl Klasyfikacja PKD http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/ Punkty konsultacyjne PARP http://www.parp.gov.pl/index/index/1439 Wniosek do ewidencji http://lop.uml.lodz.pl/index.php?p=72 Przydatne linki

89. DZIEKUJE ZA UWAGE OBR_LDZ@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lodz sekretariatUSLDZ@stat.gov.pl


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro