การสร้างโอกาสทางอาชีพในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จากการจัดอาชีวศึกษา - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 6

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรมเกษตร  อุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ และผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม. อุตสาหกรรม เป้าหมาย. การสร้างโอกาสทางอาชีพในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จากการจัดอาชีวศึกษา. สถานประกอบการ. นักเรียน นักศึกษา อาชีวะ. ผู้ใช้. เพิ่มพูน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การสร้างโอกาสทางอาชีพในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จากการจัดอาชีวศึกษา

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6470840

Fix It Center

()

 • (. .)

29 2550


6470840

. 1,161 (.1,056 . 105 )

213

. 26

. 5 2

. 10

1. . 2. . 3. .

4. . 5. . 6. .

7. . 8.. 9. .

10. .

 • 59,978 ( 1

 • 37)

 • 28.71%

 • 17.21 %

 • 13.01 %

 • 1,747,542 (..2549)

 • :

 • 15-19 131,753 10.96%

 • 18,635 10,385 8,250 2.15 %

 • 299,752 36.34% 128,510 15.58% 93,606 11.35 %

 • 1) 2) 3)

 • 4) 5) 6)

 • 7) 8)

 • 9) 10)

 • ( .)

 • 15 303,395 37.40% 270,805 33.38% 139,731 17.22 %

 • 6,385 0.77% - 644,393 78.11%

 • 19,679 2.39%

 • 49 9,408 3,393 7,223

29 2550


6470840

. 632 (. 576 . 56 )

29

. 12

. 3 1

. 6

1. . 2. . 3. .

4. . 5. . 6. .

 • 31,524 ( 8

 • 64 )

 • 23.49 %

 • 20.19 %

 • 936,883 (..2549)

 • :

 • 15-19 70,629 10.94 %

 • 4,751 4,166 585 0.5 %

 • 287,973 55.63% 56,315 10.88 %

 • 1) 2) 3)

 • 4) 5) 6)

 • 7) 8) 9)

 • 10) ( . )

 • 15 218,849 42.27% 157,610 30.45 % 89,969 17.38%

 • 710 0.14% - 419,536 81.04%

 • 6,029 1.16%

 • 14 4,164

29 2550


6470840

. 865 (. 799 . 66 )

60

. 19

. 1

. 8

1.. 2. . 3. .

4.. 5. . 6. .

7. . 8..

 • 700,000

 • 28,461 ( 14

 • 71 )

 • 25.57 %

 • 17.13 %

 • 12.77%

 • 1,310,672 (..2549)

 • :

 • 15-19 98,623 11.04%

 • 1,098 342 756 0.14 %

 • 411,703 54.21%

 • 1) 2) 3) 4)

 • 5) 6) 7) 8)

 • 9) 10) ( . )

 • 15 329,805 43.42% 216,634 28.52 % 132,207 17.41%

 • 423 0.06% -,594,697 78.31%

 • 7,480 0.98%

 • 20 3,219

29 2550


6470840


6470840


 • Login