LEONTJEV, VYGOTSKIJ, ELKONIN
Download
1 / 19

LEONTJEV, VYGOTSKIJ, ELKONIN Kulturhistorisk leketeori - PowerPoint PPT Presentation


 • 350 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LEONTJEV, VYGOTSKIJ, ELKONIN Kulturhistorisk leketeori Lek er den dominerende virksomhet. Lek er den ledende faktor i barns utvikling av kognitive funksjoner og språkligtilegnelse. Leontjev. Rollelek: lekens høyeste utviklede form.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

LEONTJEV, VYGOTSKIJ, ELKONIN Kulturhistorisk leketeori

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LEONTJEV, VYGOTSKIJ, ELKONIN

Kulturhistorisk leketeori

Lek er den dominerende virksomhet


 • Lek er den ledende faktor i barns utvikling av kognitive funksjoner og språkligtilegnelse


Leontjev

 • Rollelek: lekens høyeste utviklede form.

 • Reproduserer trekk i de voksnes handlinger

 • Uttrykker ønske om å handle som de voksne

 • Barnets erfaring bestemmer innholdet i leken


Leontjev, Vygotskij, Elkonin

Kulturhistorisk leketeori

Lek er den dominerende virksomhet


Erfaringer gjennom

 • Opplevelser og formidling fra hjem, barnehage, lokalsamfunnet.

 • Miljøbetingelser både sosialt og kulturelt påvirker leken


LEK ER DOMINERENDE VIRKSOMHET

 • Tilegner seg virkeligheten gjennom ulike former for lek (virksomhet).

 • Barnet utvikler sin personlighet.


 • Stor vekt på de voksne som modeller og igangsetter av leken

 • Eldre barn viktig som identifikasjonsmodeller for yngre barn


 • Gjennom bevisste handlinger og motiver blir språk,

  sosial forståelse og

  evnen til å arbeide målrettet

  utviklet gjennom samhandling i lek.


 • Språket styrer tekningen, som igjen har stor betydning for den kognitive utviklingen.


Rolleleken

 • De minste etterligner de voksnes handlinger

 • Etter hvert blir fokus på relasjoner mellom mennesker

  og mellom mennesker og gjentander

 • Barn utvikler sin personlighet og danner de psykiske prosesser


 • Lekens mål ligger i selve handlingen.


To grunnleggende elementer

 • En handling.(henter inspirasjon fra det voksne liv)

 • En operasjon. Handlingsfremgangsmåte. Bruker for eksempel ting på en annen måte enn i virkeligheter.


 • Barnet ligger et skritt foran sin egen utvikling


 • Leken er en fantasifull realisering av urealiserbare ønsker.

 • Leken blir løsningen på konflikt mellom å ville og å kunne.


 • Rollen barnet tar inkluderer også den sosiale funksjonen (regler) rollen innebærer.

 • Innordne seg ”skjulte” regler

 • Kompromisser


Regellek

 • Opptatt av menneskers forhold til hverandre og forhold til gjenstander

 • Sosialiseringsfaktor

 • Barnet må styre sine egen atferd og underordne seg leken tema


Lærer å

vurdere egne ferdigheter,

kunnskaper,

holdninger

i forhold til andre barn


I leken beveger barnet seg

over i neste utviklingssone


Drøft i gruppe

 • Hvordan kan barnehagen legge til rette og stimulere til god rollelek?

 • Hvilke krav kan man stille til barnehagens innemiljø sett i forhold til den miljøoreinterte teori?


ad
 • Login